Kombinera fraktkostnader från olika leveransprofiler i kassan

Om du skapar flera leveransprofiler, eller har flera platser inom profiler, kan vissa ordrar innehålla produkter från olika profiler eller platser. När detta inträffar kombineras de separata fraktkostnaderna för varje produkt och en enda fraktkostnad visas för din kund i kassan.

Kombinera viktbaserade och prisbaserade fraktkostnader

Prisbaserade fraktkostnader och viktbaserade fraktkostnader kombineras på olika sätt. Prisbaserade fraktkostnader gäller för det totala priset för varukorgen. Viktbaserade fraktkostnader kombinerar vikterna för de enskilda produkterna i varukorgen och din butiksstandardförpacknings vikt adderas till varje produkts vikt.

Antag till exempel att du har ett butiksstandardpaket som väger 1 lb (ca 0,5 kg). En kund lägger en order på två produkter som kräver att viktbaserade fraktkostnader kombineras. Den första produkten väger 3 lb (ca 1,5 kg) och den andra väger 5 lb (ca 2,5 kg). Den vikt som används för att bestämma den viktbaserade fraktkostnaden för varje produkt är produktvikten plus butiksstandardpaketets vikt.

För den första produkten, beroende på vilken fraktkostnad som gäller för en försändelse på 4 lb (ca 2 kg) (3 lb + 1 lb, (ca 1,5 + 0,5 kg)). För den andra produkten används den fraktkostnad som gäller för en försändelse på 6 lb (ca 3 kg) (5 lb + 1 lb, (ca 1,5 + 0,5 kg)). De två priserna från varje produkt kombineras sedan för att tillhandahålla den fraktkostnad som kunden väljer i kassan.

Namnge dina fraktkostnader

Fraktkostnader med samma namn läggs ihop och visas för din kund i kassan, även de i olika leveransprofiler. Om dina priser har olika namn, läggs de billigaste alternativen ihop och visas för din kund i kassan med namnet Shipping.

Anta till exempel att du har två leveransprofiler: en för kattbäddar och en för kattmat. De har en vanlig posttjänst och en expresstjänst. En kund som beställer kattmat och en kattbädd ser båda fraktalternativen i kassan om standard- och expressposttjänst med samma namn i båda leveransprofilerna.

Exempel på ett namn när fraktkostnader med samma namn räknas samman
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad vid kassan
Fraktkostnader
 • Standardfrakt - 3 USD
 • Expressfrakt - 9 USD
 • Standardfrakt - 2 USD
 • Snabbfrakt - 6 USD
 • Standardfrakt - 5 USD
 • Expressfrakt - 15 USD

Om priserna inte är likadana i båda profilerna läggs endast de billigaste alternativen ihop och visas för kunden i kassan som Shipping.

Exempel på sammanräknad fraktkostnad namn när fraktkostnader med olika namn räknas ihop
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad vid kassan
Fraktkostnader
 • Standardfrakt - 3 USD
 • Expressfrakt - 9 USD
 • Grundläggande frakt - 2 USD
 • Extrasnabb frakt - 6 USD
 • Frakt - 5 USD

Kombinerade priser för produkter i olika profiler

Anta till exempel att du har en leveransprofil för en kattbädd som kostar 3 USD i frakt över hela världen och en annan leveransprofil för kattmat som kostar 5 USD i frakt över hela världen. Om en kund beställer både kattbädden och kattmat skulle kunden se en fraktkostnad på 8 USD i kassan.

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan räknas samman för produkter från olika profiler men samma plats
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad
3 USD i frakt över hela världen från en lagerlokal i USA 5 USD i frakt över hela världen från en lagerlokal i USA 3 USD (Kattbädd)
+
5 USD (Kattmat)
=
8 USD total fraktkostnad

Kombinerade priser när endast en plats kan distribuera ordern

Kostnaderna läggs endast ihop om alternativet att ha en enda kostnad från en leveransprofil eller plats inte finns. Om alla artiklar kan komma från en och samma plats men det finns fler än en plats som har dessa artiklar i lager väljer distributionsprioriteten vilken plats som ska distribuera ordern.

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan räknas samma för produkter från olika profiler och olika platser
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 3 USD över hela världen

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD i frakt över hela världen

Amerikanskt lager (prioritet 1, inget lager)

 • 5 USD i frakt över hela världen

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 8 USD i frakt över hela världen
5 USD (kattbädd)
+
8 USD (Kattmat)
=
13 USD total fraktkostnad

I det sista exemplet väljer distributionsprioritet den kanadensiska platsen för att distribuera båda artiklarna eftersom den har båda produkterna tillgängliga. Detta ger kunden en sammanräknad kostnad på 13 USD i kassan. Om kattmat fanns tillgängligt i USA skulle den sammanräknade fraktkostnaden bli 8 USD.

Sammanslagna priser inom en enda leveransprofil

Om en och samma plats inte kan distribuera en order läggs fraktkostnaden för alla produkter ihop även om produkterna finns i samma grupp av platser i en profil.

Anta att en kattbädd kostar 30 USD i tabellen nedan.

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan kombineras för produkter i samma profil och på olika platser med prisbaserade kostnader
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad

Amerikanskt lager (prioritet 1, 1 i lager)

 • 3 USD i frakt på ordrar under 49 USD
 • 5 USD leverans på ordrar över 50 USD

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD i frakt på ordrar under 49 USD
 • 8 USD i frakt på ordrar över 50 USD

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 4 USD leverans på ordrar under 49 USD
 • 7 USD i frakt på ordrar över 50 USD

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 10 USD i frakt på ordrar under 49 USD
 • 13 USD i frakt på ordrar över 50 USD
5 USD (kattbädd från det amerikanska lagret)
+
8 USD (kattbädd från en lagerlokal i Kanada)
=
13 USD total frakt

En order med två kattbäddar kostar 60 USD. Eftersom fraktkostnaderna baseras på pris kombineras kostnaderna som gäller för ordrar på 60 USD från varje profil.

Överväg istället en situation där viktbaserade fraktkostnader kombineras. Anta att en kattbädd väger 2 lb (0,9 kg).

Exempelsituation för hur fraktkostnader kan kombineras för produkter i samma profil och olika platser med viktbaserade kostnader
Fraktprofil för kattbädd Leveransprofil för kattmat Sammanräknad fraktkostnad

Amerikanskt lager (prioritet 1, 1 i lager)

 • 3 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 5 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 5 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 8 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg

Amerikanskt lager (prioritet 1)

 • 4 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 7 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg

Kanadensiskt lager (prioritet 2)

 • 10 USD för att skicka ordrar under 1,305 kg
 • 13 USD för att skicka ordrar över 1,35 kg
3 USD (kattbädd från lagerlokal i USA)
+
5 USD (kattbädd från lagerlokal i Kanada)
=
8 USD total fraktkostnad

Eftersom fraktkostnaderna baseras på vikt används den individuella vikten för produkterna på varje plats för att avgöra vilka priser som ska kombineras. Varje kattbädd väger 2 pounds, så priserna som gäller för ordrar på 2 pounds kombineras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis