ภาษีการจัดส่ง

ภาษีการจัดส่งคือภาษีที่เรียกเก็บจากต้นทุนในการขนส่งสินค้า แทนที่จะเป็นต้นทุนของตัวสินค้าเอง ความสมควรในการเรียกเก็บภาษีกับการจัดส่งนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและเขตอำนาจศาลภาษีต่างๆ

เรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

การตั้งค่าเรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่งจะมีผลกับเฉพาะประเทศและภูมิภาคที่ไม่ได้คํานวณภาษีโดยอัตโนมัติเท่านั้น ในประเทศและภูมิภาคต่อไปนี้ การจัดส่งต้องเสียภาษีตามที่กำหนด ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้หรือไม่

 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • สหภาพยุโรป
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน การตั้งค่าทั่วโลก ให้เลือก เรียกเก็บภาษีจากอัตราค่าจัดส่ง
 3. คลิกที่ “บันทึก

ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วน

ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนคือการคํานวณที่มีผลต่อจํานวนภาษีที่เรียกเก็บจากการจัดส่งเมื่อสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ วิธีที่จะสามารถคํานวณภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนได้มีอยู่สองถึงสามวิธี การที่กฎใดจะมีผลใช้บังคับแก่คุณนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีของประเทศหรือภูมิภาคที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่และกฎหมายภาษีของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณจัดส่งไป หากคุณไม่แน่ใจว่าควรคํานวณภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนอย่างไรในคำสั่งซื้อที่คุณจัดส่ง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

 • ภาษีตามสัดส่วนแบ่งตามจํานวน: วิธีการคํานวณภาษีค่าจัดส่งตามสัดส่วนนี้อิงจากจํานวนสินค้าในคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่น คุณจัดส่งคำสั่งซื้อที่มีสินค้า 10 รายการ ในบรรดาสินค้าเหล่านั้น มีอยู่ 4 รายการที่ไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษี โดยภาษีจะได้รับการคํานวณที่ 60% ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บตามปกติจากการจัดส่ง
 • ภาษีตามสัดส่วนแบ่งตามราคา: วิธีการคํานวณภาษีการจัดส่งตามสัดส่วนนี้อิงจากสัดส่วนของราคารวมที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษี ตัวอย่างเช่น คุณจัดส่งคำสั่งซื้อที่มีสินค้า 2 รายการ สินค้ารายการหนึ่งมีราคา 5 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีกรายการมีราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐ สินค้า 10 ดอลลาร์สหรัฐไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษี ดังนั้นภาษีจะได้รับการคํานวณที่ 33% ของภาษีที่จะถูกเรียกเก็บตามปกติจากการจัดส่ง
 • การยกเว้นค่าจัดส่งตามคำสั่งซื้อ: ในประเทศและภูมิภาคที่ใช้วิธีนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากการจัดส่งเมื่อสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อได้รับยกเว้นภาษี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี