Shopify Shipping กับ Colissimo

หากคุณจะจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในประเทศฝรั่งเศส คุณสามารถ ซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก Colissimo ได้ คุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณจากจุดรับสินค้าของ Colissimo ไปยังที่อยู่ของลูกค้าของคุณหรือไปยัง จุดรับสินค้า ภายในประเทศฝรั่งเศส อัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้ของ Shopify กับ Colissimo

หากต้องการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งกับ Colissimo

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย Colissimo:

 • Shopify Shipping กับ Colissimo จัดส่งภายในประเทศภายในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ไม่รองรับปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • คุณไม่สามารถนัดหมายเวลารับสินค้ากับ Colissimo เพื่อรับพัสดุของคุณผ่าน Shopify Shipping ได้
 • ในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Colissimo ที่อยู่ร้านค้าของคุณต้องอยู่ในฝรั่งเศส
 • ไม่รองรับบริการลงลายมือชื่อและแสดงหลักฐานเมื่อจัดส่งถึงปลายทาง
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งหรือคัดค้านการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมของ Colissimo ได้
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้าคุณต้องอยู่ในฝรั่งเศส คุณไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้า Colissimo ให้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่อยู่นอกฝรั่งเศสได้

การจัดส่งสินค้าของคุณไปยัง Colissimo

คุณสามารถฝากส่งสินค้าของคุณได้ที่ตำแหน่งจัดส่งของ Colissimo ค้นหาตำแหน่งจัดส่งของ Colissimo ที่ใกล้คุณที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศกับ Colissimo

คุณสามารถจัดส่งบรรจุภัณฑ์จากตำแหน่งจัดส่งของ Colissimo ไปยังที่อยู่ของลูกค้าหรือจุดรับสินค้าที่อยู่ภายในฝรั่งเศสได้ โดย Colissimo จะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Colissimo บริการจัดส่งดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นตามสิ่งที่ลูกค้าของคุณเลือกในขั้นตอนการชำระเงิน

บริการจัดส่งของ Colissimo
บริการจัดส่ง คำอธิบาย
Colissimo Domicile จัดส่งบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ไปยังที่อยู่ในฝรั่งเศสของลูกค้า
Colissimo Point Retrait จัดส่งบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ไปยังจุดรับสินค้าภายในฝรั่งเศส

จุดรับสินค้าของ Colissimo

ในขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าของคุณสามารถเลือกวิธีการจัดส่งเป็นจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าได้ จากนั้นจึงเลือกจุดรับสินค้าที่ต้องการให้ทำการจัดส่งคำสั่งซื้อ จุดรับสินค้าอาจเป็นที่ทำการไปรษณีย์ จุดฝากสินค้า หรือตู้รับส่งสินค้าแบบบริการตนเอง

หลังจากจัดส่งพัสดุไปยังจุดรับสินค้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าพวกเขาสามารถไปรับสินค้าได้แล้ว การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบเกี่ยวกับวันที่ที่ลูกค้าต้องมารับสินค้าที่จัดส่งด้วย

หากลูกค้าของคุณไม่ได้มารับสินค้าที่จุดรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มารับ Colissimo จะส่งคืนสินค้าให้คุณโดยอัตโนมัติภายใน 10-15 วันทำการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรับสินค้าของ Colissimo:

จุดรับสินค้าของ Colissimo
จุดรับสินค้า คำอธิบาย กรอบเวลาการรับสินค้า
ที่ทำการไปรษณีย์ ไปรษณีย์ท้องถิ่นในประเทศฝรั่งเศส ลูกค้าของคุณต้องมารับสินค้าที่จุดรับสินค้าภายใน 10 วันทำการ
จุดฝากสินค้า ธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรับสินค้าของ Colissimo ลูกค้าของคุณต้องมารับสินค้าที่จุดรับสินค้าภายใน 10 วันทำการ
ตู้รับส่งสินค้าแบบบริการตนเอง ตู้รับส่งสินค้าแบบบริการตนเองที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้า ลานจอดรถ และสถานีรถไฟใต้ดิน ตู้เหล่านี้ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คุณสามารถฝากส่งและรับพัสดุได้ทุกเมื่อ ลูกค้าของคุณต้องมารับสินค้าที่จุดรับสินค้าภายใน 3 วันทำการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรับสินค้าของ Colissimo

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ Colissimo

ค่าต่ำสุดที่ Colissimo อนุญาตให้จัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • ความยาวขั้นต่ำคือ 16 ซม. (6.3 นิ้ว)
 • ความกว้างขั้นต่ำคือ 11 ซม. (4.3 นิ้ว)
 • ความสูงขั้นต่ำคือ 1 ซม. (0.4 นิ้ว)

ค่าสูงสุดที่ Colissimo อนุญาตให้จัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุด:

 • ความยาว ความกว้าง หรือความสูงสูงสุดคือ 100 ซม. (39.4 นิ้ว)

 • ผลรวมสูงสุดของขนาดบรรจุภัณฑ์คือ 200 ซม. (78.7 นิ้ว)

ความคุ้มครองของประกัน

Colissimo เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายที่ 23 ยูโรต่อกิโลกรัม สูงสุด 690 ยูโร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายการประกันของ Colissimo

รายการสินค้าต้องห้าม

ไม่อนุญาตให้จัดส่งสินค้าบางรายการโดยใช้ Colissimo หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต้องห้าม ให้ดูที่เอกสารหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Colissimo

หากคุณจัดส่งสินค้าต้องห้ามโดยใช้ Colissimo การจัดส่งของคุณจะถูกถูกระงับโดย Colissimo และจะไม่มีการส่งสินค้าต้องห้ามคืนให้กับคุณ

การขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ Colissimo

หากคุณใช้งาน Colissimo ร่วมกับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การยื่นคำร้องเรียนความเสียหายจากการขนส่ง

หากสินค้าของคุณที่จัดส่งผ่าน Colissimo สูญหายหรือได้รับความเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องเรียนได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่จัดส่ง

หากการสินค้าที่คุณจัดส่งกับ Colissimo ไม่ถึงปลายทางภายใน 2 วันทำการ คุณสามารถยื่นข้อเรียกร้องสินไหมได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่จัดส่ง ทั้งนี้ การเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งที่ล่าช้าไม่ครอบคลุมถึงการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าของ Colissimo

หากต้องการเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ Colissimo ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตาม Colissimo
 • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
 • ใบแจ้งหนี้ที่แสดงราคาสินค้าของคุณ
 • ต้องมีคำอธิบายความเสียหายและรูปภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย (หากเป็นไปได้)

อาจใช้เวลาถึง 90 วันในการแก้ไขการร้องเรียนชดเชยค่าจัดส่ง

การแก้ไขการจัดส่ง

หากการจัดส่งของคุณมีน้ำหนักมากกว่าหรือมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Colissimo จะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี