Avgifter for digitale produkter

Digitale varer er nedlastbare filer eller et annet type produkt som leveres elektronisk. Kunder som bor i EU må betale en merverdiavgift (mva.) på digitale varer til prisen som gjelder i sitt eget land, uavhengig av hvor selgeren befinner seg.

Men i enkelte jurisdiksjoner trenger du ikke å belaste omsetningsavgift på digitale produkter. Sjekk med en lokal skatteekspert for å sikre at du kjenner kravene i din region.

Frita et digitalt produkt fra skatt

Hvis du bare har noen få digitale produkter som er fritatt fra skatt, kan du forhindre at avgifter gjelder for disse individuelle produktene. Digitale produkter krever ikke frakt i tradisjonell forstand, så du kan slå av fraktfunksjonen samtidig.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator går du til Produkter.
 2. Klikk på produktet du vil redigere.
 3. I Prissetting-seksjonen fjerner du avmerkingen Belast avgifter på dette produktet.
 4. Velg Dette er et fysisk produkt i seksjonen Frakt.
 5. Klikk på Lagre.

Slik fritar du et stort antall digitale produkter ved å utføre en masseoppdatering

Hvis du må frita et stort antall digitale produkter samtidig, kan du utføre en masseoppdatering. For å gjøre det, må du være komfortabel med å redigere .csv-filer.

Trinn:

 1. Eksporter produktene som må oppdateres som en .csv-fil og rediger verdiene i følgende kolonner:
Felt som skal redigeres i produkt-CSV
CSV-felt Innstilling
Variant Requires Shipping Angi denne verdien til falsk.
Variant Taxable Angi denne verdien til falsk.
Variant Grams Angi denne verdien til 0.
 1. Når du er ferdig med å redigere .csv-filen, importerer du den til butikken. Pass på at du merker av for Erstatt eventuelle nåværende produkter som har samme ekspedering.

Digitale varer i EU

Digitale varer i EU er definert i lovgivningen som kringkasting, telekommunikasjon og tjenester som leveres elektronisk i stedet for å sendes. Gavekort som sendes på nett er ikke inkludert i definisjonen.

Du kan lese reglene for MVA for digitale tjenester i EU. Rådfør deg med en skatteekspert slik at du vet hvilke MVA-regler som gjelder for deg i EU.

Mva. basert på kundens plassering

Hvis du selger digitale varer til kunder i EU, må du belaste mva. basert på kundenes plassering.

Hvis du for eksempel er en nederlandsk forhandler og du selger et digitalt produkt til en kunde i Tyskland, må du belaste kunden den tyske MVA-satsen på 19 %. Du kan aktivere funksjonen for digitale MVA-satser i EU for å gjøre denne prosessen enklere.

Mva-registrering

Du kan registrere deg for mva. på en av følgende måter:

 • Registrer deg for mva. i alle EU-land der du driver forretninger.
 • Registrer deg for Mini One-Stop-Shop (MOSS) i et EU-medlemsland eller -region. Dine lokale skattemyndigheter kan gi deg mer informasjon om hvordan du registrerer deg for MOSS.

Bevis på en kjøpers plassering

Hvis du selger digitale varer, krever noen skattemyndigheter at du samler inn og registrerer to bevis på et kjøpssted. For hver bestilling gir Shopify deg fakturaadressen og kundens IP-adresse. fakturaadressen vises på bestillingssiden. Du kan bekrefte IP-adressen ved å klikke Vis full analyse i Svindelanalyse-seksjonen.

Hvis en IP-adresse ser ut til å komme fra et annet land enn fakturaadressen, bør du få et annet bevis på plasseringen. Sjekk med en skatteekspert for å sikre at du har nok bevis til skattemyndighetene.

Aktiver MVA-satser for digitale varer

For å forenkle lading av mva på digitale varer, kan du automatisk tildele mva.-priser for hvert EU-land.

Hvis du aktiverer mva.-priser for digitale varer opprettes en samling, og når du selger et produkt som er i samlingen, vil den riktige mva.-satsen automatisk brukes basert på kundens fakturaadresse.

Ved å aktivere MVA-priser opprettes en manuell produktsamling med automatisk tilordnede MVA-innstillinger for hvert EU-land. Standardsamlingen heter MVA-avgift for digitale varer, men du kan endre dette for å bruke en hvilken som helst av de manuelle samlingene dine. For mer informasjon kan du se Legge på digitale MVA-satser til en annen samling

Trinn:

Bruk digitale MVA-satser på en annen samling

Når du har opprettet den første mva.-samlingen for digitale varer, kan du bruke prisene til en annen samling av digitale varer.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Skatter og tollplikter i Shopify-administrator.
 2. I Avgiftsberegninger-seksjonen klikker du på endre samling.
 3. Søk etter samlingen du vil bruke, eller velg samlingen fra listen.
 4. Klikk på Lagre.

Se mva.-prisene du bruker

Hvis du har aktivert mva.-priser for digitale varer, kan du se mva.-innstillingene som gjelder for hvert land i fraktlisten din.

Før du ser prisene må du sørge for at alle landene finnes i fraktsonelisten.

Trinn:

Deaktivere mva.-satsene for digitale varer

Hvis du deaktiverer EUs digitale mva.-satsfunksjon og deretter aktiverer den igjen, må du tilordne den foretrukne samlingen på nytt hvis du ikke brukte standarden.

Trinn:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis