ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

หากคุณกำลังใช้งาน Shopify เพื่อขายสินค้าในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีการขายของสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อวิธีการเรียกเก็บภาษีการขายในร้านค้าของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีการขายในรัฐใดก็ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภาษี คุณก็สามารถลบออกได้

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขการลงทะเบียนภาษี หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว Shopify จะกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วน Shopify admin ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหรือไม่

คำตอบไม่ตายตัว โดยทั่วไปแล้วคุณมีภาระผูกพันที่จะต้องเก็บภาษีในรัฐใดก็ตามที่คุณทั้งขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนบัญชีภาษีหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของรัฐสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

ID ภาษีการขายคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

ID ภาษีการขายคือตัวเลขที่คุณได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บภาษี หมายเลขนี้จะออกโดยรัฐเพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีได้

คุณจำเป็นต้องมีหมายเลข ID ภาษีการขายเฉพาะในกรณีที่คุณได้คำตอบแล้วว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนหากมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในรัฐ สิ่งที่ใช้บ่งชี้ว่าเป็นความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในแต่ละรัฐอาจแตกต่างกันได้ บางรัฐกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนและเก็บภาษีในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีที่ตั้งอยู่จริงในรัฐนั้น ขณะที่รัฐอื่นอาจกำหนดให้คุณลงทะเบียนโดยอิงจากศูนย์กระจายสินค้าหรือการโฆษณาภายในรัฐเหล่านั้น

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในรัฐ คุณควรติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียน ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีระดับรัฐ คุณสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ของรัฐนั้น

หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลข ID ภาษีการขายของคุณในหน้าภาษี

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วน ภูมิภาคที่เรียกเก็บภาษี ด้านข้างสหรัฐอเมริกา ให้คลิกที่ ตั้งค่า หรือ แก้ไข
 3. ในส่วนการเก็บภาษีการขาย ให้คลิกที่ "เก็บภาษีการขาย"
 4. เลือกภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน
 5. ในช่องด้านล่างสถานะที่เลือก ให้ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณ

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนทะเบียนของคุณหรือหมายเลขบัญชีได้ด้วยปุ่ม ... ที่อยู่ถัดจากชื่อรัฐและหมายเลขบัญชีในส่วนการเก็บภาษีการขาย

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าการกำหนดภาษีของสหรัฐฯ เองจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อคุณดำเนินการอัปเดต โปรดดูที่การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีแต่ละแห่งได้โดยตรง

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ สำหรับข้อมูลในขั้นต้น กฎหมายต่อไปนี้คือกฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร:

 • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักร
 • กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง
  • คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
  • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง นอกจากนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรได้ และลูกค้าของคุณจะชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการจัดส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายภายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎการนำเข้าและอากรดังต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสำหรับการนำเข้า

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับสินค้า

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงจัดทำแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำ IOSS มาใช้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการลงทะเบียนภาษีใน Shopify admin ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการลงทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
 2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ "จัดการ"
 3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม" ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
 4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
 5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
 6. คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"

ฉันได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว เหตุใดฉันจึงได้รับจำนวนภาษีที่แตกต่างกัน

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหรัฐฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี