Zarządzanie lokalizacjami realizacji w profilach wysyłki

Podczas tworzenia nowego profilu wysyłki wszystkie lokalizacje, które mogą obsługiwać zamówienia online są dodawane do profilu w tej samej grupie. Wszystkie lokalizacje, które mogą realizować zamówienia online stają się możliwymi lokalizacjami realizacji dla produktów w Twoim profilu i wszystkie mają takie same stawki oraz strefy. Lokalizacje, które nie realizują zamówień online nie pojawiają się w Twoich profilach wysyłki.

Lokalizacje, które zostały zdezaktywowane są dodawane do profilu wysyłki za pomocą etykiety Inactive. Możesz dodać strefy i stawki do tych lokalizacji, ale nie są one używane przy realizacji zakupu, dopóki nie zostaną aktywowane. Jeśli chcesz zarządzać aktywowaniem lokalizacji, zapoznaj się z rozdziałem Dezaktywuj i aktywuj ponownie lokalizacje.

W ramach zarządzania lokalizacjami w swoich profilach wysyłki możesz wykonać następujące czynności:

 • Ustaw różne stawki dla poszczególnych lokalizacji realizujących zamówienie, łącząc lokalizacje w grupy. Dzięki temu różne grupy lokalizacji mają różne strefy i stawki wysyłki.
 • Usuń lokalizację z grupy, aby nie stosować do lokalizacji żadnych stawek. Lokalizacje, które nie są zawarte w grupie wysyłkowej są wymienione w sekcji Brak wysyłki z. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Usuń lokalizację.
 • Utwórz nową lokalizację i dodaj ją do istniejącej grupy lokalizacji lub utwórz nowy zestaw stref i stawek w jej własnej grupie.

Wybór lokalizacji, która zrealizuje zamówienie

Jeśli dana lokalizacja ma przypisane stawki wysyłki i może zrealizować całe zamówienie, wówczas jest ono kierowane do tej lokalizacji w celu realizacji. Jeżeli żadna lokalizacja nie ma przypisanych stawek wysyłki lub nie może zrealizować całego zamówienia, wówczas lokalizacja, która ma najwyższy priorytet, przeprowadza nadsprzedaż produktu. Nadsprzedaż jest blokowana dopiero po wyczerpaniu się zapasów we wszystkich lokalizacjach realizacji.

Jeśli zamówienie może zostać zrealizowane w jednej lokalizacji realizacji, jest ono do niej kierowane. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w lokalizacji, która została ustawiona jako priorytetowa, wówczas inne lokalizacje są sprawdzane pod kątem dostępności zapasów.

Jeśli zarządzasz przesyłkami z wielu lokalizacji, zamówienie może być podzielone w celu realizacji na wiele lokalizacji. Wysyłki podzielone występują, jeśli zamówienia z wieloma pozycjami zamówienia nie można zrealizować w całości w jednej lokalizacji. Koszyk jest obciążany opłatą za wysyłkę dla każdej lokalizacji.

Na przykład, złożone zamówienie obejmuje produkt A i produkt B. Twoja lokalizacja w Paryżu może zrealizować tylko produkt A, a lokalizacja w Lyonie może zrealizować tylko produkt B. Produkt A jest przekierowywowany do lokalizacji w Paryżu, a produkt B jest przekierowywowany do Twojej lokalizacji w Lyonie.

Utwórz nową grupę lokalizacji

Utworzenie nowej grupy lokalizacji w profilu wysyłki pozwala na określenie stref i stawek dla lokalizacji w tej grupie.

Załóżmy, że masz dwie lokalizacje, które wysyłają Twoje produkty na cały świat i jedną, która wysyła tylko do Stanów Zjednoczonych. Możesz przenieść lokalizację, która wysyła produkty tylko do Stanów Zjednoczonych do nowej grupy i utworzyć strefy oraz stawki, które mają zastosowanie tylko do tej lokalizacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj obok profilu wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Przenieś lokalizację do nowej grupy:

  • Jeśli lokalizacja należy już do grupy lokalizacji, wykonaj następujące czynności:
   1. W grupie lokalizacji kliknij Pokaż szczegóły.
   2. Obok lokalizacji, którą chcesz zmienić kliknij Zarządzaj.
   3. Wybierz opcję do tworzenia nowych stawek, a następnie kliknij Gotowe.

- Jeśli lokalizacja znajduje się w sekcji Brak wysyłki z, wykonaj następujące czynności: 1. Obok lokalizacji, którą chcesz zmienić kliknij Dodaj stawki. 2. Wybierz opcję Utwórz nowe stawki, po czym kliknij Gotowe.

 1. Dodaj wszystkie strefy i stawki, a następnie kliknij Zapisz.

Usuń lokalizację

Jeśli usuniesz ostatnią lokalizację z grupy, strefy wysyłki i stawki powiązane z grupą zostaną usunięte.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj obok profilu wysyłki, który chcesz zaktualizować.

 3. W obszarze Wysyłka z kliknij opcję Pokaż szczegóły.

 4. Dla każdej lokalizacji, którą chcesz usunąć kliknij Zarządzaj, wybierz opcję Usuń stawki, po czym kliknij Gotowe.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj lokalizację do istniejącej grupy lokalizacji

Jeśli utworzysz nową lokalizację po utworzeniu profilu wysyłki, zostanie ona automatycznie dodana do wszystkich profilów wysyłki w sekcji Bez wysyłki z.

Jeśli chcesz zmienić zestaw stref i stawek oferowany przez lokalizację, możesz dodać tę lokalizację do istniejącej grupy lokalizacji, aby współdzielić te same strefy wysyłki i stawki.

Załóżmy, że masz profil wysyłki dla Twojej linii koszulek realizowany z magazynu w Los Angeles. Niedawno rozszerzyłeś(-aś) swoją firmę o magazyn w San Francisco, a więc dodajesz go jako lokalizację w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli chcesz zaoferować takie same opcje wysyłki, jakie oferuje Twój magazyn w Los Angeles, możesz dodać swoją lokalizację San Francisco do tej samej grupy co Los Angeles.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij opcję Zarządzaj obok profilu wysyłki, który chcesz zaktualizować.

 3. Obok profilu, który chcesz zmienić kliknij jedną z następujących opcji:

  • Jeśli lokalizacja ma już strefy i stawki, kliknij Zarządzaj.
  • Jeśli lokalizacja znajduje się w sekcji Brak wysyłki z, kliknij opcję Dodaj stawki.
 4. W opcji Użyj tych samych stawek co wybierz grupę lokalizacji, do której chcesz dodać lokalizację, a następnie kliknij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo