Shopify Shipping กับ Evri

หากคุณกำลังทำการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหราชอาณาจักร คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping ได้จาก Evri คุณสามารถจัดส่งพัสดุได้ที่ตำแหน่งจัดส่งและทำการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ Evri

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์กับ Evri

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย Evri:

 • Shopify Shipping โดย Evri จะจัดส่งภายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น และไม่รองรับการจัดส่งไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • Evri ไม่รองรับการจัดส่งไปยังหมู่เกาะแชนเนล ตู้ปณ. หรือที่ทำการไปรษณีย์ของกองกำลังอังกฤษ
 • Evri ไม่มีบริการรับสินค้า คุณจะต้องนำพัสดุของคุณไปที่ตำแหน่งจัดส่งพัสดุของ Evri
 • หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Evri ที่อยู่ของร้านค้าของคุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • ตรวจสอบ แนวทางของ Evri เกี่ยวกับวิธีห่อพัสดุ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งของคุณเป็นไปตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของ Evri
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจัดส่งเป็นไปตามข้อกำหนดรายการต้องห้ามของ Evri

ส่งสินค้าของคุณไปยัง Evri

คุณสามารถนำสินค้าของคุณไปส่งที่ตำแหน่งที่ตั้งของ myEvri ParcelShop ได้ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ParcelShop ที่ใกล้ที่สุด

ขณะนี้ Shopify Shipping ไม่รองรับการรับสินค้าด้วย Evri

การจัดส่งภายในประเทศด้วย Evri

บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
Evri UK ParcelShop Dropoff 2 วันทำการ การจัดส่งแบบมาตรฐานภายในสหราชอาณาจักร
Evri UK ParcelShop Dropoff Next Day 1-2 วันทำการ การจัดส่งด่วนภายในสหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ Evri

มูลค่าสูงสุดที่ Evri อนุญาตให้จัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้

 • น้ําหนักสูงสุดคือ 15 กก. (33 ปอนด์)
 • ความยาวสูงสุดคือ 245 ซม. (96.5 นิ้ว)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Evri

จุดรับสินค้าของ Evri

หากต้องการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าโดยใช้ Evri คุณต้องตั้งค่าการจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าก่อน

หลังจากที่คุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าและแก้ไขอัตราของคุณแล้ว ลูกค้าของคุณสามารถเลือกวิธีการจัดส่งเป็นจัดส่งไปยังจุดรับสินค้าได้ จากนั้นจึงเลือกจุดรับสินค้าที่ต้องการให้ทำการจัดส่งคำสั่งซื้อ

สามารถรับพัสดุได้ที่ตำแหน่งที่ตั้งของ Evri ParcelShop หลังจากจัดส่งพัสดุไปยังจุดรับสินค้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าพวกเขาสามารถไปรับสินค้าได้แล้ว หากลูกค้าของคุณไม่รับสินค้าที่จัดส่งจากจุดรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด Evri จะคืนสินค้านั้นกลับไปยังผู้ส่งโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดรับสินค้าของ Evri

จุดรับสินค้าของ Evri
จุดรับสินค้า คำอธิบาย
ParcelShop ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน และธุรกิจอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของ Evri ParcelShop ต้องรับพัสดุภายใน 10 วัน

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Evri

หากคุณใช้ Evri กับ Shopify Shipping และการจัดส่งของ Evri ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ Evri

Evri มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 20 GBP ต่อบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหาย และเพิ่มอีก 2.50 GBP สำหรับค่าใช้จ่ายสิทธิ์ใช้งานใบจ่าหน้า

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Evri ที่สูญหายหรือเสียหาย

คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Evri ที่สูญหายหรือเสียหายได้ โดยต้องส่งคำร้องภายใน 23 วันนับจากวันที่สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ไม่รองรับการร้องเรียนสำหรับการจัดส่งล่าช้าหรือการจัดส่งที่มีสินค้าสูญหาย หาก Evri สแกนให้การจัดส่งมีสถานะส่งคืนไปยังผู้ส่ง การจัดส่งดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องอีกต่อไป

หากต้องการเปิดการร้องเกี่ยวกับการจัดส่งกับ Evri ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 • หมายเลขติดตามพัสดุ (หรือที่เรียกว่าบาร์โค้ด Evri)
 • รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่จัดส่ง
 • มูลค่าของสินค้าที่จัดส่ง
 • หมวดหมู่ของสินค้า เช่น “เสื้อผ้าและเครื่องประดับ - รองเท้า”
 • คำอธิบายสินค้าแต่ละรายการ เช่น “รองเท้าบูทสีน้ำตาล ขนาด 5”
 • รายละเอียดของคำร้องขอสินไหม เช่น สินค้าสูญหายหรือเสียหาย

สำหรับสินค้าที่เสียหาย คุณจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • อย่างน้อยรูปภาพสองภาพที่แสดงความเสียหาย:
  • รูปภาพหนึ่งภาพที่แสดงสินค้าที่เสียหาย
  • รูปภาพหนึ่งภาพที่แสดงสภาพของบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่ง

หากการเรียกร้องค่าสินไหมเกิดจากกรณีพัสดุสูญหาย ให้ใส่ลายเซ็นปฏิเสธการรับสินค้า (Denial of Receipt หรือ DOR) จากลูกค้าพร้อมวันที่ที่คุณได้รับ DOR ดังกล่าว คุณสามารถใส่ความคิดเห็นจากลูกค้าได้เพื่อช่วยในการดำเนินกระบวนการเรียกร้องสินไหม

ขอลายเซ็นปฏิเสธการรับสินค้าสำหรับการจัดส่งของ Evri ของคุณ

หากพัสดุได้รับการทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้วแต่ลูกค้าของคุณไม่ได้รับพัสดุ คุณจะต้องรับเอกสารปฏิเสธการรับสินค้า (DOR) ที่ลงชื่อแล้วจากลูกค้าก่อนจึงจะสามารถส่งคำร้องไปยัง Shopify Shipping ได้

คุณสามารถส่งเทมเพลต DOR ต่อไปนี้ให้ลูกค้าของคุณลงลายมือชื่อผ่านทางอีเมลได้:

 เรียน [ชื่อบริษัทของคุณ] ข้าพเจ้าต้องการปฏิเสธการรับพัสดุหมายเลข [ใส่หมายเลขติดตามพัสดุ] ข้าพเจ้าสามารถยืนยันได้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกับเพื่อนบ้านและสมาชิกในบ้านที่อาจลงลายมือชื่อหรือรับสินค้าดังกล่าวแล้วว่ายังไม่มีการรับพัสดุดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรอบบริเวณที่อยู่อาศัยแล้วและไม่พบพัสดุดังกล่าว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากพัสดุมาถึง ข้าพเจ้ายินยอมให้ความร่วมมือกับบริการป้องกันพัสดุสูญหายของ Evri รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่มีการสืบสวนเกี่ยวกับพัสดุที่หายไป ข้าพเจ้ายืนยันว่าคำแถลงนี้เป็นจริงและถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากกล่าวความเท็จอาจส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องได้ ชื่อตัวบรรจง: ______________________ลงชื่อ:______________________ วันที่: ____________________ 

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ Evri

หากต้องการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณหลังจากที่ได้ส่งพัสดุไปให้ Evri แล้ว เช่น ต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งหรือโต้แย้งการปรับเปลี่ยน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งของ Evri ของคุณ

หากการจัดส่งที่ Evri รับไปแล้วจำเป็นต้องส่งคืนหรือส่งไปยังที่อยู่ที่จัดส่งอื่น คุณสามารถร้องขอให้เปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลการร้องขอเปลี่ยนเส้นทางและมีฝ่ายอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดส่งด้วย

การยับยั้งการจัดส่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เว้นเสียแต่ว่าพัสดุจะต้องได้รับการจ่าหน้าใหม่ หากพัสดุจำเป็นต้องได้รับการส่งคืนไปยังคุณ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดส่งไม่สำเร็จเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตามพัสดุ (หรือที่เรียกว่าบาร์โค้ด Evri)
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใหม่

การโต้แย้งการแก้ไขสำหรับการจัดส่งของ Evri

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการใดๆ เช่นการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับน้ำหนักของพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไป คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตามพัสดุ (หรือที่เรียกว่าบาร์โค้ด Evri)
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี