ภาษีในประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในประเทศญี่ปุ่น คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

การตั้งค่าภาษีสำหรับร้านค้าที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นใช้ภาษีตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งหมายความว่าภาษีดังกล่าวจะคำนวณโดยใช้ที่อยู่ของคุณและที่อยู่ของลูกค้า คุณไม่จำเป็นต้องป้อนหมายเลขการจดทะเบียนภาษีเพื่อเรียกเก็บภาษีจากลูกค้า แต่คุณอาจต้องกำหนดอัตราภาษีด้วยตนเอง

เปิดใช้งานราคารวมภาษี

ในญี่ปุ่นผู้ขายจำเป็นต้องใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษี สำหรับผู้ขายรายใหม่ สำหรับผู้ขายรายใหม่ ราคาสินค้าจะรวมภาษีตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว หากคุณยังไม่ได้ทำการขายด้วยราคารวมภาษี ให้เปิดใช้งานการตั้งค่ารวมภาษีการขายในราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่งในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. เลือก “รวมภาษีการขายในราคาสินค้าและอัตราค่าจัดส่ง
 3. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่คุณเปิดการตั้งค่านี้ ราคาในร้านของคุณจะเป็นราคาที่รวมภาษี และราคาสินค้าที่ระบุคือจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระ โดยส่วนภาษีของราคาจะคำนวณโดยใช้สูตร Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมภาษีในราคาสินค้าของคุณ

เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของคุณ

หากคุณได้ตั้งค่าราคาสินค้าที่ไม่รวมภาษีอยู่แล้ว และจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษี ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. เปลี่ยนแปลงราคาของคุณด้วยตนเอง

  1. คำนวณราคาสินค้าของคุณหลังจากที่เพิ่มภาษีแล้ว
  2. เปิดใช้งานราคารวมภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify
  3. เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของคุณเป็นมูลค่าที่รวมภาษีแล้ว คุณสามารถใช้การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสินค้าทั้งหมดพร้อมกัน หรืออัปเดตราคาสินค้าของคุณด้วยการอัปโหลดไฟล์ CSV ของสินค้าก็ได้
 2. เปลี่ยนแปลงราคาของคุณโดยใช้แอปสำหรับแก้ไขราคาในคราวเดียว โดยแอปที่แนะนำคือ CustomEdit

ใช้ CustomEdit

CustomEdit เป็นแอปที่เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของคุณในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงสินค้าทั้งหมดหรือสินค้าที่เลือกไว้ รวมถึงเลือกว่าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีหรือ ณ เวลาที่กำหนดได้

ขั้นตอน

 1. เพิ่มแอป CustomEdit ไปยังร้านค้าของคุณจาก App Store
 2. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ แอป > CustomEdit
 3. ในช่องการปรับเปลี่ยนราคา ให้ป้อนค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะนำไปใช้กับสินค้าของคุณ โดยค่านี้จะได้รับการกำหนดเป็น 10% ตามค่าเริ่มต้น
 4. กำหนดค่าการปัดเศษราคา ซึ่งค่านี้บ่งชี้ว่ามีการปัดเศษทศนิยมให้มากน้อยเพียงใด โดย 0 จะปัดเศษไปเป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่ใกล้เคียงที่สุด และค่านี้ถูกกำหนดเป็น 2 ตามค่าเริ่มต้น
 5. คัวเลือกเสริม: หากต้องการกรองคอลเลกชันเฉพาะรายการเพื่อเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่ “โหลดคอลเลกชัน” หากต้องการกรองสินค้าเฉพาะรายการ ให้คลิกที่ “โหลดสินค้า
 6. ทำเครื่องหมายที่สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 7. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่แสดงอยู่ทั้งหมดในทันที ให้คลิก “บันทึกทั้งหมด” จากนั้นคลิก “ยืนยัน
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่แสดงอยู่ทั้งหมดในภายหลัง ให้คลิก “บันทึกทั้งหมดในภายหลัง” จากนั้นเลือกวันที่และเวลาแล้วคลิก “ยืนยัน
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการในทันที ให้ทำเครื่องหมายที่สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิก “บันทึกที่เลือกไว้” จากนั้นคลิก “ยืนยัน
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้าเฉพาะรายการในภายหลัง ให้ทำเครื่องหมายที่สินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิก “บันทึกในภายหลัง” จากนั้นลือกวันที่และเวลาแล้วคลิก “ยืนยัน

อาจเกิดความล่าช้าในการอัปเดตสินค้าของคุณโดยขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่คุณเลือก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี