ภาษีของสหรัฐอเมริกา

หลังจากที่คุณทราบแล้วว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีที่ใดในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถตั้งค่าให้ร้านค้า Shopify จัดการอัตราภาษีที่ใช้คํานวณราคาสินค้าที่มีภาษี และตั้งค่าการกําหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

Shopify จะช่วยในการเรียกเก็บภาษีการขายโดยอัตโนมัติ แต่ Shopify จะไม่ชำระเงินหรือยื่นภาษีให้คุณ เมื่อคุณรู้ว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี คุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าร้านค้า Shopify เพื่อเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้อง

ในสหรัฐอเมริกาภาษีการขายที่คุณควรเรียกเก็บอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • ต้นทางที่ใช้ในการส่งสินค้าของคุณ
  • ตำแหน่งที่ตั้งสินค้าของคุณถูกจัดส่งไปยัง
  • ท้องที่ซึ่งคุณลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษี
  • การเรียกเก็บภาษีจากสินค้า
  • การยกเว้นให้กับผู้ซื้อ

สำหรับผู้ขายส่วนใหญ่ ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีภาระผูกพันที่จะต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีที่ไหนบ้าง และพวกเขาจัดส่งจากและจัดส่งไปยังที่ไหนบ้าง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนภาษี ให้ดูที่ความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี ส่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าการจัดส่งของคุณมีผลต่ออัตราภาษีอย่างไร โปรดดูที่การยื่นภาษี

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-K และคุณใช้ Shopify Payments ให้ดูที่การรายงานภาษี

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี