ตั้งค่าช่องทางการขาย Google & YouTube

การตั้งค่าช่องทางการขาย Google & YouTube เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับ Google Merchant Center ร้านค้าและสินค้าของคุณต้องตรงตามข้อกำหนดในการใช้งานช่องทาง

หลังจากติดตั้งช่องทางดังกล่าวแล้ว คุณต้องซิงค์สินค้าของคุณไปยัง Google Merchant Center เพื่อให้สินค้าดังกล่าวแสดงบน Google หากร้านค้าและสินค้าของคุณละเมิดนโยบายใดๆ คุณจะต้องแก้ไขก่อนที่สินค้าดังกล่าวก่อนจึงจะแสดงบน Google ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี