Administrere oppfyllelseslokalisasjoner i fraktprofiler

Når du oppretter en ny fraktprofil legges alle lokalisasjoner som kan oppfylle bestillinger på nett til i den samme gruppen. Lokalisasjoner som kan oppfylle nettbestillinger blir mulige oppfyllelseslokalisasjoner for produktene i profilen, og alle deler de samme prisene og sonene. Lokalisasjoner som ikke oppfyller nettbestillinger vises ikke i fraktprofilene.

Lokalisasjoner som deaktiveres legges til i fraktprofilen med etiketten Inactive. Du kan legge til soner og priser for disse lokalisasjonene, men de brukes ikke i kassen før de aktiveres. For å administrere hvilke lokalisasjoner som er aktive, kan du se Deaktiver og reaktiver lokalisasjoner.

Du kan gjøre følgende handlinger for å administrere lokalisasjoner i fraktprofiler:

 • Angi ulike priser avhengig av hvilken lokalisasjon som oppfyller en bestilling ved å legge lokalisasjonene i grupper. Dette gjør at ulike grupper lokalisasjoner kan ha ulike fraktsoner og -priser.
 • Fjerne en lokalisasjon fra en gruppe slik at ingen priser gjelder for lokalisasjonen. Lokalisasjoner som ikke er inkludert i en fraktgruppe er oppført i seksjonen Sender ikke fra. For mer informasjon kan du se Fjern en lokalisasjon.
 • Opprette en ny lokalisasjon og legge den til i en eksisterende gruppe med lokalisasjoner, eller opprette et nytt sett med soner og priser i sin egen gruppe.

Velge hvilken lokalisasjon som oppfyller en bestilling

Hvis en lokalisasjon har tilordnede fraktpriser, og kan innfri en hel bestilling, velges denne lokalisasjonen for oppfyllelse. Hvis ingen lokalisasjon har tilordnede fraktpriser, eller ikke kan innfri en hel bestilling, vil lokalisasjonen med høyest prioritet overselge produktet. Oversalg blokkeres bare hvis lagerbeholdningen er utsolgt ved alle oppfyllingslokalisasjoner.

Hvis en bestilling kan innfris ved én enkelt oppfyllingslokalisasjon, blir bestillingen sendt til denne oppfyllingslokalisasjonen. Hvis bestillingen ikke kan innfris ved lokalisasjonen du har angitt som første prioritet, vil de andre lokalisasjonene sjekkes for tilgjengelig lagerbeholdning.

Hvis du håndterer forsendelser fra flere lokalisasjoner, kan en bestilling deles mellom flere lokalisasjoner for oppfyllelse. Delte forsendelser oppstår hvis en bestilling med flere varelinjer ikke kan oppfylles fullt ut fra én oppfyllelseslokalisasjon. Handlekurven blir belastet en fraktkostnad for hver lokalisasjon.

En bestilling legges for eksempel inn på produkt A og produkt B. Oppfyllelseslokalisasjonen i Paris kan bare innfri produkt A, og oppfyllelseslokalisasjonen i Lyon kan bare innfri produkt B. Produkt A rutes til lokalisasjonen i Paris, og produkt B rutes til lokalisasjonen i Lyon.

Opprett en ny gruppe med steder

Ved å opprette en ny gruppe med steder i fraktprofilen din, kan du spesifisere sonene og prisene for steder i denne gruppen.

La oss si at du har to steder som sender produktene dine over hele verden, og et som kun sender til USA. Du kan flytte stedet som bare sender til USA til en ny gruppe, og opprette soner og priser som gjelder kun for den plasseringen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer ved siden av fraktprofilen du vil redigere i seksjonen Frakt.

 3. Flytt plasseringen til en ny gruppe:

  • Hvis stedet allerede tilhører en stedsgruppe, gjør du følgende:
   1. I stedsgruppen klikker du Vis detaljer.
   2. Klikk Administrer ved siden av stedet du vil endre.
   3. Velg alternativet for å opprette nye priser og klikk Ferdig.

- Hvis stedet er i Ikke send fra-delen, gjør du følgende: 1. Ved siden av stedet du vil endre, klikker du Legg til priser. 2. Velg alternativet Opprett nye priser og klikk Ferdig.

 1. Legg til eventuelle soner og priser og klikk Lagre.

Fjerne et sted

Hvis du fjerner den siste plasseringen fra en gruppe, slettes fraktsonene og -prisene som er knyttet til gruppen.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer under Frakt ved siden av den fraktprofilen du vil oppdatere.

 3. I Send fra klikker du Vis detaljer.

 4. For hver plassering du vil fjerne, klikker du Administrer, velger alternative FJERN PRISER og klikker Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til et sted til en eksisterende stedsgruppe

Hvis du oppretter en ny lokalisasjon etter at en fraktprofil er opprettet, legges den automatisk til i alle fraktprofiler i seksjonen Sender ikke fra.

Hvis du vil endre hvilke sett med soner og priser som tilbys ved en lokalisasjon kan du legge til lokalisasjonen i en eksisterende gruppe lokalisasjoner, slik at den deler samme fraktsoner og priser.

La oss si at du har en fraktprofil for utvalget ditt av t-skjorter som oppfylles fra et lager i Los Angeles. Du har nylig utvidet forretningen til et lager i San Francisco, så du legger den til som et sted i Shopify-administratoren. Hvis du vil tilby de samme fraktalternativene som Los Angeles-lageret, kan du legge til San Francisco-plasseringen i samme gruppe som Los Angeles.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer ved siden av fraktprofilen du ønsker å oppdatere i Frakt-seksjonen.

 3. Ved siden av profilen du vil endre klikker du på en av følgende:

  • Hvis stedet allerede har soner og priser klikker du Administrer.
  • Hvis stedet er i Ikke send fra -seksjonen, klikker du Legg til priser.
 4. I BRUK SAMME PRISER SOM velger du stedsgruppen du vil legge til stedet i og klikker Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis