ตั้งค่าช่องทาง Google & YouTube

ช่องทาง Google & YouTube จะซิงค์สินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google Merchant Center โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัปเดตฟีดสินค้า Google ของคุณได้โดยตรงจาก Shopify ส่วนในกรณีของร้านค้าที่มีสิทธิ์และขายสินค้าในสหรัฐอเมริกา ระบบจะแสดงสินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube ในรายการสินค้าจากการค้นหาของแท็บ Google Shopping ได้โดยที่ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เชื่อมต่อช่องทาง Google & YouTube เพื่อซิงค์สินค้า

คุณสามารถติดตั้งช่องทาง Google & YouTube ได้จาก Shopify App Store ดูวิธีการติดตั้งแอป

หลังจากติดตั้งช่องทาง Google & YouTube แล้ว คุณต้องเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Google และบัญชี Google Merchant Center ของคุณเพื่อให้สามารถซิงค์สินค้า Shopify ของคุณเข้ากับ Google ได้

ร้านค้าของคุณต้องตรงตามข้อกำหนดบางประการสำหรับช่องทาง Google & YouTube จึงจะสามารถใช้งานได้ ตรวจสอบข้อกำหนดเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงร้านค้าออนไลน์หรือการตั้งค่าการจัดส่งของคุณหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. คลิกเชื่อมต่อบัญชี Google จากนั้นเลือกบัญชี Google หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาใหม่ คุณต้องอนุญาตให้ Shopify เข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณได้ด้วย
 2. ตรวจสอบข้อกำหนดในการตั้งค่าสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามจำเป็น
 3. เลือกหรือสร้างบัญชี Merchant Center:

  1. เลือกบัญชีผู้ขาย (Merchant Account) จากรายการแบบดรอปดาวน์ ID ของ Merchant Center ที่แสดงอยู่ในรายการคือ ID ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Google ของคุณโดยที่บัญชีผู้ใช้ Google ของคุณมีสถานะเป็นผู้ดูแล
  2. หากคุณไม่มีบัญชี Merchant Center ให้คลิกที่ “สร้างใหม่” จากนั้นสร้างบัญชีจาก Google Merchant Center
 4. คุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนในฐานะเจ้าของบัญชีผู้ใช้ Merchant Center

  1. ในส่วนยืนยันว่าเป็นคุณ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ เลือกประเทศของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “รับรหัส” เพื่อรับรหัสยืนยันของคุณ
  2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันตัวตนของคุณ ให้ป้อนรหัส 6 หลักที่คุณได้รับผ่านทางข้อความโทรศัพท์
  3. คลิก “ยืนยัน
 5. คลิกที่เลือกด้านข้างตลาดเป้าหมายเพื่อตั้งค่าสถานที่ที่คุณต้องการขายสินค้า จากนั้นเลือกตลาดเป้าหมายและภาษา การตั้งค่าสกุลเงินของร้านค้าจะกำหนดประเทศและภูมิภาคที่พร้อมให้คุณกำหนดเป้าหมาย ภาษาที่ใช้ได้จะเป็นไปตามภาษาที่รองรับโดย Google และขึ้นอยู่กับตลาดเป้าหมายของคุณ

 6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณกำลังตั้งค่าสำหรับการทำการตลาดแบบเสียค่าใช้จ่ายบน Google ให้คลิกที่ “เลือก” ที่อยู่ด้านข้าง “การตั้งค่าการจัดส่ง” แล้วคลิกที่เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกอัตราค่าจัดส่งให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเอง:

  1. เลือก นำเข้าการตั้งค่าการจัดส่งอัตโนมัติ เพื่อซิงค์อัตราค่าจัดส่งจาก Shopify ของคุณ แล้วคลิกที่ บันทึก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์อัตราค่าจัดส่งด้วย Google Merchant Center
  2. เลือก กำหนดการตั้งค่าการจัดส่งด้วยตนเองใน Google Merchant Center เพื่อกำหนดอัตราค่าจัดส่งใน Google Merchant Center แล้วคลิกที่ บันทึก
 7. ตัวเลือกเสริม: ตั้งชื่อสินค้าและลักษณะคำอธิบายสินค้าให้สินค้าที่ซิงค์กับ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับชื่อและคำอธิบายสินค้าของคุณให้เหมาะสมสำหรับ Google Shopping มากที่สุด

หลังจากที่คุณตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะซิงค์กับ Google โดยอัตโนมัติ ส่วนในกรณีของร้านค้าที่มีสิทธิ์ ระบบสามารถแสดงสินค้าที่ซิงค์กับ Google Merchant Center โดยใช้ช่องทาง Google & YouTube บนพื้นที่ใช้งานต่างๆ ของ Google ที่เกี่ยวข้องได้โดยที่ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์สินค้า Shopify ของคุณกับ Google

จากหน้าภาพรวมในช่องทางการขายของ Google คุณสามารถดูรายการสินค้าและข้อมูลการตลาดได้:

 • รายการสินค้า: สินค้าทั้งหมดที่ซิงค์กับ Google Merchant Center สินค้าของคุณที่ได้รับการอนุมัติอาจมีสิทธิ์ให้ระบบนำไปแสดงบนพื้นที่ใช้งานต่างๆ ของ Google (เช่น แท็บ Shopping, การค้นหาของ Google, Google Images, Google Maps และ Google Lens) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการสินค้าของคุณบน Google โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • การตลาด: เข้าถึงบัญชี Google Merchant Center ของคุณซึ่งคุณสามารถสร้างแคมเปญประสิทธิภาพสูงสุดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับPerformance Max ของ Google

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google

ติดต่อ Google เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • บัญชี Google Merchant Center ของคุณ
 • Google Ads
 • ซื้อใน Google
 • สินค้าคงคลังในพื้นที่สำหรับ Google
 • Google Analytics
 • หัวข้ออื่นๆ เกี่ยวกับ Google ที่ Shopify ไม่รองรับ

คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดาวน์โหลดช่องทาง Google & YouTube หรือการตั้งค่าผลิตภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี