Data Exporter

Shopify hjelper forhandlere med å oppfylle skattelovgivning, men hver forhandlers situasjon er unik. Det er viktig å snakke med lokale juridiske eksperter for å avgjøre om du oppfyller alle lokale lover og forskrifter. Shopify sender ikke inn skatteopplysninger for deg, men vi gir deg en måte å eksportere informasjonen i et format som kan brukes til innsendingen. Hvordan du sender inn skatteopplysningene dine avhenger av lokale og nasjonale skattemyndigheter.

Med Data Exporter-appen kan du eksportere butikkdata, for eksempel bestillinger, produkter og brukere, når disse opplysningene forespørres av skattemyndighetene. Data Exporter-appen setter sammen spesifikke data for hver av følgende forskrifter:

Eksportbegrensning

Du kan bare eksportere data fra 1. januar 2019 og senere gjennom Data Exporter-appen. Denne begrensningen sikrer at de eksporterte dataene er så nøyaktige og relevante som mulig.

Hvis du trenger data for kalenderår før 2019, kan du bruke handlingene eksporter bestillinger og eksporter produkter fra Shopify-administrator, som leverer liknende data. Det finnes også tredjepartsapper for eksport av butikkdata i Shopify App Store.

Electronic Sales Suppression Tools (ESST)

Bedrifter med skatteforpliktelser i Australia må holde oversikt over alle transaksjonene sine, inkludert oppføringer opprettet av elektroniske POS-systemer (Point of Sale). Det er et lovbrudd å manipulere disse oppføringene ved hjelp av et elektronisk salgsundertrykkelsesverktøy (ESST), eller ved å underrapportere inntekter på andre måter. Data Exporter-appen bidrar til å sikre at du oppfyller gjeldende skatteregler ved å la deg eksportere fullstendige transaksjonsdata som gjøres gjennom Shopify-utsalgsstedsappen.

Hvis du vil ha mer informasjon om ESST-forskrifter, kan du se Forbud mot elektroniske salgsundertrykkelsesverktøy.

For å hjelpe deg med å overholde ESST-forskriftene, kan du bruke Data Exporter-appen for å laste ned følgende datafiler fra butikken din:

 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Artikkel 88

Fra 1. januar 2018 har franske myndigheter lagt ned et krav om at alle forhandlere som selger i Frankrike og er underlagt MVA har et godkjent regnskapssystem. Denne loven er ment å bidra til å forhindre skattesvindel.

For å kunne oppfylle Artikkel 88 i Frankrike må du laste ned og fylle ut dette Loi Anti-Fraude TVA-dokumentet og oppbevare det.

For å hjelpe deg med samsvar i henhold til Artikkel 88 kan du bruke Data Exporter-appen til å laste ned følgende datafiler fra butikken:

 • order_lines.csv
 • order_tax_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • tender_transactions.csv
 • users.csv

GoBD

I Tyskland er GoBD et sett med prinsipper for riktig administrasjon og oppbevaring av regnskaper, oppføringer og dokumenter i elektronisk form, og for datatilgang. GoBD regulerer alle kravene som tyske skattemyndigheter har angitt for bokføring og skatterelevant data, enten elektronisk eller i papirform. GoBD angir også retningslinjene for hvordan tyske skattemyndigheter kan få tilgang til elektroniske data under skatterevisjoner. GoBD hjelper deg med å finne ut hvilke opplysninger skattekontoret krever at du lagrer, og skisserer hva revisor har anledning til i en skatterevisjon. GoBD trådte i kraft 1. januar 2015. Det erstattet «Prinsipper for datatilgang og verifiserbarhet for digitale dokumenter» (GDPdU) og «Prinsipper for egnede datastyrte regnskapssystemer» (GoBS).

For å hjelpe deg med å oppfylle GoBD kan du bruke Data Exporter-appen for å laste ned følgende datafiler fra butikken:

 • gobd.dtd
 • index.xml
 • order_lines.csv
 • orders.csv
 • products.csv
 • users.csv

Installer Data Exporter-appen

 1. Gå til appsiden for Data Exporter.
 2. Klikk på Legg til app. Hvis du ikke er logget på Shopify-kontoen din, blir du bedt om å logge på.
 3. Klikk på Installer app.

Eksporter butikkdata med Data Exporter-appen

Kontoeieren, eller alle med tilgang til apper, kan eksportere butikkdata med Data Exporter-appen. Eksporten lagres i en ZIP-fil, og en kobling for å laste ned filen sendes til kontoeieren på e-post. Alternativet for å laste ned ZIP-eksportfilen utløper etter 7 dager.

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Apper.
 2. Klikk på Shopify Data Exporter.
 3. I Eksporter butikkdata-seksjonen velger du en eksporttype.
 4. Velg året du vil eksportere.
 5. Klikk på Eksporter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis