Fraktprofiler

Fraktprofiler hjelper deg med å belaste nøyaktige fraktpriser gjennom produktbaserte fraktregler. Du kan bruke fraktprofiler til å angi fraktpriser for spesifikke produkter og belaste ulike beløp basert på hvor du sender produktene til og fra. Du kan legge til produkter som skal dele fraktpriser til en fraktprofil, og deretter sette opp fraktsoner og -priser for hver plassering som oppfyller disse produktene.

Når skal du bruke frakt profiler?

Som standard opprettes hver Shopify-butikk med én fraktprofil som inneholder de generelle fraktomkostningene dine. For bedrifter som har et enkelt fraktoppsett, er det ofte tilstrekkelig å opprette generelle fraktomkostninger. For bedrifter som håndterer produkter og lokalisasjoner med ulike fraktomkostninger og regional tilgjengelighet, vil ekstra fraktprofiler bidra til å holde fraktomkostningene nøyaktige og enkle å administrere.

Følgende diagram viser fraktinnstillingene for en butikk som bruker en tilpasset fraktprofil for to spesifikke produkter, samt en generell fraktprofil for resten av produktene. Hver fraktprofil har ulike fraktsoner og -priser for stedene de inkluderer.

Diagram som viser ett enkelt oppsett for fraktprofiler med én generell profil og én egendefinert profil

Hvis du for eksempel selger noen få produkter som er skjøre og trenger dyrere fraktalternativer, kan du opprette en fraktprofil for disse sårbare produktene og belaste ulike fraktpriser enn resten av produktene. Hvis du vil levere bestillinger fra stedet som er nærmest kundene, kan du spesifisere hvilket land du vil at hvert sted skal oppfylle. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Send til kunden fra nærmeste sted.

Før du bruker fraktprofiler

 • Finn ut hvordan du oppretter fraktsoner og -priser – hver plassering i hver profil kan ha egne fraktsoner og priser. Før du oppretter en fraktprofil må du sørge for at du forstår hvordan fraktsoner og fraktpriser fungerer, og hvordan du best kan bruke dem til virksomheten din.

 • Vurder apper som påvirker frakten – hvis du bruker apper som påvirker fraktinnstillingene dine, vil kanskje ikke fraktprofilene fungere som forventet. Før du bruker fraktprofiler kan du kontakte utviklerne av appene du bruker for å sørge for at de fungerer med fraktprofiler.

 • Vurder hvordan prisene kombineres i kassen – hvis en bestilling inneholder produkter som sendes fra ulike steder eller profiler, legges fraktprisene for hver forsendelse sammen for å gjengi en kombinert pris i kassen. Dette kan føre til høye fraktkostnader i kassen for kundene dine dersom store bestillinger ikke vurderes ved opprettelse av fraktpriser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kombinerte priser i kassen.

Generell profil

Du kan bruke den generelle profilen til å opprette standardinnstillingene for frakten din. Hvis et produkt eller en variant ikke ligger i en tilpasset profil, vil de bruke de generelle fraktprisene i den generelle profilen.

Du kan angi den generelle profilen ved å opprette fraktsoner og legge til fraktpriser i dem. Før du konfigurerer den generelle profilen, bør du gå gjennom kombinerte priser i kassen og hvordan du navngir prisene.

Opprett en fraktprofil

Før du oppretter en fraktprofil må du sørge for at du forstår hvordan du lager fraktsoner og fraktpriser.

Et produkt eller en variant kan bare tilhøre én fraktprofil om gangen. Hvis du legger til et produkt eller en variant i en annen fraktprofil, blir den fjernet fra den første profilen.

I tillegg til den generelle profilen kan du opprette 99 tilpassede fraktprofiler for totalt 100 fraktprofiler.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Tilpassede fraktpriser for produkter klikker du Opprett en ny profil.

 3. Angi et navn for profilen.

 4. I Produkter-delen bruker du søkefeltet til å legge til produkter i fraktprofilen.

 5. Utfør eventuelle endringer du må gjøre på plasseringene dine. Se Administrere stedene dine for mer informasjon.

 6. For hver fraktsone du vil ha i fraktprofilen må du fullføre følgende steg:

  1. I Send til klikker du Opprett fraktsone.
  2. Navngi fraktsonen.
  3. Velg landene eller regionene som er en del av sonen og klikk Ferdig.
  4. For hver fraktpris du vil ha i sonen klikker du Legg til pris, velger prisens detaljer og klikker Ferdig.
 7. Klikk på Lagre.

Administrer steder

Som standard,når du oppretter en ny frakt profil blir alle plasseringene som kan oppfylle bestillinger på nett lagt til i profilen i samme gruppe. Alle steder som kan oppfylle nettbestillinger blir mulige oppfyllelsessteder for produktene i profilen din, og alle deler de samme prisene og sonene. Steder som ikke oppfyller nettbestillinger vises ikke i fraktprofilene dine.

Steder som deaktiveres legges til i fraktprofilen med en Inactive-etikett. Du kan legge til soner og priser på disse stedene, men de blir ikke brukt i kassen før de er aktivert. For å administrere hvilke steder som er aktive, kan du se Deaktivere og aktivere steder på nytt.

Du kan angi ulike priser avhengig av hvilken plassering som oppfyller en bestilling ved å legge inn stedene i grupper. Dette lar ulike stedsgrupper ha ulike fraktsoner og -priser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en ny gruppe med steder.

Du kan fjerne et sted fra en gruppe slik at ingen priser gjelder for stedet. Steder som ikke er inkludert i en fraktgruppe er oppført i Ikke send fra-seksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne et sted.

Hvis du oppretter en ny plassering etter at en frakt profil er opprettet, legges den automatisk til i alle fraktprofiler i Ikke send fra-seksjonen. For å oppfylle produkter fra et nytt sted, kan du enten legge til plasseringen i en eksisterende gruppe med steder for å bruke sonene og prisene, eller opprette et nytt sett med soner og priser i en egen gruppe.

Opprett en ny gruppe med steder

Ved å opprette en ny gruppe med steder i fraktprofilen din, kan du spesifisere sonene og prisene for steder i denne gruppen.

La oss si at du har to steder som sender produktene dine over hele verden, og et som kun sender til USA. Du kan flytte stedet som bare sender til USA til en ny gruppe, og opprette soner og priser som gjelder kun for den plasseringen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer ved siden av fraktprofilen i Frakt-seksjonen.

 3. Flytt plasseringen til en ny gruppe:

  • Hvis stedet allerede tilhører en stedsgruppe, gjør du følgende:
   1. I stedsgruppen klikker du Vis detaljer.
   2. Klikk Administrer ved siden av stedet du vil endre.
   3. Velg alternativet for å opprette nye priser og klikk Ferdig.

- Hvis stedet er i Ikke send fra-delen, gjør du følgende: 1. Ved siden av stedet du vil endre, klikker du Legg til priser. 2. Velg alternativet Opprett nye priser og klikk Ferdig.

 1. Legg til eventuelle soner og priser og klikk Lagre.

Fjerne et sted

Hvis du fjerner den siste plasseringen fra en gruppe, slettes fraktsonene og -prisene som er knyttet til gruppen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer under Frakt ved siden av den fraktprofilen du vil oppdatere.

 3. I Send fra klikker du Vis detaljer.

 4. For hver plassering du vil fjerne, klikker du Administrer, velger alternative FJERN PRISER og klikker Ferdig.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til et sted til en eksisterende stedsgruppe

Hvis du oppretter en ny plassering eller vil endre hvilket sett med soner og priser et sted tilbyr, kan du legge til denne plasseringen i en eksisterende gruppe med steder, slik at den deler de samme fraktsonene og -prisene.

La oss si at du har en fraktprofil for utvalget ditt av t-skjorter som oppfylles fra et lager i Los Angeles. Du har nylig utvidet forretningen til et lager i San Francisco, så du legger den til som et sted i Shopify-administratoren. Hvis du vil tilby de samme fraktalternativene som Los Angeles-lageret, kan du legge til San Francisco-plasseringen i samme gruppe som Los Angeles.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. Klikk Administrer ved siden av fraktprofilen du ønsker å oppdatere i Frakt-seksjonen.

 3. Ved siden av profilen du vil endre klikker du på en av følgende:

  • Hvis stedet allerede har soner og priser klikker du Administrer.
  • Hvis stedet er i Ikke send fra -seksjonen, klikker du Legg til priser.
 4. I BRUK SAMME PRISER SOM velger du stedsgruppen du vil legge til stedet i og klikker Ferdig.

Send til kunden fra nærmeste sted

Når du oppretter ulike stedsgrupper, kan du spesifisere hvilke land de kan innfri bestillinger fra ved å opprette fraktsoner.

Tenk deg for eksempel at du har et produkt som har lagerbeholdning på tre lagersteder: Tyskland, USA og Thailand. Når du oppretter fraktprofilen for produktet ditt, kan du opprette tre stedsgrupper, hver med deres egne fraktsoner:

 • For lageret i Tyskland kan du legge til Europa og Afrika i fraktsonen.
 • For lageret i USA kan du legge til Nord-Amerika, mellom-Amerika og Sør-Amerika i fraktsonen.
 • For lageret i Thailand kan du legge til Asia og Oseania i fraktsonen.

For mer informasjon, se Sette opp fraktsoner.

Kombinerte priser i kassen

Hvis du velger å opprette flere fraktprofiler eller har flere plasseringer innad i profiler, kan noen bestillinger inneholde produkter fra ulike profiler eller steder. Når dette skjer legges de separate fraktprisene for hvert produkt sammen. Dette gir kunden én enkelt fraktpris i kassen.

Prisbaserte fraktpriser og vektbaserte fraktpriser kombineres på ulike måter. Prisbaserte fraktpriser gjelder for handlekurvens totalpris. Vektbaserte fraktpriser kombinerer vekten for de individuelle varene i handlekurven, og vekten for standardpakken legges til vekten for hver enkelt vare.

La oss for eksempel si at du har en standardpakkevekt på 0,5 kg. En kunde legger inn en bestilling på to produkter som krever at vektbasert frakt kombineres. Det første produktet veier 1,5 kg, og det andre veier 2,5 kg. Vekten som brukes til å beregne den vektbaserte fraktprisen for hvert enkelt produkt er produktets vekt pluss standardpakkevekten. For det første produktet, vil fraktprisen som gjelder for en forsendelse på 2 kg brukes (1,5 kg + 0,5 kg). For det andre produktet, vil fraktprisen som gjelder for en forsendelse på 3 kg brukes (2,5 kg + 0,5 kg). De to prisene fra hvert produkt legges så sammen for å gi fraktprisen kunden velger i kassen.

Hvis du vil ha mer detaljerte eksempler på kombinerte fraktpriser, kan du se gjennom scenariene under:

Kombinerte priser for produkter i ulike profiler

La oss si at du har en fraktprofil for en katteseng som belaster $ 3 frakt over hele verden, og en fraktprofil for kattemat som belaster $ 5 frakt over hele verden. Hvis en kunde bestiller både katteseng og kattemat, ser kunden én fraktpris på $ 8 i kassen.

Eksempelsituasjon for hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter fra ulike profiler, men samme sted
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinert fraktpris
$ 3 verdensomspennende frakt fra et amerikansk lager $ 5 verdensomspennende frakt fra et amerikansk lager $ 3 (katteseng)
+
$ 5 (kattemat)
=
$ 8 total frakt

Kombinerte priser når kun ett sted kan oppfylle bestillingen

Prisene legges bare sammen hvis det ikke er et alternativ å ha én enkelt fraktpris fra én fraktprofil eller lokalisasjon. Hvis alle varer kan leveres fra én lokalisasjon, men det er mer enn én lokalisasjon som lagerfører disse varene, velger oppfyllingsprioriteten hvilken lokalisasjon som oppfyller bestillingen.

Eksempelsituasjon for hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter fra ulike profiler og ulike steder
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinert fraktpris

Lager i USA (prioritet 1)

 • $ 3 verdensomspennende frakt

Kager i Canada (prioritet 2)

 • $ 5 verdensomspennende frakt

Lager i USA (prioritet 1, ingen lagerbeholdning)

 • $ 5 verdensomspennende frakt

Kager i Canada (prioritet 2)

 • $ 8 verdensomspennende frakt
$ 5 (katteseng)
+
$ 8 (kattemat)
=
$ 13 total frakt

I det siste eksempelet velger oppfyllelsesprioriteten den kanadiske plasseringen for å oppfylle begge varene fordi den har begge produktene tilgjengelig. Dette gir kunden en kombinert pris på $ 13 i kassen. Hvis kattemat hadde vært tilgjengelig på stedet i USA, ville den kombinerte frakt prisen vært $ 8.

Kombinerte priser innenfor én enkelt fraktprofil

Hvis ett enkelt sted ikke kan oppfylle en bestilling, blir fraktprisene for hvert produkt lagt sammen selv om produktene er i samme stedsgruppe innenfor en profil.

I tabellen under går vi ut fra at en katteseng koster 30 USD.

En eksempelsituasjon på hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter i samme profil og fra ulike steder med prisbaserte fraktpriser
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinert fraktpris

Amerikansk lager (prioritet 1, 1 på lager)

 • 3 USD i frakt på bestillinger under 49 USD
 • 5 USD i frakt på bestillinger over 50 USD

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 5 USD i frakt for bestillinger under 49 USD
 • 8 USD i frakt for bestillinger over 50 USD

Lager i USA (prioritet 1)

 • 4 USD i frakt for bestillinger under 49 USD
 • 7 USD i frakt for bestillinger over 50 USD

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 10 USD i frakt for bestillinger under 49 USD
 • 13 USD i frakt for bestillinger over 50 USD
5 USD (Katteseng fra det amerikanske lageret)
+
8 USD (Katteseng fra det kanadiske lageret)
=
13 USD totalt i frakt

En bestilling på to kattesenger koster 60 USD. Fordi fraktprisene er basert på prisen, kombineres prisene som gjelder for bestillinger på 60 USD fra hver profil.

I stedet bør du vurdere en situasjon der vektbaserte fraktpriser kombineres. La oss si at en katteseng veier 1 kg.

Eksempelsituasjon på hvordan fraktpriser kan kombineres for produkter i samme profil og ulike lokalisasjoner med vektbaserte priser
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinert fraktpris

Amerikansk lager (prioritet 1, 1 på lager)

 • 3 USD i frakt for bestillinger under 1,3 kg
 • 5 USD i frakt for bestillinger over 1,3 kg

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 5 USD i frakt for bestillinger under 1,3 kg
 • 8 USD i frakt for bestillinger over 1,3 kg

Lager i USA (prioritet 1)

 • 4 USD i frakt for bestillinger under 1,3 kg
 • 7 USD i frakt for bestillinger over 1,3 kg

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 10 USD i frakt for bestillinger under 1,3 kg
 • 13 USD i frakt for bestillinger over 1,3 kg
3 USD (Katteseng fra det amerikanske lageret)
+
5 USD (Katteseng fra det kanadiske lageret)
=
8 USD i total frakt

Fordi fraktprisene er basert på vekt, brukes den individuelle vekten av produktene fra hver lokalisasjon til å bestemme hvilke priser som skal kombineres. Hver katteseng veier én kilo, så prisene som gjelder for bestillinger på to kilo kombineres.

Valg av fraktlokalisasjon

Hvis en lokalisasjon har tilordnede fraktpriser, og kan innfri en hel bestilling, velges denne lokalisasjonen for oppfyllelse. Hvis ingen lokalisasjon har tilordnede fraktpriser, eller ikke kan innfri en hel bestilling, vil lokalisasjonen med høyest prioritet overselge produktet. Oversalg blokkeres bare hvis lagerbeholdningen er utsolgt ved alle oppfyllingslokalisasjoner.

Hvis en bestilling kan innfris ved én enkelt oppfyllingslokalisasjon, blir bestillingen sendt til denne oppfyllingslokalisasjonen. Hvis bestillingen ikke kan innfris ved lokalisasjonen du har angitt som første prioritet, vil de andre lokalisasjonene sjekkes for tilgjengelig lagerbeholdning.

Hvis du håndterer forsendelser fra flere lokalisasjoner, kan en bestilling deles mellom flere lokalisasjoner for oppfyllelse. Delte forsendelser oppstår hvis en bestilling med flere varelinjer ikke kan oppfylles fullt ut fra én oppfyllelseslokalisasjon. Handlekurven blir belastet en fraktkostnad for hver lokalisasjon.

En bestilling legges for eksempel inn på produkt A og produkt B. Oppfyllelseslokalisasjonen i Paris kan bare innfri produkt A, og oppfyllelseslokalisasjonen i Lyon kan bare innfri produkt B. Produkt A rutes til lokalisasjonen i Paris, og produkt B rutes til lokalisasjonen i Lyon.

Fraktpriser med samme navn legges sammen og vises til kunden i kassen, selv de som ligger i ulike fraktprofiler. Hvis alle priser har ulike navn, legges de rimeligste alternativene sammen og vises til kunden i kassen under navnet Shipping.

La oss si at du har to fraktprofiler: en for kattesenger og en for kattemat. De tilbyr alle en standard posttjeneste og en fremskyndet posttjeneste. Hvis den standard og den femskyndede posttjenesten har samme navn i begge fraktprofilene, vil en kunde som legger inn en bestilling med kattemat og en kattsen se begge fraktalternativene i kassen.

Eksempel på kombinerte fraktprisnavn når fraktpriser med samme navn legges sammen
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinerte fraktpriser i kassen
Fraktpriser
 • Standard frakt – $ 3
 • Fremskyndet frakt – $ 9
 • Standard frakt – $ 2
 • Fremskyndet frakt – $ 6
 • Standard frakt – $ 5
 • Fremskyndet frakt – $ 15

Hvis prisene ikke er navngitt det samme i begge profiler, vil bare de billigste alternativene legges sammen og vises til kunden i kassen som Shipping.

Eksempel på kombinerte fraktprisnavn når fraktpriser med ulike navn legges sammen
Frakt profil for kattesenger Frakt profil for kattemat Kombinerte fraktpriser i kassen
Fraktpriser
 • Standard frakt – $ 3
 • Fremskyndet frakt – $ 9
 • Grunnleggende frakt – $ 2
 • Svært rask frakt – $ 6
 • Frakt – $ 5

Avanserte eksempler på fraktoppsett

Fraktprofiler lar deg opprette detaljerte fraktregler for hvert av produktene dine. For produkter i butikken kan du opprette unike fraktsoner og -priser for hver plassering som sender produktet.

Diagram som viser at fraktprofiler inneholder stedsgrupper som hver har deres egne fraktsoner og fraktpriser

Å forstå når prisene legges sammen i et komplekst fraktoppsett hjelper deg med å opprette mer nøyaktige fraktregler for kundene dine.

La oss si at du har oppsettet vist nedenfor:

Avansert fraktoppsett ved hjelp av fraktprofiler
Generell fraktprofil Tilpasset fraktprofil A Tilpasset fraktprofil B
Produktdetaljer

Katteseng

 • Produktpris: $ 25
 • Produkt vekt: 0,5 pund

Kattemat

 • Produktpris: $ 15
 • Produktvekt: 4 pund

Kattematboller og vannskål

 • Produkt pris: $ 5
 • Produkt vekt: 1 pund
Steder og lagerbeholdning

Lager i USA (prioritet 1)

 • 5 kattesenger

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 10 kattesenger

Lager i USA (prioritet 1)

 • 20 poser med kattemat

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 20 poser med kattemat

Lager i USA (prioritet 1)

 • 2 matboller
 • 1 vannskål

Kager i Canada (prioritet 2)

 • 1 matbolle
 • 10 vannskåler
Fraktpriser per stedsgruppe

Lager i USA (prioritet 1) og lager i Canada Warehouse (prioritet 2)

 • Standard lett frakt – $ 3 for 0,5 pund
 • Standard tung frakt – $ 5 for 1 pund
 • Gratis frakt – $ 0 for bestillinger over $ 50

Lager i USA (prioritet 1)

 • Standard lett frakt – $ 5 for 0–8 pund
 • Standard tung frakt – $ 13 for 9–12 pund
 • Gratis frakt – $ 0 for bestillinger over $ 50

Kager i Canada (prioritet 2)

 • Standard lett frakt – $ 7 for 0–8 pund
 • Standard tung frakt – $ 18 for 9–12 pund
 • Gratis frakt – $ 0 for bestillinger over $ 50

Lager i USA (prioritet 1)

 • Standard lett frakt – $ 3 for 1 pund
 • Standard tung frakt – $ 5 for 2–5 pund
 • Gratis frakt – $ 0 for bestillinger over $ 50

Kager i Canada (prioritet 2)

 • Standard lett frakt – $ 4 for 1 pund
 • Standard tung frakt – $ 6 for 2–5 pund
 • Gratis frakt – $ 0 for bestillinger over $ 50

Basert på hva kundene bestiller, kombineres ulike fraktpriser for å gi kundene de riktige fraktkostnadene.

Eksempel på fraktpriser vist til kunder i kassen basert på bestillingene deres og fraktinnstillingene i diagrammet over
Handlekurvdetaljer Fraktpriser kombinert Endelig fraktpris
Bestilling A 2 kattesenger og 1 pose kattemat Totalprisen på handlekurven er over $ 50, så gratis fraktpriser gjelder. Gratis grak– $ 0
Bestilling B 1 katteseng, 1 pose kattemat og 2 matboller
 • $ 3 standard lett frakt for en katteseng
 • $ 5 standard lett frakt for en pose med mat
 • $ 5 standard tung frakt for to matboller
Fordi frakttitlene ikke er de samme, får kunden Frakt for $ 13.
Bestilling C 1 pose kattemat og 2 vannskåler Ettersom Canada-stedet kan oppfylle begge varene, brukes stedets priser for begge varene:
 • $ 7 standard lett frakt for en pose kattemat
 • $ 6 standard tung frakt for 2 vannskåler
Fordi frakttitlene ikke er de samme, får kunden Frakt for $ 13.
Bestilling D 2 matboller og 2 vannskåler Fordi ett enkelt sted ikke kan oppfylle begge varene, kombineres de ulike stedsprisene selv om de er i samme profil:
 • $ 5 standard tung frakt for to matboller
 • $ 6 standard tung frakt for 2 vannskåler
Fordi frakttitlene er de samme, får kunden Standard tung frak for $ 11.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis