การเพิ่มรหัส HS ให้กับสินค้าของคุณ

หากคุณจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ สินค้าแต่ละรายการของคุณจะต้องมีรหัส HS

พิกัดศุลกากรคือรหัสการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีความยาวหกหลักซึ่งใช้เพื่ออธิบายว่าสินค้าคืออะไร การเพิ่มรหัส HS ให้กับสินค้าของคุณจะช่วยหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ความล่าช้าของพรมแดน การถูกยึดสินค้า หรือการปฏิเสธการนําเข้า คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดศุลกากรได้จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

เพิ่มพิกัดศุลกากรระหว่างการซื้อใบจ่าหน้า

หากคุณยังไม่ได้เพิ่มรหัส HS ไปยังสินค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มรหัสดังกล่าวได้ระหว่างการซื้อใบจ่าหน้า

ขั้นตอน:

 1. ให้คลิก “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่มีรายการที่ยังไม่ได้จัดการ
 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. ในส่วนรายการ ให้คลิกที่ “แก้ไขข้อมูลที่กำหนดเอง
 5. เพิ่มรหัส HS ของสินค้าแต่ละรายการ
 6. ทางเลือก: เลือกบันทึกข้อมูลการจัดส่งไปยังรายละเอียดสินค้า เพื่ออัปเดตสินค้าของคุณด้วยรหัส HS
 7. ในส่วน อัปเดตแบบฟอร์มใบศุลกากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • อัปเดตหลายคำสั่งซื้อ
  • เฉพาะคำสั่งซื้อนี้เท่านั้น
 8. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มพิกัดศุลกากรในหน้าสินค้า

หากคุณไม่ได้มีสินค้าจำนวนมากในการอัปเดตและไม่ทราบว่ารหัส HS สินค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มรหัส HS คุณสามารถเพิ่มรหัส HS ลงในหน้าสินค้าได้โดยตรง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก เพิ่มข้อมูลแบบกำหนดเอง

 4. ในช่องรหัสพิกัดศุลกากร (HS) ให้ป้อนรหัสพิกัด HS หากคุณไม่มีพิกัด HS สำหรับสินค้าของคุณ ให้เริ่มพิมพ์ข้อความอธิบายสินค้าเพื่อค้นหารหัสที่เหมาะสม

 5. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มพิกัดศุลกากรโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

หากคุณไม่ได้มีสินค้าจำนวนมากให้อัปเดตและทราบรหัส HS สินค้าของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มรหัส HS และประเทศหรือภูมิภาคต้นทางได้โดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. ตรวจสอบสินค้าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 4. คลิกที่ “คอลัมน์

 5. ในส่วน การจัดส่ง ให้คลิกที่ พิกัดศุลกากร

 6. แก้ไขสินค้าของคุณตามจำเป็น จากนั้นคลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี