ซิงค์สินค้าของคุณ

ช่องทาง Google & YouTube จะซิงค์สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณกับ Google Merchant Center หากต้องการเผยแพร่สินค้าของคุณบน Google และใช้สินค้าเหล่านั้นในแคมเปญ Performance Max คุณต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าที่จำเป็น นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าให้เหมาะสมกับรายการสินค้าจากการค้นหาของ Google Shopping โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube ได้ด้วย

ส่วนในกรณีของร้านค้าที่มีสิทธิ์และขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา ระบบจะแสดงสินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube ในรายการสินค้าจากการค้นหาของแท็บ Google Shopping ที่เกี่ยวข้องได้โดยที่ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากต้องการดูสถานะสินค้าของคุณหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ไปที่ช่องทาง Google & YouTube ใน Shopify

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายบนช่องทาง Google & YouTube

เมื่อคุณตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube เป็นครั้งแรก สินค้าทั้งหมดที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะซิงค์กับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเลือกสินค้าที่จะซิงค์ คุณสามารถเปลี่ยนความพร้อมจำหน่ายของสินค้ารายการเดียวได้ด้วยตนเอง หรือดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงความพร้อมจำหน่ายของสินค้าหลายรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในช่องทางและแอปต่างๆ

ข้อมูลสินค้า

Google ใช้ข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่สินค้าที่ซิงค์บน Google ข้อมูลบางส่วนที่ Google สามารถใช้งานได้ไม่มีอยู่ในรายละเอียดของสินค้าและจำเป็นต้องเพิ่มจากช่องทาง Google & YouTube หลังจากที่สินค้าของคุณพร้อมจำหน่ายในช่องทาง Google & YouTube แล้ว ให้เพิ่มข้อมูลสินค้าที่ขาดหายไปเพื่อซิงค์กับบัญชี Google Merchant Center ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

หากต้องการคําแนะนําในการเพิ่มข้อมูลสินค้า ให้ไปที่การซิงค์สินค้าของคุณในความช่วยเหลือของ Google Merchant Center นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

การซิงค์ส่วนลด

ส่วนลดต่างๆ จะเรียกว่า การโปรโมต ใน Google Merchant Center

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการโปรโมชันบนช่องทางการขาย Google ได้จากศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

คุณสามารถจัดการว่าส่วนลดใดพร้อมให้ใช้งานในช่องทางการขายบน Google ได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการโปรโมชันใน Google Merchant Center ได้ ดูวิธีแก้ไขโปรโมชันหรือเปลี่ยนสถานะโปรโมชันในศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี