คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

หากต้องการให้พนักงานของคุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงเพื่อช่วยคุณดำเนินร้านค้าของคุณ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตบางส่วนของ Shopify admin และฟีเจอร์บางอย่างแก่พนักงาน คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงหรือจํากัดการเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างได้โดยขึ้นอยู่กับบทบาทของพนักงานในร้านค้าของคุณ ในบางกรณี คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานหลายสิทธิ์เพื่อจัดการงานบางส่วนใน Shopify admin ของคุณให้เสร็จสิ้น

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานทั่วไป

สิทธิ์อนุญาตในส่วนทั่วไปของหน้าจะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงหน้าต่างๆ ใน shopify admin ได้ รวมถึงรายงานและสิทธิ์เข้าถึงคำสั่งซื้อ
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
หน้าหลัก ช่วยให้พนักงานสามารถดูหน้าแรกได้ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า
คำสั่งซื้อ

เปิดให้พนักงานสามารถดู สร้าง อัปเดต ลบ ยกเลิก และส่งออกคำสั่งซื้อ รวมถึงรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อได้

  • แก้ไขคำสั่งซื้อ: สิทธิ์อนุญาตนี้จำเป็นสำหรับให้พนักงานสามารถแก้ไขรายการสินค้าและส่วนลดในคำสั่งซื้อได้
  • ส่งออกคำสั่งซื้อ: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
ร่างคำสั่งซื้อ

ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยนแปลง และลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

  • ส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
สินค้า ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง นำเข้า และเปลี่ยนแปลงสินค้า คอลเลกชัน และสินค้าคงคลังได้
บัตรของขวัญ

ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง ออกบัตรของขวัญ และส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV ได้

หากพนักงานของคุณจำเป็นต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตในลูกค้าแก่พวกเขาด้วย

รายงาน ช่วยให้พนักงานสามารถดูและสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า โดยคุณไม่สามารถระบุรายงานที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
แดชบอร์ด ช่วยให้พนักงานสามารถดูหน้าภาพรวมและ Live View ซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าและช่องทางการขายได้
การตลาด ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง และออกแบบแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ หากคุณทำการตลาดโดยใช้แอปหรือช่องทางการขาย เช่น ใช้ Shopify Email คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงแอปและช่องทางที่เหมาะสมด้วย
ส่วนลด ช่วยให้พนักงานสามารถ ดู สร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ และส่งออกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV ได้

สิทธิ์อนุญาตของร้านค้าออนไลน์

สิทธิ์อนุญาตในร้านค้าออนไลน์ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อหน้าตาของร้านค้าออนไลน์ของคุณ
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ธีม ช่วยให้พนักงานสามารถดู เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ธีมได้
โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ รวมถึงลบบล็อกโพสต์และหน้าได้
การนำทาง ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบการนำทางได้
โดเมน ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง นำเข้า และเปลี่ยนแปลงสินค้า คอลเลกชัน และสินค้าคงคลังได้

สิทธิ์อนุญาตในการบริหารจัดการ

มีเพียงเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานหรือข้อมูลธนาคารของร้านค้าได้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการบริหารจัดการของ Shopify admin จะช่วยให้พนักงานสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานคนอื่นได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการการตั้งค่า

ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงตัวเลือกการบริหารจัดการส่วนใหญ่ในหน้าการตั้งค่าของ Shopify admin และสร้าง Webhook ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับเข้าถึงงานบริหารจัดการในหน้าการตั้งค่า ให้ดูที่ <a href "/manual/your-account/staff-accounts/staff-permissions/settings-permissions">การเข้าถึงฟีเจอร์การบริหารจัดการในหน้าการตั้งค่า

จัดการตำแหน่งที่ตั้ง ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยน และลบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้สต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลังได้
แก้ไขสิทธิ์อนุญาต

ช่วยให้พนักงานสามารถดูและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงานกับ <a href "/manual/your-account/staff-accounts/collaborator-accounts">ผู้ร่วมงานได้

เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้เสมอ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตจะสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นได้ แต่จะแก้ไขได้เฉพาะสิทธิ์อนุญาตที่พวกเขามีอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและจัดการการตั้งค่าต้องมีสิทธิ์อนุญาตในธีมด้วยเพื่อให้สามารถมอบหรือลบสิทธิ์อนุญาตในธีมแก่พนักงานอื่นได้

หากพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต พนักงานคนนั้นสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้กับพนักงานอื่นได้ โดยการมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานอื่นนั้น พนักงานที่มอบสิทธิ์อนุญาตต้องมีสิทธิ์อนุญาตเหมือนกันกับพนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

  • เพิ่มและลบพนักงาน: ช่วยให้พนักงานสามารถเพิ่มพนักงานอื่น รวมถึงอัปเดตหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน
ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments ช่วยให้พนักงานสามารถดูการตั้งค่า Shopify Payments, ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ และธุรกรรมได้
ดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน

ช่วยให้พนักงานสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้:

  • ดู ดาวน์โหลด หรือส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify
  • ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน
  • รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน

<a href "/manual/your-account/staff-accounts/collaborator-accounts">ผู้ร่วมงาน ผู้ที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้แต่ไม่ได้รับอีเมลการเรียกเก็บเงิน

ดูแอปส่วนตัว

ช่วยให้พนักงานสามารถดูแอปส่วนตัวที่ติดตั้งไว้ในร้านค้าของคุณได้

  • แก้ไขรายละเอียดและสิทธิ์อนุญาตของแอปส่วนตัว: เปิดให้แอปส่วนตัวมีสิทธิ์ในการอ่าน เขียน และทำการเปลี่ยนแปลงร้านค้าของคุณ

สิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงแอปและช่องทาง

พนักงานสามารถดูและเข้าถึงแอปและช่องทางการขายที่คุณระบุได้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนแอปและช่องทางของ Shopify admin ช่วยให้พนักงานสามารถติดตั้งและจัดการแอปและช่องทางการขายได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการและติดตั้งแอปกับช่องทาง

ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการแอปและช่องทางได้หากมีสิทธิ์อนุญาตตรงกับที่แอปหรือช่องทางนั้นกำหนด พนักงานจะสามารถเพิ่ม เข้าถึง หรือลบแอปและช่องทางได้ หากในอนาคตมีการติดตั้งแอปหรือช่องทางใหม่ พนักงานก็จะสามารถเข้าถึงหรือลบแอปหรือช่องทางเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว

  • อนุมัติค่าใช้จ่ายแอป: ช่วยให้พนักงานสามารถติดตั้งแอปที่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บครั้งเดียวหรือการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บแบบต่อเนื่อง พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้ในการติดตั้งแอปที่เสนอช่วงทดลองใช้งานฟรีซึ่งจะกลายเป็นการสมัครใช้งานแบบชําระเงิน
แอปและช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจง หากคุณทำเครื่องหมายที่แอปและช่องทางการขายใดก็ตาม พนักงานจะทำได้เพียงเข้าถึงแอปและช่องทางการขายเหล่านั้นและจะไม่สามารถติดตั้งหรือลบแอปได้ หากมีการติดตั้งแอปใหม่ในอนาคต คุณต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตนี้เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี