Shopify Shipping ด้วย Mondial Relay

หากคุณจะจัดส่งจากที่ตั้งในประเทศฝรั่งเศส คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก Mondial Relay ได้ คุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณจากจุดรับสินค้าของ Mondial Relay ไปยัง จุดรับสินค้า ภายในประเทศฝรั่งเศส อัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้ของ Shopify ที่มี Mondial Relay

หากต้องการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้า คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าด้วย Mondial Relay

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย Mondial Relay:

 • Shopify Shipping โดย Mondial Relay จะจัดส่งสินค้าภายในเยอรมนีเท่านั้น และไม่รองรับการจัดส่งไปยังปลายทางการจัดส่งในต่างประเทศ
 • คุณไม่สามารถนัดหมายเวลารับสินค้ากับ Mondial Relay เพื่อให้เข้ารับพัสดุของคุณผ่าน Shopify Shipping ได้
 • หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Mondial Relay ที่อยู่ร้านค้า ของคุณต้องอยู่ในฝรั่งเศส
 • เมื่อสินค้าอยู่ในระหว่างการขนส่งแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดการจัดส่งได้ หากลูกค้าของคุณไม่รับสินค้าภายใน 14 วัน สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังจุดรับสินค้าของผู้ส่ง
 • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของลูกค้าคุณต้องอยู่ในฝรั่งเศส คุณไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้า Mondial Relay เพื่อใช้กับที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินนอกฝรั่งเศสได้
 • ต้องจัดส่งบรรจุภัณฑ์โดยใช้กล่อง ระบบยังไม่รองรับบรรจุภัณฑ์แบบซองหรือแบบอ่อนในขณะนี้
 • ไม่มีการรองรับการเรียกค่าชดเชยสำหรับการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าของ Mondial Relay ที่ล่าช้า

การส่งสินค้าของคุณไปยัง Mondial Relay

คุณสามารถส่งสินค้าของคุณได้ที่จุดรับสินค้าของ Mondial Relay ค้นหาจุดรับสินค้าของ Mondial Relay ที่ใกล้เคียงที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศด้วย Mondial Relay

Mondial Relay ไม่มีการรับประกันเวลาจัดส่ง แต่ Mondial Relay จะมีเป้าหมายที่จะจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการรับพัสดุในแผ่นดินใหญ่ของฝรั่งเศส

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ Mondial Relay

มูลค่าต่ำสุดที่ Mondial Relay อนุญาตให้จัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักขั้นต่ำคือ 0.201 กก. (0.44 ปอนด์)
 • ความยาวขั้นต่ำคือ 15.01 ซม. (5.9 นิ้ว)
 • ความกว้างขั้นต่ำคือ 10.1 ซม. (3.9 นิ้ว)
 • ความสูงขั้นต่ำคือ 1.51 ซม. (0.6 นิ้ว)

มูลค่าสูงสุดที่ Mondial Relay อนุญาตให้จัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 30 กก. (66.1 ปอนด์)
 • ผลรวมสูงสุดของขนาดบรรจุภัณฑ์คือ 150 ซม. (59 นิ้ว)
 • ความยาวสูงสุดคือ 120 ซม. (47.2 นิ้ว)

รายการสินค้าต้องห้ามของ Mondial Relay

ห้ามจัดส่งสินค้าบางรายการโดยใช้ Mondial Relay หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการต้องห้าม ให้ดูที่ข้อตกลงในการใช้บริการของ Mondial Relay

หากคุณจัดส่งสินค้าต้องห้ามโดยใช้ Mondial Relay การจัดส่งของคุณก็จะถูกถูกระงับโดย Mondial Relay และจะไม่มีการส่งสินค้าต้องห้ามคืนให้กับคุณ

จุดรับสินค้าแบบ Mondial Relay

หากต้องการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าด้วย Mondial Relay คุณต้องตั้งค่าการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าก่อน

หลังจากที่คุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าและแก้ไขอัตราของคุณแล้ว ลูกค้าของคุณสามารถเลือกวิธีการจัดส่งเป็นจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าได้ จากนั้นจึงเลือกจุดรับสินค้าที่ต้องการให้ทำการจัดส่งคำสั่งซื้อ

จุดรับสินค้าอาจเป็นจุดฝากสินค้าหรือตู้รับส่งสินค้าแบบบริการตนเอง หลังจากจัดส่งพัสดุไปยังจุดรับสินค้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าพวกเขาสามารถไปรับสินค้าได้แล้ว หากลูกค้าของคุณไม่รับสินค้าที่จัดส่งจากจุดรับสินค้าภายใน 14 วัน Mondial Relay จะส่งคืนสินค้าไปยังจุดรับสินค้าต้นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรับสินค้าของ Mondial Relay:

จุดรับสินค้าแบบ Mondial Relay
จุดรับสินค้า คำอธิบาย
จุดฝากสินค้า® ธุรกิจท้องถิ่น เช่น ร้านดอกไม้ ร้านเบเกอรี่ ร้านค้าสะดวกซื้อ และร้านทำผม ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรับสินค้าของ Mondial Relay
ตู้ล็อกเกอร์ของ Mondial Relay ตู้รับส่งสินค้าแบบบริการตนเองที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้า ลานจอดรถ และสถานีรถไฟใต้ดิน ตู้เหล่านี้ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คุณสามารถฝากส่งและรับพัสดุได้ทุกเมื่อ

การรับความช่วยเหลือในการจัดส่งของ Mondial Relay

หากคุณใช้ Mondial Relay กับ Shopify Shipping และการจัดส่ง Mondial Relay ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถส่งคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ Mondial Relay

Mondial Relay เสนอความคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายที่ราคา 23 ยูโรต่อกิโลกรัม สูงสุด 750 ยูโร

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Mondial Relay ที่สูญหายหรือเสียหาย

คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Mondial Relay ที่สูญหายหรือเสียหายได้:

 • จะต้องส่งคำร้องสำหรับพัสดุที่เสียหายภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่จัดส่ง
 • จะต้องส่งคำร้องเรียนสำหรับสินค้าที่สูญหายภายใน 3 วันโดยสินค้าจะต้องไม่มีการเคลื่นไหวใดๆ

หากต้องการเริ่มการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดส่งกับ Mondial Relay ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามรีเลย์ Mondial
 • หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
 • ใบแจ้งหนี้ที่แสดงรายการราคาสินค้าของคุณ
 • ต้องมีคำอธิบายความเสียหายและรูปภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย (หากเป็นไปได้)

โต้แย้งการแก้ไขสำหรับการจัดส่งของ Mondial Relay

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมไม่ถูกต้อง เช่น การปรับน้ำหนักการจัดส่งหรือบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถโต้แย้งการแก้ไขได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดส่งของการจัดส่ง

หากต้องการโต้แย้งการแก้ไขสำหรับการจัดส่ง Mondial Relay คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify และให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงน้ำหนักหรือการวัดบรรจุภัณฑ์จริง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี