Skattetjänster med Avalara AvaTax.

Avalara AvaTax är en programvara för omsättningsskatt som automatiserar skatteberäkningar och skattedeklaration. Avalara tillhandahåller skattesatser i realtid från fler än 12 000 skattejurisdiktioner, medan Shopifys skatteberäkningar är baserade på skatteregistreringar eller på plats.

Om din butik har Shopify Plus och du har ett Avalara AvaTax-konto kan du aktivera Avalara AvaTax för din Shopify Plus-plan. När Avalara Avatax har aktiverats kan du debitera skatt i din butik med hjälp av Avalaras tjänster i stället för med Shopifys inbyggda skattemotor. Avalara AvaTax fungerar även på mobila enheter.

Du kan använda Avalara AvaTax för att göra följande:

  • få exakta och aktuella skattekoder från mer än 12 000 jurisdiktioner
  • ställa in skatteregler för att tillgodose ditt företags behov
  • ange skatteregler per produkt
  • Skapa exakta rapporter om företagets skatt

Om Avalara inte ingår i din plan och du vill lägga till den, kontakta Shopify Plus-support.

På den här sidan

Skatteberäkningar

Vilken tjänst som används för att beräkna dina skatter kan variera, beroende på vilka kanaler du använder för försäljning och dina inställningar för tredjepartstjänster. Du kan fastställa vilken tjänst som användes för att beräkna skatterna för en viss order genom att öppna ordern från sidan Ordrar i din Shopify-administratör och sedan gå till orderns tidslinje.

I det här avsnittet

Läs mer

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis