Data Exporter

Shopify hjelper forhandlere med å oppfylle skattelovgivning, men hver forhandlers situasjon er unik. Det er viktig å snakke med lokale juridiske eksperter for å avgjøre om du oppfyller alle lokale lover og forskrifter. Shopify sender ikke inn skatteopplysninger for deg, men vi gir deg en måte å eksportere informasjonen i et format som kan brukes til innsendingen. Hvordan du sender inn skatteopplysningene dine avhenger av lokale og nasjonale skattemyndigheter.

Med Data Exporter-appen kan du eksportere butikkdata, for eksempel bestillinger, produkter og brukere, når disse opplysningene forespørres av skattemyndighetene. Data Exporter-appen setter sammen spesifikke data for hver av følgende forskrifter:

Electronic Sales Suppression Tools (ESST)

Bedrifter med skatteforpliktelser i Australia må holde oversikt over alle transaksjonene sine, inkludert oppføringer opprettet av elektroniske POS-systemer (Point of Sale). Det er et lovbrudd å manipulere disse oppføringene ved hjelp av et elektronisk salgsundertrykkelsesverktøy (ESST), eller ved å underrapportere inntekter på andre måter. Data Exporter-appen bidrar til å sikre at du oppfyller gjeldende skatteregler ved å la deg eksportere fullstendige transaksjonsdata som gjøres gjennom Shopify-utsalgsstedsappen.

Hvis du vil ha mer informasjon om ESST-forskrifter, kan du se Forbud mot elektroniske salgsundertrykkelsesverktøy.

For å hjelpe deg med å overholde ESST-forskriftene, kan du bruke Data Exporter-appen for å laste ned følgende datafiler fra butikken din:

 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Artikkel 88

Fra 1. januar 2018 har franske myndigheter lagt ned et krav om at alle forhandlere som selger i Frankrike og er underlagt MVA har et godkjent regnskapssystem. Denne loven er ment å bidra til å forhindre skattesvindel.

For å kunne oppfylle Artikkel 88 i Frankrike må du laste ned og fylle ut dette Loi Anti-Fraude TVA-dokumentet og oppbevare det.

For å hjelpe deg med samsvar i henhold til Artikkel 88 kan du bruke Data Exporter-appen til å laste ned følgende datafiler fra butikken:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

I Tyskland er GoBD et sett med prinsipper for riktig administrasjon og oppbevaring av regnskaper, oppføringer og dokumenter i elektronisk form, og for datatilgang. GoBD regulerer alle kravene som tyske skattemyndigheter har angitt for bokføring og skatterelevant data, enten elektronisk eller i papirform. GoBD angir også retningslinjene for hvordan tyske skattemyndigheter kan få tilgang til elektroniske data under skatterevisjoner. GoBD hjelper deg med å finne ut hvilke opplysninger skattekontoret krever at du lagrer, og skisserer hva revisor har anledning til i en skatterevisjon.

GoBD har vært gjeldende siden 1. januar 2015. Den erstatter de tidligere gjeldende «Prinsipper om datatilgang og verifisering av digitale dokumenter» (GDPdU) og «Prinsipper for riktig datastyrte regnskapssystemer» (GoBS).

For å hjelpe deg med å oppfylle GoBD kan du bruke Data Exporter-appen for å laste ned følgende datafiler fra butikken:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Installer Data Exporter-appen

 1. Gå til appsiden for Data Exporter.
 2. Klikk på Legg til app. Hvis du ikke er logget på Shopify-kontoen din, blir du bedt om å logge på.
 3. Klikk på Installer app.

Eksporter butikkdata med Data Exporter-appen

Kontoeieren, eller alle med tilgang til apper, kan eksportere butikkdata med Data Exporter-appen. Eksporten lagres i en ZIP-fil, og en kobling for å laste ned filen sendes til kontoeieren på e-post. Alternativet for å laste ned ZIP-eksportfilen utløper etter 7 dager.

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Apper.
 2. Klikk på Shopify Data Exporter.
 3. I Eksporter butikkdata-seksjonen velger du en eksporttype.
 4. Velg året du vil eksportere.
 5. Klikk på Eksporter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis