คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

หากต้องการให้พนักงานของคุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงเพื่อช่วยคุณบริหารร้านค้า คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานในการเข้าถึงส่วนหนึ่งๆ ของส่วนผู้ดูแล Shopify และฟีเจอร์ที่เจาะจง คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงให้แก่พนักงานหรือจํากัดให้เข้าถึงได้เฉพาะฟังก์ชันที่เจาะจง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพนักงานในร้านค้าคุณ

ในบางกรณี คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานหลายสิทธิ์เพื่อดำเนินงานบางส่วนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณให้เสร็จสิ้น

พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่ลดลงจะมีมุมมองของส่วนผู้ดูแล Shopify ที่ถูกลดขนาดทันทีที่คุณบันทึกสิทธิ์อนุญาต

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานทั่วไป

สิทธิ์อนุญาต

หน้าหลัก

สิทธิ์อนุญาตในส่วนหน้าหลักของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
หน้าหลัก อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหน้าแรกได้ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า

คำสั่งซื้อ

สิทธิ์อนุญาตในส่วนคำสั่งซื้อของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู อนุญาตให้พนักงานดูคำสั่งซื้อ
จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ อนุญาตให้พนักงานแก้ไขและอัปเดตแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเฉพาะรายการ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจัดส่ง แท็ก และเมตาฟิลด์ รวมถึงดำเนินการต่างๆ เช่น การส่งใบแจ้งหนี้ การเก็บถาวรหรือยกเลิกการเก็บถาวรคำสั่งซื้อ
แก้ไขสินค้าเฉพาะรายการ อนุญาตให้พนักงานเพิ่มหรือลบสินค้าเฉพาะรายการออกจากคำสั่งซื้อ
ใช้ส่วนลด อนุญาตให้พนักงานใช้ส่วนลดกับสินค้าเฉพาะรายการที่มีอยู่หรือสินค้าใหม่ในคำสั่งซื้อ
ตั้งข้อกำหนดในการชำระเงิน อนุญาตให้พนักงานเพิ่มข้อกำหนดในการชำระเงินให้กับคำสั่งซื้อหรือแก้ไขข้อกำหนดในการชำระเงินที่มีอยู่
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต อนุญาตให้พนักงานเรียกเก็บเงินโดยการป้อนข้อมูลบัตรเครดิต
เรียกเก็บค่าบริการด้วยบัตรที่อยู่ในส่วนนิรภัย อนุญาตให้พนักงานสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิตที่จัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อมูลบัตรเครดิตที่เก็บไว้ในส่วนนิรภัยของบัตรเครดิตสิทธิ์อนุญาตนี้มีผลกับสินค้าที่ซื้อผ่านตัวเลือกการซื้อที่เป็นการชำระเงินที่รอการตัดบัญชี เช่น การสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการทดลองก่อนซื้อเท่านั้น
ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว อนุญาตให้พนักงานทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าชำระเงินแล้ว
จัดเก็บการชำระเงิน อนุญาตให้พนักงานจัดเก็บการชำระเงินค่าคำสั่งซื้อด้วยตนเอง
จัดการและจัดส่ง อนุญาตให้พนักงานจัดการและจัดส่งคำสั่งซื้อ
ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง อนุญาตให้พนักงานสร้างและซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
คืนสินค้า อนุญาตให้พนักงานสร้างและประมวลผลการคืนสินค้า
การคืนเงิน อนุญาตให้พนักงานคืนเงินและคืนสินค้าในคำสั่งซื้อกลับสต็อก
ยกเลิก อนุญาตให้พนักงานยกเลิกคำสั่งซื้อ
ส่งออก อนุญาตให้พนักงานส่งออกคำสั่งซื้อ
ลบ อนุญาตให้พนักงานลบคำสั่งซื้อ
ขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น
จัดการ อนุญาตให้พนักงานจัดการขั้นตอนการชำระเงินที่ยังไม่เสร็จสิ้น

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

สิทธิ์อนุญาตในส่วนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู อนุญาตให้พนักงานดูคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
สร้างและแก้ไข อนุญาตให้พนักงานสร้างและแก้ไขคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ทำซ้ำคำสั่งซื้อ ส่งและแชร์ใบแจ้งหนี้ รวมถึงอัปเดตข้อมูลติดต่อลูกค้าและข้อมูลการจัดส่ง
สิทธิ์อนุญาตนี้ต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อให้พนักงานสามารถเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเป็นคำสั่งซื้อได้ สิทธิ์อนุญาตในการชําระเงินจะรวมถึงตั้งข้อกำหนดในการชำระเงิน เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต หรือทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าชำระเงินแล้ว
ใช้ส่วนลด อนุญาตให้พนักงานใช้และลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการและคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง โดยพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาต ส่วนลด ในการใช้รหัสส่วนลด
ตั้งข้อกำหนดในการชำระเงิน อนุญาตให้พนักงานตั้งค่าข้อกำหนดในการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้เป็นคำสั่งซื้อ
เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต อนุญาตให้พนักงานเรียกเก็บเงินโดยการป้อนข้อมูลบัตรเครดิต
ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว อนุญาตให้พนักงานทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าชำระเงินแล้ว
ส่งออก อนุญาตให้พนักงานส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
ลบ อนุญาตให้พนักงานลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

สินค้า

สิทธิ์อนุญาตในส่วนสินค้าของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู อนุญาตให้พนักงานสามารถดูสินค้าได้สิทธิ์อนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้พนักงานดูต้นทุนสินค้า
ดูต้นทุน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูต้นทุนสินค้าได้
สร้างและแก้ไข อนุญาตให้พนักงานสร้าง แก้ไข นําเข้า เผยแพร่ แชร์ และเก็บถาวรสินค้าและคอลเลกชันสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้พนักงานแก้ไขต้นทุนสินค้าหรือราคาสินค้า
แก้ไขต้นทุน อนุญาตให้พนักงานสามารถแก้ไขต้นทุนสินค้าได้
แก้ไขราคา อนุญาตให้พนักงานแก้ไขราคาสินค้าได้
ส่งออก อนุญาตให้พนักงานส่งออกสินค้าและสินค้าคงคลังได้
ลบ อนุญาตให้พนักงานลบสินค้า ตัวเลือกสินค้า และคอลเลกชัน
สินค้าคงคลัง
จัดการ อนุญาตให้พนักงานสร้าง ถ่ายโอน ติดตาม นําเข้า และส่งออกสินค้าคงคลัง
อนุญาตให้พนักงานแก้ไขปริมาณสินค้าคงคลัง SKU และบาร์โค้ดได้อนุญาตให้พนักงานดูประวัติการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังของสินค้าและตัวเลือกสินค้าของสินค้าคงคลังที่กำลังถูกติดตามโดย Shopify และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังในส่วนรายงานสินค้าคงคลัง

แค็ตตาล็อก

สิทธิ์อนุญาตในส่วนแค็ตตาล็อกของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู อนุญาตให้พนักงานดูแค็ตตาล็อกได้
สร้างและแก้ไข อนุญาตให้พนักงานดู สร้าง แก้ไข เก็บถาวร และนําเข้าแค็ตตาล็อก
ลบ อนุญาตให้พนักงานลบแค็ตตาล็อกได้

บัตรของขวัญ

สิทธิ์อนุญาตในส่วนบัตรของขวัญของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู สร้าง และลบ อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง ลบบัตรของขวัญ และส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV ได้ หากพนักงานของคุณจำเป็นต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตลูกค้าแก่พนักงานด้วย

เนื้อหา

สิทธิ์อนุญาตในส่วนเนื้อหาของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
คำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์
ดู อนุญาตให้พนักงานดูคำนิยามของเมตาอ็อบเจกต์ รวมถึงรายละเอียดและเอนทรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สร้างและแก้ไข อนุญาตให้พนักงานสร้างและแก้ไขคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์
ลบ อนุญาตให้พนักงานลบคำจำกัดความของเมตาอ็อบเจกต์
เอนทรี
ดู อนุญาตให้พนักงานดูรายการเมตาอ็อบเจกต์ได้
สร้างและแก้ไข อนุญาตให้พนักงานสร้างและแก้ไขรายการเมตาอ็อบเจกต์ได้
ลบ อนุญาตให้พนักงานลบรายการเมตาอ็อบเจกต์ได้

ลูกค้า

สิทธิ์อนุญาตในส่วนลูกค้าของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ลูกค้า อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง แก้ไข และลบโปรไฟล์ลูกค้าได้
ลบข้อมูลส่วนตัว อนุญาตให้สมาชิกพนักงานส่งคำขอลบข้อมูลของลูกค้าได้
ขอข้อมูล อนุญาตให้พนักงานส่งคำขอส่งออกข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบ CSV ให้กับลูกค้าได้
ส่งออก พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกโปรไฟล์ลูกค้าได้
ผสาน อนุญาตให้พนักงานผสานรวมโปรไฟล์ลูกค้า
ดูธุรกรรมเครดิตร้านค้า อนุญาตให้พนักงานดูรายละเอียดของธุรกรรมบัญชีเครดิตร้านค้าได้
แก้ไขเครดิตร้านค้า อนุญาตให้พนักงานหักเงินและเครดิตบัญชีเครดิตร้านค้าของลูกค้าได้

บริษัท

สิทธิ์สำหรับพนักงานในองค์กร Plus จะต้องตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับร้านค้าแต่ละแห่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่คุณจะเลือกสร้างบทบาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าองค์กร

สิทธิ์อนุญาต Plus เท่านั้นในส่วนบริษัทของหน้า สิทธิ์อนุญาตร้านค้า
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูบริษัท ช่วยให้พนักงานสามารถดูบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งบริษัทได้
สร้างและแก้ไขบริษัท อนุญาตให้พนักงานดู สร้าง และแก้ไขบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งบริษัทได้
มอบหมายให้พนักงานรายอื่นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท อนุญาตให้พนักงานมอบหมายพนักงานคนอื่นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทโดยเฉพาะ
ลบบริษัท ช่วยให้พนักงานสามารถลบบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งบริษัทได้
จำกัดสิทธิ์อนุญาตในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่ได้รับมอบหมาย จำกัดให้ผู้ดูแลระบบแสดงเฉพาะคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินลูกค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่มอบหมายให้กับพนักงาน

หน้าอื่นๆ ทั้งหมดในผู้ดูแลระบบจะไม่ถูกกรองโดยบริษัท ค่าของลูกค้าบางอย่าง เช่น จำนวนเงินที่ใช้ไปของมูลค่าคำสั่งซื้อ จะแสดงผลรวมสำหรับสถานที่ทั้งหมด แทนที่จะแสดงเฉพาะผลรวมสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายจากพนักงาน

ตัววิเคราะห์ข้อมูล

สิทธิ์อนุญาตในส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
รายงาน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูและสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าได้ โดยคุณไม่สามารถระบุรายงานที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
แดชบอร์ด อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหน้าภาพรวมและ Live View ซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าและช่องทางการขายได้

การตลาด

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการตลาดของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู สร้าง และลบแคมเปญ อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง และดำเนินแคมเปญการตลาดอัตโนมัติได้ หากคุณทำการตลาดโดยใช้แอปหรือช่องทางการขาย เช่น Shopify Email คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตของแอปและช่องทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้พนักงานอาจต้องมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับหน้าหลักและรายงานเพื่อดูข้อมูลวิเคราะห์การตลาดในหน้าการตลาดอีกด้วย

ส่วนลด

สิทธิ์อนุญาตในส่วนส่วนลดของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดู สร้าง และลบ อนุญาตให้พนักงานสามารถดูและสร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ รวมถึงส่งออกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV ได้

ร้านค้าออนไลน์

สิทธิ์อนุญาตในส่วนร้านค้าออนไลน์ของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ธีม อนุญาตให้พนักงานสามารถดู เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ธีมฟรีหรือธีมแบบมีค่าใช้จ่ายในส่วนไลบรารีธีมของหน้าธีมของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ โดยการดำเนินการนี้จะมอบสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมืออินเตอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) ให้กับพนักงานด้วยนอกจากนี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตแอปและช่องทางเพื่อติดตั้งธีมเพิ่มเติมจาก Shopify Theme Store หรือเพื่อซื้อธีมทดลองใช้งานที่มีอยู่ในไลบรารีธีม ทั้งนี้ ต้องมีการจัดการและติดตั้งแอปและช่องทางเพื่อติดตั้งธีมเพิ่มเติม รวมถึงต้องอนุมัติค่าใช้จ่ายแอปเพื่อติดตั้งธีมแบบมีค่าใช้จ่าย
แก้ไขโค้ด อนุญาตให้พนักงานแก้ไขรหัสธีมได้โดยตรงผ่านเครื่องมือแก้ไขโค้ด
สิทธิ์อนุญาตนี้ไม่สามารถบล็อกหรือป้องกันการเข้าถึง Assets API ได้
การเข้าถึง เครื่องมือ CLI ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุญาต ธีม
โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ รวมถึงลบบล็อกโพสต์และหน้าได้
การนำทาง อนุญาตให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบการนำทางได้

ผู้ใช้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการจัดการผู้ใช้ของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
แก้ไขสิทธิ์อนุญาต อนุญาตให้พนักงานดูและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน และผู้ร่วมงาน

เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้เสมอพนักงานที่มี สิทธิ์อนุญาตแก้ไข สามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นๆ ได้ แต่มีเพียงสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและจัดการการตั้งค่าต้องมีสิทธิ์อนุญาตในธีมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมอบหรือลบสิทธิ์อนุญาตในธีมแก่พนักงานคนอื่นได้

หากพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต พนักงานคนนั้นสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต ให้กับพนักงานอื่นได้ โดยการมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานอื่นนั้น พนักงานที่มอบสิทธิ์อนุญาตต้องมีสิทธิ์อนุญาตเหมือนกันกับพนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
เพิ่มและนำออก อนุญาตให้สมาชิกพนักงานเพิ่มสมาชิกพนักงานคนอื่นๆ พร้อมกับอัปเดตหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานออกได้
บริการเข้าสู่ระบบภายนอก อนุญาตให้พนักงานสามารถดูหรืออัปเดตบริการเข้าสู่ระบบภายนอกในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตได้
เพิกถอนโทเค็นการเข้าถึง อนุญาตให้พนักงานเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการใช้อุปกรณ์ของพนักงานสำหรับแอป Shopify เช่น แอป Point of Sale, แอป Shopify Inbox หรือแอป Shopify พนักงานทุกคนสามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของตนเองได้ แต่มีเพียงพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้เท่านั้นที่สามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของพนักงานคนอื่นได้
ผู้ร่วมงาน
จัดการคำขอร่วมงาน อนุญาตให้สมาชิกพนักงานตรวจสอบ ยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอจากผู้ร่วมงานไปยังร้านค้าได้

การพัฒนาแอป

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการพัฒนาแอปของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูแอปที่พัฒนาโดยพนักงานและผู้ร่วมงาน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูแอปที่พนักงานหรือผู้ร่วมงานของคุณได้พัฒนาขึ้นมาได้
พัฒนา อนุญาตให้สมาชิกพนักงานสร้างและอัปเดตแอปแบบกำหนดเองที่ติดตั้งในร้านค้าของคุณ
เปิดใช้การพัฒนา อนุญาตให้พนักงานสามารถให้สิทธิ์แก่พนักงานและผู้ร่วมงานในการพัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะไม่อนุญาตให้พัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้

การตั้งค่าร้านค้า

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการตั้งค่าร้านค้าของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการการตั้งค่า อนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าถึงตัวเลือกการบริหารจัดการส่วนใหญ่ในหน้าการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ตลอดจนสามารถสร้าง Webhook ได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการทำงานเพื่อจัดการระบบในหน้าการตั้งค่า
การจัดส่งและส่งมอบ อนุญาตให้พนักงานจัดการการตั้งค่าการจัดส่งแะส่งมอบ
ภาษีและอากร อนุญาตให้พนักงานจัดการภาษีและอากร
ตำแหน่งที่ตั้ง อนุญาตให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยน และลบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้สต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลังได้
เครดิตร้านค้า อนุญาตให้พนักงานจัดการการตั้งค่าเครดิตร้านค้าได้
โดเมน อนุญาตให้พนักงานสามารถดูและแก้ไขการตั้งค่าโดเมนได้
ถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่ง อนุญาตให้สมาชิกพนักงานถ่ายโอนโดเมนของร้านค้าไปยังร้านค้าอื่นบน Shopify ได้ หากต้องการถ่ายโอนโดเมน สมาชิกพนักงานต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • เป็นสมาชิกพนักงานในทั้งสองร้านค้า
  • ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้จากทั้งสองร้านค้า
ดูกิจกรรมของลูกค้า อนุญาตให้พนักงานดูกิจกรรมของลูกค้า รวมถึงพิกเซลของแอปและพิกเซลที่กำหนดเอง
จัดการและเพิ่มพิกเซลที่กำหนดเอง อนุญาตให้พนักงานจัดการและเพิ่มพิกเซลที่กำหนดเอง
นโยบายของร้านค้า อนุญาตให้พนักงานสร้างและจัดการนโยบายของร้านค้า

การเงิน

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการเงินของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน อนุญาตให้พนักงานดู ดาวน์โหลด หรือส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify ได้ นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน และรับอีเมลที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้จะไม่ได้รับอีเมลเรียกเก็บเงิน
แก้ไขวิธีการชำระการเรียกเก็บเงินและชำระใบแจ้งหนี้ อนุญาตให้สมาชิกพนักงานเพิ่มวิธีการชำระเงินในหน้า การเรียกเก็บเงิน และต้องจ่ายค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงิน หากการชำระเงินล้มเหลว
จัดการแผน อนุญาตให้พนักงานเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครใช้งานของร้านค้าได้ ทั้งนี้ มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถหยุดใช้งานร้านค้าชั่วคราวหรือปิดใช้งานร้านค้าได้
จัดการการเรียกเก็บเงินของแอป อนุญาตให้สมาชิกพนักงานดูการเรียกเก็บเงินของแอปในการซื้อแบบใช้ครั้งแรก การใช้งานแอป และการสมัครใช้งานแอป
ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments อนุญาตให้พนักงานสามารถดูการตั้งค่า การรับชำระเงิน และธุรกรรม Shopify Payments ได้

หากต้องการใช้สิทธิ์อนุญาตนี้ ต้องเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตจัดการตั้งค่าด้วยเช่นกัน
จัดการการตั้งค่าการชำระเงินอื่นๆ อนุญาตให้พนักงานสามารถจัดการวิธีการชำระเงินอื่นนอกเหนือจาก Shopify Payments รวมถึง PayPal, ผู้ให้บริการจากภายนอก, การชำระเงินด้วยตนเอง และประเภทการชำระเงินเพิ่มเติม

หากต้องการใช้สิทธิ์อนุญาตนี้ ต้องเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตจัดการตั้งค่าด้วยเช่นกัน
ดูกิจกรรมในบัญชี Balance อนุญาตให้พนักงานดูธุรกรรมใน Shopify Balance และจํานวนเงินที่สามารถใช้จ่ายได้
ดูกิจกรรมทั้งหมดในบัญชี Shopify Credit อนุญาตให้พนักงานดูธุรกรรม Shopify Credit รายละเอียดผู้ถือบัตร ขีดจํากัดค่าใช้จ่ายและการใช้งานของพวกเขา และวงเงินเครดิตที่เหลือได้

สิทธิ์อนุญาตของแอปและช่องทาง

พนักงานสามารถดูและเข้าถึงแอปและช่องทางการขายที่คุณระบุได้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนแอปและช่องทางของหน้า ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต ช่วยให้พนักงานติดตั้งและจัดการแอปและช่องทางการขายได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการและติดตั้งแอปกับช่องทาง อนุญาตให้พนักงานสามารถจัดการแอปและช่องทางได้หากมีสิทธิ์อนุญาตตรงกับที่แอปหรือช่องทางนั้นกำหนด พนักงานจะสามารถเพิ่ม เข้าถึง หรือลบแอปและช่องทางได้ หากในอนาคตมีการติดตั้งแอปหรือช่องทางใหม่ใดๆ พนักงานก็จะสามารถเข้าถึงหรือลบแอปหรือช่องทางเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว

ผู้ใช้จำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตจัดการรวมถึงติดตั้งแอปและช่องทาง จึงจะสามารถติดตั้งธีมเพิ่มเติมจาก Shopify Theme Store
อนุมัติค่าใช้จ่ายแอป อนุญาตให้พนักงานสามารถติดตั้งแอปหรือธีมจาก Shopify Theme Store ที่พนักงานรายดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายเองได้ เช่น ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บครั้งเดียวหรือการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บแบบต่อเนื่อง พนักงานยังต้องมีสิทธิ์อนุญาตอนุมัติค่าใช้จ่ายแอปในการติดตั้งแอปที่มีบริการช่วงทดลองใช้ฟรีซึ่งจะกลายเป็นการสมัครใช้งานแบบชําระเงินในภายหลัง
แอปและช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจง หากคุณทำเครื่องหมายที่แอปและช่องทางการขายใดก็ตาม พนักงานจะทำได้เพียงเข้าถึงแอปและช่องทางการขายเหล่านั้นและจะไม่สามารถติดตั้งหรือลบแอปได้ หากมีการติดตั้งแอปใหม่ในอนาคต คุณต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตนี้เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี