ผู้ให้บริการจัดส่งและตัวอย่างอัตรา

หมายเหตุ: Shopify Shipping มีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (USPS, DHL Express และ UPS) และแคนาดา (Canada Post)

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการลดอัตราค่าจัดส่งจาก USPS, UPS, DHL Express และ Canada Post ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผน Shopify และคำสั่งซื้อที่คุณจัดส่ง หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วน Shopify admin ของคุณแล้ว คุณสามารถดูและเปรียบเทียบอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณได้จากหน้าการจัดการของคำสั่งซื้อ

ตารางต่อไปนี้แสดงส่วนลดสูงสุดที่ผู้ให้บริการจัดส่งให้ไว้ในปี 2019:

ส่วนลดสูงสุดโดยผู้ให้บริการจัดส่งประจำปี 2019
ผู้ให้บริการจัดส่ง ขั้นพื้นฐาน Shopify Advanced
USPS การจัดส่งภายในประเทศ สูงสุด 15% สูงสุด 90% สูงสุด 90%
การจัดส่งระหว่างประเทศ สูงสุด 21.7% สูงสุด 21.7% สูงสุด 21.7%
UPS การจัดส่งภายในประเทศ สูงสุด 60% สูงสุด 61% สูงสุด 61%
การจัดส่งระหว่างประเทศ สูงสุด 73% สูงสุด 73% สูงสุด 73%
การจัดส่งตามมาตรฐานไปยังแคนาดา สูงสุด 33% สูงสุด 33% สูงสุด 33%
DHL การจัดส่งระหว่างประเทศ สูงสุด 64% สูงสุด 72% สูงสุด 74%
Canada Post การจัดส่งภายในประเทศ สูงสุด 20% สูงสุด 26.7% สูงสุด 40.7%
การจัดส่งไปยังสหรัฐฯ สูงสุด 11.9% สูงสุด 19.1% สูงสุด 19.8%
การจัดส่งระหว่างประเทศ สูงสุด 31.3% สูงสุด 37.5% สูงสุด 40.8%

สำหรับตัวอย่างโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราผู้ให้บริการจัดส่งในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับปี 2019 ให้เลือกผู้ให้บริการจัดส่งแล้วดูด้านล่าง

การกำหนดราคาตามปริมาตรด้วย USPS Priority Mail

หมายเหตุ: การกำหนดราคาตามปริมาตรมีเฉพาะในแผน Shopify หรือสูงกว่า

USPS เสนออัตราหลังหักส่วนลดแล้วสำหรับ Priority Mail สำหรับบรรจุภัณฑ์และซองที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 ปอนด์และปริมาตรน้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ฟุต ลองใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรหากคุณมักจะส่งสินค้าขนาดเล็กและหนัก เช่น สินค้าที่มีน้ำหนัก หรือเมล็ดกาแฟ

หาก Shopify คำนวณราคาตามปริมาตรที่สูงกว่าราคา Priority Mail ปกติ Shopify จะเลือกอัตราที่ถูกกว่า

การคำนวณราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนตามปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หากจำนวนนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ลูกบาศก์ฟุต บรรจุภัณฑ์นั้นจะใช้อัตราตามปริมาตร การวัดทั้งหมดต้องใช้หน่วยเป็นนิ้ว

ความยาว (นิ้ว) x ความกว้าง (นิ้ว) x ความสูง (นิ้ว) / 1728 = ลูกบาศก์ฟุต

หมายเหตุ: จะไม่สามารถนำบรรจุภัณฑ์มากำหนดราคาตามปริมาตร หากมีการวัดที่เกินกว่า 18 นิ้ว

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สูตรกับกล่องรองเท้าผู้ใหญ่ขนาดมาตรฐานได้:

14 นิ้ว x 8 นิ้ว x 5 นิ้ว / 1728 = 0.4 ลูกบาศก์ฟุต

บรรจุภัณฑ์นี้น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ฟุตและสามารถมีอัตราค่าจัดส่งตามปริมาตรได้

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
จำนวนตามปริมาตร น้ำหนัก อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced
Shopify
0.1
6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 4 นิ้ว
เบา (1 ปอนด์) $8.00 $7.65 $7.65 $7.65
ปานกลาง (5 ปอนด์) $13.70 $10.33 $7.65 $7.65
หนัก (10 ปอนด์) $26.85 $19.51 $7.65 $7.65
0.4
12 นิ้ว x 9 นิ้ว x 6 นิ้ว
เบา (1 ปอนด์) $8.00 $7.65 $7.65 $7.65
ปานกลาง (5 ปอนด์) $13.70 $10.33 $9.50 $9.50
หนัก (10 ปอนด์) $26.85 $19.51 $9.50 $9.50

การคำนวณราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและซองบุกันกระแทก

USPS ให้บริการการกำหนดราคาตามปริมาตรแบบแยกต่างหากสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและซองบุกันกระแทก คุณสามารถเพิ่มกล่องเล็กๆ ลงในซองได้ตราบใดที่ซองนั้นยังคงมีรูปทรงแบนราบ ไม่สามารถนำซองที่ขยายได้มากำหนดราคาซอง และจำเป็นต้องใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์แทน

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าสามารถนำซองเปล่าหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนมากำหนดราคาตามปริมาตรได้หรือไม่ หากมีจำนวนน้อยกว่า 36 นิ้ว ก็สามารถกำหนดราคาตามปริมาตรได้

ความยาว (นิ้ว) + ความกว้าง (นิ้ว) = ความยาวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

หมายเหตุ: จะไม่สามารถนำซองมากำหนดราคาตามปริมาตร หากมีความยาวหรือความกว้างเกินกว่า 18 นิ้ว

การจัดส่งภายในประเทศด้วย USPS

คุณสามารถจัดส่งภายในประเทศได้โดยใช้ประเภทการจัดส่งพัสดุของ Priority, Priority Express และ First Class

คำอธิบายของประเภทบริการจัดส่งของ USPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
Priority Mail 1-3 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
Priority Mail Express* 1-2 วันทำการ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
บริการ First-Class Package 2-3 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐฯ
First-Class Mail 2-3 วันทำการ จัดส่งจดหมายและไปรษณียบัตร
Parcel Select Ground 2-8 วันทำการ วิธีที่เชื่อถือได้และประหยัดในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่ไม่เร่งด่วนและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินขนาด ให้บริการออนไลน์เท่านั้น
Media Mail 2-10 วันทำการ วิธีที่คุ้มค่าในการส่งสื่อ (หนังสือ ดนตรี และสื่ออื่นๆ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการที่ USPS อนุมัติสำหรับพัสดุสื่อ

* รับประกันการจัดส่ง

หมายเหตุ: แผน Shopify ทั้งหมดมีอัตราหลังหักส่วนลดแล้วที่เหมือนกับอัตราจาก USPS สำหรับ Priority Mail, Priority Mail Express, First-Class Package Service และ First Class Package International ระดับการจัดส่งอื่นๆ ของ USPS ทั้งหมดมีส่วนลดตามลำดับ

อัตรา Priority Mail

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) $8.00 $7.65 $7.65 $7.65
ปานกลาง (3 ปอนด์) $11.95 $9.26 $9.26 $9.26
หนัก (5 ปอนด์) $13.70 $10.33 $10.33 $10.33

อัตรา Priority Express Mail

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) $36.60 $32.11 $32.11 $32.11
ปานกลาง (3 ปอนด์) $47.10 $40.43 $40.43 $40.43
หนัก (5 ปอนด์) $57.20 $49.01 $49.01 $49.01

อัตรา First-Class Package Service

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
1-4 ออนซ์ $3.78 $2.76 $2.76 $2.76
5-12 ออนซ์ $4.53 $3.28 $3.28 $3.28
13 ออนซ์ $5.93 $5.12 $5.12 $5.12
14-15.99 ออนซ์ ให้บริการออนไลน์เท่านั้น $5.12 $5.12 $5.12

อัตรา Parcel Select Ground

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) $7.95 $7.50 $7.50 $7.50
ปานกลาง (3 ปอนด์) $11.90 $9.06 $9.06 $9.06
หนัก (5 ปอนด์) $13.14 $10.13 $10.13 $10.13
หนักกว่า (15 ปอนด์) $32.49 $26.54 $26.54 $26.54

อัตรา Media Mail

USPS Media Mail ยอมรับเฉพาะสิ่งของบางประเภทเท่านั้น เช่น หนังสือ ดนตรี และสื่ออื่นๆ ไม่อนุญาตสื่อที่มีการโฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการที่ USPS อนุมัติสำหรับ Media Mail

อัตรา Media Mail จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์และไม่ขึ้นอยู่กับปลายทาง

อัตรา Media Mail โดยแผน Shopify
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) $2.75 $2.75 $2.75 $2.75
ปานกลาง (3 ปอนด์) $3.79 $3.79 $3.79 $3.79

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย USPS

หมายเหตุ: มีการลบ First Class Mail International ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2018 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดย USPS Shopify แนะนำให้ใช้ First Class Package International ในการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 4 ปอนด์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือของ USPS เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

คุณสามารถจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศได้โดยใช้ประเภทพัสดุ First Class Package International และ Priority Mail International

คำอธิบายของประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ USPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
บริการ First-Class Package International แตกต่างกันไป วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กระหว่างประเทศ
Priority Mail International 6-10 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศไปยัง 190 ประเทศ
Priority Mail Express International* 3-5 วันทำการ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศไปยัง 190 ประเทศ

* รับประกันการจัดส่ง

อัตรา First-Class Package International Service

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังโตรอนโตด้วย Shopify Shipping:

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **โตรอนโต** ด้วย Shopify Shipping
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) $17.25 $15.20 $15.20 $15.20
ปานกลาง (3 ปอนด์) $26.25 $23.99 $23.99 $23.99

อัตรา Priority Mail International

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังโตรอนโตด้วย Shopify Shipping:

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **โตรอนโต** ด้วย Shopify Shipping
อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
กล่องที่มีอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ USPS (เล็ก) $26.85 $26.18 $25.84 $25.50

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ USPS ที่ใช้ Shopify Shipping และคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อ:

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ USPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ 1-800-275-8777
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 น. - 20:30 น. ET
วันเสาร์ 8:00 am - 18:00 น. ET
ผลัดเปลี่ยน TDD/TTY: โทร 1-800-877-8339 ติดต่อ 1-800-275-8777
เรียกร้องสินไหม การเรียกร้องสินไหมของ USPS
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเรื่องขอเรียกร้องสินไหมจาก USPS ให้ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ส่งอีเมลไปยัง VerifyPostageHelp@usps.com

การจัดส่งภายในประเทศด้วย UPS

คุณสามารถจัดส่งภายในประเทศได้โดยใช้ UPS Next Air Air®, UPS Next Day Air Saver®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select® และ UPS Ground

คำอธิบายของประเภทบริการการจัดส่งภายในประเทศของ UPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Ground®* 1-5 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐฯ
UPS 3 Day Select®* 3 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
UPS 2nd Day Air®* 2 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วภายในสหรัฐฯ ที่ไม่ต้องมีบริการข้ามคืน
UPS Next Day Air Saver®* วันทำการถัดไป (บ่าย) จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ ที่ต้องมาถึงในตอนบ่ายของวันทำการถัดไป
UPS Next Day Air®* วันทำการถัดไป วิธีจัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องมาถึงในวันทำการถัดไป
UPS Next Day Air Early®* วันทำการถัดไป (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อที่ต้องมาถึงในตอนเช้าของวันทำการถัดไป

* รับประกันการจัดส่ง

หมายเหตุ: UPS สามารถจัดส่งได้จากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า

อัตรา UPS Next Day Air®

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 63.00 ดอลลาร์ 33.13 ดอลลาร์ 32.80 ดอลลาร์ 32.47 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 77.31 ดอลลาร์ 38.71 ดอลลาร์ 38.32 ดอลลาร์ 37.94 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 85.50 ดอลลาร์ 44.29 ดอลลาร์ 43.85 ดอลลาร์ 43.40 ดอลลาร์

อัตรา UPS Next Day Air Saver®

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 56.32 ดอลลาร์ $27.13 26.86 ดอลลาร์ 26.59 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 69.05 ดอลลาร์ $40.23 32.38 ดอลลาร์ 32.06 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 82.28 ดอลลาร์ $47.90 37.91 ดอลลาร์ 37.52 ดอลลาร์

อัตรา UPS Second Day Air®

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 22.47 ดอลลาร์ 10.88 ดอลลาร์ 10.77 ดอลลาร์ 10.66 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 26.42 ดอลลาร์ 13.43 ดอลลาร์ 13.30 ดอลลาร์ 13.16 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 34.18 ดอลลาร์ 15.99 ดอลลาร์ 15.83 ดอลลาร์ 15.67 ดอลลาร์

อัตรา UPS 3 Day Select®

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 16.70 ดอลลาร์ 9.14 ดอลลาร์ 9.14 ดอลลาร์ 9.14 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 20.47 ดอลลาร์ 11.06 ดอลลาร์ 11.06 ดอลลาร์ 11.06 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 25.00 ดอลลาร์ $12.12 $12.12 $12.12

อัตรา UPS Ground

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการของรายการมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยเป็นเงิน $3.60 ส่วนผู้ขายของ Shopify จะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) $11.04 8.31 ดอลลาร์ 8.31 ดอลลาร์ 8.31 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) $11.95 9.45 ดอลลาร์ 9.45 ดอลลาร์ 9.45 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 13.75 ดอลลาร์ $10.33 $10.33 $10.33

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย UPS

คุณสามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้โดยใช้ UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Saver, UPS World Expedited® และ UPS Standard ไปยังประเทศแคนาดา

วิธีการจัดส่งระหว่างประเทศต่างๆ ที่ UPS นำเสนอ
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
UPS Standard* กำหนดวันแน่นอนตามวันที่ที่กำหนดไว้ จัดส่งคำสั่งซื้อที่ไม่เร่งด่วนไปยังประเทศแคนาดา
UPS Worldwide Expedited* 2-5 วันทำการ จัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ไม่เร่งด่วนไปยัง 220 ประเทศ
UPS Worldwide Saver* 1-3 วันทำการ (สิ้นสุดวัน) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
UPS Worldwide Express* 1-3 วันทำการ (เช้า) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วไปยัง 120 ประเทศ
UPS Worldwide Express Plus* 1-3 วันทำการ (เช้าตรู่) จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วไปยัง 55 ประเทศ

* รับประกันการจัดส่ง

หมายเหตุ: UPS สามารถจัดส่งได้จากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า

อัตรา UPS Worldwide Express®

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังลอนดอนด้วย Shopify Shipping:

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ลอนดอน** ด้วย Shopify Shipping
น้ำหนัก รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 102.68 ดอลลาร์ 39.61 ดอลลาร์ 39.61 ดอลลาร์ 39.61 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 136.10 ดอลลาร์ $47.78 $47.78 $47.78
หนัก (5 ปอนด์) 184.52 ดอลลาร์ 55.94 ดอลลาร์ 55.94 ดอลลาร์ 55.94 ดอลลาร์

อัตรา UPS Worldwide Saver

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังลอนดอนด้วย Shopify Shipping:

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ลอนดอน** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 101.54 ดอลลาร์ 35.61 ดอลลาร์ 35.61 ดอลลาร์ 35.61 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 134.59 ดอลลาร์ 43.78 ดอลลาร์ 43.78 ดอลลาร์ 43.78 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 182.47 ดอลลาร์ 51.94 ดอลลาร์ 51.94 ดอลลาร์ 51.94 ดอลลาร์

อัตรา UPS World Expedited®

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังสหราชอาณาจักรด้วย Shopify Shipping:

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **สหราชอาณาจักร** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 93.22 ดอลลาร์ 34.34 ดอลลาร์ 34.34 ดอลลาร์ 34.34 ดอลลาร์
ปานกลาง (3 ปอนด์) 126.64 ดอลลาร์ 40.34 ดอลลาร์ 40.34 ดอลลาร์ 40.34 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 169.06 ดอลลาร์ 46.35 ดอลลาร์ 46.35 ดอลลาร์ 46.35 ดอลลาร์

อัตรา UPS Standard ไปยังประเทศแคนาดา

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังโตรอนโตด้วย Shopify Shipping:

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **โตรอนโต** ด้วย Shopify Shipping
รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบา (1 ปอนด์) 20.31 ดอลลาร์ $15.74 $15.74 $15.74
ปานกลาง (3 ปอนด์) 22.73 ดอลลาร์ 17.55 ดอลลาร์ 17.55 ดอลลาร์ 17.55 ดอลลาร์
หนัก (5 ปอนด์) 25.73 ดอลลาร์ 19.94 ดอลลาร์ 19.94 ดอลลาร์ 19.94 ดอลลาร์

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ UPS ที่ใช้ Shopify Shipping และคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อ:

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ UPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือ Shopify Shipping
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งของ UPS ให้ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากคุณได้ซื้อใบจ่าหน้าโดยใช้บัญชีผู้ใช้ UPS ของคุณเองและไม่ใช้ Shopify Shipping คุณต้องติดต่อ UPS โดยตรง:

ฝ่ายช่วยเหลือของ UPS (สหรัฐฯ)

คำสั่งซื้อภายในประเทศ: 1-800-742-5877

คำสั่งซื้อระหว่างประเทศ: 1-800-782-7892

TDD/TTY: 1-800-833-0056

อัตราระหว่างประเทศด้วย DHL Express

คุณสามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้ด้วย DHL Express Worldwide

คำอธิบายประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express Worldwide
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
DHL Express Worldwide * 2-5 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องเวลาไปยัง 220 ประเทศ

* รับประกันการจัดส่ง

หมายเหตุ: DHL Express สามารถจัดส่งได้จากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า

อัตรา DHL Express Worldwide

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

หมายเหตุ: DHL Express ไม่มีบริการจัดส่งไปยังรัสเซีย

อัตรา DHL Express Worldwide
ปลายทาง น้ำหนัก รายการอัตรา แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
แคนาดา เบา (1 ปอนด์) $77.78 $40.55 $28.54 $26.28
ปานกลาง (3 ปอนด์) $95.69 $48.26 $33.96 $31.28
หนัก (5 ปอนด์) $113.61 $59.61 $41.95 $38.63
ลอนดอน เบา (1 ปอนด์) $100.24 $48.74 $34.30 $31.59
ปานกลาง (3 ปอนด์) $136.15 $65.10 $48.81 $42.19
หนัก (5 ปอนด์) $178.27 $86.22 $60.68 $55.88
ออสเตรเลีย เบา (1 ปอนด์) $108.02 $53.96 $37.97 $34.98
ปานกลาง (3 ปอนด์) $147.15 $76.05 $53.52 $49.29
หนัก (5 ปอนด์) $182.67 $101.32 $71.30 $65.67
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เบา (1 ปอนด์) $90.93 $51.98 $36.58 $33.69
ปานกลาง (3 ปอนด์) $125.75 $72.07 $50.72 $46.72
หนัก (5 ปอนด์) $159.04 $90.52 $63.70 $58.67

หมายเหตุ: จะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหากปลายทางการจัดส่งของคุณอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โปรดตรวจสอบจากรายการพื้นที่ห่างไกลของ DHL ว่าไปรษณีย์ปลายทาง/รหัสไปรษณีย์ของคุณได้รับการพิจารณาว่าอยู่ห่างไกลหรือไม่

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ DHL Express ที่ใช้ Shopify Shipping และคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อ:

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ DHL Express และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือ Shopify Shipping
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเรื่องขอเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ให้ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

การจัดส่งภายในประเทศด้วย Canada Post

คุณสามารถจัดส่งภายในประเทศได้โดยใช้ประเภทพัสดุ Expedited Parcel, Xpresspost และ Priority

คำอธิบายของการให้บริการจัดส่งภายในประเทศ Canada Post
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
Expedited Parcel 1-7 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศแคนาดา
Xpresspost 1-2 วันทำการ จัดส่งเอกสารและพัสดุอย่างรวดเร็วภายในประเทศแคนาดา
ลำดับความสำคัญ วันทำการถัดไป การจัดส่งภายในประเทศที่รวดเร็วที่สุดของ Canada Post สำหรับเอกสารและพัสดุที่เน้นเรื่องเวลา

หมายเหตุ: Shopify Shipping ไม่มีอัตราค่าจัดส่งพัสดุปกติ อัตรา Expedited Parcel มีราคาถูกกว่าและจัดส่งได้รวดเร็วกว่า เมื่อใช้ Shopify Shipping

อัตรา Expedited Parcel

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากโตรอนโตไปยังคาลการีด้วย Shopify Shipping:

หมายเหตุ: ตัวอย่างอัตราด้านล่างแสดงในดอลลาร์แคนาดา

อัตรา Expedited Parcel
อัตราค่าจัดส่งแบบราคาปลีกปี 2018 แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบามาก (0.5 กก.) $14.66 $13.50 $12.99 $12.54
เบา (1.0 กก.) $15.59 $14.26 $13.68 $13.11
ปานกลาง (3 กก.) $19.14 $17.57 $16.88 $16.20
หนัก (5 กก.) $22.32 $20.55 $19.74 $19.01

อัตรา Xpresspost

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากโตรอนโตไปยังคาลการีด้วย Shopify Shipping:

หมายเหตุ: ตัวอย่างอัตราด้านล่างแสดงในดอลลาร์แคนาดา

อัตรา Xpresspost
อัตราค่าจัดส่งแบบราคาปลีกปี 2018 แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบามาก (0.5 กก.) $16.37 $15.25 $14.89 $14.60
เบา (1.0 กก.) $21.68 $20.18 $19.80 $19.55
ปานกลาง (3 กก.) $39.93 $37.41 $36.84 $36.22
หนัก (5 กก.) $50.91 $47.78 $47.21 $46.56

อัตรา Priority

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากโตรอนโตไปยังคาลการีด้วย Shopify Shipping:

หมายเหตุ: ตัวอย่างอัตราด้านล่างแสดงในดอลลาร์แคนาดา

อัตรา Priority
อัตราค่าจัดส่งแบบราคาปลีกปี 2018 แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบามาก (0.5 กก.) $41.77 $39.26 $38.57 $37.86
เบา (1.0 กก.) $42.65 $39.79 $39.10 $38.38
ปานกลาง (3 กก.) $57.21 $53.37 $52.22 $51.08
หนัก (5 กก.) $70.79 $65.92 $64.32 $62.86

การจัดส่งในสหรัฐอเมริกาด้วย Canada Post

Canada Post เสนอตัวเลือกต่างๆ จำนวนมากสำหรับการจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา รวมถึง Xpresspost สหรัฐอเมริกา และ Expedited Parcel สหรัฐอเมริกา

คำอธิบายประเภทบริการจัดส่งของ Canada Post ไปยังสหรัฐอเมริกา
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
Small Packet™ สหรัฐอเมริกา - ทางอากาศ 5-8 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กและน้ำหนักเบา (ต่ำกว่า 1 กก.) ไปยังสหรัฐฯ
Tracked Packet™ - สหรัฐอเมริกา 4-7 วันทำการ จัดส่งสิ่งของขนาดเล็กและน้ำหนักเบา (ต่ำกว่า 1 กก.) ไปยังสหรัฐฯ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
Expedited Parcel™ - สหรัฐอเมริกา 4-7 วันทำการ จัดส่งพัสดุขนาดใหญ่กว่าและน้ำหนักมากกว่า (ต่ำกว่า 30 กก.) ไปยังสหรัฐฯ
Xpresspost™ - สหรัฐอเมริกา 2-3 วันทำการ ตัวเลือกที่รวดเร็วที่สุดของ Canada Post สำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังสหรัฐฯ

อัตรา Xpresspost สหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากโตรอนโตไปยังนิวยอร์กด้วย Shopify Shipping:

หมายเหตุ: ตัวอย่างอัตราด้านล่างแสดงในดอลลาร์แคนาดา

อัตรา Xpresspost สหรัฐอเมริกา
อัตราค่าจัดส่งแบบราคาปลีกปี 2018 แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบามาก (0.5 กก.) $30.25 $28.16 $27.39 $26.84
เบา (1.0 กก.) $32.64 $30.63 $29.48 $29.10
ปานกลาง (3 กก.) $39.80 $37.28 $37.06 $36.54
หนัก (5 กก.) $51.29 $48.07 $44.89 $44.74

อัตรา Expedited Parcel สหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากโตรอนโตไปยังนิวยอร์กด้วย Shopify Shipping:

หมายเหตุ: ตัวอย่างอัตราด้านล่างแสดงในดอลลาร์แคนาดา

อัตรา Expedited Parcel สหรัฐอเมริกา
อัตราค่าจัดส่งแบบราคาปลีกปี 2018 แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบามาก (0.5 กก.) $19.72 $18.53 $18.26 $18.17
เบา (1.0 กก.) $21.44 $20.20 $19.58 $19.22
ปานกลาง (3 กก.) $26.75 $25.21 $24.74 $24.68
หนัก (5 กก.) $32.11 $29.89 $29.48 $29.42

หมายเหตุ: Shopify Shipping ไม่ได้เสนออัตรา Priority Worldwide สำหรับการจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา

อัตรา International ด้วย Canada Post

Canada Post เสนอ Xpresspost International สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ

อัตรา International ด้วย Canada Post
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์การจัดส่ง คำอธิบาย
Small Packet™ International - ภาคพื้นดินหรือทางอากาศ ทางอากาศ: 6-10 วันทำการ ภาคพื้นดิน: 1-3 เดือน วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งสิ่งของขนาดเล็กและน้ำหนักเบา (ต่ำกว่า 2 กก.) ที่ไม่เร่งด่วนระหว่างประเทศ
International Parcel™ - ภาคพื้นดินหรือทางอากาศ ทางอากาศ: มากกว่า 12 วันทำการ ภาคพื้นดิน: 1-3 เดือน วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่ไม่เร่งด่วนระหว่างประเทศ จัดส่งไปยังประเทศที่ไม่มี Xpresspost - International
Tracked Packet™ - International 6-10 วันทำการ วิธีจัดส่งสิ่งของขนาดเล็กและน้ำหนักเบา (ต่ำกว่า 2 กก.) ไปยัง 31 ประเทศ
Xpresspost™ - International 4-7 วันทำการ ตัวเลือกการจัดส่งที่รวดเร็วที่สุดของ Canada Post ไปยัง 70 ประเทศ

หมายเหตุ: Shopify Shipping ไม่มีอัตราค่าจัดส่ง Priority Worldwide ระหว่างประเทศ

อัตรา Xpresspost International

ตัวอย่างอัตราด้านล่างไม่ได้รวมภาษีหรือการเก็บค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจัดส่งจากโตรอนโตไปยังลอนดอนด้วย Shopify Shipping:

หมายเหตุ: ตัวอย่างอัตราด้านล่างแสดงในดอลลาร์แคนาดา

อัตรา Xpresspost International
อัตราค่าจัดส่งแบบราคาปลีกปี 2018 แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced Shopify
เบามาก (0.5 กก.) $65.06 $60.56 $51.27 $50.17
เบา (1.0 กก.) $72.81 $67.86 $62.40 $57.05
ปานกลาง (3 กก.) $105.01 $97.70 $89.09 $83.78
หนัก (5 กก.) $147.27 $133.78 $120.75 $112.90

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ Canada Post ที่ใช้ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือให้ดูตารางต่อไปนี้

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canada Post และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Canada Post
เรียกร้องสินไหม การใช้สิทธิ์รับของ Canada Post
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Canada Post

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี