การใช้ฟีเจอร์ภาษีใหม่ของสหรัฐฯ

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหรัฐฯ คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าของคุณตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อยืนยันว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณกำลังใช้งาน Shopify เพื่อขายสินค้าในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีการขายของสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อวิธีการเรียกเก็บภาษีการขายในร้านค้าของคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีการขายในรัฐใดก็ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภาษี คุณก็สามารถลบออกได้

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขการลงทะเบียนภาษี หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว Shopify จะกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วน Shopify admin ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีตามกฎหมาย หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหรือไม่

คำตอบไม่ตายตัว โดยทั่วไปแล้วคุณมีภาระผูกพันที่จะต้องเก็บภาษีในรัฐใดก็ตามที่คุณทั้งขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนบัญชีภาษีหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของรัฐสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

ID ภาษีการขายคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

ID ภาษีการขายคือตัวเลขที่คุณได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บภาษี หมายเลขนี้จะออกโดยรัฐเพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีได้

คุณจำเป็นต้องมีหมายเลข ID ภาษีการขายเฉพาะในกรณีที่คุณได้คำตอบแล้วว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนหากมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในรัฐ สิ่งที่ใช้บ่งชี้ว่าเป็นความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในแต่ละรัฐอาจแตกต่างกันได้ บางรัฐกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนและเก็บภาษีในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีที่ตั้งอยู่จริงในรัฐนั้น ขณะที่รัฐอื่นอาจกำหนดให้คุณลงทะเบียนโดยอิงจากศูนย์กระจายสินค้าหรือการโฆษณาภายในรัฐเหล่านั้น

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในรัฐ คุณควรติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียน ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีระดับรัฐ คุณสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ของรัฐนั้น

หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลข ID ภาษีการขายของคุณในหน้าภาษี

ขั้นตอน:

  1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วน ภูมิภาคที่เรียกเก็บภาษี ด้านข้างสหรัฐอเมริกา ให้คลิกที่ ตั้งค่า หรือ แก้ไข
  3. ในส่วน การลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษี ให้คลิกที่ เพิ่มการลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษี
  4. เลือกภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน
  5. ในช่องด้านล่างสถานะที่เลือก ให้ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณ

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้โดยใช้ปุ่ม ... ถัดจากชื่อรัฐและหมายเลขบัญชีในส่วนการลงทะเบียนภาษี

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าการกำหนดภาษีของสหรัฐฯ เองจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อคุณดำเนินการอัปเดต โปรดดูที่การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับ วิธี เปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่า หรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีแต่ละแห่งได้โดยตรง

ฉันได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว เหตุใดฉันจึงได้รับจำนวนภาษีที่แตกต่างกัน

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหรัฐฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี