Profile wysyłki

Profile wysyłki pomogą Ci naliczyć dokładne stawki wysyłki dzięki regułom wysyłki opartym na produktach. Możesz używać profilów wysyłki, aby ustawić stawki wysyłki dla danych produktów i naliczać różne kwoty w zależności od tego, skąd i dokąd wysyłasz swoje produkty. Możesz dodawać produkty, które powinny udostępniać stawki wysyłki profilowi wysyłki, a następnie konfigurować strefy wysyłki i stawki dla każdej lokalizacji, która obsługuje te produkty.

Kiedy używać profili wysyłki

Domyślnie każdy sklep Shopify jest tworzony z jednym profilem wysyłki, jest toogólny profil wysyłki. W przypadku firm z prostą konfiguracją wysyłki utworzenie ogólnych stawek wysyłki jest często wystarczające. W przypadku firm, które zarządzają produktami i lokalizacjami, które mają różne koszty wysyłki i dostępność regionalną, dodatkowe profile wysyłki pomagają w dokładnym i łatwym zarządzaniu kosztami wysyłki.

Na poniższym diagramie przedstawiono ustawienia wysyłki dla sklepu, w którym używany jest niestandardowy profil wysyłki dla dwóch określonych produktów oraz ogólny profil wysyłki dla pozostałych produktów. Każdy profil wysyłki ma różne strefy wysyłki i stawki dla lokalizacji, które obejmuje.

Diagram przedstawiający prostą konfigurację profili wysyłkowych z profilem ogólnym i jednym profilem niestandardowym

Na przykład, jeśli sprzedajesz kilka łatwo tłukących się produktów i potrzebujesz droższych opcji wysyłki, możesz utworzyć profil wysyłki dla tych łatwo tłukących się produktów i naliczać inne stawki wysyłki niż dla pozostałych produktów. Lub, jeśli chcesz wysłać zamówienia z lokalizacji, która jest najbliżej klientów, możesz wskazać, które kraje mają obsługiwać poszczególne lokalizacje. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wysyłki do klienta z najbliższej lokalizacji.

Zanim użyjesz profilów wysyłki

 • Dowiedz się, jak tworzyć strefy wysyłki i stawki - Każda lokalizacja w każdym profilu może mieć własne strefy wysyłki i stawki. Zanim utworzysz profil wysyłki, upewnij się, że wiesz, jak działają strefy wysyłki i stawki wysyłki oraz w jaki sposób możesz wykorzystać je optymalnie dla Twojej firmy.

 • Rozważ aplikacje, które wpływają na wysyłkę - Jeśli korzystasz z aplikacji, które wpływają na ustawienia wysyłki, Twoje profile wysyłki mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Przed użyciem profilów wysyłki skontaktuj się z programistami aplikacji, których używasz, aby upewnić się, że współdziałają z profilami wysyłki.

 • Zastanów się nad sposobem łączenia stawek przy realizacji zakupu - Jeśli zamówienie zawiera produkty wysyłane z różnych lokalizacji lub profili, stawki każdej wysyłki są sumowane w celu uzyskania łącznej stawki przy realizacji zakupu. Może to prowadzić do wysokich kosztów wysyłki przy realizacji zakupu dla klientów, jeśli podczas tworzenia stawek wysyłki nie zostaną uwzględniane duże zamówienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Łączone stawki przy realizacji zakupu.

Ogólny profil

Możesz użyć swojego ogólnego profilu, aby utworzyć domyślne ustawienia wysyłki. Jeśli produkt lub wariant nie znajduje się w niestandardowym profilu, to używane są ogólne stawki wysyłki w Twoim profilu ogólnym.

Możesz ustawić swój profil ogólny, tworząc strefy wysyłki i dodając do nich stawki wysyłki. Zanim skonfigurujesz swój profil ogólny, sprawdź łączone stawki przy realizacji zakupu i sposób ustalania nazw dla stawek.

Utwórz profil wysyłki

Zanim utworzysz profil wysyłki, upewnij się, że wiesz, jak wprowadzić strefy wysyłki i stawki wysyłki.

Produkt lub wariant może należeć tylko do jednego profilu wysyłki naraz. Jeśli dodasz produkt lub wariant do drugiego profilu wysyłki, zostanie on usunięty z pierwszego profilu.

Oprócz profilu ogólnego możesz utworzyć łącznie 99 niestandardowych profilów wysyłki dla 100 profilów wysyłki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Niestandardowe stawki wysyłki dla produktów kliknij opcję Utwórz nowy profil.

 3. Wprowadź nazwę profilu.

 4. W sekcji Produkty użyj paska wyszukiwania, aby dodać produkty do profilu wysyłki.

 5. Zajmij się wszystkimi zmianami, które musisz wprowadzić w swoich lokalizacjach. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zarządzania lokalizacjami.

 6. Dla każdej strefy wysyłki, którą chcesz mieć w swoim profilu wysyłki, wykonaj następujące kroki:

  1. W opcji Wysyłka do kliknij Utwórz strefę wysyłki.
  2. Nadaj nazwę strefie wysyłki.
  3. Wybierz kraje lub regiony, które są częścią strefy, a następnie kliknij Gotowe.
  4. Dla każdej stawki wysyłki, którą chcesz w strefie kliknij Dodaj stawkę, wybierz dane stawki, po czym kliknij Gotowe.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj lokalizacjami

Domyślnie podczas tworzenia nowego profilu wysyłki wszystkie lokalizacje, które mogą obsługiwać zamówienia online są dodawane do profilu w tej samej grupie. Wszystkie lokalizacje, które mogą realizować zamówienia online stają się możliwymi lokalizacjami realizacji dla produktów w Twoim profilu i wszystkie mają takie same stawki oraz strefy. Lokalizacje, które nie realizują zamówień online nie pojawiają się w Twoich profilach wysyłki.

Lokalizacje, które zostały zdezaktywowane są dodawane do profilu wysyłki za pomocą etykiety Inactive. Możesz dodać strefy i stawki do tych lokalizacji, ale nie będą one używane przy realizacji zakupu, dopóki nie zostaną aktywowane. Jeśli chcesz zarządzać aktywowaniem lokalizacji, zapoznaj się z rozdziałem Dezaktywuj i aktywuj ponownie lokalizacje.

Możesz ustawić różne stawki w zależności od tego, która lokalizacja realizuje zamówienie, umieszczając lokalizacje w grupach. W ten sposób różne grupy lokalizacji mogą mieć różne strefy wysyłki i stawki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Utwórz nową grupę lokalizacji.

Możesz usunąć lokalizację z grupy, aby nie stosować do lokalizacji żadnych stawek Lokalizacje, które nie są zawarte w grupie wysyłkowej są wymienione w sekcji Brak wysyłki z. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Usuń lokalizację.

Jeśli tworzysz nową lokalizację po utworzeniu profilu wysyłki, jest ona automatycznie dodawana do wszystkich profilów wysyłki w sekcji Brak wysyłki z. Aby realizować produkty z nowej lokalizacji, możesz dodać lokalizację do obecnej grupy lokalizacji w celu używania ich stref i stawek lub utworzyć nowy zestaw stref i stawek we własnej grupie lokalizacji.

Utwórz nową grupę lokalizacji

Utworzenie nowej grupy lokalizacji w profilu wysyłki pozwala na określenie stref i stawek dla lokalizacji w tej grupie.

Załóżmy, że masz dwie lokalizacje, które wysyłają Twoje produkty na cały świat i jedną, która wysyła tylko do Stanów Zjednoczonych. Możesz przenieść lokalizację, która wysyła produkty tylko do Stanów Zjednoczonych do nowej grupy i utworzyć strefy oraz stawki, które mają zastosowanie tylko do tej lokalizacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj obok profilu wysyłki.

 3. Przenieś lokalizację do nowej grupy:

  • Jeśli lokalizacja należy już do grupy lokalizacji, wykonaj następujące czynności:
   1. W grupie lokalizacji kliknij Pokaż szczegóły.
   2. Obok lokalizacji, którą chcesz zmienić kliknij Zarządzaj.
   3. Wybierz opcję do tworzenia nowych stawek, a następnie kliknij Gotowe.

- Jeśli lokalizacja znajduje się w sekcji Brak wysyłki z, wykonaj następujące czynności: 1. Obok lokalizacji, którą chcesz zmienić kliknij Dodaj stawki. 2. Wybierz opcję Utwórz nowe stawki, po czym kliknij Gotowe.

 1. Dodaj wszystkie strefy i stawki, a następnie kliknij Zapisz.

Usuń lokalizację

Jeśli usuniesz ostatnią lokalizację z grupy, strefy wysyłki i stawki powiązane z grupą zostaną usunięte.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj obok profilu wysyłki, który chcesz zaktualizować.

 3. W obszarze Wysyłka z kliknij opcję Pokaż szczegóły.

 4. Dla każdej lokalizacji, którą chcesz usunąć kliknij Zarządzaj, wybierz opcję Usuń stawki, po czym kliknij Gotowe.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lokalizację do istniejącej grupy lokalizacji

Jeśli tworzysz nową lokalizację lub chcesz zmienić zestaw stref i stawek oferowany przez lokalizację, możesz dodać tę lokalizację do istniejącej grupy lokalizacji, aby współdzielić te same strefy wysyłki i stawki.

Załóżmy, że masz profil wysyłki dla Twojej linii koszulek realizowany z magazynu w Los Angeles. Niedawno rozszerzyłeś(-aś) swoją firmę o magazyn w San Francisco, a więc dodajesz go jako lokalizację w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli chcesz zaoferować takie same opcje wysyłki, jakie oferuje Twój magazyn w Los Angeles, możesz dodać swoją lokalizację San Francisco do tej samej grupy co Los Angeles.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj obok profilu wysyłki, który chcesz zaktualizować.

 3. Obok profilu, który chcesz zmienić kliknij jedną z następujących opcji:

  • Jeśli lokalizacja ma już strefy i stawki, kliknij Zarządzaj.
  • Jeśli lokalizacja znajduje się w sekcji Brak wysyłki z, kliknij opcję Dodaj stawki.
 4. W opcji Użyj tych samych stawek co wybierz grupę lokalizacji, do której chcesz dodać lokalizację, a następnie kliknij Gotowe.

Wyślij do klienta z najbliższej lokalizacji

Podczas tworzenia różnych grup lokalizacji możesz określić, które kraje mogą realizować zamówienia, tworząc strefy wysyłki.

Załóżmy, że masz produkt, który ma zapasy w trzech lokalizacjach magazynowych: w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i na Tajlandii. Po utworzeniu profilu wysyłki dla produktu możesz utworzyć trzy grupy lokalizacji, każdą z własnymi strefami wysyłki:

 • Dla Twojego magazynu w Niemczech możesz dodać do strefy wysyłki Europę i Afrykę.
 • Dla Twojego magazynu w Stanach Zjednoczonych możesz dodać do strefy wysyłki Amerykę Północną, Amerykę Środkową i Amerykę Południową.
 • Dla Twojego magazynu na Tajlandii możesz dodać do strefy wysyłki Azję i Oceanię.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie stref wysyłki.

Stawki połączone przy realizacji zakupu

Jeśli zdecydujesz się utworzyć wiele profilów wysyłki lub mieć kilka lokalizacji w profilach, niektóre zamówienia mogą zawierać produkty z różnych profilów lub lokalizacji. W takim przypadku osobne stawki wysyłki dla każdego produktu zostają sumowane. Zapewnia to klientowi jedną stawkę wysyłki przy realizacji zakupu.

Stawki wysyłki według ceny i stawki wysyłki według wagi są łączone w odmienny sposób. Stawki wysyłki według ceny mają zastosowanie do całkowitej ceny koszyka. W przypadku stawek wysyłki według wagi wagi poszczególnych produktów są łączone z wagą domyślnego opakowania dodaną do wagi każdego produktu.

Załóżmy na przykład, że domyślna waga opakowania wynosi 1 kg. Klient składa zamówienie na dwa produkty, które wymagają połączenia stawek wysyłki według wagi. Pierwszy produkt waży 3 kg, a drugi 5 kg. Wagą używaną do ustalenia stawki wysyłki według wagi dla każdego produktu jest waga produktu plus domyślna waga paczki. W przypadku pierwszego produktu, niezależnie od tego, jaka stawka wysyłki ma zastosowanie do przesyłki o wadze 4 kg stosuje się (3 kg + 1 kg). W przypadku drugiego produktu używana jest stawka wysyłki dla przesyłki wadze 6 kg (5 kg + 1 kg). Dwie stawki z każdego produktu są następnie łączone w celu zapewnienia stawki wysyłki wybranej przez klienta przy realizacji zakupu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe przykłady połączonych stawek wysyłki, zapoznaj się z poniższymi scenariuszami:

Stawki łączone dla produktów z różnych profilów

Załóżmy, że miałeś(-aś) profil wysyłki legowiska dla kota, który nalicza 3 USD za wysyłkę na cały świat oraz profil wysyłki karmy dla kota, który nalicza 5 USD za wysyłkę na cały świat. Jeśli klient zamówi jednocześnie legowisko i karmę dla kota, przy realizacji zakupu zobaczy stawkę wysyłki w wysokości 8 USD.

Przykładowa sytuacja łączenia stawek wysyłki dla produktów z różnych profilów, ale tej samej lokalizacji
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Łączona stawka wysyłki
3 USD za wysyłkę na całym świecie z magazynu w USA 5 USD za wysyłkę na całym świecie z magazynu w USA 3 USD (legowisko dla kota)
+
5 USD (karma dla kota)
=
8 USD łączna wysyłka

Stawki łączone, gdy tylko jedna lokalizacja może zrealizować zamówienie

Stawki są sumowane tylko wtedy, gdy nie ma możliwości, aby mieć jedną stawkę z jednego profilu wysyłki lub lokalizacji. Jeśli wszystkie pozycje mogą pochodzić z jednej lokalizacji, ale istnieje więcej niż jedna lokalizacja, która przechowuje te pozycje, to lokalizację realizującą zamówienie wskazuje priorytet realizacji.

Przykładowa sytuacja sposobu łączenia stawek wysyłki dla produktów z różnych profili i różnych lokalizacji
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Łączona stawka wysyłki

Magazyn USA (priorytet 1)

 • Wysyłka na cały świat 3 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Wysyłka na cały świat 5 USD

Magazyn USA (priorytet 1, brak zapasów)

 • Wysyłka na cały świat 5 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Wysyłka na cały świat 8 USD
5 USD (legowisko dla kota)
+
8 USD (karma dla kota)
=
13 USD łączna wysyłka

W ostatnim przykładzie priorytet realizacji wskazuje lokalizację w Kanadzie do zrealizowania obu pozycji, ponieważ są w niej dostępne oba produkty. To daje klientowi łączną stawkę 13 USD w kasie. Gdyby w lokalizacji w Stanach Zjednoczonych karma dla kota była dostępna, łączna stawka wysyłki wynosiłaby 8 USD.

Stawki łączone w ramach jednego profilu wysyłki

Jeśli jedna lokalizacja nie może zrealizować zamówienia, stawki wysyłki wszystkich produktów są dodawane do siebie, nawet jeśli produkty znajdują się w tej samej grupie lokalizacji w jednym profilu.

Załóżmy, że w poniższej tabeli legowisko dla kota kosztuje 30 USD.

Przykładowa sytuacja pokazująca sposób, w jaki można łączyć stawki wysyłki dla produktów z tego samego profilu i z różnych lokalizacji ze stawkami według ceny
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Łączona stawka wysyłki

Magazyn USA (priorytet 1, 1 w magazynie)

 • wysyłka za 3 USD przy zamówieniach poniżej 49 USD
 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach powyżej 50 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • wysyłka za 3 USD przy zamówieniach poniżej 49 USD
 • wysyłka za 8 USD przy zamówieniach powyżej 50 USD

Magazyn USA (priorytet 1)

 • wysyłka za 4 USD przy zamówieniach poniżej 49 USD
 • wysyłka za 7 USD przy zamówieniach powyżej 50 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • wysyłka za 10 USD przy zamówieniach poniżej 49 USD
 • wysyłka za 13 USD przy zamówieniach powyżej 50 USD
5 USD (legowisko dla kota z magazynu USA)
+
8 USD (legowisko dla kota z magazynu w Kanadzie)
=
13 USD za łączną wysyłkę

Zamówienie dwóch legowisk dla kotów kosztuje 60 USD. Ponieważ stawki wysyłki są oparte na cenie, łączone są stawki z każdego profilu obowiązujące dla zamówień o wartości 60 USD.

Zamiast tego rozważmy sytuację, w której łączone są stawki wysyłki według wagi. Załóżmy, że legowisko dla kota waży 2 lb (0,9 kg).

Przykładowa sytuacja pokazująca sposób, w jaki można łączyć stawki wysyłki dla produktów z tego samego profilu i z różnych lokalizacji ze stawkami według wagi
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Łączona stawka wysyłki

Magazyn USA (priorytet 1, 1 w magazynie)

 • wysyłka za 3 USD przy zamówieniach poniżej 2,9 lb (1,3 kg)
 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach powyżej 3 lb (1,3 kg)

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach poniżej 2,9 lb (1,3 kg)
 • wysyłka za 8 USD przy zamówieniach powyżej 3 lb (1,3 kg)

Magazyn USA (priorytet 1)

 • wysyłka za 4 USD przy zamówieniach poniżej 2,9 lb (1,3 kg)
 • wysyłka za 7 USD przy zamówieniach powyżej 3 lb (1,3 kg)

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • wysyłka za 10 USD przy zamówieniach poniżej 2,9 lb (1,3 kg)
 • wysyłka za 13 USD przy zamówieniach powyżej 3 lb (1,3 kg)
3 USD (legowisko dla kota z magazynu USA)
+
5 USD (legowisko dla kota z magazynu w Kanadzie)
=
8 USD za łączną wysyłkę

Ponieważ stawki wysyłki są oparte na wadze, indywidualne wagi produktów w każdej lokalizacji są wykorzystywane do ustalenia, które stawki powinny zostać połączone. Każde legowisko dla kota waży 2 lb (0,9 kg), więc stawki obowiązujące dla zamówień o wadze 2 lb (0,9 kg) są łączone.

Wybór lokalizacji wysyłki

Jeśli dana lokalizacja ma przypisane stawki wysyłki i może zrealizować całe zamówienie, wówczas jest ono kierowane do tej lokalizacji w celu realizacji. Jeżeli żadna lokalizacja nie ma przypisanych stawek wysyłki lub nie może zrealizować całego zamówienia, wówczas lokalizacja, która ma najwyższy priorytet, przeprowadza nadsprzedaż produktu. Nadsprzedaż jest blokowana dopiero po wyczerpaniu się zapasów we wszystkich lokalizacjach realizacji.

Jeśli zamówienie może zostać zrealizowane w jednej lokalizacji realizacji, jest ono do niej kierowane. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w lokalizacji, która została ustawiona jako priorytetowa, wówczas inne lokalizacje są sprawdzane pod kątem dostępności zapasów.

Jeśli zarządzasz przesyłkami z wielu lokalizacji, zamówienie może być podzielone w celu realizacji na wiele lokalizacji. Wysyłki podzielone występują, jeśli zamówienia z wieloma pozycjami zamówienia nie można zrealizować w całości w jednej lokalizacji. Koszyk jest obciążany opłatą za wysyłkę dla każdej lokalizacji.

Na przykład, złożone zamówienie obejmuje produkt A i produkt B. Twoja lokalizacja w Paryżu może zrealizować tylko produkt A, a lokalizacja w Lyonie może zrealizować tylko produkt B. Produkt A jest przekierowywowany do lokalizacji w Paryżu, a produkt B jest przekierowywowany do Twojej lokalizacji w Lyonie.

Nadawanie nazw stawkom wysyłki

Stawki wysyłki o tej samej nazwie są sumowane i wyświetlane klientowi podczas realizacji zakupu, nawet w różnych profilach wysyłki. Jeśli wszystkie Twoje stawki mają różne nazwy, najtańsze opcje są sumowane i wyświetlane klientowi przy realizacji zakupu z nazwą Shipping.

Załóżmy, że masz dwa profile wysyłki: jeden dla legowiska dla kota i jeden dla karmy dla kota. Każdy z nich oferuje standardową usługę pocztową i przyspieszoną usługę pocztową. Jeśli standardowe i przyspieszone usługi pocztowe mają taką samą nazwę w obu profilach wysyłki, klient, który złoży zamówienie na legowisko dla kota i karmę dla kota będzie widział przy realizacji zakupu obie opcje wysyłki.

Przykład nazw łącznej stawki wysyłki w przypadku sumowania stawek wysyłki o tej samej nazwie
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Stawki wysyłki połączone przy realizacji zakupu
Stawki wysyłki
 • Standardowa wysyłka - 3 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 9 USD
 • Standardowa wysyłka - 2 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 6 USD
 • Standardowa wysyłka - 5 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 15 USD

Jeśli w obu profilach stawki nie zostaną nazwane tak samo, zsumowane zostaną tylko najtańsze opcje i to one będą wyświetlane klientowi przy realizacji zakupu jako Shipping.

Przykład nazw łącznej stawki wysyłki w przypadku sumowania stawek wysyłki o różnych nazwach
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Stawki wysyłki połączone przy realizacji zakupu
Stawki wysyłki
 • Standardowa wysyłka - 3 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 9 USD
 • Podstawowa wysyłka - 2 USD
 • Bardzo szybka wysyłka - 6 USD
 • Wysyłka - 5 USD

Przykłady zaawansowanej konfiguracji wysyłki

Profile wysyłki pozwalają na tworzenie szczegółowych reguł wysyłki dla każdego z Twoich produktów. Dla dowolnego produktu w sklepie możesz utworzyć unikalne strefy wysyłki i stawki dla każdej lokalizacji, która wysyła ten produkt.

Diagram pokazujący, że profile wysyłki zawierają grupy lokalizacji, które mają własne strefy wysyłki i stawki wysyłki

Zrozumienie sytuacji sumowania stawek w złożonej konfiguracji wysyłki umożliwi Ci tworzenie bardziej dokładnych reguł wysyłki dla Twoich klientów.

Załóżmy, że Twoja konfiguracja wygląda jak poniżej:

Zaawansowana konfiguracja wysyłki z użyciem profilów wysyłki
Ogólny profil wysyłki Niestandardowy profil wysyłki A Niestandardowy profil wysyłki B
Szczegóły produktu

Legowisko dla kota

 • Cena produktu: 25 USD
 • Waga produktu: 0,5 funta (0,2 kg)

Karma dla kota

 • Cena produktu: 15 USD
 • Waga produktu: 4 lb (1,8 kg)

Miski na karmę dla kota i naczynia na wodę

 • Cena produktu: 5 USD
 • Waga produktu: 1 lb (0,4 kg)
Lokalizacje i zapasy

Magazyn USA (priorytet 1)

 • 5 legowisk dla kota

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • 10 legowisk dla kota

Magazyn USA (priorytet 1)

 • 20 toreb karmy dla kota

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • 20 toreb karmy dla kota

Magazyn USA (priorytet 1)

 • 2 miski na karmę
 • 1 naczynie na wodę

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • 1 miska na karmę
 • 10 naczyń na wodę
Stawki wysyłki na grupę lokalizacji

Magazyn USA (priorytet 1) i magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Standardowa lekka przesyłka - 3 USD za 0,5 funta (0,22 kg)
 • Standardowa ciężka przesyłka - 5 USD za 1 lb (0,4 kg)
 • Darmowa wysyłka - 0 USD dla zamówień powyżej 50 USD

Magazyn USA (priorytet 1)

 • Standardowa lekka przesyłka - 5 USD za 0-8 lb (0-3,6 kg)
 • Standardowa ciężka przesyłka - 13 USD za 9-12 lb (4-5,44 kg)
 • Darmowa wysyłka - 0 USD dla zamówień powyżej 50 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Standardowa lekka przesyłka - 7 USD za 0-8 lb (0-3,6 kg)
 • Standardowa ciężka przesyłka - 18 USD za 9-12 lb (4-5,4 kg)
 • Darmowa wysyłka - 0 USD dla zamówień powyżej 50 USD

Magazyn USA (priorytet 1)

 • Standardowa lekka przesyłka - 3 USD za 1 lb (0,4 kg)
 • Standardowa ciężka przesyłka - 5 USD za 2-5 lb (0,9--2,2 kg)
 • Darmowa wysyłka - 0 USD dla zamówień powyżej 50 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Standardowa lekka przesyłka - 4 USD za 1 lb (0,4 kg)
 • Standardowa ciężka przesyłka - 6 USD za 2-5 lb (0,9--2,2 kg)
 • Darmowa wysyłka - 0 USD dla zamówień powyżej 50 USD

W zależności od zamawianych produktów łączone są różne stawki wysyłki, by zapewnić klientom odpowiedni koszt wysyłki.

Przykładowe stawki wysyłki wyświetlane klientom podczas realizacji zakupu na podstawie ich zamówień i ustawień wysyłki na wykresie powyżej
Pozycje koszyka Łączone stawki wysyłki Końcowa stawka wysyłki
Zamówienie A 2 legowiska dla kota i 1 torba karmy dla kota Łączna cena koszyka wynosi powyżej 50 USD, zatem obowiązują darmowe stawki wysyłki. Darmowa wysyłka - 0 USD
Zamówienie B 1 legowisko dla kota, 1 torba karmy dla kota i 2 miski na karmę
 • Standardowa lekka przesyłka 3 USD za 1 legowisko dla kota
 • Standardowa lekka przesyłka 5 USD za 1 torbę karmy
 • Standardowa ciężka przesyłka 5 USD za 2 miski na karmę
Ponieważ tytuły przesyłek nie są takie same, klient otrzyma Wysyłka za 13 USD.
Zamówienie C 1 torba karmy dla kota i 2 naczynia na wodę Ponieważ lokalizacja Kanada może zrealizować obie pozycje, dla obu pozycji użyte zostaną jej stawki:
 • Standardowa lekka przesyłka 7 USD za 1 torbę karmy dla kota
 • Standardowa ciężka przesyłka 6 USD za 2 naczynia na wodę
Ponieważ tytuły przesyłek nie są takie same, klient otrzyma Wysyłka za 13 USD.
Zamówienie D 2 miski na karmę i 2 naczynia na wodę Ponieważ jedna lokalizacja nie może zrealizować obu pozycji, połączone zostaną stawki obowiązujące dla różnych lokalizacji, nawet wtedy, gdy są w tym samym profilu:
 • Standardowa ciężka przesyłka 5 USD za 2 miski na karmę
 • Standardowa ciężka przesyłka 6 USD za 2 naczynia na wodę
Ponieważ tytuły przesyłek są takie same, klient otrzyma Standardowa ciężka przesyłka za 11 USD.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo