Bestillingsruting

Bestillingsruting ruter automatisk bestillinger til oppfyllelseslokalisasjoner basert på et sett rutingsregler. Du kan bruke standardinnstillingene i Shopify, eller finjustere bestillingsrutingen ytterligere basert på behovene til bedriften din.

Bestillingsruting er tilgjengelig i Shopify når du har konfigurert to eller flere aktive lokalisasjoner. Regler brukes for å avgjøre hvilke lokalisasjoner som brukes til å oppfylle hver vare i en kundes bestilling. Ved å legge til, fjerne og sortere regler kan du styre hvordan lokalisasjoner prioriteres.

Slik fungerer bestillingsruting

Bestillingsruting fungerer ved å legge til en serie med regler i en bestilling og deretter prioritere lokalisasjoner basert på resultatene. Lokalisasjonene med den høyeste prioriterte rangeringen velges for å oppfylle bestillingen.

Som standard konfigureres regler til å optimalisere for oppfyllelse fra nærmeste lokalisasjon innenfor destinasjonsmarkedet som har alle varene i bestillingen på lager. Det er ikke nødvendig å endre innstillingene for bestillingsruting hvis standardinnstillingene fungerer for din bedrift.

Rutingsregler

Du kan bruke følgende fire regler for å tilpasse strategien for ruting av bestillinger.

Regler for ruting som brukes som standard i alle Shopify-butikker.

Minimer delt distribusjon

Optimaliser for å oppfylle bestillingen med færrest antall pakker. Lokalisasjoner som har alle varene på lager prioriteres over de som ikke har det.

Når alle lokalisasjonene dine har alle varene på lager, vil denne regelen prioritere lokalisasjoner som fører til færrest antall pakker.

Hold deg innenfor destinasjonsmarkedet

Lokalisasjoner som er i samme marked som leveringsadressen vil bli prioritert over de som ikke er det. Finn ut mer om Shopify Markets

Send fra den nærmeste lokalisasjonen

Lokalisasjonen som er nærmest leveringsadressen (målt i en rett linje med Haversine-formelen) vil bli prioritert.

Regelen Send fra nærmeste lokalisasjon har prioritet og vil alltid velge lokalisasjonen som ligger nærmest destinasjonsadressen. For best resultat bør denne regelen alltid være den siste regelen som brukes.

Hvis det er to lokalisasjoner som deler samme adresse vil den eldste av de to (basert på datoen de ble lagt til i Shopify) bli prioritert.

Bruk rangerte lokalisasjoner

Prioriterer lokalisasjoner med en gruppebasert rangering som du definerer for din bedrift.

Hvis du for eksempel ønsker at lagre skal prioriteres over utsalgssteder kan du opprette en lokalisasjonsgruppe for alle lagre og en annen lokalisasjonsgruppe for alle utsalgssteder. Lokalisasjoner i den første gruppen prioriteres over lokalisasjoner i den andre gruppen.

Lokalisasjoner i samme lokalisasjonsgruppe har samme rangering. Alle lokalisasjoner i den øverste lokalisasjonsgruppen deler for eksempel rangeringen 1, mens alle lokalisasjoner i den andre lokalisasjonsgruppen deler rangeringen 2.

Konfigurere regler for ruting

Regler kan ha en tilknyttet grensesnittutvidelse som lar deg konfigurere parameterne for funksjonskjøringen ved bruk av metafelter.

I Shopify-administrator har regler med en tilknyttet grensesnittutvidelse følgende ulikheter fra regler uten utvidelser:

 • Regler kan legges til i en strategi mer enn én gang.
 • Regelkonfigurasjonen utløses av blyantikonet i regelen.
 • Regeletiketter kan endres.

Utvidelsesmuligheter for rutingsregler

Regler for ruting av bestillinger, inkludert standardreglene, er implementert som Shopify Functions.

Det er mulig for tredjepartsutviklere å implementere og bidra med sine egne tilpassede lokalisasjonsregler.

Alle regler som er oppført i seksjonen Rutingsregler og som ikke er en standardregel skal anses som en tilpasset regel.

Tilpassede regler kan identifiseres på ulike måter:

 • I Shopify-administrator, med ikonet til appen som oppgir dem som regler i en strategi.
 • I Shopify-administrator, med ikonet og navnet på appen i modalboksen Legg til regel.
 • I GraphiQL, med shopifyDeveloped-feltet til appen tilknyttet regelen.

Eksempel på bestillingsruting

Regler kjører fra topp til bunn, og hver regel brukes på resultatene fra den forrige regelen. Det endelige resultatet avgjør hvilke lokalisasjoner som innfrir bestillingen. Følgende er et eksempel på hvordan rutingsregler for bestillinger brukes:

Først legger en kunde inn en bestilling med en leveringsadresse i New Jersey. Butikken har fire lokalisasjoner som potensielt kan oppfylle bestillingen: New York, Vancouver, Miami og Texas.

Rutingsreglene for bestillinger er konfigurert for å brukes i henhold til dette:

 1. Regelen Minimer delte oppfyllelser brukes. New York, Vancouver og Miami har alle varer på lager, så de fortsetter til neste regel. Det gjør ikke Texas.
 2. Regelen Hold innenfor destinasjonsmarkedet brukes. Bestillingen sendes til en adresse i USA, så New York og Miami fortsetter til neste regel. Det gjør ikke Vancouver.
 3. Regelen Velg nærmeste lokalisasjon brukes. New York er nærmere New Jersey enn Miami, så New York prioriteres over Miami.
 4. Bestillingen tilordnes lokalisasjonen i New York.

Administrere rutingsregler

Du kan oppdatere rutingsregler fra siden Bestillingsruting i Shopify.

Steg

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Bestillingsruting. Du kan legge til, fjerne eller sortere regler for bestillingsruting, eller endre innstillinger for eksisterende regler ved å gjøre en av følgende handlinger:

  • For å legge til en rutingsregel i oppsettet klikker du på Legg til regel og velger deretter regelen du vil legge til. Klikk på Administrer for å velge regelalternativer, og klikk deretter på Lagre for å legge til regelen.
 3. Klikk på Lagre.

  • Klikk på x-ikonet for å fjerne en rutingsregel.
  • Klikk og dra ikonet på regelen for å sortere rutingsregelen.
  • Hvis du vil endre innstillingene for en eksisterende lokalisasjonsregel med alternativer klikker du på Administrer på regelen.
 4. Klikk på Lagre for å bruke innstillingene på nye bestillinger.

Typiske konfigurasjoner

Følgende er foreslåtte konfigurasjoner av regler for bestillingsruting. Du kan følge dem for å konfigurere regler som oppfyller behovene til din butikk.

Send alltid fra nærmeste lokalisasjon

Hvis du foretrekker at forsendelser alltid skal sendes fra den nærmeste lokalisasjonen, selv om det betyr å dele bestillingen i flere pakker, bruker du regelen Send fra nærmeste lokalisasjon alene.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Bestillingsruting.
 3. Klikk på Legg til regel.
 4. Klikk på Send fra nærmeste lokalisasjon. Hvis regelen ikke kan velges betyr det at den allerede er aktiv i konfigurasjonen.
 5. Klikk på x-ikonet på andre regler i konfigurasjonen inntil bare regelen Send fra nærmeste lokalisasjon er aktiv.
 6. Klikk på Lagre.

Prioriter din nærmeste lagerlokalisasjon

Hvis du har noen lokalisasjoner som skal sende bestillinger først, som en tjeneste for tredjepartslogistikk eller et lager, rangerer du disse lokalisasjonene over lokalisasjonene som ikke er et lager.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Frakt og leveranse fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer i seksjonen Bestillingsruting.
 3. Klikk på Legg til regel.
 4. Klikk på Bruk rangerte lokalisasjoner.
 5. Klikk på Dra-ikonet for å flytte regelen øverst i listen.
 6. Klikk på Blyantikonet ✎ på regelen for å åpne modalboksen for regelkonfigurering.
 7. Dra lagerlokalisasjonene til den øverste lokalisasjonsgruppen. La alle lokalisasjoner som ikke skal prioriteres bli liggende i den nederste lokalisasjonsgruppen.
 8. Klikk på Ferdig.
 9. Hvis du har flere lagerlokalisasjoner legger du til regelen Send fra nærmeste lokalisasjon nederst for å velge hvis det er uavgjort.
 10. Klikk på Lagre.

Vanlige spørsmål

Er bestillingsruting det riktige stedet for å definere adferd ved oversalg?

Nei, adferden ved oversalg er den samme, og konfigureres på produktnivå. Finn ut mer om sporing av lagerbeholdning

Kan jeg konfigurere begrensninger for å unngå forsendelser til bestemte steder?

Ikke med bestillingsruting, men du kan konfigurere fraktbegrensninger ved å sette opp fraktprofiler.

Kan jeg kombinere regler på alle måter jeg ønsker?

Ja, du kan legge til, fjerne og sortere regler etter behov.

Vil jeg tape salg hvis jeg ikke setter opp den riktige konfigurasjonen?

Nei, bestillingsruting forhindrer deg ikke fra å selge produkter. Hvis konfigurasjonen ikke er optimal kan bestillinger sendes i flere esker, eller tilordnes en lokalisasjon lenger unna.

Vil konfigurasjonen av bestillingsruting overskrive de gjeldende fraktprofilene mine?

Nei, fraktprofilkonfigurering påvirkes ikke av bestillingsruting.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis