Shopify Shipping

Shopify Shipping ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify เข้ากับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งบน Shopify ซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • แสดงอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณแล้วให้แก่ลูกค้าของคุณในขั้นตอนการชำระเงินแทนที่จะเป็นอัตราค่าจัดส่งตายตัว
 • รับส่วนลดอัตราค่าจัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 • พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งโดยตรงจากส่วน Shopify admin ของคุณ

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าจากผู้ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้ผ่าน Shopify Shipping ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วย:

ผู้ให้บริการขนส่งสำหรับแต่ละภูมิภาค
ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการขนส่ง
สหรัฐอเมริกา
 • USPS
 • UPS (ไม่พร้อมใช้งานในเปอร์โตริโก)
 • DHL Express (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น)
 • แคนาดา
 • Canada Post
 • ออสเตรเลีย
 • Sendle
 • สหราชอาณาจักร
 • Hermes
 • ในส่วนนี้

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี