Skatter i Japan

Sette opp skatter for butikker basert i Japan

Japan bruker lokalisasjonsbaserte skatter, som betyr at skattene beregnes ved hjelp av din adresse og kundens adresse. Du trenger ikke å angi skatteregistreringsnumre for å belaste kundene skatt, men det kan være du må konfigurere skattesatsene manuelt.

Aktiver skatteinkluderende priser

I Japan kreves det at forhandlere bruker skatteinkluderende priser. For nye forhandlere er produktprisene inkludert skatt som standard. Hvis du ikke selger med skatteinkluderende priser enda, må du aktivere innstillingen Alle priser inkluderer skatt i Shopify-administrator.

Steg

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.
 2. Kryss av for Alle priser inkluderer skatter.
 3. Klikk på Lagre.

Når du har aktivert denne innstillingen, vil prisene i butikken inkludere skatter. Den oppførte prisen for et produkt er beløpet kunden betaler, og skattedelen av prisen beregnes ved hjelp av formelen Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Finn ut mer om å inkludere skatter i produktprisene.

Endre produktprisene

Hvis du allerede har angitt produktpriser uten skatt, og du må endre dem til skatteinkluderende prissetting, gjør du en av følgende:

 1. Endre prisene manuelt.

  1. Beregn prisen på produktene dine etter at skatt er lagt til.
  2. Aktiver skatteinklusive priser i Shopify-administrator.
  3. Endre produktprisene til den skatteinkluderende verdien. Du kan bruke massehandlinger til å endre alle produktene samtidig, eller oppdatere produktprisene ved å laste opp en CSV-fil med produktene dine.
 2. Endre prisene dine med en app for masseprisredigering. Den foreslåtte appen er CustomEdit.

Bruk CustomEdit

CustomEdit er en app som endrer prisen på prdouktene dine med en bestemt prosentandel. Du kan velge å endre alle produktene eller utvalgte produkter, og velge om du ønsker at endringene skal tre i kraft umiddelbart eller til en angitt tid.

Steg

 1. Legg til CustomEdit-appen i butikken din fra App Store.
 2. Gå til Apper > CustomEdit i Shopify-administrator.
 3. I Prisendring-feltet angir du prosentverdien som skal legges på produktene dine. Denne verdien settes som standard til 10%.
 4. Angi verdien for prisavrunding. Denne verdien indikerer hvor mange desimalpunkter resultatet avrundes til, og 0 runder av til nærmeste dollarbeløp. Denne verdien er som standard angitt til 2.
 5. Valgfritt: For å filtrere etter bestemte samlinger som skal endres, klikker du Last samling. For å filtrere etter bestemte produkter klikker du Last varer.
 6. Merk produktene du vil endre.
 7. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre alle viste produkter umiddelbart klikker du på Lagre alle og deretter på Bekreft.
  • For å endre alle viste produkter på et senere tidspunkt klikker du på Lagre alle senere, velger en dato og et tidspunkt, og klikker deretter på Bekreft.
  • For å endre bestemte produkter umiddelbart krysser du av for produktene du vil endre, klikker på Lagre valgte og klikker deretter på Bekreft.
  • For å endre bestemte produkter på et senere tidspunkt velger du produktene du vil endre, klikker på Lagre senere, velger en dato og et tidspunkt, og klikker deretter på Bekreft.

Det kan være en forsinkelse i oppdatering av produktene, avhengig av hvor mange som er valgt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis