Skattetjänster med Avalara AvaTax.

Avalara AvaTax är en programvara för försäljningsskatt som automatiserar skatteberäkningar och skatteansökningar. Avalara tillhandahåller skattesatser i realtid från mer än 12 000 skattemyndigheter (medan Shopifys skatter baseras på postnummer).

Om din butik har Shopify Plus och du har ett Avalara AvaTax-konto kan du aktivera Avalara AvaTax för din plan. När du har aktiverat det kan du använda Avalara i din Shopify-administratör för att debitera skatt i din butik med hjälp av Avalaras tjänster istället för Shopifys inbyggda skattemotor. Avalara AvaTax fungerar även för Shopify POS på Android och iOS-enheter.

Du kan använda Avalara AvaTax för att:

 • få exakta och aktuella skattekoder från mer än 12 000 jurisdiktioner
 • finjustera en uppsättning skatteregler för att möta dina företagsbehov
 • Skapa exakta rapporter om företagets skatt

Om Avalara för närvarande inte ingår i din plan och du vill lägga till den, kontakta Shopify Plus-support.

Begränsningar och kända problem

 • Avalara AvaTax-appen stödjer moms men inte momsbefrielse. Du kan använda Avalara för att beräkna moms, men Avalara kan inte hämta in moms-ID, vilket krävs för undantagsrapportering och returer.
 • Om du återbetalar ett dollarbelopp för en beställning utan att även välja en artikel eller återställningskvantitet, kommer det återbetalade skattebeloppet inte tillämpas på en viss vara och inget återbetalningsdokument skapas i Avatax Console.
 • Du måste ställa in dina Shopify Skatteinställningar, även när du använder Avalara AvaTax. Om Avalara tillfälligt är otillgänglig används dina Shopify skattesatser för att beräkna skatt för dina beställningar.
 • Vissa tredjepartstjänster kan rapportera till Avalara, vilket resulterar i dubblerad beställningsinformation. Om du har en tjänst som rapporterar beställningar till Avalara, kan du ändra dina inställningar för att förhindra att Shopify också rapporterar dessa beställningar. I din Shopify-admin, gå till Inställningar > Skatt, öppna dina Avalara-inställningar och avmarkera Skicka dokument till AvaTax.
 • Tjänsten som har använts för att beräkna en orders skatt anges inte uttryckligen på ordersidan. Om du behöver avgöra hur skatterna för en viss order beräknades ska du kontrollera texten på ordersidan. - Manuellt beräknade skattesatser visar inte delstatsnamn och visar endast ett generell skattesats. Till exempel: State Tax 7.25% $7.40

  • Skattesatser som beräknas automatiskt av Shopify innehåller namnet på delstaten, regionen och staden. Till exempel: CA State Tax 7.25% $7.40
  • Skattesatserna beräknade av Avalara innehåller namnet på delstaten, regionen och staden. Texten visas i versaler. Till exempel: CA STATE TAX 7.25% $7.40
 • Ordrar som görs när Shopify Payments är i testläge beräknas av Avalara men är inte bundna till Avalara och visas inte där.

Läs mer

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis