Rezerwowe stawki wysyłki

Jeśli Twoje stawki wysyłki są obliczane przez firmę zewnętrzną np. przewoźnika lub aplikację wysyłkową, czasami może dojść do przestoju po jej stronie lub stawki wysyłki mogą nie zostać zwrócone wystarczająco szybko. W takim przypadku stawki wysyłki nie będą wyświetlane podczas realizacji zakupu, a klienci nie będą mogli dokończyć zamówienia.

Jeśli firma zewnętrzna nie prześle stawek, wyświetlą się rezerwowe stawki wysyłki. W rezultacie Twoi klienci będą mogli zrealizować zakup oraz kontynuować zamawianie i nie będą musieli rezygnować z zamówienia z powodu niedostępności stawek wysyłki.

Zagadnienia dotyczące rezerwowych stawek wysyłki

Rezerwowe stawki wysyłki obsługiwane przez Shopify są domyślnie aktywowane w Twoim sklepie Shopify dla wszystkich profili dostawy i stref wysyłki, które zawierają stawki wysyłki firmy zewnętrznej. Jeśli stawki rezerwowe obsługiwane przez Shopify nie spełniają Twoich potrzeb biznesowych, możesz je dostosować przy użyciu warunków opartych na wartości zamówienia lub wadze pozycji. Rezerwowe stawki wysyłki są obowiązkowe, jeśli podczas realizacji zakupu Twoje stawki wysyłki są obliczane przez firmę zewnętrzną.

Jeśli na potrzeby zamówienia używa się rezerwowej stawki wysyłki, na stronie zamówienia w panelu administracyjnym Shopify wyświetlany jest baner informujący, że wykorzystano rezerwową stawkę oraz wskazujący firmę zewnętrzną, która nie podała żadnych stawek wysyłki.

Rezerwowe stawki wysyłki obsługiwane przez Shopify

Obsługiwane przez Shopify rezerwowe stawki wysyłki obejmują rezerwowe stawki Shopify Shipping oraz stawki rezerwowe specyficzne dla kraju, co pozwala zapewnić prawidłowość i kompletność rezerwowych stawek.

Rezerwowe stawki wysyłki Shopify Shipping

W strefach wysyłki, w których dostępna jest usługa Shopify Shipping, stawki Shopify Shipping są wyświetlane jako rezerwowe stawki wysyłki podczas realizacji zakupu. Możesz obliczać i przeglądać stawki Shopify Shipping za pomocą kalkulatora Shopify Shipping. Odpowiednią etykietę można kupić za pomocą usługi Shopify Shipping.

Stawki rezerwowe są domyślnie dostępne u poniższych przewoźników Shopify Shipping. Podczas realizacji zakupu wyświetla się najbardziej ekonomiczna usługa dostępna w danym kontekście.

Kraj Przewoźnik
USA USPS
Kanada Canada Post
Australia Sendle
UK Evri
Francja Chronopost
Włochy Poste Italiane
Hiszpania Correos

Dowiedz się więcej o sposobie zakupu etykiety Shopify Shipping.

Rezerwowe stawki wysyłki specyficzne dla kraju

W strefach wysyłki, w których stawki Shopify Shipping nie są dostępne, jako rezerwowe wyświetlają się stawki specyficzne dla kraju.

Poniższe kryteria mogą określać, które stawki rezerwowe są wyświetlane podczas realizacji zakupu:

 • adres i priorytet lokalizacji realizacji
 • adres wysyłki klienta
 • domyślna waluta sklepu
 • waga pozycji
 • łączna wartość zamówienia

Stawki rezerwowe specyficzne dla kraju są oparte na danych historycznych, co zapewnia ich prawidłowość podczas realizacji zakupu.

Jeśli stawki rezerwowe obsługiwane przez Shopify nie spełniają Twoich potrzeb biznesowych, możesz ustawić niestandardowe stawki rezerwowe przy użyciu warunków opartych na wartości zamówienia lub wadze pozycji.

Dostosuj rezerwowe stawki wysyłki

Stawka rezerwowa obsługiwana przez Shopify zostanie dodana do każdego profilu dostawy i strefy wysyłki, dla których skonfigurowano obliczoną stawkę wysyłki. Stawki rezerwowe możesz dostosować, wykonując poniższe kroki.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki,, do którego chcesz dodać stawki wysyłki.

 3. W strefie wysyłki wybierz opcję Stawki przewoźnika i aplikacji i kliknij ikonę z ołówkiem, aby edytować stawkę rezerwową.

 4. Opcja Użyj domyślnych stawek rezerwowych Shopify jest wybrana domyślnie. Tymi stawkami będą stawki Shopify Shipping lub stawki specyficzne dla kraju, w zależności od strefy wysyłki. Aby dostosować stawki rezerwowe, wybierz jedną z poniższych opcji i ustaw warunki:

  1. Definiuj niestandardowe stawki rezerwowe na podstawie wartości zamówienia: ustaw warunki na podstawie wartości zamówienia.
  2. Definiuj niestandardowe stawki rezerwowe na podstawie wagi pozycji: ustaw warunki na podstawie wagi pozycji.
 5. Kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać stawki rezerwowe.

Dostęp do historii stawek rezerwowych

Aby uzyskać dostęp do 30-dniowej historii stawek rezerwowych, przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa, a następnie kliknij strefę wysyłki. W dowolnym profilu dostawy kliknij Stawki rezerwowe. Historia stawek rezerwowych pokazuje liczbę zamówień i sprzedaż odzyskaną po zaakceptowaniu stawek rezerwowych. Stawki rezerwowe nie pokazują, jak często były wyświetlane klientom.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo