คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

หากต้องการให้พนักงานของคุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงเพื่อช่วยคุณบริหารร้านค้า คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานในการเข้าถึงส่วนหนึ่งๆ ของส่วนผู้ดูแล Shopify และฟีเจอร์ที่เจาะจง คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงให้แก่พนักงานหรือจํากัดให้เข้าถึงได้เฉพาะฟังก์ชันที่เจาะจง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพนักงานในร้านค้าคุณ

ในบางกรณี คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานหลายสิทธิ์เพื่อดำเนินงานบางส่วนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้เสร็จสิ้น

พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่ลดลงจะมีมุมมองของส่วนผู้ดูแล Shopify ที่ถูกลดขนาดทันทีที่คุณบันทึกสิทธิ์อนุญาต

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานทั่วไป

สิทธิ์อนุญาต

หน้าหลัก

สิทธิ์อนุญาตในส่วนหน้าหลักของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
หน้าหลัก อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหน้าแรกได้ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า

คำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตในส่วนคำสั่งซื้อของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
คำสั่งซื้อ อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง อัปเดต ลบ ยกเลิก และส่งออกคำสั่งซื้อ
รวมถึงอนุญาตให้พนักงานรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อได้
แก้ไขคำสั่งซื้อ สิทธิ์อนุญาตนี้จำเป็นสำหรับให้พนักงานสามารถแก้ไขรายการสินค้าและส่วนลดในคำสั่งซื้อได้
เรียกเก็บค่าบริการด้วยบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัย พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้ในการเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิตในส่วนนิรภัย ซึ่งเป็นข้อมูลบัตรเครดิตที่เก็บไว้ในส่วนนิรภัยของบัตรเครดิต สิทธิ์อนุญาตนี้มีผลกับสินค้าที่ซื้อผ่านตัวเลือกการซื้อที่เป็นการชำระเงินที่รอการตัดบัญชี เช่น การสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการทดลองก่อนซื้อเท่านั้น
ส่งออกคำสั่งซื้อ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

สิทธิ์อนุญาตในส่วนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ร่างคำสั่งซื้อ อนุญาตให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยนแปลง ลบ และทำซ้ำคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้
ส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน

สินค้า

สิทธิ์อนุญาตในส่วนสินค้าของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูสินค้า อนุญาตให้พนักงานสามารถดูสินค้าได้สิทธิ์อนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้พนักงานดูต้นทุนสินค้า
ดูต้นทุนสินค้า อนุญาตให้พนักงานสามารถดูต้นทุนสินค้าได้
สร้างและแก้ไขสินค้า อนุญาตให้พนักงานสร้าง แก้ไข นําเข้า เผยแพร่ แชร์ และเก็บถาวรสินค้าและคอลเลกชันสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้พนักงานแก้ไขต้นทุนสินค้าหรือราคาสินค้า
แก้ไขต้นทุนสินค้า อนุญาตให้พนักงานสามารถแก้ไขต้นทุนสินค้าได้
แก้ไขราคาสินค้า อนุญาตให้พนักงานแก้ไขราคาสินค้าได้
จัดการสินค้าคงคลัง อนุญาตให้พนักงานสร้าง ถ่ายโอน ติดตาม นําเข้า และส่งออกสินค้าคงคลัง
อนุญาตให้พนักงานแก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง SKU และบาร์โค้ดได้อนุญาตให้พนักงานดูประวัติการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของสินค้าและตัวเลือกสินค้าของสินค้าคงคลังที่กำลังถูกติดตามโดย Shopify และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังในส่วนรายงานสินค้าคงคลัง
ส่งออกรายการสินค้าและสินค้าคงคลัง อนุญาตให้พนักงานส่งออกสินค้าและสินค้าคงคลังได้
ลบสินค้าและคอลเลกชัน อนุญาตให้พนักงานลบสินค้า ตัวเลือกสินค้า และคอลเลกชัน

แค็ตตาล็อก

สิทธิ์อนุญาตในส่วนแค็ตตาล็อกของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูแค็ตตาล็อก อนุญาตให้พนักงานดูแค็ตตาล็อกได้
สร้างและแก้ไขแค็ตตาล็อก อนุญาตให้พนักงานดู สร้าง แก้ไข เก็บถาวร และนําเข้าแค็ตตาล็อก
ลบแค็ตตาล็อก อนุญาตให้พนักงานลบแค็ตตาล็อกได้

บัตรของขวัญ

สิทธิ์อนุญาตในส่วนบัตรของขวัญของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู สร้าง และลบบัตรของขวัญ อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง ออกบัตรของขวัญ และส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV ได้ หากพนักงานของคุณจำเป็นต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตในลูกค้าแก่พวกเขาด้วย

เนื้อหา

สิทธิ์อนุญาตในส่วนเนื้อหาของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ อนุญาตให้พนักงานดูคำนิยามของเมตาอ็อบเจกต์ รวมถึงรายละเอียดและเอนทรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สร้างและแก้ไขคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ อนุญาตให้พนักงานสร้างและแก้ไขคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์
ลบคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ อนุญาตให้พนักงานลบคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์
ดูรายการ อนุญาตให้พนักงานดูรายการเมตาอ็อบเจกต์ได้
สร้างและแก้ไขรายการ อนุญาตให้พนักงานสร้างและแก้ไขรายการเมตาอ็อบเจกต์ได้
ลบรายการ อนุญาตให้พนักงานลบรายการเมตาอ็อบเจกต์ได้

ลูกค้า

สิทธิ์อนุญาตในส่วนลูกค้าของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ลูกค้า อนุญาตให้พนักงานสามารถดู เพิ่ม แก้ไข และลบโปรไฟล์ลูกค้าได้
ส่งออกรายการลูกค้า พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกโปรไฟล์ลูกค้าได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
ลบข้อมูลลูกค้า อนุญาตให้สมาชิกพนักงานส่งคำขอลบข้อมูลของลูกค้าได้
ขอข้อมูลลูกค้า อนุญาตให้พนักงานส่งคำขอส่งออกข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบ CSV ให้กับลูกค้าได้
ผสานรวมลูกค้า อนุญาตให้พนักงานสามารถรวมโปรไฟล์ลูกค้าได้

ตัววิเคราะห์ข้อมูล

สิทธิ์อนุญาตในส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
รายงาน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูและสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าได้ โดยคุณไม่สามารถระบุรายงานที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
Live View อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหน้าภาพรวมและ Live View ซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าและช่องทางการขายได้

การตลาด

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการตลาดของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
การตลาด อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง และดำเนินแคมเปญการตลาดอัตโนมัติได้ หากคุณทำการตลาดโดยใช้แอปหรือช่องทางการขาย เช่น Shopify Email คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตของแอปและช่องทางที่เหมาะสม
และพนักงานอาจต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับหน้าหลักเพื่อดูข้อมูลวิเคราะห์การตลาดในหน้าการตลาดอีกด้วย

ส่วนลด

สิทธิ์อนุญาตในส่วนส่วนลดของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู สร้าง และลบส่วนลด อนุญาตให้พนักงานสามารถดูและสร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ รวมถึงส่งออกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV ได้

ร้านค้าออนไลน์

สิทธิ์อนุญาตในส่วนร้านค้าออนไลน์ของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ธีม อนุญาตให้พนักงานดู เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ธีมได้
ให้สิทธิ์พนักงานการเข้าถึงเครื่องมือ CLI
แก้ไขโค้ด อนุญาตให้พนักงานแก้ไขรหัสธีมได้โดยตรงผ่านเครื่องมือแก้ไขโค้ด
สิทธิ์อนุญาตนี้ไม่สามารถบล็อกหรือป้องกันการเข้าถึง Assets API ได้
การเข้าถึง เครื่องมือ CLI ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุญาต ธีม
โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ รวมถึงลบบล็อกโพสต์และหน้าได้
การนำทาง อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบการนำทางได้

การจัดการผู้ใช้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการจัดการผู้ใช้ของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
แก้ไขสิทธิ์อนุญาต อนุญาตให้พนักงานดูและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน และผู้ร่วมงาน

เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้เสมอพนักงานที่มี สิทธิ์อนุญาตแก้ไข สามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นๆ ได้ แต่มีเพียงสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและจัดการการตั้งค่าต้องมีสิทธิ์อนุญาตในธีมด้วยเพื่อให้สามารถมอบหรือลบสิทธิ์อนุญาตในธีมแก่พนักงานคนอื่นได้

หากพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต พนักงานคนนั้นสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต ให้กับพนักงานอื่นได้ โดยการมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานอื่นนั้น พนักงานที่มอบสิทธิ์อนุญาตต้องมีสิทธิ์อนุญาตเหมือนกันกับพนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
เพิ่มและลบพนักงาน อนุญาตให้สมาชิกพนักงานเพิ่มสมาชิกพนักงานคนอื่นๆ พร้อมกับอัปเดตหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกได้
จัดการคำขอร่วมงาน อนุญาตให้สมาชิกพนักงานตรวจสอบ ยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอจากผู้ร่วมงานไปยังร้านค้าได้
บริการเข้าสู่ระบบภายนอก อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหรืออัปเดตบริการเข้าสู่ระบบภายนอกในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตได้
เพิกถอนโทเค็นการเข้าถึงสำหรับพนักงานรายอื่น อนุญาตให้พนักงานเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการใช้อุปกรณ์ของพนักงานสำหรับแอป Shopify เช่น แอป Point of Sale, Shopify Inbox หรือ Shopify Mobile พนักงานทุกคนสามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของตนเองได้ แต่มีเพียงพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้เท่านั้นที่สามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของพนักงานคนอื่นได้

การพัฒนาแอป

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการพัฒนาแอปของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูแอปที่พัฒนาโดยพนักงานและผู้ร่วมงาน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูแอปที่พนักงานหรือผู้ร่วมงานของคุณได้พัฒนาขึ้นมาได้
พัฒนาแอป อนุญาตให้สมาชิกพนักงานอัปเดตแอปแบบปรับแต่งเองที่ติดตั้งในร้านค้าของคุณ
เปิดใช้การพัฒนาแอป อนุญาตให้พนักงานสามารถให้สิทธิ์แก่พนักงานและผู้ร่วมงานในการพัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะไม่อนุญาตให้พัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้

การตั้งค่าร้านค้า

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการตั้งค่าร้านค้าของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการการตั้งค่า อนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าถึงตัวเลือกการบริหารจัดการส่วนใหญ่ในหน้าการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตลอดจนสามารถสร้าง Webhook ได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการทำงานเพื่อจัดการระบบในหน้าการตั้งค่า
ภาษีและอากร อนุญาตให้พนักงานจัดการภาษีและอากร
ตำแหน่งที่ตั้ง อนุญาตให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยน และลบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้สต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลังได้
โดเมน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูและแก้ไขการตั้งค่าโดเมนได้
ถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่ง อนุญาตให้สมาชิกพนักงานถ่ายโอนโดเมนของร้านค้าไปยังร้านค้าอื่นบน Shopify ได้ หากต้องการถ่ายโอนโดเมน สมาชิกพนักงานต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • เป็นสมาชิกพนักงานในทั้งสองร้านค้า
  • ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้จากทั้งสองร้านค้า
นโยบายของร้านค้า อนุญาตให้พนักงานสร้างและจัดการนโยบายของร้านค้า

การเงิน

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการเงินของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน อนุญาตให้พนักงานสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้:
  • ดู ดาวน์โหลด หรือส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify
  • ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน
  • รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน
ผู้ร่วมงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้จะไม่ได้รับอีเมลเรียกเก็บเงิน
แก้ไขวิธีการชำระการเรียกเก็บเงินและชำระใบแจ้งหนี้ อนุญาตให้สมาชิกพนักงานเพิ่มวิธีการชำระเงินในหน้า การเรียกเก็บเงิน และต้องจ่ายค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงิน หากการชำระเงินล้มเหลว
จัดการแผน อนุญาตให้พนักงานเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครใช้งานของร้านค้าได้ ทั้งนี้ มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถหยุดใช้งานร้านค้าชั่วคราวหรือปิดใช้งานร้านค้าได้
จัดการการเรียกเก็บเงินของแอป อนุญาตให้สมาชิกพนักงานดูการเรียกเก็บเงินของแอปในการซื้อแบบใช้ครั้งแรก การใช้งานแอป และการสมัครใช้งานแอป
ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments อนุญาตให้พนักงานสามารถดูการตั้งค่า Shopify Payments ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ และธุรกรรมได้
จัดการการตั้งค่าการชำระเงิน อนุญาตให้พนักงานจัดการวิธีการชำระเงินอื่นที่นอกเหนือจาก Shopify Payments ได้แก่ PayPal, ผู้ให้บริการจากภายนอก, การชำระเงินด้วยตนเอง และ การชำระเงินประเภทอื่นๆ
ดูกิจกรรมในบัญชี Balance อนุญาตให้พนักงานดูธุรกรรมใน Shopify Balance และจํานวนเงินที่สามารถใช้จ่ายได้

สิทธิ์อนุญาตของแอปและช่องทาง

พนักงานสามารถดูและเข้าถึงแอปและช่องทางการขายที่คุณระบุได้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนแอปและช่องทางของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต ช่วยให้พนักงานติดตั้งและจัดการแอปและช่องทางการขายได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการและติดตั้งแอปกับช่องทาง อนุญาตให้พนักงานสามารถจัดการแอปและช่องทางได้หากมีสิทธิ์อนุญาตตรงกับที่แอปหรือช่องทางนั้นกำหนด พนักงานจะสามารถเพิ่ม เข้าถึง หรือลบแอปและช่องทางได้ หากในอนาคตมีการติดตั้งแอปหรือช่องทางใหม่ พนักงานก็จะสามารถเข้าถึงหรือลบแอปหรือช่องทางเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว
อนุมัติค่าใช้จ่ายแอป อนุญาตให้พนักงานสามารถติดตั้งแอปที่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บครั้งเดียวหรือการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บแบบต่อเนื่องได้ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้ในการติดตั้งแอปที่เสนอช่วงทดลองใช้ฟรีซึ่งจะกลายเป็นการสมัครใช้งานแบบชําระเงิน
แอปและช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจง หากคุณทำเครื่องหมายที่แอปและช่องทางการขายใดก็ตาม พนักงานจะทำได้เพียงเข้าถึงแอปและช่องทางการขายเหล่านั้นและจะไม่สามารถติดตั้งหรือลบแอปได้ หากมีการติดตั้งแอปใหม่ในอนาคต คุณต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตนี้เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี