อัตราค่าจัดส่งสำรอง

หากผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการขนส่ง หรือ แอปจัดส่ง เป็นผู้คำนวณอัตราค่าจัดส่งของคุณ ในบางครั้งผู้ให้บริการภายนอกอาจประสบปัญหาการหยุดทำงานหรือไม่สามารถส่งคืนอัตราค่าจัดส่งภายได้เร็วพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ระบบจะไม่แสดงอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการสั่งซื้อและลูกค้าของคุณจะไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้

หากไม่มีการส่งคืนอัตราค่าจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอก ระบบจะแสดงอัตราค่าจัดส่งสำรองของคุณขึ้น ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าของคุณยังสามารถชำระเงินและดำเนินการสั่งซื้อต่อไปได้ โดยไม่ต้องละทิ้งคำสั่งซื้อเนื่องจากไม่มีอัตราค่าจัดส่ง

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าจัดส่งสํารอง

อัตราค่าจัดส่งสํารองที่สนับสนุนโดย Shopify จะเปิดใช้งานในร้านค้า Shopify ของคุณตามค่าเริ่มต้นสำหรับโปรไฟล์การจัดส่งและเขตการจัดส่งทั้งหมดที่มีอัตราค่าจัดส่งจากผู้ให้บริการภายนอก หากอัตราค่าจัดส่งสํารองเริ่มต้นไม่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถปรับแต่งอัตราค่าจัดส่งสํารองได้โดยใช้มูลค่าการสั่งซื้อหรือเงื่อนไขน้ำหนักสินค้า คุณต้องระบุอัตราค่าจัดส่งสํารองเมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการภายนอกคํานวณอัตราค่าจัดส่งในขั้นตอนการคํานวณ

เมื่อคำสั่งซื้อใช้อัตราค่าจัดส่งสํารอง แบนเนอร์จะปรากฏบนหน้าของคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และบ่งชี้ว่ามีการใช้อัตราค่าจัดส่งสํารอง และผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้ให้อัตราค่าจัดส่งใดๆ

อัตราค่าจัดส่งสํารองที่สนับสนุนโดย Shopify

เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าจัดส่งสํารองของคุณถูกต้องและสมบูรณ์ อัตราค่าจัดส่งสํารองที่สนับสนุนโดย Shopify จะรวม Shopify Shipping และอัตราค่าจัดส่งสำรองเฉพาะประเทศไว้ด้วย

อัตราค่าจัดส่งสํารอง Shopify Shipping

ในเขตการจัดส่งที่ Shopify Shipping พร้อมให้บริการ อัตราค่าจัดส่งของ Shopify จะแสดงเป็นอัตราค่าจัดส่งสำรองเมื่อชำระเงินคุณสามารถคำนวณและแสดงตัวอย่างอัตราค่าจัดส่งของ Shopify ได้โดยใช้ ตัวคํานวณ Shopify Shippingคุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ผ่าน Shopify Shipping

อัตราค่าจัดส่งสํารองจะรองรับผู้ให้บริการจัดส่งของ Shopify Shipping ต่อไปนี้ตามค่าเริ่มต้น และจะแสดงบริการที่ประหยัดที่สุดที่มีในบริบทที่กำหนดเมื่อชำระเงิน

ประเทศ ผู้ให้บริการขนส่ง
สหรัฐฯ USPS
แคนาดา Canada Post
ออสเตรเลีย Sendle
สหราชอาณาจักร Evri
ฝรั่งเศส Chronopost
อิตาลี Poste Italiane
สเปน Correos

ดูข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับวิธีสั่งซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

อัตราค่าจัดส่งสํารองเฉพาะประเทศ

ในเขตการจัดส่งที่ไม่มีอัตราค่าจัดส่งของ Shopify ระบบจะแสดงอัตราค่าจัดส่งสํารองเฉพาะประเทศเป็นอัตราค่าจัดส่งสำรองของคุณ

เกณฑ์ต่อไปนี้สามารถกำหนดได้ว่าระบบจะแสดงอัตราค่าจัดส่งสํารองใดบ้างในขั้นตอนการชำระเงิน:

 • ลำดับความสำคัญและตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่การจัดการคำสั่งซื้อของคุณ
 • ที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าของคุณ
 • สกุลเงินเริ่มต้นสำหรับร้านค้าของคุณ
 • น้ําหนักสินค้า
 • มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ

อัตราค่าจัดส่งสํารองเฉพาะประเทศจะอิงจากข้อมูลย้อนหลังโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คำนวณอัตราค่าจัดส่งได้อย่างถูกต้องเมื่อชำระเงิน

อัตราค่าจัดส่งสํารองที่สนับสนุนโดย Shopify ไม่เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถตั้งอัตราสํารองแบบปรับแต่งเองได้โดยใช้มูลค่าการสั่งซื้อหรือเงื่อนไขน้ำหนักสินค้า

ปรับแต่งอัตราค่าจัดส่งสํารอง

ระบบจะเพิ่มอัตราค่าจัดส่งสํารองที่สนับสนุนโดย Shopify ไปยังทุกโปรไฟล์การจัดส่งและเขตการจัดส่งที่มีการกำหนดค่าอัตราการจัดส่งที่คำนวณแล้ว คุณสามารถปรับแต่งอัตราค่าจัดส่งสํารองได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “โปรไฟล์การจัดส่ง” ที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งสํารอง

 3. ในเขตการจัดส่ง เลือก "อัตราค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งและแอป" แล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขอัตราค่าจัดส่งสํารอง

 4. ระบบจะเลือกใช้อัตราค่าจัดส่งสำรองเริ่มต้นของ Shopify เป็นค่าเริ่มต้น อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้จะเป็นอัตราค่าจัดส่งของ Shopify หรืออัตราค่าจัดส่งเฉพาะประเทศ โดยจะขึ้นอยู่กับเขตการจัดส่ง หากต้องการปรับแต่งอัตราค่าจัดส่งสํารองของคุณ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และตั้งค่าเงื่อนไขของคุณ:

  1. กำหนดอัตราค่าจัดส่งสำรองแบบกำหนดเองตามมูลค่าการสั่งซื้อ: กำหนดเงื่อนไขของคุณตามมูลค่าการสั่งซื้อ
  2. กำหนดอัตราค่าจัดส่งสำรองแบบกำหนดเองตามน้ําหนักสินค้า: กําหนดเงื่อนไขของคุณโดยอิงตามน้ำหนักสินค้า
 5. คลิกที่เสร็จสิ้น

 6. คลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกอัตราค่าจัดส่งสํารองของคุณ

เข้าถึงประวัติอัตราสํารอง

หากต้องการเข้าถึงประวัติของอัตราสํารองของคุณย้อนหลัง 30 วัน ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและการขนส่งแล้วคลิกไปยังเขตการจัดส่ง คลิกที่อัตราสํารองในโปรไฟล์การจัดส่งใดก็ได้ ประวัติอัตราสํารองจะแสดงจํานวนของคำสั่งซื้อและยอดขายที่กู้คืนเมื่อยอมรับอัตราสํารอง อัตราสํารองจะไม่แสดงความถี่ที่ลูกค้าของคุณสามารถแสดงอัตราสํารองได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี