Shopify Shipping กับ Chronopost

หากคุณจะจัดส่งสินค้าจากตำแหน่งที่ตั้งในฝรั่งเศส คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก Chronopost โดยคุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณจากตำแหน่งจัดส่งของ Chronopost ไปยังที่อยู่ของลูกค้าภายในฝรั่งเศสได้ ทั้งนี้คุณอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้ของ Shopify กับ Chronopost

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งกับ Chronopost

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย Chronopost:

 • Shopify Shipping กับ Chronopost จัดส่งภายในประเทศภายในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ไม่รองรับปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ
 • คุณไม่สามารถนัดหมายเวลารับสินค้ากับ Chronopost เพื่อรับพัสดุของคุณผ่าน Shopify Shipping ได้
 • หากต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ Chronopost ที่อยู่ร้านค้าของคุณต้องอยู่ในฝรั่งเศส

การจัดส่งสินค้าของคุณไปยัง Chronopost

คุณสามารถจัดส่งสินค้าของคุณไว้ที่ตำแหน่งจัดส่งของ Chronopost ได้ ค้นหาตำแหน่งจัดส่งของ Chronopost ที่ใกล้เคียงที่สุด

การจัดส่งภายในประเทศกับ Chronopost

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดส่งของ Chronopost ภายในฝรั่งเศส:

บริการจัดส่งของ Chronopost
บริการจัดส่ง คำอธิบาย
Chronopost 10 จัดส่งพัสดุในวันทำการถัดไปภายในเวลา 10:00 น.
Chronopost 13 จัดส่งพัสดุในวันทำการถัดไปภายในเวลา 13.00 น.
Chronopost 18 จัดส่งพัสดุในวันทำการถัดไปภายในเวลา 18.00 น.

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งของ Chronopost

ค่าสูงสุดที่ Chronopost อนุญาตสำหรับการจัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 30 กก. (66.1 ปอนด์)
 • ความยาวสูงสุด 150 ซม. (59 นิ้ว)
 • ผลรวมสูงสุดของขนาดบรรจุภัณฑ์ (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) คือ 300 ซม. (118.11 นิ้ว)

ค่าต่ำสุดที่ Chronopost อนุญาตสำหรับการจัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • ความยาว 30.1 ซม. (11.85 นิ้ว)
 • ความกว้าง 21.1 ซม. (8.3 นิ้ว)
 • ความสูง 3.1 ซม. (1.22 นิ้ว)

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Chronopost

หากคุณใช้ Chronopost กับ Shopify Shipping และการจัดส่งของ Chronopost ของคุณสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่งของ Chronopost

Chronopost เสนอความคุ้มครองสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สูญหายและเสียหายสูงสุดถึงรายการละ 250 ยูโร

Chronopost 18 บริการจัดส่งของ Chronopost และบรรจุภัณฑ์รายการใดๆ ที่มีรายการสินค้าเป็นโทรศัพท์มือถือจะให้ความคุ้มครองมูลค่า 23 ยูโรต่อกิโลกรัมและสูงสุดไม่เกิน 690 ยูโร

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Chronopost ที่สูญหาย

หากการจัดส่ง Chronopost ของคุณสูญหาย คุณสามารถส่งการเรียกร้องสินไหมได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่คาดว่าจะจัดส่ง

หากต้องการเริ่มกระบวนการเรียกร้องสินไหมกับ Chronopost ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ในอีเมล:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามพัสดุของ Chronopost
 • ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่แสดงมูลค่าของพัสดุ (วันที่ในใบแจ้งหนี้จะต้องเป็นวันที่ก่อนหน้าหรือวันที่เดียวกันกับวันที่จัดส่ง)

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Chronopost ที่เสียหาย

หากการจัดส่ง Chronopost ของคุณได้รับความเสียหาย คุณสามารถส่งการเรียกร้องสินไหมได้ภายใน 24 ชั่วโมงของเวลาทำการนับจากวันที่จัดส่ง

หากต้องการเริ่มกระบวนการเรียกร้องสินไหมกับ Chronopost ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ในอีเมล:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามพัสดุของ Chronopost
 • ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่แสดงมูลค่าของพัสดุ (วันที่ในใบแจ้งหนี้จะต้องเป็นวันที่ก่อนหน้าหรือวันที่เดียวกันกับวันที่จัดส่ง)
 • รูปภาพภายนอกบรรจุภัณฑ์ที่มีใบจ่าหน้าบนบรรจุภัณฑ์
 • รูปภาพภายในบรรจุภัณฑ์
 • รูปภาพรายการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ Chronopost ที่ล่าช้า

หากการจัดส่ง Chronopost ของคุณเกิดการล่าช้า คุณสามารถส่งคำร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมงทำการนับจากวันที่จัดส่ง

หากต้องการเริ่มกระบวนการเรียกร้องสินไหมกับ Chronopost ให้ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com และป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้ในอีเมล:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • หมายเลขติดตามพัสดุของ Chronopost
 • เหตุผลสำหรับคำขอคืนเงิน

บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดและน้ำหนักเกินขีดจำกัดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่จัดส่งบรรจุภัณฑ์ล่าช้า

การขอความช่วยเหลือสำหรับการจัดส่งของ Chronopost

หากคุณใช้ Chronopost กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งของ Chronopost

คุณสามารถขอเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งได้ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ไม่ได้อยู่ระหว่างการขนส่งหรือจัดส่งแล้วเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งของคุณ คุณต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify และให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • ที่อยู่สำหรับการจัดส่งใหม่

ลูกค้าของคุณจะได้รับอีเมลหรือ SMS เกี่ยวกับการจัดส่งที่กำหนดเวลาไว้ และจากนั้นพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางหรือกำหนดเวลาจัดส่งใหม่ได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากคุณหรือลูกค้าของคุณสำหรับบริการนี้

การโต้แย้งการแก้ไขสำหรับการจัดส่งของ Chronopost

หากคุณถูกเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้องจากการปรับเปลี่ยนค่าบริการใดๆ เช่นการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับน้ำหนักของพัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินไป คุณสามารถโต้แย้งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้

เมื่อคุณติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขติดตาม
 • เหตุผลในการโต้แย้ง
 • เอกสารหรือรูปภาพที่ช่วยสนับสนุนการโต้แย้ง เช่น เอกสารหรือรูปภาพที่แสดงขนาดบรรจุภัณฑ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี