Allmänna steg för konfigurering av skatt

Det finns inte någon formell lista över vilka steg som ska gås igenom för att ställa in dina skatter, men du kan använda följande process som en guide. Klicka på länkarna i varje steg för mer information.

  1. Om du driver en webbshop ska du konfigurera de länder du kommer att leverera till.
  2. Om du använder Shopify POS för att sälja personligen, ställ in skattesatserna baserat på dina detaljhandelsplatser. Standard POS-skattesatser är baserade på den geografiska plats där din personliga försäljning sker.
  3. Ställ in skattesatserna i de länder och regioner som du kommer sälja i och skicka dina produkter till:

    • Om du befinner dig i USA, Kanada, EU, Storbritannien, Norge, Schweiz, Australien, Nya Zeeland eller Singapore, där registreringsbaserade skatter används, anger du dina skatteregistreringar för att hämta in skatt.
    • Om du befinner dig i en region som använder platsbaserade skatter använder du standardvärdena eller anger priserna för länder och deras regioner. Du anger även om du ska debitera skatt på frakt.
  4. Om du säljer digitala produkter ställer du in den skatt som gäller för dessa varor.

  5. Åsidosätt skattesatser eller undantag produkter från skatter när det behövs. Eventuella åsidosättanden som du ställer in gäller onlineförsäljning och Shopify POS-försäljning.

  6. Valfritt: Inkludera skatter i alla dina produktpriser. När det här alternativet aktiveras läggs ingen extra avgift för skatter till i kundens betalning. Istället görs en beräkning för att bestämma vilken procentandel av en produkts pris som är skatt.

När du ställer in skatt kan du hantera och granska dina inställningar på sidan Skatt och Tullavgifter i din Shopify-administratör.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis