Łączenie stawek wysyłki z różnych profilów wysyłki przy realizacji zakupu

Jeśli utworzysz wiele profilów wysyłki lub masz kilka lokalizacji w profilach, niektóre zamówienia mogą zawierać produkty z różnych profilów lub lokalizacji. W takim przypadku osobne stawki wysyłki dla każdego produktu są łączone, a klientowi przy realizacji zakupu wyświetla się jedna stawka wysyłki.

Łączenie stawek wysyłki według wagi i stawek według ceny

Stawki wysyłki według ceny i stawki wysyłki według wagi są łączone w odmienny sposób. Stawki wysyłki według ceny mają zastosowanie do całkowitej ceny koszyka. W przypadku stawek wysyłki według wagi, wagi poszczególnych produktów są łączone z wagą domyślnego opakowania sklepu dodaną do wagi każdego produktu.

Załóżmy na przykład, że domyślna waga opakowania wynosi 1 kg. Klient składa zamówienie na dwa produkty, które wymagają połączenia stawek wysyłki według wagi. Pierwszy produkt waży 3 kg, a drugi 5 kg. Wagą używaną do ustalenia stawki wysyłki według wagi dla każdego produktu jest waga produktu plus domyślna waga opakowania sklepu.

W przypadku pierwszego produktu zastosowanie ma stawka dla przesyłki o wadze 4 kg (3 kg + 1 kg). W przypadku drugiego produktu używana jest stawka wysyłki dla przesyłki wadze 6 kg (5 kg + 1 kg). Dwie stawki z każdego produktu są następnie łączone w celu zapewnienia stawki wysyłki wybranej przez klienta przy realizacji zakupu.

Nadawanie nazw stawkom wysyłki

Stawki wysyłki o tej samej nazwie są sumowane i wyświetlane klientowi podczas realizacji zakupu, nawet w różnych profilach wysyłki. Jeśli wszystkie Twoje stawki mają różne nazwy, najtańsze opcje są sumowane i wyświetlane klientowi przy realizacji zakupu z nazwą Shipping.

Załóżmy, że masz dwa profile wysyłki: jeden dla legowiska dla kota i jeden dla karmy dla kota. Każdy z nich oferuje standardową usługę pocztową i przyspieszoną usługę pocztową. Jeśli standardowe i przyspieszone usługi pocztowe mają taką samą nazwę w obu profilach wysyłki, klient, który złoży zamówienie na legowisko dla kota i karmę dla kota będzie widział przy realizacji zakupu obie opcje wysyłki.

Przykład nazw łącznej stawki wysyłki w przypadku sumowania stawek wysyłki o tej samej nazwie
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Stawki wysyłki połączone przy realizacji zakupu
Stawki wysyłki
 • Standardowa wysyłka - 3 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 9 USD
 • Wysyłka standardowa - 2 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 6 USD
 • Standardowa wysyłka - 5 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 15 USD

Jeśli w obu profilach stawki nie zostaną nazwane tak samo, zsumowane zostaną tylko najtańsze opcje i to one będą wyświetlane klientowi przy realizacji zakupu jako Shipping.

Przykład nazw łącznej stawki wysyłki w przypadku sumowania stawek wysyłki o różnych nazwach
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Stawki wysyłki połączone przy realizacji zakupu
Stawki wysyłki
 • Standardowa wysyłka - 3 USD
 • Przyspieszona wysyłka - 9 USD
 • Wysyłka podstawowa - 2 USD
 • Bardzo szybka wysyłka - 6 USD
 • Wysyłka - 5 USD

Stawki łączone dla produktów z różnych profilów

Załóżmy, że masz profil wysyłki legowiska dla kota, który nalicza 3 USD za wysyłkę na cały świat oraz profil wysyłki karmy dla kota, który nalicza 5 USD za wysyłkę na cały świat. Jeśli klient zamówi jednocześnie legowisko i karmę dla kota, przy realizacji zakupu zobaczy stawkę wysyłki w wysokości 8 USD.

Przykładowa sytuacja łączenia stawek wysyłki dla produktów z różnych profilów, ale tej samej lokalizacji
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Łączona stawka wysyłki
3 USD za wysyłkę na cały świat z magazynu w USA 5 USD za wysyłkę na cały świat z magazynu w USA 3 USD (legowisko dla kota)
+
5 USD (karma dla kota)
=
8 USD (łączna wysyłka)

Stawki łączone, gdy tylko jedna lokalizacja może zrealizować zamówienie

Stawki są sumowane tylko wtedy, gdy nie ma możliwości określenia jednej stawki z jednego profilu wysyłki lub lokalizacji. Jeśli wszystkie pozycje mogą pochodzić z jednej lokalizacji, ale istnieje więcej niż jedna lokalizacja, która przechowuje te pozycje, lokalizację realizującą zamówienie wskazuje priorytet realizacji.

Przykładowa sytuacja sposobu łączenia stawek wysyłki dla produktów z różnych profili i różnych lokalizacji
Profil wysyłki legowiska dla kota Profil wysyłki karmy dla kota Łączona stawka wysyłki

Magazyn USA (priorytet 1)

 • Wysyłka na cały świat za 3 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Wysyłka na cały świat 5 USD

Magazyn USA (priorytet 1, brak zapasów)

 • Wysyłka na cały świat 5 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • Wysyłka na cały świat 8 USD
5 USD (legowisko dla kota)
+
8 USD (karma dla kota)
=
13 USD (łączna wysyłka)

W ostatnim przykładzie priorytet realizacji wskazuje lokalizację w Kanadzie do zrealizowania obu pozycji, ponieważ są w niej dostępne oba produkty. To daje klientowi łączną stawkę 13 USD w kasie. Gdyby w lokalizacji w Stanach Zjednoczonych karma dla kota była dostępna, łączna stawka wysyłki wynosiłaby 8 USD.

Stawki łączone w ramach jednego profilu wysyłki

Jeśli jedna lokalizacja nie może zrealizować zamówienia, stawki wysyłki wszystkich produktów są dodawane do siebie, nawet jeśli produkty znajdują się w tej samej grupie lokalizacji w jednym profilu.

Załóżmy, że w poniższej tabeli legowisko dla kota kosztuje 30 USD.

Przykładowa sytuacja pokazująca sposób, w jaki można łączyć stawki wysyłki dla produktów z tego samego profilu i z różnych lokalizacji ze stawkami według ceny
Profil wysyłki legowiska dla kota Łączona stawka wysyłki

Magazyn USA (priorytet 1, 1 w magazynie)

 • wysyłka za 3 USD przy zamówieniach poniżej 49 USD
 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach powyżej 50 USD

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach poniżej 49 USD
 • wysyłka za 8 USD przy zamówieniach powyżej 50 USD
5 USD (legowisko dla kota z magazynu USA)
+
8 USD (legowisko dla kota z magazynu w Kanadzie)
=
13 USD za łączną wysyłkę

Zamówienie dwóch legowisk dla kotów kosztuje 60 USD. Ponieważ stawki wysyłki są oparte na cenie, łączone są stawki z każdego profilu obowiązujące dla zamówień o wartości 60 USD.

Zamiast tego rozważmy sytuację, w której łączone są stawki wysyłki według wagi. Załóżmy, że legowisko dla kota waży 2 lb (0,9 kg).

Przykładowa sytuacja pokazująca sposób, w jaki można łączyć stawki wysyłki dla produktów z tego samego profilu i z różnych lokalizacji ze stawkami według wagi
Profil wysyłki legowiska dla kota Łączona stawka wysyłki

Magazyn USA (priorytet 1, 1 w magazynie)

 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach poniżej 2,9 lb (1,3 kg)
 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach powyżej 3 lb (1,3 kg)

Magazyn Kanada (priorytet 2)

 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach poniżej 2,9 lb (1,3 kg)
 • wysyłka za 5 USD przy zamówieniach powyżej 3 lb (1,3 kg)
5 USD (legowisko dla kota z magazynu USA)
+
8 USD (legowisko dla kota z magazynu w Kanadzie)
=
13 USD za łączną wysyłkę

Ponieważ stawki wysyłki są oparte na wadze, indywidualne wagi produktów w każdej lokalizacji są wykorzystywane do ustalenia, które stawki powinny zostać połączone. Każde legowisko dla kota waży 2 lb (0,9 kg), więc stawki obowiązujące dla zamówień o wadze 2 lb (0,9 kg) są łączone.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo