Leveransprofiler

Leveransprofiler hjälper dig att debitera exakta fraktkostnader genom produktbaserade fraktregler. Du kan använda leveransprofiler för att ställa in fraktkostnader för specifika produkter och debitera olika belopp baserat på vart du skickar dina produkter till och från. Du kan lägga till produkter som ska ha samma fraktkostnad till en leveransprofil och sedan ställa in fraktzoner och priser för varje plats som distribuerar dessa produkter.

När ska du använda leveransprofiler?

Som standard skapas varje Shopify-butik med en leveransprofil som innehåller dina generella fraktkostnader. För företag med en enkel leveransinställning är det ofta tillräckligt att skapa generella fraktkostnader. Fraktprofiler för företag som hanterar produkter och platser med olika fraktkostnader och regional tillgänglighet hjälper ytterligare leveransprofiler till att hålla fraktkostnaderna korrekta och lättskötta.

Följande diagram visar leveransinställningarna för en butik som använder en anpassad leveransprofil för två specifika produkter och en allmän leveransprofil för resten av sina produkter. Varje leveransprofil har olika fraktzoner och fraktkostnader för de platser som den omfattar.

Diagram som visar en enkel inställningar för leveransprofiler med en generell profil och en anpassad profil

Om du till exempel säljer några produkter som är ömtåliga och behöver ett dyrare fraktalternativ kan du skapa en leveransprofil för dessa ömtåliga produkter och debitera andra fraktkostnader än för resten av dina produkter. Om du vill skicka ordrar från den plats som är närmast dina kunder kan du ange vilka länder du vill att varje plats ska distribuera ordrar till. För mer information, se Leverera till din kund från den närmaste platsen.

Innan du använder leveransprofiler

 • Lär dig hur du skapar fraktzoner och priser – varje plats i varje profil kan ha sina egna fraktzoner och priser. Innan du skapar en leveransprofil ska du se till att du förstår hur fraktzoner och fraktkostnader fungerar och hur du bäst använder dem för ditt företag.

 • Överväg appar som påverkar frakt – om du använder appar som påverkar dina leveransinställningar kanske dina leveransprofiler inte fungerar som förväntat. Innan du använder leveransprofiler ska du kontakta utvecklarna av de appar som du använder för att se till att de fungerar med leveransprofiler.

 • Överväg hur priserna kombineras vid kassan – om en order innehåller produkter som skickas från olika platser eller profiler läggs varje frakts kostnad till för att skapa en sammanräknad avgift i kassan. Detta kan leda till höga fraktkostnader i kassan för dina kunder om det inte tas hänsyn till stora ordrar när fraktkostnader skapas. Om du vill ha mer information, se Sammanräknade kostnader i kassan.

Allmän profil

Du kan använda din allmänna profil för att skapa standardinställningar för frakt. Om en produkt eller variant inte finns i en anpassad profil används de generella fraktkostnaderna i din allmänna profil.

Du kan konfigurera din allmänna profil genom att skapa fraktzoner och lägga till fraktkostnader till dem. Läs om sammanräknade kostnader i kassan och hur du namnger priser innan du konfigurerar din allmänna profil.

Skapa en fraktprofil

Innan du skapar en leveransprofil ska du se till att du förstår hur du skapar fraktzoner och fraktkostnader.

En produkt eller variant kan endast tillhöra en leveransprofil åt gången. Om du lägger till en produkt eller variant till en annan leveransprofil tas den bort från den första profilen.

Förutom den allmänna profilen kan du skapa 99 anpassade leveransprofiler, vilket innebär totalt 100 leveransprofiler.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Skapa ny profil i Anpassade fraktkostnader för produkter.

 3. Ange ett namn för profilen.

 4. I avsnittet Produkter använder du sökfältet för att lägga till produkter i leveransprofilen.

 5. Adressera alla ändringar du behöver göra för dina platser. Se Hantera dina platser för mer information.

 6. Utför följande steg för varje fraktzon som du vill ha i din leveransprofil:

  1. Klicka på Skapa fraktzoni Skickar till.
  2. Ange ett namn för fraktzonen.
  3. Välj de länder eller regioner som är en del av zonen och klicka sedan på Klar.
  4. För varje fraktkostnad du vill ha i zonen klickar du på Lägg till pris, väljer kostnadsdetaljer och klickar sedan på Klar.
 7. Klicka på Spara.

Hantera dina platser

Som standard läggs alla dina platser som kan distribuera onlineordrar till i profilen i samma grupp när du skapar en ny leveransprofil. Alla platser som kan distribuera onlineordrar blir möjliga distributionsplatser för produkterna i din profil och alla delar samma priser och zoner. Platser som inte distribuerar onlineordrar visas inte i dina leveransprofiler.

Platser som inaktiveras läggs till i leveransprofilen med en Inactive -märkning. Du kan lägga till zoner och priser på dessa platser men de kommer inte att användas i kassan förrän de har aktiverats. För att hantera vilka platser som är aktiva, se Avaktivera och återaktivera platser.

Du kan ställa in olika priser beroende på vilken plats som distribuerar en order genom att gruppera platser. Detta gör att olika platsgrupper har olika fraktzoner och priser. För mer information, se Skapa en ny grupp av platser.

Du kan ta bort en plats från en grupp så att inga priser gäller för platsen. Platser som inte ingår i en fraktgrupp listas i avsnittet Ingen frakt från. För mer information, se Ta bort en plats.

Om du skapar en ny plats efter att en leveransprofil har skapats läggs den automatiskt till i alla leveransprofiler i avsnittet Ingen frakt från. För att distribuera produkter från en ny plats kan du antingen lägga till platsen till en befintlig grupp av platser för att använda deras zoner och priser, eller skapa en ny uppsättning zoner och priser i en egen grupp.

Skapa en ny grupp av platser

Om du skapar en ny grupp av platser i din leveransprofil kan du ange zoner och priser för platser i den gruppen.

Anta till exempel att du har två platser som skickar dina produkter över hela världen och en som endast skickar produkter till USA med. Du kan flytta den plats som endast skickar produkter till USA till en ny grupp och skapa zoner och priser som endast gäller för den platsen.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. I avsnittet Leverans, klicka på Hantera bredvid leveransprofilen.

 3. Flytta platsen till en ny grupp:

  • Om platsen redan tillhör en grupp av platser gör du följande:
   1. Klicka på Visa informationi platsgruppen.
   2. Klicka på Hanterabredvid den plats som du vill ändra.
   3. Välj alternativet för att skapa nya priser och klicka sedan på Klar.

- Gör följande om platsen inte finns i avsnittet Ingen frakt från: 1. Klicka på Lägg till priser bredvid den plats som du vill ändra. 2. Välj alternativet Skapa nya priser och klicka sedan på Klar.

 1. Lägg till zoner och priser och klicka sedan på Spara.

Ta bort en plats

Om du tar bort den sista platsen från en grupp raderas de fraktzoner och priser som är associerade med gruppen.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. I Leverans, klicka på Hantera bredvid leveransprofilen.

 3. Klicka på Visa information i Skickar från.

 4. För varje plats som du vill ta bort klickar du på Hantera, väljer alternativet TA BORT PRISER och klickar sedan på Klar.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till en plats till en befintlig grupp av platser

Om du skapar en ny plats eller vill ändra vilken uppsättning zoner och priser en plats erbjuder kan du lägga till den platsen till en befintlig grupp av platser så att den delar samma fraktzoner och priser.

Anta till exempel att du har en leveransprofil för din T-shirtkollektion som distribueras från ett lager i Los Angeles. Du har nyligen utökat ditt företag med ett lager i San Francisco och lägger till det som en plats i din Shopify-admin. Om du vill erbjuda samma fraktalternativ som ditt lager i Los Angeles kan du lägga till din plats i San Francisco till samma grupp som Los Angeles.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans från din Shopify-administratör.

 2. I avsnittet Leverans, klicka på Hantera bredvid leveransprofilen.

 3. Bredvid profilen du vill ändra klickar du på något av följande:

  • Om platsen redan har zoner och priser klickar du på Hantera.
  • Klicka på Lägg till priserom platsen ligger under avsnittet Ingen frakt från.
 4. I ANVÄND SAMMA PRISER SOM väljer du den platsgrupp som du vill lägga till platsen i och sedan på Klar.

Skicka till din kund från närmaste plats

När du skapar dina olika grupper av platser kan du ange vilka länder de kan distribuera ordrar från genom att skapa fraktzoner.

Anta till exempel att du har en produkt som finns på lager hos tre olika lagerplatser: Tyskland, USA och Thailand. När du skapar leveransprofilen för din produkt kan du skapa tre grupper av platser, var och en med sina egna fraktzoner:

 • För ditt lager i Tyskland kan du lägga till Europa och Afrika i din fraktzon.
 • För ditt lager i USA kan du lägga till Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika i din fraktzon.
 • För ditt lager i Thailand kan du lägga till Asien och Oceanien i din fraktzon.

Se Ställa in fraktzoner för mer information.

Sammanräknade kostnader i kassan

Om du bestämmer dig för att skapa flera leveransprofiler eller om du har flera platser i profilerna kan vissa ordrar bestå av produkter från olika profiler eller platser. När detta inträffar läggs de separata fraktkostnaderna för varje produkt ihop. Detta ger kunden en enda fraktkostnad i kassan.

Prisbaserade fraktkostnader och viktbaserade fraktkostnader kombineras på olika sätt. Prisbaserade fraktkostnader gäller för det totala priset för varukorgen. Viktbaserade fraktkostnader kombinerar vikten för de enskilda produkterna i varukorgen med din standardpaketvikt som läggs till varje produkts vikt.

Antag till exempel att du har ett standardpaket på 0,5 kg. En kund lägger en order på två produkter som kräver att viktbaserade fraktkostnader ska kombineras. Den första produkten väger 1,5 kg och den andra väger 2,5 kg. Vikten som används för att bestämma den viktbaserade fraktkostnaden för varje produkt är produktvikten plus standardpaketvikten. För den första produkten används en fraktkostnad som gäller för en försändelse på 2 kg (1,5 kg + 0,5 kg). För den andra produkten används en fraktkostnad som gäller för en försändelse på 3 kg (2,5 kg + 0,5 kg). De två priserna från varje produkt kombineras sedan för att tillhandahålla den fraktkostnad som kunden väljer i kassan.

Se scenarierna nedan för mer detaljerade exempel på kombinerade fraktkostnader:

Kombinerade kostnader för produkter i olika profiler

Anta till exempel att du har en leveransprofil för en kattbädd som kostar 3 USD i frakt över hela världen och en annan leveransprofil för kattmat som kostar 5 USD i frakt över hela världen. Om en kund beställer både kattbädden och kattmat skulle kunden se en fraktkostnad på 8 USD i kassan.

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan räknas samman för produkter från olika profiler men samma plats
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad
3 USD leverans över hela världen från ett amerikanskt lager 5 USD leverans över hela världen från ett amerikanskt lager 3 USD (kattbädd)
+
5 USD (kattmat)
=
$8 totalfrakt

Kombinerade kostnader när endast en plats kan distribuera ordern

Kostnaderna läggs endast ihop om alternativet att ha en enda kostnad från en leveransprofil eller plats inte finns. Om alla artiklar kan komma från en och samma plats men det finns fler än en plats som har dessa artiklar i lager väljer distributionsprioritetenvilken plats som ska distribuera ordern.

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan räknas samma för produkter från olika profiler och olika platser
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 3 USD leverans över hela världen

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD leverans över hela världen

Amerikanskt lager (prioritet 1, inget lager)

 • 5 USD leverans över hela världen

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 8 USD leverans över hela världen
5 USD (kattsäng)
+
8 USD (kattmat)
=
$13 totalfrakt

I det sista exemplet väljer distributionsprioritet den kanadensiska platsen för att distribuera båda artiklarna eftersom den har båda produkterna tillgängliga. Detta ger kunden en sammanräknad kostnad på 13 USD i kassan. Om kattmat fanns tillgängligt i USA skulle den sammanräknade fraktkostnaden bli 8 USD.

Kombinerade kostnader inom en enda leveransprofil

Om en och samma plats inte kan distribuera en order läggs fraktkostnaden för alla produkter ihop även om produkterna finns i samma grupp av platser i en profil.

Anta att en kattbädd kostar 30 USD i tabellen nedan.

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan kombineras för produkter i samma profil och på olika platser med prisbaserade kostnader
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad

Amerikanskt lager (prioritet 1, 1 i lager)

 • 3 USD frakt på ordrar under 49 USD
 • 5 USD frakt på ordrar över 50 USD

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD för att skicka ordrar under 49 USD
 • 8 USD för att skicka ordrar över 50 USD

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 5 USD för att skicka ordrar under 49 USD
 • 7 USD för att skicka ordrar över 50 USD

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD för att skicka ordrar under 49 USD
 • 13 USD för att skicka ordrar över 50 USD
5 USD (kattbädd från det amerikanska lagret)
+
8 USD (kattbädd från en kanadensisk lagerlokal)
=
13 USD total frakt

En order med två kattbäddar kostar 60 USD. Eftersom fraktkostnaderna baseras på pris kombineras kostnaderna som gäller för ordrar på 60 USD från varje profil.

Överväg istället en situation där viktbaserade fraktkostnader kombineras. Anta att en kattbädd väger 2 lb (0,9 kg).

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan kombineras för produkter i samma profil och olika platser med viktbaserade kostnader
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad

Amerikanskt lager (prioritet 1, 1 i lager)

 • 3 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 5 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 8 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 4 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 7 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 10 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 13 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg
3 USD (Kattbädd från Amerikanskt lager)
+
5 USD (Kattbädd från Kanadensiskt lager)
=
total fraktkostnad 8 USD

Eftersom fraktkostnaderna baseras på vikt används den individuella vikten för produkterna på varje plats för att avgöra vilka priser som ska kombineras. Varje kattbädd väger 2 pounds, så priserna som gäller för ordrar på 2 pounds kombineras.

Val av leveransplats

Om en plats har tilldelats fraktkostnader, och kan distribuera en hel order, väljs den platsen för distribution. Om ingen plats har tilldelats fraktkostnader, eller inte kan distribuera en hel order, kommer platsen med högsta prioritet översälja produkten. Överförsäljning blockeras endast om lagervaror är slutsålda på alla dina distributionsplatser.

Om en order kan distribueras på en enda distributionsplats förs ordern till den distributionsplatsen. Om en order inte kan distribueras på platsen som du anger som högsta prioritet kontrolleras de andra platserna för tillgängliga lagervaror.

Om du hanterar leveranser från flera platser kan en order delas upp mellan flera platser för att distribueras. Uppdelade leveranser sker om en order med flera radartiklar inte kan distribueras fullt ut på en leveransplats. Varukorgen debiteras en fraktavgift för varje plats.

Till exempel: en order läggs med produkt A och produkt B. Din distributionsplats i Paris kan endast uppfylla produkt A och din distributionsplats i Lyon kan endast uppfylla produkt B. Produkt A dirigeras till platsen i Paris och produkt B dirigeras till din plats i Lyon.

Namnge dina fraktkostnader

Fraktkostnader med samma namn läggs ihop och visas för din kund i kassan, även de i olika leveransprofiler. Om dina priser har olika namn, läggs de billigaste alternativen ihop och visas för din kund i kassan med namnet Shipping.

Anta till exempel att du har två leveransprofiler: en för kattbäddar och en för kattmat. De har en vanlig posttjänst och en expresstjänst. En kund som beställer kattmat och en kattbädd ser båda fraktalternativen i kassan om standard- och expressposttjänst med samma namn i båda leveransprofilerna.

Exempel på ett namn när fraktkostnader med samma namn räknas samman
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad vid kassan
Fraktkostnader
 • Standardfrakt – 3 USD
 • Expressfrakt –9 USD
 • Standardfrakt –2 USD
 • Expressfrakt –6 USD
 • Standardfrakt –5 USD
 • Expressfrakt –15 USD

Om priserna inte är likadana i båda profilerna läggs endast de billigaste alternativen ihop och visas för kunden i kassan som Shipping.

Exempel på sammanräknad fraktkostnad namn när fraktkostnader med olika namn räknas ihop
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad vid kassan
Fraktkostnader
 • Standardfrakt – 3 USD
 • Expressfrakt –9 USD
 • Basfrakt – 2 USD
 • Mycket snabb frakt –6 USD
 • Frakt –5 USD

Exempel på avancerade leveransinställningar

Fraktprofiler gör att du kan skapa detaljerade fraktregler för alla dina produkter. För alla produkter i din butik kan du skapa unika fraktzoner och priser för varje plats som levererar den produkten.

Diagram som visar att leveransprofiler innehåller grupper av platser som var och en har sina egna fraktzoner och fraktkostnader

Att förstå när dina kostnader kommer att läggas ihop inom en komplex leveransinställning hjälper dig att skapa mer exakta fraktregler för dina kunder.

Anta att du har inställningarna som visas nedan:

Avancerade leveransinställningar med hjälp av leveransprofiler
Allmän leveransprofil Anpassad leveransprofil A Anpassad leveransprofil B
produktdetaljer

Kattbädd

 • Produktpris: 25 USD
 • Produktvikt: 0.45 kg

Kattmat

 • Produktpris: 15 USD
 • Produktvikt: 1,8 kg

Kattmatskålar och vattenskålar

 • Produktpris: 5 USD
 • Produktvikt: 0,45 kg
Platser och lager

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 5 kattbäddar

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 10 kattbäddar

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 20 påsar med kattmat

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 20 påsar med kattmat

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 2 matskålar
 • 1 vattenskål

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 1 matskål
 • 10 vattensk¨ålar
Fraktkostnader per platsgrupp

Amerikanskt lager (prioritet 1) och kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • Standard lätt frakt –3 USD för 0,22 kg
 • Standard tung frakt –5 USD för 0,45 kg
 • Fri frakt ‑ 0 USD för ordrar över 50 USD

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • Standard lätt frakt – 5 USD för 0–3,62 kg
 • Standard tung frakt – 13 USD för 4,07–5,44 kg
 • Fri frakt ‑ 0 USD för ordrar över 50 USD

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • Standard lätt frakt – 7 USD för 0–3,62 kg
 • Standard tung frakt – 18 USD för 4,08–5,44 kg
 • Fri frakt – $0 för ordrar över $50

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • Standard lätt frakt – 3 USD för 0,45 kg
 • Standard tung frakt – 5 USD för 0,90-2,26 kg
 • Fri frakt – $0 för ordrar över $50

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • Standard lätt frakt – 4 USD för 0,45 kg
 • Standard tung frakt – 6 USD för 0,90–2,26
 • Fri frakt – $0 för ordrar över $50

Baserat på vad kunderna beställer räknas olika fraktkostnader samman för att ge kunderna rätt fraktkostnad.

Exempel på fraktkostnader som visas för kunder i kassan baserat på deras ordrar och leveransinställningarna i diagrammet ovan
Varukorgsuppgifter Sammanräknade fraktkostnader Slutgiltig fraktkostnad
Order A 2 kattbäddar och 1 påse kattfoder Det totala priset för varukorgen är över 50 USD, så fri frakt tillkommer. Fri frakt–0 USD
Order B 1 kattbädd, 1 påse kattmat och 2 matskålar
 • $3 standard lätt frakt för 1 kattbädd
 • $5 standard lätt frakt för 1 påse med mat
 • $5 standard tung frakt för 2 matskålar
Eftersom leveransnamnet inte är samma får kunden frakt för 13 USD.
Order C 1 påse kattmat och 2 vattenskålar Eftersom platsen i Kanada kan distribuera båda artiklarna deras fraktkostnad för båda artiklarna:
 • $7 standard lätt frakt för 1 påse kattmat
 • $6 standard tung frakt för 2 vattenskålar
Eftersom leveransnamnet inte är samma får kunden frakt för 13 USD.
Order D 2 matskålar och 2 vattenskålar Eftersom en och samma plats inte kan distribuera båda artiklarna räknas de båda platsernas fraktkostnad samman även om de finns i samma profil:
 • $5 standard tung frakt för 2 matskålar
 • $6 standard tung frakt för 2 vattenskålar
Eftersom fraktnamnen är desamma får kunden standard tung frakt för 11 USD.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis