Leveringsprofiler

Leveringsprofiler hjælper dig med at opkræve nøjagtige leveringspriser via produktbaserede leveringsregler. Du kan bruge leveringsprofiler til at indstille leveringspriser for bestemte produkter eller til at opkræve forskellige beløb afhængigt af, hvor du sender dine produkter til og fra. Du kan føje produkter, der bør dele leveringspriser, til en leveringsprofil og derefter opsætte leveringszoner og -priser for hver lokation, der klargør disse produkter.

Hvornår skal du bruge leveringsprofiler

Alle Shopify-butikker er som standard oprettet med en leveringsprofil, der indeholder dine generelle leveringspriser. Hvis din virksomhed har en simpel leveringsopsætning, er de generelle leveringspriser ofte tilstrækkelige. Hvis din virksomhed administrerer produkter og lokationer med forskellige leveringsomkostninger og områdebestemt tilgængelighed, kan ekstra leveringsprofiler hjælpe med at gøre leveringsomkostningerne nøjagtige og lette at administrere.

Følgende diagram viser indstillingerne for levering for en butik, der benytter en tilpasset leveringsprofil til to specifikke produkter og har en generel leveringsprofil til resten af produkterne. Hver leveringsprofil har forskellige leveringszoner og -priser for de lokationer, den indeholder.

Et diagram, der viser en simpel opsætning af leveringsprofiler med en generel profil og en tilpasset profil

Du kan, f.eks., oprette en leveringsprofil til skrøbelige produkter (hvis du har nogle få, skrøbelige produkter, der har dyrere levering) og opkræve en anden leveringspris for dem end for resten af dine produkter. Du kan også angive, hvilke lande hver lokation skal klargøre ordrer for, hvis du vil sende ordrer fra lokationen, der er tættest på dine kunder. Få mere at vide under Send til din kunde fra den nærmeste lokation.

Inden du bruger leveringsprofiler

 • Få mere at vide om, hvordan du opretter leveringszoner og -priser – Lokationerne i hver profil kan have deres egne leveringszoner og -priser. Inden du opretter en leveringsprofil, skal du sætte dig ind i, hvordan leveringszoner og -priser fungerer, og hvordan du bedst bruger dem til din virksomhed.

 • Overvej apps, der påvirker levering – Hvis du bruger apps, som påvirker dine indstillinger for levering, fungerer dine leveringsprofiler måske ikke som forventet. Inden du bruger leveringsprofiler, skal du kontakte udviklerne af dine benyttede apps, for at sikre at de fungerer sammen med leveringsprofiler.

 • Overvej, hvordan priser kombineres ved betaling – Hvis en ordre indeholder produkter, som leveres fra forskellige lokationer eller profiler, lægges leveringspriserne for hver forsendelse sammen, så de udgør en samlet pris ved betaling. Hvis du ikke tager højde for store ordrer, når du opretter dine leveringspriser, kan det føre til høje leveringsomkostninger for dine kunder. Få mere at vide under Kombinerede priser ved betaling.

Generel profil

Du kan bruge din generelle profil til at oprette standardindstillingerne for dine leveringer. Hvis du ikke har en tilpasset profil til et produkt eller en variant, bruges de generelle leveringspriser i din generelle profil.

Du kan indstille din generelle profil ved at oprette leveringszoner og derefter føje leveringspriser til dem. Inden du indstiller din generelle profil, bør du gennemgå kombinerede priser ved betaling, og hvordan du navngiver dine priser.

Opret en leveringsprofil

Sørg for, at du forstår, hvordan du opretter leveringszoner og -priser, før du opretter en leveringsprofil.

Et produkt eller en variant kan kun tilhøre én leveringsprofil ad gangen. Hvis du føjer et produkt eller en variant til en anden leveringsprofil, fjernes produktet eller varianten fra den første profil.

Du kan oprette 99 tilpassede leveringsprofiler ud over den generelle profil. Du kan altså have 100 leveringsprofiler i alt.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret ny profil under Tilpas leveringspriser for produkter.

 3. Angiv et navn til profilen.

 4. Brug søgefeltet til at føje produkter til leveringsprofilen i afsnittet Produkter.

 5. Tag højde for eventuelle ændringer af dine lokationer. Få flere oplysninger under Administrer dine lokationer.

 6. Følg følgende trin for hver leveringszone, du vil have i din leveringsprofil.

  1. Klik på Opret leveringszone under Sender til.
  2. Navngiv leveringszonen.
  3. Vælg landene eller områderne, der er en del af zonen, og klik derefter på Udført.
  4. Klik på Tilføj pris for hver leveringspris, som du vil have i zonen. Vælg derefter prisens oplysninger, og klik på Udført.
 7. Klik på Gem.

Administrer dine lokationer

Når du opretter en ny leveringsprofil, føjes alle dine lokationer som standard til profilen i samme gruppe, hvis de kan klargøre ordrer online. Alle lokationer, der kan klargøre onlineordrer, bliver mulige klargøringslokationer for produkterne i din profil, og de har samme priser og zoner. Lokationer, der ikke klargør onlineordrer, vises ikke i dine leveringsprofiler.

Lokationer, der deaktiveres, føjes til leveringsprofilen med en Inactive-label. Du kan føje zoner og priser til disse lokationer, men de kan ikke bruges ved betaling, før de aktiveres. Se Deaktiver og genaktiver lokationer, hvis du vil administrere hvilke lokationer, der er aktive.

Du kan angive forskellige priser, afhængigt af hvilken lokation der klargør ordren, ved at gruppere lokationerne. Dette giver mulighed for, at forskellige grupper af lokationer kan have forskellige leveringszoner og -priser. Få mere at vide under Opret en ny gruppe lokationer.

Du kan fjerne en lokation fra en gruppe, så der ikke er nogen priser, der gælder for lokationen. Lokationer, der ikke er inkluderet i en leveringsgruppe, vises i afsnittet Sender ikke fra. Se Fjern en lokation for at få flere oplysninger.

Hvis du opretter en ny lokation, efter du har oprettet en leveringsprofil, føjes den automatisk til alle leveringsprofilerne i afsnittet Sender ikke fra. Hvis du vil klargøre produkter, kan du enten føje lokationen til en eksisterende gruppe af lokationer for at bruge deres zoner og priser, eller du kan oprette et nyt sæt zoner og priser i en særskilt gruppe.

Opret en ny gruppe af lokationer

Når du opretter en ny gruppe lokationer i din leveringsprofil, kan du angive zonerne og priserne for lokationerne i denne gruppe.

Forestil dig, at du f.eks. har to lokationer, der sender dine produkter internationalt, og en, der kun sender til USA. Du kan flytte lokationen, der kun sender til USA, til en ny gruppe og oprette zoner og priser, der kun gælder for denne lokation.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for leveringsprofilen i afsnittet Levering.

 3. Flyt lokationen til en ny gruppe:

  • Gør følgende, hvis lokationen allerede hører til en gruppe lokationer:
   1. Klik på Vis oplysninger i lokationens gruppe.
   2. Klik på Administrer ud for den lokation, du vil ændre.
   3. Vælg muligheden for at oprette nye priser, og klik derefter på Udført.

- Gør følgende, hvis lokationen er i afsnittet Sender ikke fra: 1. Klik på Tilføj priser ud for den lokation, du vil ændre. 2. Vælg valgmuligheden OPRET NYE PRISER, og klik derefter på Udført.

 1. Tilføj eventuelle zoner og priser, og klik derefter på Gem.

Fjern en lokation

Hvis du fjerner den sidste lokation fra en gruppe, slettes alle de leveringszoner og -priser, der er knyttet til gruppen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for den leveringsprofil, du vil opdatere, under Levering.

 3. Klik på Vis oplysninger under Sender fra.

 4. Klik på Administrer for hver lokation, du vil fjerne. Vælg valgmuligheden FJERN PRISER, og klik derefter på Udført.

 5. Klik på Gem.

Føj en lokation til en eksisterende gruppe lokationer

Hvis du vil oprette en ny lokation eller vil ændre sættet af zoner og priser, som en lokation tilbyder, kan du føje denne lokation til en eksisterende gruppe lokationer, så de har samme leveringszoner og -priser.

Forestil dig, at du, f.eks., har en leveringsprofil for din linje af T-shirts, som klargøres på et lager i Los Angeles. For nylig udvidede du din virksomhed til også at omfatte et lager i San Francisco, så du tilføjer det som en lokation i din Shopify-administrator. Hvis du vil tilbyde de samme leveringsmuligheder som for dit lager i Los Angeles, kan du føje din San Francisco-lokation til samme gruppe som Los Angeles.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for den leveringsprofil, du vil opdatere, i afsnittet Levering.

 3. Klik på én af følgende ud for den profil, du vil ændre:

  • Klik på Administrer, hvis lokationen allerede har zoner og priser.
  • Klik på Tilføj priser, hvis lokationen er i afsnittet Sender ikke fra.
 4. Vælg den lokationsgruppe, du vil føje lokationen til, under BRUG SAMME PRISER SOM, og klik derefter på Udført.

Send til din kunde fra den nærmeste lokation

Når du opretter dine forskellige grupper med lokationer, kan du angive, hvilke lande de kan klargøre ordrer fra ved at oprette leveringszoner.

Forestil dig, f.eks., at du har et produkt, der er på lager på tre lagerlokationer: Tyskland, USA og Thailand. Når du opretter leveringsprofilen for dit produkt, kan du oprette tre grupper af lokationer, som alle har deres egne leveringszoner.

 • Du kan føje Europa og Afrika til leveringszonen for dit lager i Tyskland.
 • Du kan føje Nord-, Mellem og Sydamerika til leveringszonen for dit lager i USA.
 • Du kan føje Asien og Oceanien til leveringszonen for dit lager i Thailand.

Få mere at vide under Opsætning af leveringszoner.

Kombinerede priser ved betaling

Hvis du opretter flere leveringsprofiler eller har flere grupper med lokationer i profilerne, kan nogle ordrer muligvis indeholde produkter fra andre profiler eller lokationer. Når dette sker, lægges alle gældende leveringspriser for hvert produkt sammen. Dette giver kunden en samlet leveringspris ved betaling.

Prisbaserede leveringspriser og vægtbaserede leveringspriser kombineres forskelligt. Prisbaserede leveringspriser gælder for indkøbskurvens samlede pris. Vægtbaserede leveringspriser kombinerer vægten af de individuelle produkter i indkøbskurven med vægten af din standardpakke føjet til vægten for hvert produkt.

Lad os f.eks. sige, at du har en standardpakke med en vægt på 0,5 kg. En kunde afgiver en bestilling på to produkter, der kræver, at de vægtbaserede leveringspriser kombineres. Det første produkt vejer 1,5 kg, og det andet produkt vejer 2,5 kg. Den vægt, der bruges til at afgøre den vægtbaserede leveringspris for hvert produkt, er produktvægten plus vægten af din standardpakke. For det første produkt anvendes en leveringspris for en forsendelse på 2,0 kg (1,5 + 0,5 kg). For det andet produkt anvendes en leveringspris for en forsendelse på 3,0 kg (2,5 + 0,5 kg). De to priser for hvert produkt kombineres derefter til den leveringspris, som kunden vælger ved betaling.

Du kan finde flere detaljerede eksempler på kombinerede leveringspriser i nedenstående scenarier:

Kombinerede priser for produkter i forskellige profiler

Forestil dig, f.eks., at du har en leveringsprofil for en katteseng, hvor international levering koster 3 USD samt en leveringsprofil for kattemad, hvor international levering koster 5 USD. Hvis en kunde både bestiller kattesengen og kattemaden, vil kunden se en leveringspris på 8 USD ved betaling.

Eksempel på, hvordan leveringspriser kan kombineres for produkter med forskellige profiler, men med samme lokation
Leveringsprofil – katteseng Leveringsprofil – kattemad Kombineret leveringspris
3 USD for international levering fra et amerikansk varehus 5 USD for international levering fra et amerikansk varehus 3 USD (katteseng)
+
5 USD (kattemad)
=
8 USD i alt for levering

Kombinerede priser, når der én lokation kan klargøre ordren

Priserne lægges kun sammen, hvis der ikke er mulighed for at få en enkelt pris fra en leveringsprofil eller lokation. Hvis alle varer kan blive sendt fra én lokation, men der er mere end én lokation, der fører disse varer, vælger prioritering af klargøring, hvilken lokation der klargør ordren.

Eksempel på, hvordan leveringspriser kan kombineres for produkter med forskellige profiler, og forskellige lokationer
Leveringsprofil – katteseng Leveringsprofil – kattemad Kombineret leveringspris

Lager i USA (1. prioritet)

 • 3 USD for international levering

Lager i Canada (2. prioritet)

 • 5 USD for international levering

Lager i USA (1. prioritet, intet lager)

 • 5 USD for international levering

Lager i Canada (2. prioritet)

 • 8 USD for international levering
5 USD (katteseng)
+
8 USD (kattemad)
=
13 USD i alt for levering

I det sidste eksempel vælger klargøringsprioriteten den canadiske lokation til at klargøre begge varer, fordi den har begge produkter tilgængelige. Dette giver kunden en samlet pris på 13 USD i betalingsprocessen. Hvis der var kattemad tilgængelig på lokationen i USA, ville den samlede leveringspris være på 8 USD.

Kombinerede priser i en enkelt leveringsprofil

Hvis en enkelt lokation ikke kan klargøre en ordre, lægges leveringspriserne for alle produkterne sammen, selvom produkterne er i den samme gruppe lokationer i en profil.

Forestil dig, at en katteseng koster 30 USD i tabellen nedenfor.

Eksempel på, hvordan leveringspriser kan kombineres for produkter i samme profil og med forskellige lokationer baseret på prisbaserede priser
Leveringsprofil – katteseng Leveringsprofil – kattemad Kombineret leveringspris

Lager i USA (1. prioritet, 1 på lager)

 • Levering – 3 USD for ordrer under 49 USD
 • Levering – 5 USD for ordrer over 50 USD

Lager i Canada (2. prioritet)

 • Levering – 5 USD for ordrer under 49 USD
 • Levering – 8 USD for ordrer over 50 USD

Lager i USA (1. prioritet)

 • Levering – 4 USD for ordrer under 49 USD
 • Levering – 7 USD for ordrer over 50 USD

Lager i Canada (2. prioritet)

 • Levering – 10 USD for ordrer under 49 USD
 • Levering – 13 USD for ordrer over 50 USD
5 USD (katteseng fra lager i USA)
+
8 USD (katteseng fra lager i Canada)
= 13 USD for levering i alt

En ordre på to kattesenge koster 60 USD. Da leveringspriserne er baseret på pris, kombineres priserne, der er gældende for ordrer på 60 USD, fra begge profiler.

Forestil dig i stedet en situation, hvor vægtbaserede priser kombineres. Forestil dig, at en katteseng vejer 1 kg (2 pund).

Eksempel på, hvordan leveringspriser kan kombineres for produkter i samme profil og med forskellige lokationer baseret på vægtbaserede priser
Leveringsprofil – katteseng Leveringsprofil – kattemad Kombineret leveringspris

Lager i USA (1. prioritet, 1 på lager)

 • Levering – 3 USD for ordrer under 1,45 kg (2,9 pund)
 • Levering – 5 USD for ordrer over 1,5 kg (3 pund)

Lager i Canada (2. prioritet)

 • Levering – 5 USD for ordrer under 1,45 kg (2,9 pund)
 • Levering – 8 USD for ordrer over 1,5 kg (3 pund)

Lager i USA (1. prioritet)

 • Levering – 4 USD for ordrer under 1,45 kg (2,9 pund)
 • Levering – 7 USD for ordrer over 1,5 kg (3 pund)

Lager i Canada (2. prioritet)

 • Levering – 10 USD for ordrer under 1,45 kg (2,9 pund)
 • Levering – 13 USD for ordrer over 1,5 kg (3 pund)
3 USD (katteseng fra lager i USA)
+
5 USD (katteseng fra lager i Canada)
=
8 USD for levering i alt

Da leveringspriserne er baseret på vægt, bruges vægt af de enkelte produkter på hver lokation til at bestemme, hvilke priser der skal kombineres. Hver katteseng vejer 1 kg (2 pund), så priserne, der gælder for ordrer på 1 kg (2 pund), bliver lagt sammen.

Valg af leveringslokation

Hvis en lokation har tilknyttet leveringspriser og kan klargøre en hel ordre, vælges denne lokation til klargøring. Hvis der ikke er nogen lokation, der har tilknyttet leveringspriser, eller hvis lokationen ikke kan klargøre hele ordren, så oversælger den lokation, der har den højeste prioritet, produktet. Oversalg blokeres kun, hvis lageret er udsolgt på alle dine klargøringslokationer.

Hvis en ordre kan klargøres på en enkelt klargøringslokation, dirigeres ordren til denne klargøringslokation. Hvis ordren ikke kan klargøres på den lokation, som du angiver som din førsteprioritet, tjekkes de andre lokationer for tilgængelig lagerbeholdning.

Hvis du administrerer forsendelser fra flere lokationer, kan en ordre blive delt mellem flere lokationer i forbindelse med klargøringen. Delte forsendelser opstår, hvis en ordre med flere varelinjer ikke kan klargøres helt på én klargøringslokation. Indkøbskurven opkræves et leveringsgebyr for hver lokation.

Lad os f.eks. sige, at der afgives en ordre på produkt A og produkt B. Din klargøringslokation i Paris kan kun klargøre produkt A, mens din klargøringslokation i Lyon kun kan klargøre produkt B. Produkt A dirigeres til lokationen i Paris, mens produkt B dirigeres til din lokation i Lyon.

Fragtpriser med samme navn lægges sammen og præsenteres for kunden ved betalingen, selv fragtpriser i andre leveringsprofiler. Hvis dine priser har forskellige navne, lægges de laveste priser sammen og præsenteres for kunden under navnet Shipping ved betalingen.

Forestil dig f.eks., at du har to leveringsprofiler: én for kattesenge, og én for kattemad. De tilbyder begge en almindelig postlevering og en fremskyndet postlevering. Hvis den almindelige postlevering og den fremskyndede postlevering har samme navn på begge leveringsprofiler, vil kunder, der både bestiller en katteseng og kattemad, se begge leveringsmuligheder ved betaling.

Eksempel på kombinerede leveringsprisers navne, når leveringspriser med det samme navn lægges sammen
Leveringsprofil – katteseng Leveringsprofil – kattemad Kombinerede leveringspriser ved betaling
Leveringspriser
 • Standardlevering – 3 USD
 • Fremskyndet levering – 9 USD
 • Standardlevering – 2 USD
 • Fremskyndet levering – 6 USD
 • Standardlevering – 5 USD
 • Fremskyndet levering – 15 USD

Hvis dine priser ikke hedder det samme i begge profiler, vil de billigste muligheder blive lagt sammen og vist til kunden ved betaling som Shipping.

Eksempel på kombinerede leveringsprisers navne, når leveringspriser med forskellige navne lægges sammen
Leveringsprofil – katteseng Leveringsprofil – kattemad Kombinerede leveringspriser ved betaling
Leveringspriser
 • Standardlevering – 3 USD
 • Fremskyndet levering – 9 USD
 • Basislevering – 2 USD
 • Meget hurtig levering – 6 USD
 • Levering – 5 USD

Eksempler på avanceret opsætning af levering

Leveringsprofiler giver dig mulighed for at oprette detaljerede leveringsregler for hver af dine produkter. Du kan oprette unikke leveringszoner og -priser for alle lokationer, der kan afsende dette produkt. Dette gælder for alle produkter i din butik.

Diagram, der viser, at leveringsprofiler indeholder grupper af lokationer, som hver har deres egne leveringszoner og -priser

Hvis du forstår, hvordan dine priser lægges sammen i en kompliceret leveringsopsætning, kan du oprette mere nøjagtige leveringsregler for dine kunder.

Forestil dig, at du har nedenstående opsætning:

Avanceret opsætning af levering ved hjælp af leveringsprofiler
Generel leveringsprofil Tilpasset leveringsprofil A Tilpasset leveringsprofil B
Produktdetaljer

Katteseng

 • Produktpris: 25 USD
 • Produktvægt: 250 g (0,5 pund)

Kattemad

 • Produktpris: 15 USD
 • Produktvægt: 2 kg (4 pund)

Skåle til vand og kattemad

 • Produktpris: 5 USD
 • Produktvægt: 0,5 kg (1 pund)
Lokationer og lager

Lager i USA (1. prioritet)

 • 5 kattesenge

Lager i Canada (2. prioritet)

 • 10 kattesenge

Lager i USA (1. prioritet)

 • 20 poser med kattemad

Lager i Canada (2. prioritet)

 • 20 poser med kattemad

Lager i USA (1. prioritet)

 • 2 madskåle
 • 1 vandskål

Lager i Canada (2. prioritet)

 • 1 madskål
 • 10 vandskåle
Leveringspriser pr. gruppe af lokationer

Lager i USA (1. prioritet) og lager i Canada (2. prioritet)

 • Standard Light Shipping – 3 USD for 250 g (0,5 pund)
 • Standard Heavy Shipping – 5 USD for 0,5 kg (1 pund)
 • Gratis levering – 0 USD for ordrer over 50 USD

Lager i USA (1. prioritet)

 • Standard Light Shipping – 5 USD for 0-4 kg (0-8 pund)
 • Standard Heavy Shipping – 13 USD for 4,5-6,0 kg (9-12 pund)
 • Gratis levering – 0 USD for ordrer over 50 USD

Lager i Canada (2. prioritet)

 • Standard Light Shipping – 7 USD for 0-4 kg (0-8 pund)
 • Standard Heavy Shipping – 18 USD for 4,5-6,0 kg (9-12 pund)
 • Gratis levering – 0 USD for ordrer over 50 USD

Lager i USA (1. prioritet)

 • Standard Light Shipping – 3 USD for 0,5 kg (1 pund)
 • Standard Heavy Shipping – 5 USD for 1-2,5 kg (2-5 pund)
 • Gratis levering – 0 USD for ordrer over 50 USD

Lager i Canada (2. prioritet)

 • Standard Light Shipping – 4 USD for 0,5 kg (1 pund)
 • Standard Heavy Shipping – 6 USD for 1-2,5 kg (2-5 pund)
 • Gratis levering – 0 USD for ordrer over 50 USD

Dine forskellige leveringspriser kombineres afhængigt af din kundes ordre, så de giver kunden den mest nøjagtige leveringsomkostning.

Eksempler på leveringspriser der vises til kunder under betalingsprocessen, baseret på deres ordrer og de indstillinger for levering, der er angivet i diagrammet ovenfor
Oplysninger for indkøbskurv Kombinerede leveringspriser Endelig leveringspris
Ordre A 2 kattesenge og 1 pose kattemad Den samlede pris for indkøbskurven er mere end 50 USD, hvilket giver gratis levering. Gratis levering – 0 USD
Ordre B 1 katteseng, 1 pose kattemad og 2 madskåle
 • Standard Light Shipping til 3 USD for 1 katteseng
 • Standard Light Shipping til 5 USD for 1 pose kattemad
 • Standard Heavy Shipping til 5 USD for 2 madskåle
Kunden får Levering til 13 USD, fordi leveringsprisernes titler ikke er de samme.
Ordre C 1 pose kattemad og 2 vandskåle Den canadiske lokation kan klargøre begge varer, hvorfor dens priser bruges til begge varer:
 • Standard Light Shipping til 7 USD for 1 pose kattemad
 • Standard Heavy Shipping til 6 USD for 2 vandskåle
Kunden får Levering til 13 USD, fordi leveringsprisernes titler ikke er de samme.
Ordre D 2 madskåle og 2 vandskåle Fordi der ikke er én lokation, der kan klargøre begge varer, kombineres de forskellige lokationers priser, selvom de er på samme profil:
 • Standard Heavy Shipping til 5 USD for 2 madskåle
 • Standard Heavy Shipping til 6 USD for 2 vandskåle
Kunden får Standard Heavy Shipping til 11 USD, fordi leveringstitlerne er de samme.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis