Linkpop

Linkpop เป็นเครื่องมือฟรีที่พร้อมให้ใช้งานเพื่อสร้างแลนดิ้งเพจที่สามารถซื้อสินค้าได้ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปโซเชียลมีเดีย โดยลูกค้าของคุณสามารถใช้ Linkpop เพื่อดูโปรไฟล์อื่นๆ ของคุณบนโซเชียลมีเดีย เข้าถึงลิงก์ที่คุณต้องการแชร์ และซื้อสินค้าโดยใช้ลิงก์ที่สามารถซื้อสินค้าได้

Linkpop ช่วยให้คุณสามารถสร้างแลนดิ้งเพจที่แสดงลิงก์ไปยังหน้าโซเชียลมีเดียอื่นๆ ร้านค้าออนไลน์ เอกสารบนเว็บ และลิงก์สื่อต่างๆ รวมถึงวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์เพลงของคุณ

ขายสินค้าบน Linkpop

คุณสามารถใช้ช่องทางการขาย Linkpop เพื่อขายสินค้าของคุณได้ โดย Linkpop จะช่วยคุณในการสร้างลิงก์ที่สามารถซื้อสินค้าได้ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เพื่อซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องออกจากแลนดิ้งเพจที่คุณสร้าง

หากต้องการขายสินค้าบน Linkpop คุณจะต้องเชื่อมต่อ Linkpop กับส่วน Shopify admin ของคุณ หลังจากที่เชื่อมต่อช่องทางการขายกับส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างลิงก์ที่สามารถซื้อสินค้าได้เพื่อใส่ไว้ในแลนดิ้งเพจ Linkpop ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ที่สามารถซื้อสินค้าได้ โปรดดูที่ สร้างลิงก์ที่สามารถซื้อสินค้าได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี