Shopify Shipping โดย Correos

หากคุณจะจัดส่งสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งในสเปน คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก Correos ได้ โดยคุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณจากตำแหน่งจัดส่งของ Correos ไปยังที่อยู่ของลูกค้าภายในสเปน ทั้งนี้ อัตราค่าจัดส่งที่คุณถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ Correos

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งพัสดุกับ Correos

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย Correos:

 • Shopify Shipping โดย Correos จะให้บริการจัดส่งภายในประเทศสเปนเท่านั้น และไม่รองรับปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • Shopify Shipping ของ Correos ไม่รองรับการจัดส่งไปยังหมู่เกาะคะแนรี
 • หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Correos ที่อยู่ร้านค้าของคุณต้องอยู่ในสเปน
 • คุณไม่สามารถนัดหมายเวลารับสินค้ากับ Correos เพื่อรับพัสดุของคุณผ่าน Shopify Shipping ได้
 • ไม่สามารถยื่นคำร้องเนื่องจากการจัดส่งล่าช้าสำหรับการจัดส่งของ Correos ได้
 • Correos ไม่มีบริการจัดส่งไปยังกล่องไปรษณีย์

การส่งสินค้าของคุณไปยัง Correos

คุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณไว้ที่ตำแหน่งจัดส่งของ Correos ได้ ค้นหาตำแหน่งจัดส่งของ Correos ที่ใกล้คุณที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศโดย Correos

Correos ไม่รับประกันเวลาจัดส่ง แต่จะพยายามจัดส่งพัสดุภายใน 72 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับต้นทางของสินค้าและผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดส่งของ Correos ภายในสเปน:

บริการจัดส่งของ Correos
บริการจัดส่ง คำอธิบาย
Correos Standard Home จัดส่งพัสดุภายใน 2-3 วัน
Correos Premium Home จัดส่งพัสดุภายใน 1-2 วัน

หากการจัดส่งพัสดุล้มเหลว และมีการพยายามจัดส่งล้มเหลวแล้ว 2 ครั้ง พัสดุจะถูกเก็บไว้ที่ที่ทำการไปรษณีย์เป็นเวลา 15 วันเพื่อให้ผู้รับเข้ารับพัสดุ หากผู้รับไม่เข้ารับพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์ พัสดุนั้นก็จะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่ง

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งของ Correos

Correos มีข้อกำหนดขนาดขั้นต่ำและสูงสุดของบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านค่าเหล่านี้แล้วก่อนจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณด้วย Correos

ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำมีดังต่อไปนี้:

 • ขนาดกล่องขั้นต่ำต้องมีความยาวมากกว่า 10.1 ซม. ความกว้างมากกว่า 15.1 ซม. และความสูงมากกว่า 1.1 ซม.

ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุดมีดังต่อไปนี้:

 • ขนาดรวมของบรรจุภัณฑ์ (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) คือ 210 ซม.
 • ความยาวต้องไม่เกิน 120 ซม.
 • น้ำหนักสูงสุดคือ 30 กก.

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Correos

หากคุณใช้ Correos กับ Shopify Shipping และการจัดส่งของ Correos ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

ทั้งนี้ไม่สามารถยื่นเรื่องเรียกค่าชดเชยเนื่องจากการจัดส่งล่าช้าได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ Correos

Correos มีการครอบคลุมทั้ง 6.67 EUR ต่อกิโลกรัมหรือราคาสินค้าที่สำแดง ขึ้นอยู่กับว่าค่าใดต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของผู้ให้บริการ Correos

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Correos ที่สูญหาย

หากพัสดุ Correos ของคุณสูญหาย คุณสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 3 วันถึง 1 ปีหลังจากวันที่ซื้อใบจ่าหน้า

หากต้องการเริ่มกระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ Correos ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในอีเมล:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามพัสดุ Correos
 • ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่แสดงมูลค่าของสิ่งบรรจุ
 • รายละเอียดบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่สูญหาย

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Correos ที่เสียหาย

หากพัสดุ Correos ของคุณได้รับความเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 5 วันนับจากวันที่จัดส่ง

หากต้องการเริ่มกระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ Correos ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในอีเมล:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามพัสดุ Correos
 • รูปภาพภายนอกพัสดุที่มีใบจ่าหน้าของ Correos อยู่บนพัสดุ
 • รูปภาพภายในบรรจุภัณฑ์
 • รูปภาพรายการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

การขอความช่วยเหลือสำหรับการจัดส่งของ Correos

หากคุณใช้งาน Correos ร่วมกับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งสำหรับการจัดส่งของ Correos ที่สูญหายหรือเสียหายได้

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งของ Correos

คุณสามารถขอเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งได้ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ไม่ได้อยู่ระหว่างการขนส่งหรือจัดส่งแล้วเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งของคุณ คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify และให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใหม่

การโต้แย้งการแก้ไขสำหรับการจัดส่งของ Correos

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องอันเกิดจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการ เช่น การปรับน้ำหนักของพัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ภายใน 5 วันนับจากการเรียกเก็บเงิน

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนการโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี