Korzystanie z nowej funkcji dotyczącej podatków w USA

Jeśli korzystasz już z platformy Shopify w celu prowadzenia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, możesz zaktualizować ustawienia podatku od sprzedaży obowiązującego w USA, aby odzwierciedlić swoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie wpływa na sposób naliczania podatku od sprzedaży w Twoim sklepie. Jeśli nie dokonałeś(-aś) rejestracji na potrzeby pobierania podatku od sprzedaży w żadnym ze stanów wymienionych w ustawieniach podatkowych, możesz je usunąć.

Gdy zaktualizujesz ustawienia podatkowe, zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej. Po jego dodaniu Shopify automatycznie ustawi stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji.

Pomoc techniczna Shopify zapewnia wsparcie w zakresie aktualizacji ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie oferuje porady prawno-podatkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z pomocą techniczną. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi USA lub doradcą podatkowym.

Czy muszę się rejestrować, aby naliczać podatki?

To zależy. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś zobowiązany(-a) do pobierania podatku w każdym stanie USA, w którym zarówno sprzedajesz towary lub usługi podlegające opodatkowaniu, jak i posiadasz więź ekonomiczną (nexus).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Informacje o podatkach w USA. Jeśli nie wiesz, czy podlegasz obowiązkowi założenia konta podatkowego, skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Co to jest numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży? Czy go potrzebuję?

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży to numer podany przez stanowy organ podatkowy po dokonaniu w nim rejestracji w celu pobierania podatków. Jest on wydawany przez stany, aby umożliwić naliczanie w nich podatków.

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży jest potrzebny tylko wtedy, gdy ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatków w danym stanie.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się zarejestrować?

Zazwyczaj musisz się zarejestrować, jeśli masz z danym stanem więź ekonomiczną (nexus). Jej definicja różni się w zależności od stanu. W niektórych stanach dokonanie rejestracji i pobieranie podatków jest wymagane tylko wtedy, gdy firma ma w danym stanie fizyczną siedzibę, podczas gdy w innych stanach wymóg rejestracji może zależeć od posiadania w nich centrów dystrybucji lub prowadzenia kampanii reklamowych.

W przypadku znaczącej obecności w stanie skontaktuj się z jego organem podatkowym, aby potwierdzić, czy musisz się zarejestrować, aby pobierać podatki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Informacje o podatkach w USA.

Podlegam obowiązkowi rejestracji. Co mam zrobić?

Jeśli musisz się zarejestrować, aby naliczać podatki stanowe, możesz to zrobić na stronie internetowej tego stanu.

Po zarejestrowaniu się dodaj swój numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży na stronie Podatki.

Kroki:

  1. Przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki.
  2. W sekcji Regiony podatkowe obok kraju Stany Zjednoczone kliknij opcję Konfiguruj lub Edytuj.
  3. W sekcji Rejestracje podatkowe kliknij opcję Dodaj rejestrację podatkową.
  4. Wybierz region, w którym jesteś zarejestrowany(-a).
  5. W polu pod wybranym stanem wprowadź swój numer konta.

Możesz usunąć lub zmienić rejestracje lub numery kont za pomocą przycisku ... obok nazwy stanu i numeru konta w sekcji Rejestracje podatkowe.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu aktualizacji na nadpisania podatku USA, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Shopify może zapewnić Ci pomoc w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat tego, czy takie zmiany są konieczne. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w urzędach skarbowych i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych.

Zaktualizowałem(-am) ustawienia podatkowe. Dlaczego otrzymuję różne kwoty podatku?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Konfigurowanie podatków USA.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo