Avgiftstjenester med Avalara AvaTax.

Avalara AvaTax er programvare for salgsavgifter som automatiserer avgiftsutregningen og innsendelse av avgiftsrapporter. Avalara tilbyr skattesatser i sanntid fra mer enn 12 000 skattemyndigheter som Shopifys skatteberegninger baseres på i skatteregistrering eller i lokalisasjon.

Hvis butikken din har Shopify Plus, og du tidligere har aktivert Avalara AvaTax for Shopify Plus-abonnementet, kan du belaste avgifter i butikken ved hjelp av Avalaras tjenester, i stedet for Shopifys integrerte avgiftsmotor. Avalara AvaTax fungerer også på mobilenheter.

Du kan bruke Avalara AvaTax til å gjøre følgende:

 • få presise og oppdaterte avgiftskoder for mer enn 12 000 jurisdiksjoner
 • angi skatteregler for å oppfylle bedriftens behov
 • angi skatteregler per produkt
 • opprette nøyaktige rapporter med avgiftene for din bedrift

Husk følgende hensyn ved bruk av Avalara Avatax:

 • Tjenesten som brukes til å beregne avgiftene dine kan variere, avhengig av hvilke kanaler du bruker til salg og oppsettet mot tredjepartstjenester. For å avgjøre hvilken tjeneste som er brukt til å beregne avgifter på en bestemt bestilling, kan du åpne bestillingen fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator og se bestillingens tidslinje.
 • Avalara AvaTax-appen støtter innhenting av MVA, men den støtter ikke MVA-fritak. Avalara kan ikke innhente MVA-ID-er, som kreves for fritaksrapportering og returer.
 • Hvis du utsteder en refusjon i Shopify uten å velge en vare eller tilbakeføring til lager, vil ikke Avalara AvaTax opprette returdokumenter.
 • Delrefusjoner rapporteres ikke i Avalara AvaTax. Hvis du utsteder en delvis refusjon, må rapporteringen justeres manuelt.
 • Noen tredjepartstjenester rapporterer til Avalara, som eBay, mens andre ikke gjør det, som Amazon eller Facebook. Rapportering fra en tredjepartstjeneste kan føre til duplisert bestillingsinformasjon i Avalara AvaTax. Hvis du har en tjeneste som rapporterer bestillinger til Avalara, kan du endre innstillingene for å hindre Shopify fra å også rapportere disse bestillingene. Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter i Shopify-administrator, åpne Avalara AvaTax-innstillingene og opphev valget for Send dokumenter til AvaTax.
 • Avalara fungerer bare i Shopify-kassen, og fungerer ikke med apper som erstatter kassen. Dette inkluderer appen Facebook og Instagram av Meta.

 • Bestillinger som gjøres mens betalingsgatewayen er i testmodus beregnes av Avalara AvaTax, men lagres ikke i Avalara og vises ikke der.

Finn ut mer om Avalara AvaTax.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis