ขั้นตอนการตั้งค่าทั่วไปและรายงานภาษี

ไม่มีรายการขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการตั้งค่าภาษีของคุณแต่คุณสามารถใช้กระบวนการต่อไปนี้เป็นแนวทางได้

มีรายงานหลายรายการที่จะช่วยให้คุณสามารถยื่นและชำระภาษีของคุณหรือเพื่อให้แก่ผู้ทำบัญชีด้านภาษีของคุณ

ขั้นตอนทั่วไปในการตั้งค่าภาษี

ปฏิบัติตามลิงก์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม:

  1. หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ให้ลองตั้งค่าประเทศเป้าหมายที่คุณจะจัดส่งสินค้า
  2. หากคุณใช้ Shopify POS ในการขายสินค้าด้วยตนเองให้ตั้งค่าอัตราภาษีโดยอิงตามที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ อัตราภาษี POS เริ่มต้นจะอิงตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีการขายที่หน้าร้าน
  3. กำหนดอัตราภาษีในให้กับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการขายและส่งสินค้าไป

  4. หากคุณขายสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ให้กำหนดภาษีต่างๆ เพื่อนำไปใช้กับรายการเหล่านั้น

  5. แทนที่อัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น การแทนที่ที่คุณตั้งค่าจะถูกใช้กับยอดขายออนไลน์และยอดขาย Shopify POS

  6. ตัวเลือกเสริม: รวมภาษีในราคาสินค้าทั้งหมดของคุณ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มเติมในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า แต่จะมีการคำนวณเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าที่จะเป็นภาษี

ระหว่างตั้งค่าภาษี คุณสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการตั้งค่าของคุณได้ในหน้าภาษีและอากรในส่วน Shopify admin

รายงานภาษี

รายงานทางการเงินด้านภาษีสามารถให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับภาษีการขายที่ใช้กับยอดขายของคุณ

รายงานทางการเงินด้านยอดขายสามารถช่วยในการรายงานภาษีการขายของคุณ คุณสามารถส่งออกรายงานนี้เป็นไฟล์ CSV ที่ระบุจำนวนคำสั่งซื้อ, ภาษี, POS, การเรียกเก็บเงิน, และตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งได้ เพื่อให้รายงานนี้เป็นประโยชน์สูงสุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกช่วงเวลาที่ถูกต้อง (เช่น ปีปฏิทิน) และเลือกรายงานแบบเต็มเมื่อคุณส่งออก รายงานนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่คุณหรือนักบัญชีของคุณจะต้องใช้ในการคืนภาษีการขายของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้โปรดดูที่รายงานทางการเงินด้านภาษีและรายงานทางการเงินด้านการขาย

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-K และคุณใช้ Shopify Payments ให้ดูที่การรายงานภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี