ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

หากคุณใช้ Shopify ในการขายสินค้าในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีการขายในสหรัฐฯ เพื่อแสดงการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลต่อวิธีการคิดภาษีการขายในร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษี ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขจดทะเบียนภาษี หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว Shopify จะกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีการขายในรัฐใดๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภาษี คุณก็สามารถลบอัตราภาษีนั้นออกได้

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษี โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐในสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหรือไม่

แล้วแต่กรณี โดยทั่วไปแล้วคุณมีภาระผูกพันในการเก็บภาษีในรัฐใดก็ตามของสหรัฐฯ ที่คุณมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจและขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องลงทะเบียนบัญชีภาษีหรือไม่ ให้ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐของรัฐสหรัฐฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีท้องถิ่น

ID ภาษีการขายคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

ID ภาษีการขายคือตัวเลขที่คุณได้รับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีระดับรัฐหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บภาษี หมายเลขนี้จะออกโดยรัฐเพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บภาษีได้

คุณจำเป็นต้องมีหมายเลข ID ภาษีการขายเฉพาะในกรณีที่คุณได้คำตอบแล้วว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนหากมีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในรัฐ สิ่งที่ใช้บ่งชี้ว่าเป็นความเชื่อมโยงต่อเขตอำนาจภาษีในแต่ละรัฐอาจแตกต่างกันได้ บางรัฐกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนและเก็บภาษีเฉพาะในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีที่ตั้งอยู่จริงในรัฐดังกล่าว ขณะที่รัฐอื่นอาจกำหนดให้คุณต้องลงทะเบียนหากมีศูนย์กระจายสินค้าหรือการโฆษณาภายในรัฐเหล่านั้น

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในรัฐ คุณควรติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียน ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีระดับรัฐ คุณสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ของรัฐนั้น

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เพิ่มหมายเลข ID ภาษีการขายของคุณในหน้าภาษีและอากร

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. คลิก “สหรัฐอเมริกา” ในส่วน “จัดการการเก็บภาษีการขาย
 3. คลิก “เก็บภาษีการขาย” ในส่วน “ภูมิภาคที่คุณจัดเก็บภาษี
 4. เลือกรัฐหรือภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 5. ในID ภาษีการขาย ให้ป้อน ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณได้ร้องขอ ID ภาษีการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ให้เว้นช่องนี้ว่างไว้ คุณสามารถกลับมาอัปเดตได้เมื่อได้รับ ID ภาษีการขาย
 6. ตัวเลือกเสริม: หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในรัฐที่มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีในการจัดส่งหลายฉบับ คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่งหรือไม่

  1. คลิกที่ “ตัวเลือกขั้นสูง
  2. ในส่วน “ภาษีการจัดส่ง” ให้เลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้การเรียกเก็บภาษีสำหรับการจัดส่งหรือไม่
 7. คลิกที่ “เรียกเก็บภาษีการขาย

 8. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีผู้ใช้โดยการคลิก “เก็บภาษีการขาย

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณด้วยปุ่ม...ที่อยู่ถัดจากชื่อรัฐและหมายเลขบัญชีในส่วน “ภูมิภาคที่คุณจัดเก็บภาษี

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าการกำหนดภาษีของสหรัฐฯ เองจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อคุณดำเนินการอัปเดต โปรดดูที่การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถไปเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีแต่ละแห่งได้โดยตรง

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ สำหรับข้อมูลในขั้นต้น กฎหมายต่อไปนี้คือกฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้กับผู้ขายที่ทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร:

 • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหราชอาณาจักร
 • กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ส่งผลให้เกิดข้อกำหนดทางภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับการขายที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง
  • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร หากต้องการขายสินค้าราคาเท่ากับหรือน้อยกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง โดยในกรณีนี้ จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน และผู้ขายจะเป็นผู้โอนเงินภาษี หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะมีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
  • สำหรับการขายสินค้าราคามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง คุณอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระบบขายหน้าร้าน โดยในกรณีนี้ ผู้นำเข้าจะเป็นผู้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร หากคุณใช้ภาษีตามการลงทะเบียนและได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสหราชอาณาจักร จะไม่มีการปรับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายสินค้าของคุณให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ซึ่งคุณสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรจากลูกค้าของคุณในขณะที่ทำการขายได้หากคุณต้องการ จากนั้น ให้มอบเงินเหล่านี้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้นำเข้าโดยใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง หรือคุณจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรก็ได้ และลูกค้าของคุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมในขณะที่มีการส่งมอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับการขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายภายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามกฎการนำเข้าและอากรดังต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสำหรับการนำเข้า

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออากรในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องจ่ายภาษีดังกล่าวให้กับผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับสินค้า

หากคุณต้องการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยคุณจัดการกับความยุ่งยากในการลงทะเบียนรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานยอดขาย และโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม สหภาพยุโรปจึงจัดทำแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ขึ้น หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องนำ IOSS มาใช้หรือไม่ ให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับหมายเลข IOSS ของคุณแล้ว คุณต้องเพิ่มหมายเลขนี้ไปยังการจดทะเบียนภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการจดทะเบียนภาษีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งของสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร
 2. ในส่วน ภาษีภูมิภาค นอกจาก สหภาพยุโรป ให้คลิกที่ “จัดการ
 3. ในส่วนการจัดส่งไปยังส่วนสหภาพยุโรป ให้คลิก “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่อยู่ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายไปยังสหภาพยุโรป
 4. เลือกประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อ IOSS จากประเทศที่ลงทะเบียน
 5. ในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ IOSS ให้พิมพ์หมายเลข IOSS ของคุณ
 6. คลิกที่ “เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว เหตุใดฉันจึงได้รับจำนวนภาษีที่แตกต่างกัน

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหรัฐฯ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี