Skattetjänster med Avalara AvaTax.

Avalara AvaTax är en försäljningsskatteprogramvara som automatiserar skatteberäkningar och skatteansökan. Avalara tillhandahåller skattesatser i realtid från mer än 12 000 skattemyndigheter, medan Shopifys skatteberäkningar är baserade på skatteregistreringar eller på plats.

Om din butik har Shopify Plus och du har ett Avalara AvaTax-konto kan du aktivera Avalara AvaTax för din Shopify Plus-plan. När Avalara Avatax har aktiverats kan du debitera skatt i din butik med hjälp av Avalaras tjänster istället för Shopifys inbyggda skattemotor. Avalara AvaTax fungerar även på mobila enheter.

Du kan använda Avalara AvaTax för att göra följande:

  • få exakta och aktuella skattekoder från mer än 12 000 jurisdiktioner
  • ställa in skatteregler för att tillgodose ditt företags behov
  • ange skatteregler per produkt
  • Skapa exakta rapporter om företagets skatt

Om Avalara inte ingår i din plan och du vill lägga till den, kontakta Shopify Plus-support.

På den här sidan

Skatteberäkningar

Vilken tjänst som används för att beräkna dina skatter kan variera, beroende på vilka kanaler du använder för försäljning och dina inställningar för tredjepartstjänster. För att fastställa vilken tjänst som användes för att beräkna skatterna för en viss order öppnar du ordern från sidan Ordrar i din Shopify-administratör och går sedan till tidslinjen för ordern.

I det här avsnittet

Läs mer

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis