ภาษี

ในฐานะผู้ขายสินค้า คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีจากการขายของคุณ จากนั้นให้รายงานและจ่ายภาษีเหล่านั้นให้รัฐบาลของคุณ แม้ว่ากฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีจะมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง แต่คุณสามารถตั้งค่าให้ Shopify จัดการกับการคำนวณภาษีการขายทั่วไปได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการกำหนดภาษีเองเพื่อจัดการกฎหมายภาษีและสถานการณ์เฉพาะอื่นๆ ได้อีกด้วย

Shopify ใช้อัตราภาษีการขายเริ่มต้นหลากหลายอัตรา ซึ่งได้รับการอัปเดตเป็นประจำ หากใช้อัตราเริ่มต้น คุณต้องตรวจสอบยืนยันให้แน่ใจว่าอัตรานั้นเป็นปัจจุบันและถูกต้องสำหรับเฉพาะกรณีของคุณ คุณสามารถกำหนดภาษีต่างๆ ได้ตลอดเวลาเมื่อมีความจำเป็น

Shopify ไม่ยื่นหรือชำระภาษีการขายให้แก่คุณ คุณอาจต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางหรือในท้องที่เพื่อจัดการภาษีการขายของคุณ การคำนวณและการรายงานภาษีที่ Shopify มีให้บริการจะช่วยให้การยื่นและชำระภาษีของคุณง่ายยิ่งขึ้น

คุณควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีหรือผู้ทำบัญชีภาษีในท้องที่อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเก็บอัตราภาษีการขายกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบว่าคุณยื่นหรือชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี