การรวมอัตราค่าจัดส่งจากโปรไฟล์การจัดส่งที่แตกต่างกันในขั้นตอนการชำระเงิน

หากคุณสร้างโปรไฟล์การจัดส่งหลายโปรไฟล์หรือภายในโปรไฟล์มีหลายตำแหน่งที่ตั้ง คำสั่งซื้อบางรายการอาจมีสินค้าจากโปรไฟล์หรือสถานที่ที่แตกต่างกันรวมอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งแบบแยกกันสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันและจะแสดงอัตราค่าจัดส่งรายการเดียวให้ลูกค้าของคุณเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

การรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักและตามราคา

ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งตามราคาและอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยอัตราค่าจัดส่งตามราคาจะใช้กับราคารวมของสินค้าในตะกร้าสินค้า ส่วนอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักจะรวมน้ำหนักของสินค้าแต่ละรายการในตะกร้าสินค้า โดยระบบจะเพิ่มน้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าคุณให้กับน้ำหนักของสินค้าแต่ละรายการ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีน้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นของร้านค้าอยู่ที่ 1 ปอนด์ ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อที่มีสินค้าสองรายการซึ่งต้องรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก โดยสินค้าชิ้นแรกหนัก 3 ปอนด์และชิ้นที่สองหนัก 5 ปอนด์ น้ำหนักที่ใช้ในการกำหนดอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักสำหรับสินค้าแต่ละรายการจะเป็นน้ำหนักสินค้าบวกกับน้ำหนักบรรจุภัณฑ์เริ่มต้น

สำหรับสินค้าชิ้นแรก ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งอัตราที่ได้ใช้กับการจัดส่งน้ำหนัก 4 ปอนด์ (3 ปอนด์ + 1 ปอนด์) สำหรับสินค้าชิ้นที่สอง ระบบจะใช้อัตราค่าจัดส่งอัตราที่ได้ใช้กับการจัดส่งน้ำหนัก 6 ปอนด์ (5 ปอนด์ + 1 ปอนด์) จากนั้นระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งสองอัตราจากสินค้าแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อแสดงอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวแก้ลูกค้าเลือกในขั้นตอนการชำระเงิน

การตั้งชื่ออัตราค่าจัดส่งของคุณ

อัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเพิ่มไว้ด้วยกันและแสดงให้กับลูกค้าของคุณในหน้าการชำระเงิน แม้จะอยู่ในโปรไฟล์การจัดส่งที่ต่างกัน หากอัตราทั้งหมดของคุณมีชื่อที่ต่างกัน ตัวเลือกที่ถูกที่สุดจะถูกเพิ่มไว้ด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้าการชำระเงินโดยใช้ชื่อ Shipping

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสองโปรไฟล์ โปรไฟล์หนึ่งสำหรับเตียงแมวและอีกโปรไฟล์หนึ่งสำหรับอาหารแมว สินค้าดังกล่าวเสนอบริการจัดส่แบบมาตรฐานและบริการจัดส่งแบบเร่งด่วน หากบริการอีเมลแบบมาตรฐานและแบบเร่งด่วนมีชื่อเดียวกันทั้งในโปรไฟล์การจัดส่ง ลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารแมวและเตียงแมวก็จะเห็นตัวเลือกการจัดส่งทั้งคู่ในขั้นตอนการชำระเงิน

ตัวอย่างชื่ออัตราการจัดส่งรวมเมื่อมีการรวมอัตราการจัดส่งที่มีชื่อเดียวกันเข้าด้วยกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - 3 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - 9 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งมาตรฐาน - 2 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งเร่งด่วน - 6 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - 5 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - 15 ดอลลาร์สหรัฐ

หากอัตราค่าจัดส่งทั้งในทั้งสองโปรไฟล์ไม่ได้ตั้งชื่อไว้เหมือนกัน อัตราที่ถูกที่สุดเท่านั้นที่จะถูกรวมเข้าด้วยกันและแสดงให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการชำระเงินในชื่อ Shipping

ตัวอย่างของชื่ออัตราค่าจัดส่งรวมเมื่ออัตราค่าจัดส่งที่มีชื่อแตกต่างกันถูกรวมเข้าด้วยกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวมในขั้นตอนการชำระเงิน
อัตราค่าจัดส่ง
 • การจัดส่งแบบมาตรฐาน - 3 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งแบบเร่งด่วน - 9 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งพื้นฐาน - 2 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่งที่รวดเร็วมาก - 6 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่ง - 5 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตรารวมสินค้าในโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับเตียงแมวที่มีค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 3 ดอลลาร์สหรัฐ และโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับอาหารแมวที่มีค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 5 ดอลลาร์สหรัฐ หากลูกค้าสั่งซื้อทั้งเตียงแมวและอาหารแมว ลูกค้าจะได้อัตราค่าจัดส่ง 8 ดอลลาร์สหรัฐในการชำระเงิน

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าจากโปรไฟล์ที่แตกต่างกันแต่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม
ค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 3 ดอลลาร์สหรัฐจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ ค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 5 ดอลลาร์สหรัฐจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ 3 ดอลลาร์สหรัฐ (ที่นอนแมว)
+
5 ดอลลาร์สหรัฐ (อาหารแมว)
=
ค่าจัดส่งรวม 8 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตรารวมเมื่อสามารถจัดการได้เพียงหนึ่งสถานที่ในการสั่งซื้อ

อัตราค่าจัดส่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันก็ต่อเมื่อไม่มีตัวเลือกให้ใช้อัตราค่าจัดส่งเดียวจากโปรไฟล์หรือตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งหนึ่งแห่ง หากสินค้าทั้งหมดสามารถมาจากตำแหน่งที่ตั้งเดียวได้ แต่ว่ามีตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่งที่มีสินค้าดังกล่าว ตำแหน่งที่ตั้งที่ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเลือกตามลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าจากโปรไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันได้
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • การจัดส่งทั่วโลก 3 ดอลลาร์สหรัฐ

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 5 ดอลลาร์สหรัฐ

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1 ไม่มีสินค้าคงคลัง)

 • ค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 5 ดอลลาร์สหรัฐ

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าบริการจัดส่งทั่วโลก 8 ดอลลาร์สหรัฐ
5 ดอลลาร์สหรัฐ (เตียงแมว)
+
8 ดอลลาร์สหรัฐ (อาหารแมว)
=
ค่าจัดส่งรวม 13 ดอลลาร์สหรัฐ

ในตัวอย่างสุดท้าย ลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งของแคนาดาเพื่อจัดการสินค้าทั้งสองรายการเนื่องจากมีสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งสองอย่าง การทำเช่นนี้จะทำให้มีอัตราค่าจัดส่งรวม 13 ดอลลาร์สหรัฐในขั้นตอนการชำระเงิน หากมีอาหารแมวในตำแหน่งที่ตั้งของสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งที่รวมกันจะเป็น 8 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตรารวมภายในโปรไฟล์การจัดส่งเดียว

หากตำแหน่งที่ตั้งเดียวไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน แม้ว่าสินค้าจะอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันภายในโปรไฟล์ก็ตาม

ในตารางด้านล่าง สมมติว่าเตียงแมวราคา 30 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าในโปรไฟล์เดียวกันแต่อยู่ต่างตำแหน่งที่ตั้งด้วยอัตราค่าจัดส่งตามราคา
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1, มีสินค้า 1 ชิ้นในสต็อก)

 • ค่าจัดส่ง 3 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสั่งซื้อต่ำกว่า 49 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อคำสั่งซื้อมีมูลค่ามากกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสั่งซื้อต่ำกว่า 49 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าจัดส่ง 8 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสั่งซื้อสูงกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • การจัดส่ง 4 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อคำสั่งซื้อมีมูลค่าต่ำกว่า 49 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าจัดส่ง 7 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสั่งซื้อสูงกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง 10 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสั่งซื้อต่ำกว่า 49 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าจัดส่ง 13 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสั่งซื้อสูงกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ
5 ดอลลาร์สหรัฐ (เตียงแมวจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ)
+
8 ดอลลาร์สหรัฐ (เตียงแมวจากคลังสินค้าในแคนาดา)
=
ค่าจัดส่งรวม 13 ดอลลาร์สหรัฐ

คำสั่งซื้อเตียงแมวสองชิ้นมีราคาอยู่ที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากอัตราค่าจัดส่งอิงตามราคา ระบบจะรวมอัตราค่าจัดส่งที่ใช้กับคำสั่งซื้อมูลค่า 60 ดอลลาร์สหรัฐจากแต่ละโปรไฟล์เข้าด้วยกัน

แต่ถ้าหากพิจารณากรณีที่เลือกรวมอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก สมมุติว่าเตียงแมวมีน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.)

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถรวมอัตราค่าจัดส่งของสินค้าจากโปรไฟล์เดียวกันและตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันได้ด้วยอัตราตามน้ำหนัก
โปรไฟล์การจัดส่งของเตียงแมว โปรไฟล์การจัดส่งอาหารแมว อัตราค่าจัดส่งรวม

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1, มีสินค้า 1 ชิ้นในสต็อก)

 • ค่าจัดส่ง 3 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักสูงกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง 5 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง 8 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักสูงกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา (ลำดับที่ 1)

 • ค่าจัดส่ง 4 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง 7 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักสูงกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)

คลังสินค้าในแคนาดา (ระดับความสำคัญ 2)

 • ค่าจัดส่ง 10 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักต่ำกว่า 2.9 ปอนด์ (1.3 กก.)
 • ค่าจัดส่ง 13 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่น้ำหนักสูงกว่า 3 ปอนด์ (1.3 กก.)
3 ดอลลาร์สหรัฐ (เตียงแมวจากคลังสินค้าในสหรัฐฯ)
+
5 ดอลลาร์สหรัฐ (เตียงแมวจากคลังสินค้าในแคนาดา)
=
ค่าจัดส่งรวม 8 ดอลลาร์สหรัฐ

เนื่องจากอัตราค่าจัดส่งจะอิงตามน้ำหนัก ระบบจะนำน้ำหนักสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งมากำหนดว่าอัตราค่าจัดส่งใดบ้างที่ควรนำมารวมเข้าด้วยกัน เช่น เตียงแมวแต่ละชิ้นหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) ดังนั้นอัตราค่าจัดส่งที่ใช้สำหรับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนัก 2 ปอนด์ (0.9 กก.) จะถูกนำมารวมเข้าด้วยกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี