Podatki w Stanach Zjednoczonych oparte na rejestracjach

Jeśli korzystasz już z platformy Shopify w celu prowadzenia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, możesz zaktualizować ustawienia podatkowe, aby odzwierciedlić swoje rejestracje podatkowe. Ta zmiana nie ma wpływu na sposób naliczania podatku od sprzedaży w Twoim sklepie.

W przypadku aktualizacji ustawień podatkowych zostaniesz poproszony(-a) o podanie numeru identyfikacji podatkowej. Po jego dodaniu Shopify automatycznie ustawi stawki podatku obowiązujące w obszarach, w których dokonałeś(-aś) rejestracji. Jeżeli nie dokonałeś(-aś) w swoich ustawieniach podatkowych rejestracji na potrzeby pobierania podatku od sprzedaży w żadnym z wymienionych stanów, możesz je usunąć.

Pomoc techniczna Shopify zapewnia wsparcie w zakresie aktualizacji ustawień podatkowych w panelu administracyjnym Shopify, ale nie oferuje porady prawno-podatkowej. Jeśli potrzebujesz pomocy w zmianie ustawień podatkowych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu swoich obowiązków podatkowych, skontaktuj się ze stanowymi organami podatkowymi USA lub doradcą podatkowym.

Czy muszę się rejestrować, aby naliczać podatki?

To zależy. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś zobowiązany(-a) do pobierania podatku w każdym stanie USA, w którym zarówno posiadasz więź ekonomiczną (nexus) jak i sprzedajesz towary lub usługi podlegające opodatkowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Informacje o podatkach w USA. Jeśli nie wiesz, czy podlegasz obowiązkowi założenia konta podatkowego, skontaktuj się z lokalnym ekspertem podatkowym.

Co to jest numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży? Czy go potrzebuję?

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży to numer podany przez stanowy organ podatkowy po dokonaniu w nim rejestracji w celu pobierania podatków. Jest on wydawany przez stany, aby umożliwić naliczanie w nich podatków.

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży jest potrzebny tylko wtedy, gdy ustalisz, że masz obowiązek naliczania podatków w danym stanie.

Skąd mam wiedzieć, czy muszę się zarejestrować?

Zazwyczaj musisz się zarejestrować, jeśli masz w danym stanie nexus ekonomiczny. Jego definicja różni się w zależności od stanu. W niektórych stanach dokonanie rejestracji i pobieranie podatków jest wymagane tylko wtedy, gdy firma ma w danym stanie fizyczną siedzibę, podczas gdy w innych stanach wymóg rejestracji może zależeć od posiadania w nich centrów dystrybucji lub prowadzenia kampanii reklamowych.

W przypadku znaczącej obecności w stanie skontaktuj się z jego organem podatkowym, aby potwierdzić, czy musisz się zarejestrować, aby pobierać podatki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Informacje o podatkach w USA.

Podlegam obowiązkowi rejestracji. Co mam zrobić?

Jeśli musisz się zarejestrować, aby naliczać podatki stanowe, możesz to zrobić na stronie internetowej tego stanu.

Po zarejestrowaniu się dodaj swój numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży na stronie Podatki i cła.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij Stany Zjednoczone.
 3. W sekcji Regiony, w których dokonuje się pobrania kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.
 4. Wybierz stan lub region, w którym jesteś zarejestrowany(-a).
 5. W polu ID podatku od sprzedaży wprowadź swój identyfikator podatku od sprzedaży. Jeśli wystąpiłeś(-aś) o nadanie identyfikatora podatku od sprzedaży, ale jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste. Możesz go aktualizować po otrzymaniu identyfikatora podatku od sprzedaży.
 6. Opcjonalnie: Jeśli Twoja firma znajduje się w stanie, w którym przepisy podatkowe dotyczące wysyłki są różne, możesz zdecydować, czy chcesz naliczać podatek od wysyłki.

  1. Kliknij Opcje zaawansowane.
  2. W sekcji Podatek od wysyłki wybierz, czy chcesz zastosować podatek od wysyłki.
 7. Kliknij opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

 8. Opcjonalnie: Dodaj więcej regionów i numerów kont, klikając opcję Pobierz podatek od sprzedaży.

Możesz usunąć lub zmienić rejestracje bądź numery kont za pomocą przycisku ... umieszczonego obok nazwy stanu i numeru konta w sekcji Regiony, w których dokonuje się pobrania.

Czy będę mieć możliwość nadpisania ustawień podatkowych?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu aktualizacji na nadpisania podatku USA, zapoznaj się z sekcją Nadpisania podatku.

Gdzie mogę uzyskać więcej pomocy?

Pomoc techniczna Shopify może zapewnić Ci wsparcie w zakresie sposobu zmiany ustawień, ale nie udziela porad na temat konieczności wprowadzenia takich zmian. Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji w urzędach skarbowych i naliczania podatków klientom, zwróć się do lokalnego eksperta, np. księgowego lub doradcy finansowego. Możesz również zasięgnąć informacji bezpośrednio w urzędach skarbowych.

Co muszę wiedzieć na temat Brexitu?

Jeśli sprzedajesz towary klientom w Wielkiej Brytanii, najlepszym sposobem na uzyskanie informacji o tym, jak Brexit wpływa na Twoją firmę, jest skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym. Jako punkt wyjścia należy przyjąć niektóre z nowych przepisów prawnych, które obowiązują sprzedawców prowadzących sprzedaż klientom w Wielkiej Brytanii:

 • Możesz potrzebować numeru EORI UK.
 • Brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadzają nowe wymogi dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii naliczany będzie podatek VAT.
  • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli stosujesz podatki na podstawie rejestracji i dokonałeś(-aś) rejestracji dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, podatek VAT od Twojej sprzedaży klientom w Wielkiej Brytanii nie będzie naliczany. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Co muszę wiedzieć o sprzedaży w Unii Europejskiej (UE)?

Sprzedawców spoza UE, którzy wysyłają zamówienia klientom zamieszkałym w krajach członkowskich UE, obowiązują następujące zasady dotyczące importu i cła:

 • Dla zamówień na kwotę równą lub mniejszą niż 150 EUR stosowany jest podatek VAT.
 • Dla zamówień na kwotę większą niż 150 EUR stosowany jest podatek VAT od importu oraz cła.

Jeśli nie naliczysz podatku VAT i cła podczas procesu realizacji zakupu, klient zapłaci te opłaty przewoźnikowi przy dostawie.

Jeśli chcesz pobierać podatek VAT przy realizacji zakupu, musisz zarejestrować się dla celów VAT. Aby pomóc Ci przy zawiłościach towarzyszących rejestracji dla celów VAT, składania raportów dotyczących sprzedaży i odprowadzania podatku VAT, UE wprowadziła system Import One-Stop Shop (IOSS). Jeśli nie masz pewności, czy powinieneś/powinnaś zgłosić się do IOSS, skontaktuj się z lokalnym doradcą podatkowym.

Po otrzymaniu numeru IOSS musisz dodać go do rejestracji podatkowej w panelu administracyjnym Shopify. Zanim dodasz swój numer IOSS do rejestracji podatkowej, pamiętaj, by skonfigurować profil wysyłki dla Unii Europejskiej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Regiony podatkowe obok Unii Europejskiej kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Wysyłka do UE, obok pola VAT od sprzedaży do UE kliknij opcję Pobierz VAT.
 4. Na liście Kraj rejestracji zaznacz kraj, w którym zarejestrowałeś(-aś) się w systemie IOSS.
 5. W polu Numer identyfikacji podatkowej VAT IOSS wpisz swój numer IOSS.
 6. Kliknij Pobierz VAT.

Zaktualizowałem(-am) ustawienia podatkowe. Dlaczego otrzymuję różne kwoty podatku?

W niektórych zamówieniach można zauważyć niewielkie odchylenie całkowitych kwot podatku po zaktualizowaniu ustawień podatkowych. Odchylenie to wynika z zaokrąglenia kwot podatku na poziomie pozycji, a nie na poziomie faktury. Możesz dowiedzieć się więcej o zaokrągleniach obliczeń w sekcji Konfigurowanie podatków USA.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo