การตั้งค่า Shopify Shipping

หมายเหตุ: Shopify Shipping มีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

หากคุณลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ Shopify ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา อัตราค่าจัดส่งของ Shopify Shipping จะถูกเพิ่มไปยังการตั้งค่าการจัดส่งของคุณเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณลงทะเบียนในออสเตรเลีย อัตราค่าจัดส่งตายตัวบางรายการจะถูกเพิ่มไปเป็นค่าเริ่มต้นและคุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ Sendle ตามสิทธิ์การใช้งานของคุณได้

  • หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งของ USPS จะถูกเพิ่มไปตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว
  • หากคุณอยู่ในแคนาดา อัตราค่าจัดส่งของ Canada Post จะถูกเพิ่มไปตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว
  • หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย อัตราค่าจัดส่งตายตัวจะถูกเพิ่มเป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจัดส่งที่มีให้บริการแก่ลูกค้าได้ในการตั้งค่าการจัดส่งของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การตั้งค่าอัตราค่าจัดส่ง

โดยมีขั้นตอนสองสามขั้นตอนเพื่อใช้ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ:

ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วน Shopify admin หรือแอป Shopify คุณสามารถดำเนินการได้จากหน้าการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่รองรับ

ติดไว้ที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ของคุณ หากคุณไม่ได้ใช้ใบจ่าหน้า คุณก็สามารถใช้เทปหรือที่หุ้มสำหรับการจัดส่ง

กำหนดเวลารับสินค้าหรือส่งพัสดุของคุณได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง

บัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่ง

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งเพิ่มเติมเพื่อใช้งาน Shopify Shipping

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify กับบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการขนส่งของตัวเอง ให้ดูที่อัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณของผู้ให้บริการภายนอก

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ Shopify รองรับ

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งครั้งแรก ให้ตัดสินใจว่าคุณจะพิมพ์ใบจ่าหน้าอย่างไร คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะหรือเครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้ใช้เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าที่ Shopify รองรับ:

เครื่องพิมพ์ใบจ่าหน้าจะใช้ใบจ่าหน้าที่มีกาวติดด้านหลังซึ่งคุณสามารถแปะกับสินค้าที่จัดส่งได้ทันที หากคุณพิมพ์ใบจ่าหน้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะให้แปะเข้ากับบรรจุภัณฑ์ของคุณโดยใช้ซองพลาสติกหรือสก็อตเทป

หลังจากที่คุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว คุณก็พร้อมที่จะซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่หน้าการจัดการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ คุณสามารถพิมพ์ตัวอย่างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณอย่างเหมาะสมแล้ว

เพิ่มรายละเอียดการจัดส่งที่ถูกต้อง

ผู้ให้บริการขนส่งใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุต้นทุนของใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง เช่น ที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ปลายทาง ขนาดบรรจุภัณฑ์ และน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ คุณต้องเพิ่มรายละเอียดที่ถูกต้องไปยังสินค้าของคุณสำหรับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อคำนวณอัตราค่าจัดบรรจุภัณฑ์ส่งที่ถูกต้อง หากรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้องคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับการแก้ไขราคา

น้ำหนักสินค้า

สินค้าทั้งหมดของคุณควรมีน้ำหนักที่ถูกต้องตามรายละเอียดสินค้า โดยน้ำหนักจะรวมกับน้ำหนักของกล่อง ซองจดหมาย หรือคอนเทนเนอร์การจัดส่งอื่นๆ ที่คุณใช้ในการจัดส่งสินค้าของคุณ น้ำหนักโดยรวมจะใช้เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณให้แก่ลูกค้า

หากต้องการดูวิธีเพิ่มน้ำหนักไปยังสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีอยู่ โปรดดูที่ตัวเลือกสินค้า

ขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์

ในส่วน Shopify admin คุณสามารถเพิ่มขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นที่คุณใช้ในการจัดส่งสินค้าของคุณได้ ขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์จะใช้ในการคำนวณต้นทุนการจัดส่งเมื่อลูกค้าของคุณชำระเงิน ระบบจะใช้ขนาดของบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นในขั้นตอนการชำระเงินเท่านั้น

หากคุณใช้บรรจุภัณฑ์หลายประเภทในการจัดส่งสินค้า คุณสามารถปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง หากคุณต้องการให้ผู้ให้บริการขนส่งคำนวณต้นทุนการจัดส่งในขั้นตอนการชำระเงินโดยอิงจากบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์เริ่มต้น คุณสามารถใช้แอปการจัดส่งได้

ที่อยู่ต้นทาง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อถูกต้อง หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อ ให้ดูที่การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เพิ่มอัตราที่คำนวณแล้วไปยังเขตต่างๆ

คุณสามารถปรับอัตราค่าจัดส่งที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินสำหรับแต่ละภูมิภาคที่คุณจัดส่งไปได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการเสนอการจัดส่งด่วนเฉพาะในรัฐที่คุณตั้งอยู่ คุณสามารถปรับเขตรัฐของคุณเพื่อรวมการจัดส่งด่วนและลบออกจากเขตอื่นๆ ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่สร้างอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี