ขั้นตอนการตั้งค่าภาษีทั่วไป

ไม่มีรายการขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการตั้งค่าภาษีของคุณแต่คุณสามารถใช้กระบวนการต่อไปนี้เป็นแนวทางได้ คลิกลิงก์ในแต่ละขั้นตอนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ให้ลองตั้งค่าประเทศเป้าหมายที่คุณจะจัดส่งสินค้า
  2. หากคุณใช้ Shopify POS ในการขายสินค้าด้วยตนเองให้ตั้งค่าอัตราภาษีโดยอิงตามที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณ อัตราภาษี POS เริ่มต้นจะอิงตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีการขายที่หน้าร้าน
  3. กำหนดอัตราภาษีในให้กับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการขายและส่งสินค้าไป

  4. หากคุณขายสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ให้กำหนดภาษีต่างๆ เพื่อนำไปใช้กับรายการเหล่านั้น

  5. แทนที่อัตราภาษีหรือยกเว้นภาษีให้กับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น การแทนที่ที่คุณตั้งค่าจะถูกใช้กับยอดขายออนไลน์และยอดขาย Shopify POS

  6. ตัวเลือกเสริม: รวมภาษีในราคาสินค้าทั้งหมดของคุณ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้แล้ว จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มเติมในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า แต่จะมีการคำนวณเพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้าที่จะเป็นภาษี

ระหว่างตั้งค่าภาษี คุณสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการตั้งค่าของคุณได้ในหน้าภาษีและอากรในส่วนผู้ดูแล Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี