ภาษีของสหรัฐอเมริกา

Shopify จะช่วยในการเรียกเก็บภาษีการขายโดยอัตโนมัติ แต่ Shopify จะไม่ชำระเงินหรือยื่นภาษีให้คุณ คุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อระบุว่าพื้นที่ใดบ้างในสหรัฐฯ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี หลังจากที่คุณทราบแล้วว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่คุณต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บภาษี คุณสามารถกำหนดค่าร้านค้าของคุณเพื่อเลือกเก็บภาษีตามนั้นได้

หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 1099-K และคุณใช้ Shopify Payments ให้ดูที่การรายงานภาษี

ระบุความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณ

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าภาษีของสหรัฐฯ คุณต้องระบุความรับผิดชอบด้านภาษีของคุณก่อน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณและโอนเงินภาษีไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ

หากคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐฯ คุณมีโอกาสที่จะมีความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐของคุณเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางภาษีทางกายภาพ หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรัฐใดรัฐหนึ่งบ่อยๆ คุณมีโอกาสที่จะมีความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐดังกล่าวเนื่องจากความสัมพันธ์ทางภาษีทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม

ในสหรัฐอเมริกา ภาษีการขายที่คุณควรเรียกเก็บนั้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นต้นทางในการส่งสินค้าของคุณ
 • ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นปลายทางในการส่งสินค้าของคุณ
 • ท้องที่ซึ่งคุณลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษี
 • การเรียกเก็บภาษีจากสินค้า
 • การยกเว้นให้กับผู้ซื้อ

ความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี

ความสัมพันธ์ทางภาษี หรือความเกี่ยวข้องกันระหว่างร้านค้าของคุณกับรัฐของสหรัฐฯ เป็นตัวกำหนดว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรับผิดชอบด้านภาษีในรัฐดังกล่าวหรือไม่ โดยความสัมพันธ์ทางภาษีสามารถเป็นได้ทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ

ความเกี่ยวข้องทางกายภาพ

โดยทั่วไปแล้ว ความสัมพันธ์ทางภาษีทางกายภาพจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีที่อยู่จริงตั้งอยู่ในรัฐ เช่น ร้านค้า คลังสินค้า หรือพนักงาน บางรัฐให้นิยามความสัมพันธ์ทางภาษีทางกายภาพไว้อย่างกว้างๆ โดยอาจรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • การเชิญชวนให้เกิดการสั่งซื้อ
 • บริการจัดการคำสั่งซื้อ
 • การมีอยู่ของสินค้าคงคลัง

หากคุณไม่แน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ ภายนอกรัฐที่คุณอยู่นั้นนับว่ามีความสัมพันธ์ทางภาษีทางกายภาพหรือไม่ ให้ปรึกษากับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ทางภาษีทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อคุณมียอดขายให้แก่ลูกค้าเกินเกณฑ์การขายในรัฐที่กำหนด

ในเดือนมิถุนายน 2018 ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ชี้ขาดว่ารัฐต่างๆ สามารถกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์เก็บภาษีการขายตามปริมาณหรือมูลค่าการทำธุรกรรมที่เข้าสู่รัฐ หรือที่เรียกว่าความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางเศรษฐกิจ หากต้องการข้อมูลว่าการตัดสินนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง ดูที่บล็อกโพสต์เรื่อง ภาษีการขายออนไลน์: คู่มือว่าด้วยความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีทางเศรษฐกิจและอีคอมเมิร์ซ ของ Shopify

ขีดจำกัดการขายที่กำหนดว่าคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีหรือไม่นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ให้ดูที่ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐเพื่อระบุว่าการขายในรัฐหนึ่งๆ จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางภาษีทางเศรษฐกิจหรือไม่ หากคุณคิดว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ทางภาษีทางเศรษฐกิจในรัฐนั้นๆ ให้ปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

สินค้าดิจิทัล

สินค้าดิจิทัลเป็นสินค้าที่ลูกค้าดาวน์โหลดและไม่มีส่วนประกอบกายภาพที่ต้องจัดส่ง บางรัฐนับรวมสินค้าดิจิทัลในการระบุความสัมพันธ์ทางภาษีทางเศรษฐกิจ ขณะที่บางรัฐไม่นับรวม ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะมีข้อมูลแยกแต่ละรัฐว่านับรวมสินค้าดิจิทัลในการคำนวณความสัมพันธ์ทางภาษีหรือไม่

ตลาด

ตลาดคือเว็บไซต์ที่ผู้ขายจำนวนมากเสนอขายสินค้าของตน บางรัฐนับรวมยอดขายในตลาดในการกำหนดความสัมพันธ์ทางภาษีทางเศรษฐกิจด้วย แต่บางรัฐก็ไม่นับ ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎภาษีของแต่ละรัฐ รวมถึงว่ารัฐนั้นนับรวมตลาดต่างๆ ในความสัมพันธ์ทางภาษีหรือไม่

ตลาดต่อไปนี้อาจถูกพิจารณาในการกําหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐ:

รายชื่อตลาด
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon by Codisto Amazon by CedCommerce

การดรอปชิป

หากร้านค้าของคุณใช้การดรอปชิปเพื่อมอบสินค้าให้กับลูกค้า แสดงว่าคุณเป็นผู้ซื้อสินค้าจากผู้ขายอื่น แล้วลูกค้าของคุณก็ซื้อสินค้าดังกล่าวไปจากคุณ ทั้งนี้การเรียกเก็บภาษีของคุณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และพื้นที่ที่คุณกับผู้ขายสำหรับการดรอปชิปมีความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษี ตรวจสอบสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วดูว่าสามารถนำสถานการณ์ไหนไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้:

 • หากทั้งคุณและเวนเดอร์การดรอปชิปของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐของลูกค้าคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษี ลูกค้าของคุณน่าจะชำระภาษีโภคภัณฑ์ไปยังรัฐปลายทางเพื่อทำการซื้อ
 • หากคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐของลูกค้าคุณ แต่เวนเดอร์การดรอปชิปของคุณมี เช่นนั้นเวนเดอร์ของคุณอาจขอใบรับรองของตัวแทนจำหน่ายจากคุณ หรือเรียกเก็บภาษีที่เหมาะสมจากคุณ
 • หากคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐของลูกค้าคุณ แต่เวนเดอร์การดรอปชิปของคุณไม่มี เช่นนั้นคุณจะต้องเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ
 • หากทั้งคุณและเวนเดอร์การดรอปชิปของคุณมีความสัมพันธ์ทางภาษีในรัฐของลูกค้าคุณ เช่นนั้นเวนเดอร์ของคุณอาจขอใบรับรองของตัวแทนจำหน่ายจากคุณหรือเรียกเก็บภาษีที่เหมาะสมจากคุณ และคุณก็ต้องเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบในรัฐหนึ่งๆ หรือไม่ ให้ปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในท้องถิ่น

ลงทะเบียนเรียกเก็บภาษี

หลังจากที่คุณทราบแล้วว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีที่ใดในสหรัฐฯ คุณสามารถลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐได้ โดยหน่วยงานที่คุณต้องไปติดต่อจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ รวมถึงวิธีการลงทะเบียนก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วย ตารางอ้างอิงภาษีของรัฐจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีแยกแต่ละรัฐ

ตั้งค่าภาษีของคุณบน Shopify

หลังจากที่คุณทราบแล้วว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีที่ใดในสหรัฐฯ คุณสามารถตั้งค่าให้ร้านค้า Shopify จัดการอัตราภาษีที่ใช้คํานวณราคาสินค้าที่มีภาษี และตั้งค่าการกําหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่มีอัตราภาษีพิเศษได้

หลังจากที่เปิดร้านค้าของคุณและเริ่มทำการขาย หน้าจัดการความรับผิดชอบด้านภาษีสามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่าร้านค้าของคุณร้านใดที่มีความสัมพันธ์ทางภาษีอยู่

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี