Rozwiązywanie problemów ze stawkami wysyłki

Aby stawka wysyłki wyświetlała się klientowi na stronie realizacji zakupu, dane realizacji zakupu muszą być zgodne z warunkami ustawionych stawek wysyłki. Wiele czynników może mieć wpływ na zgodność informacji na stronie realizacji zakupu ze stawką wysyłki. Są to na przykład dane produktu, ustawienia rynku, lokalizacje, profile wysyłki, opakowania i konta u przewoźników.

Na tej stronie znajdują się niektóre z typowych powodów, dla których stawki wysyłki mogą nie wyświetlać się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Ogólna lista kontrolna rozwiązywania problemów

Aby rozwiązać niektóre z najczęstszych problemów ze stawkami wysyłki, potwierdź, że poniższe ustawienia są poprawne:

 • Produkty znajdują się w odpowiednich profilach wysyłki. Na przykład, jeśli masz dwa niestandardowe profile wysyłki o nazwie Ciężkie i Podatne na uszkodzenia, upewnij się, że ciężkie produkty znajdują się w profilu Ciężkie, a produkty podatne na uszkodzenia znajdują się w profilu Podatne na uszkodzenia.
 • Profile wysyłki mają odpowiednie miejsca nadania przesyłki i strefy wysyłki ustawione dla realizacji.
 • Istnieją stawki wysyłki przypisane do strefy wysyłki, która obejmuje adres wysyłki klienta.
 • Stawki wysyłki zostały skonfigurowane i są stosowane na stronie realizacji zakupu na podstawie wszystkich pozycji w koszyku.

  • Jeśli korzystasz z ręcznych stawek, sprawdź, czy istnieje co najmniej jedna stawka odpowiadająca warunkom koszyka klienta w zakresie całkowitej wagi, ceny lub stawki zryczałtowanej.
  • Jeśli korzystasz ze stawek obliczonych przez przewoźnika, sprawdź, czy istnieje co najmniej jedna stawka dla adresu lokalizacji realizacji, adresu wysyłki klienta i domyślnego rozmiaru opakowania.
 • W przypadku dokonania w ostatnim czasie zmian w dowolnych ustawieniach potwierdź, że zmiany te zostały zapisane. Jeżeli zmiany nie zostały zapisane, dokonaj zmian ponownie i kliknij opcję Zapisz.

Sprawdź ustawienia produktu

Produkty w koszyku wpływają na to, jakie stawki wysyłki są wyświetlane podczas realizacji zakupu. Na stronie realizacji zakupu nie pojawiają się stawki wysyłki dla produktów oznaczonych jako produkty lub usługi cyfrowe, ponieważ nie wymagają one fizycznej wysyłki.

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty i sprawdź produkty, aby potwierdzić prawidłowość poniższych ustawień dla produktów w koszyku klienta:

 • Produkty fizyczne zostały ustawione jako Produkt fizyczny.
 • Produkty fizyczne mają przypisaną Wagę wysyłki i jednostki wagi (lb, oz, kg) są prawidłowe.
 • Produkty mają dostępne zapasy magazynowane w lokalizacjach, które realizują produkt (chyba że zaznaczona jest opcja Kontynuuj sprzedaż po wyczerpaniu zapasów).
 • Jeśli korzystasz z usługi Shopify Shipping, aby wyświetlać stawki na stronie realizacji zakupu, zapasy muszą być dostępne w lokalizacji fizycznej, a nie w aplikacji ani w niestandardowej lokalizacji realizacji.

Sprawdź ustawienia lokalizacji

Strona realizacji zakupu wykorzystuje lokalizacje skonfigurowane dla sklepu jako miejsca nadania przesyłki w celu realizacji. Może to wpłynąć na typ stawek wysyłki wyświetlanych podczas realizacji zakupu.

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Lokalizacje, a następnie potwierdź, że poniższe ustawienia są prawidłowe dla każdej lokalizacji:

 • Lokalizacja jest aktywna i ma prawidłowy adres. Lokalizacje aplikacji nie mają adresu fizycznego, więc obliczone przez przewoźnika stawki wysyłki nie mogą ich używać do obliczania stawek wysyłki.
 • W sekcji Szczegóły realizacji zaznaczona jest opcja Realizuj zamówienia online z tej lokalizacji.

Sprawdź ustawienia rynku

Ustawienia rynku wpływają na sposób wyświetlania stawek wysyłki dla klientów na podstawie kraju, do którego jest wysyłane zamówienie. Możesz dodawać ustawienia wysyłki i dostawy tylko wtedy, gdy kraj należy do danego rynku. Dowiedz się więcej o strefach i rynkach wysyłki.

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Rynki, a następnie potwierdź, że poniższe ustawienia są poprawne:

 • Kraj klienta znajduje się na istniejącym rynku.
 • Kliknij opcje: Zarządzaj > Wysyłka dla rynku klienta, a następnie potwierdź, że jego kraj ma stawki przypisane w profilach wysyłki, w których jest uwzględniony.

Sprawdź ustawienia wysyłki

Jeśli Twoja strategia wysyłki obejmuje wiele typów stawek wysyłki, sprawdź ustawienia wysyłki, aby potwierdzić, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane.

Sprawdź profile wysyłki

Po dokonaniu aktualizacji do najnowszej wersji ustawień wysyłki możesz mieć wiele niestandardowych profili wysyłki do uwzględnienia podczas generowania stawek wysyłki w ramach realizacji zakupu.

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa, a następnie potwierdź, że poniższe ustawienia są poprawne dla każdego profilu wysyłki:

 • Produkty są przypisane do prawidłowego profilu wysyłki.
 • Miejsca nadania przesyłki są przypisane do prawidłowych profili wysyłki.
 • Strefy wysyłki są przypisane do prawidłowych miejsc nadania przesyłki w profilu wysyłki.
 • Stawki wysyłki są przypisane do prawidłowych stref wysyłki w każdym miejscu nadania przesyłki.

Informacje dotyczące stawek według wagi

Jeśli korzystasz ze stawek wysyłki według wagi, upewnij się, że istnieje stawka według wagi, która ma zastosowanie do całkowitej wagi koszyka. Aby ustalić całkowitą wagę koszyka, dodaj wagę wszystkich produktów w koszyku i wagę domyślnego opakowania.

Informacje dotyczące stawek zależnych od ceny

Stawki wysyłki są obliczane na stronie realizacji wysyłki na podstawie całkowitej wartości koszyka po zastosowaniu rabatów, ale przed uwzględnieniem podatków. Jeśli korzystasz ze stawek wysyłki według ceny, upewnij się, że istnieje stawka według ceny, która obejmuje wartość koszyka.

Potwierdź, że waluta stawek wysyłki jest poprawna. Waluta stawek wysyłki tworzonych na stronie realizacji zakupu jest oparta na walucie sklepu i nie jest automatycznie aktualizowana w przypadku zmiany waluty sklepu. Aby zaktualizować walutę wysyłki do waluty sklepu, usuń odpowiednie stawki wysyłki, a następnie utwórz je ponownie.

Informacje dotyczące stawek obliczonych przez przewoźnika

Jeśli usługa obliczana przez przewoźnika nie nalicza stawek, których oczekujesz dla koszyka, sprawdź, czy wagi i wymiary opakowania są prawidłowe dla produktów, które znajdują się w koszyku.

Ponadto należy potwierdzić poniższe informacje:

 • Wszystkie adresy są prawidłowymi adresami w usłudze przewoźnika, w tym zarówno miejsce nadania, jak i miejsce docelowe przesyłki klienta. Możesz zweryfikować adresy w Google.
 • Domyślne opakowanie używane do generowania stawek musi spełniać minimalne i maksymalne wymagania dotyczące oferowanych przez Ciebie usług przewoźnika. Upewnij się, że opakowanie nie jest zbyt duże ani zbyt ciężkie, aby możliwe było wygenerowanie prawidłowych stawek. Każdy przewoźnik i typ usługi mają inne wymagania.
 • Jeśli opakowanie domyślne jest ustawione jako opakowanie przewoźnika, wyświetlane są tylko stawki tego przewoźnika. Na przykład opakowanie ryczałtowe USPS Priority Mail można zastosować tylko w przypadku opcji Priority Mail. Jeśli więc stawki Priority Mail nie będą aktywne, podczas realizacji zakupu nie wyświetlą się żadne stawki.

Informacje dotyczące stawek z aplikacji firm zewnętrznych

Jeśli korzystasz z aplikacji firmy zewnętrznej do obliczania stawek wysyłki, skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby uzyskać pomoc.

Aby zapewnić klientom możliwość realizacji zakupu, jeśli nie są dostępne stawki wysyłki obliczone przez przewoźnika ani stawki wysyłki z aplikacji firmy zewnętrznej, skonfiguruj rezerwowe stawki wysyłki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo