ตลาดการค้าส่ง Faire

Faire เป็นตลาดออนไลน์ของ B2B ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแบรนด์และผู้ค้าปลีกเพื่อขายหรือซื้อการค้าส่งได้

แบรนด์สามารถผสานการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Shopify ของตนเข้ากับ Faire และขายแบบการค้าส่งให้กับผู้ค้าปลีกอิสระในตลาด Faire สินค้า สินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติจาก Faire ไปยัง Shopify

ผู้ค้าปลีกสามารถผสานการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Shopify ของตนเข้ากับ Faire และสต็อกสินค้าในร้านค้า Shopify ของตนกับสินค้าจากแบรนด์อิสระทั่วโลกได้จากตลาด Faire การซื้อและสินค้าคงคลังจะซิงค์โดยอัตโนมัติระหว่าง Faire และ Shopify

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้ช่องทางการขายและแอป Faire และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Faire ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Faire และสิทธิประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ หากคุณเป็นแบรนด์ ให้คลิก "ตลาดค้าส่งของ Faire สำหรับแบรนด์" หากคุณเป็นผู้ค้าปลีก ให้คลิก "ตลาดค้าส่งของ Faire สำหรับผู้ค้าปลีก"

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี