ภาษีของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: คู่มือนี้เกี่ยวข้องกับการค้าขายของผู้ขายในสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณเรียกเก็บภาษีการขายในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถตั้งให้ทาง Shopify ตั้งค่าอัตราภาษีที่ใช้ในแคนาดาให้คุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

Shopify จะช่วยในการเรียกเก็บภาษีการขายโดยอัตโนมัติแต่ Shopify จะไม่ชำระเงินหรือยื่นภาษีให้แก่คุณ เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษีในท้องที่ใดคุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อเรียกเก็บอัตราค่าจัดส่งที่ถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐสหรัฐฯและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีการขายที่ถูกต้องและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง

ในสหรัฐอเมริกาภาษีการขายที่คุณควรเรียกเก็บอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • ต้นทางที่ใช้ในการส่งสินค้าของคุณ
  • ตำแหน่งที่ตั้งสินค้าของคุณถูกจัดส่งไปยัง
  • ท้องที่ซึ่งคุณลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษี
  • การเรียกเก็บภาษีจากสินค้า
  • การยกเว้นให้กับผู้ซื้อ

สำหรับผู้ขายส่วนใหญ่ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ซึ่งต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีและพื้นที่ที่ผู้ขายจัดส่วสินค้าไปยังหรือรับสินค้าจาก หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนภาษีให้อ้างอิงถึงความเกี่ยวข้องกับเขตภาษีและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าการจัดส่งของคุณมีผลอย่างไรต่อภาษีของคุณโปรดดูที่รัฐต้นทางและรัฐปลายทาง

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-K และคุณใช้ Shopify Payments ให้ดูที่การรายงานภาษี

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี