Allmänna konfigurationssteg och skatterapporter

Det finns inte en formell lista över steg för att ställa in dina skatter, men du kan använda följande process som en guide.

Det finns flera rapporter som hjälper dig att lämna in och remittera dina skatter eller tillhandahålla din skatterevisor.

Allmänna steg för att ställa in skatter

Följ länkarna för mer detaljerad information:

  1. Om du driver en webbshop ska du konfigurera de länder du kommer att leverera till.
  2. Om du använder Shopify POS för att sälja personligen, ställ in skattesatserna baserat på dina detaljhandelsplatser. Standard POS-skattesatser är baserade på den geografiska plats där din personliga försäljning sker.
  3. Ställ in skattesatserna i de länder och regioner som du kommer sälja i och skicka dina produkter till:

    • Om du befinner dig i USA, Kanada, EU, Storbritannien, Norge, Schweiz, Australien eller Nya Zeeland, där registreringsbaserade skatter används, anger du dina skatteregistreringar för att hämta in skatt.
    • Om du befinner dig i en region som använder platsbaserade skatter använder du standardvärdena eller anger priserna för länder och deras regioner. Du anger även om du ska debitera skatt på frakt.
  4. Om du säljer digitala produkter ställer du in den skatt som gäller för dessa varor.

  5. Åsidosätt skattesatser eller undantag produkter från skatter när det behövs. Eventuella åsidosättanden som du ställer in gäller onlineförsäljning och Shopify POS-försäljning.

  6. Valfritt: Inkludera skatter i alla dina produktpriser. När det här alternativet aktiveras läggs ingen extra avgift för skatter till i kundens betalning. Istället görs en beräkning för att bestämma vilken procentandel av en produkts pris som är skatt.

När du ställer in skatt kan du hantera och granska dina inställningar på sidan Skatt och Tullavgifter i din Shopify-administrator.

Skatterapporter

Skatterapporten kan ge en översikt över den moms som har tagits ut för din försäljning.

Försäljningsrapporten kan hjälpa till med rapporteringen av moms. Du kan exportera den här rapporten som en CSV-fil som innehåller orderbelopp, skatt, POS, fakturering och leveransplatser. För att få ut det mesta av denna rapport, se till att du väljer rätt tidsperiod (till exempel kalenderåret) och väljer hela rapporten när du exporterar den. Den här rapporten hjälper dig att få den information som du eller din revisor behöver för att kunna fylla i dina momsdeklarationer.

Om du vill lära dig mer om rapporterna, se Skatterapport och Försäljningsrapport.

Om du behöver information om formuläret 1099-K och du använder Shopify Payments, se Skatterapportering.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis