คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

หากต้องการให้พนักงานของคุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงเพื่อช่วยคุณบริหารร้านค้า คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานในการเข้าถึงส่วนหนึ่งๆ ของ Shopify admin และฟีเจอร์ที่เจาะจง คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงให้แก่พนักงานหรือจํากัดให้เข้าถึงได้เฉพาะฟังก์ชันที่เจาะจง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพนักงานในร้านค้าคุณ ในบางกรณี คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานหลายสิทธิ์เพื่อดำเนินงานบางส่วนใน Shopify admin ของคุณให้เสร็จสิ้น

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานทั่วไป

สิทธิ์อนุญาตในส่วนทั่วไปของหน้าเพิ่มพนักงานจะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงหน้าต่างๆ ใน Shopify admin ได้ รวมถึงรายงานและสิทธิ์เข้าถึงคำสั่งซื้อ
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
หน้าหลัก ช่วยให้พนักงานสามารถดูหน้าแรกได้ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า
คำสั่งซื้อ

เปิดให้พนักงานสามารถดู สร้าง อัปเดต ลบ ยกเลิก และส่งออกคำสั่งซื้อ รวมถึงรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อได้

 • แก้ไขคำสั่งซื้อ: สิทธิ์อนุญาตนี้จำเป็นสำหรับให้พนักงานสามารถแก้ไขรายการสินค้าและส่วนลดในคำสั่งซื้อได้
 • ส่งออกคำสั่งซื้อ: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกคำสั่งซื้อได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
 • คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อ: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้
 • เรียกเก็บค่าบริการจากบัตรในส่วนนิรภัย: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้ในการเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิตในส่วนนิรภัย ซึ่งเป็นข้อมูลบัตรเครดิตที่เก็บไว้ในส่วนนิรภัยของบัตรเครดิตสิทธิ์อนุญาตนี้มีผลกับสินค้าที่ซื้อผ่านตัวเลือกการซื้อที่เป็นการชำระเงินแบบรอตัดบัญชี เช่น การสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการทดลองก่อนซื้อเท่านั้น
ร่างคำสั่งซื้อ

ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยนแปลง และลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้

 • ส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
สินค้า ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง นำเข้า และเปลี่ยนแปลงสินค้า คอลเลกชัน และสินค้าคงคลังได้
บัตรของขวัญ

ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง ออกบัตรของขวัญ และส่งออกบัตรของขวัญเป็นไฟล์ CSV ได้

หากพนักงานของคุณจำเป็นต้องสร้างหรือแก้ไขลูกค้าจากหน้าบัตรของขวัญ คุณต้องให้สิทธิ์อนุญาตในลูกค้าแก่พวกเขาด้วย

ลูกค้า

ช่วยให้พนักงานสามารถดู เพิ่ม แก้ไข และลบโปรไฟล์ลูกค้าได้

 • ส่งออกลูกค้า: พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้จึงจะสามารถส่งออกโปรไฟล์ลูกค้าได้ ทั้งนี้ มีเพียงผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus เท่านั้นที่จะสามารถให้สิทธิ์อนุญาตนี้แก่พนักงาน
 • ลบข้อมูลลูกค้า: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานส่งคำขอลบข้อมูลของลูกค้าได้
 • ขอข้อมูลลูกค้า: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานส่งคำขอส่งออกข้อมูลของลูกค้าในรูปแบบ CSV ให้กับลูกค้าได้
รายงาน ช่วยให้พนักงานสามารถดูและสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้า โดยคุณไม่สามารถระบุรายงานที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
แดชบอร์ด ช่วยให้พนักงานสามารถดูหน้าภาพรวมและ Live View ซึ่งมีข้อมูลการขายและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับร้านค้าและช่องทางการขายได้
การตลาด ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง และออกแบบแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ หากคุณทำการตลาดโดยใช้แอปหรือช่องทางการขาย เช่น ใช้ Shopify Email คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์อนุญาตแอปและช่องทางที่เหมาะสมด้วย
ส่วนลด ช่วยให้พนักงานสามารถ ดู สร้างรหัสส่วนลดและส่วนลดอัตโนมัติ และส่งออกส่วนลดเป็นไฟล์ CSV ได้

สิทธิ์อนุญาตของร้านค้าออนไลน์

สิทธิ์อนุญาตในส่วน “ร้านค้าออนไลน์” ของหน้า “เพิ่มพนักงาน” จะอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อรูปลักษณ์ของร้านค้าออนไลน์ของคุณได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ธีม ช่วยให้พนักงานสามารถดู เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ธีมได้
โพสต์บล็อกและหน้าเว็บ ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ รวมถึงลบบล็อกโพสต์และหน้าได้
การนำทาง ช่วยให้พนักงานสามารถดู สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบการนำทางได้
โดเมน

ช่วยให้พนักงานสามารถดูและแก้ไขการตั้งค่าโดเมน

 • ถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้าอื่นบน Shopify: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานถ่ายโอนโดเมนของร้านค้าไปยังร้านค้าอื่นบน Shopify ได้ พนักงานต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อถ่ายโอนโดเมน:
  • เป็นสมาชิกพนักงานในทั้งสองร้านค้า
  • ได้รับสิทธิ์อนุญาตนี้จากทั้งสองร้านค้า

สิทธิ์อนุญาตในการบริหารจัดการ

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการบริหารจัดการของหน้าเพิ่มพนักงานจะช่วยให้พนักงานสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานคนอื่นได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการการตั้งค่า

ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงตัวเลือกการบริหารจัดการส่วนใหญ่ในหน้าการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของ Shopify admin ของคุณ ตลอดจนสามารถสร้าง Webhook

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการทำงานเพื่อจัดการระบบในหน้าการตั้งค่า

ตำแหน่งที่ตั้ง ช่วยให้พนักงานสามารถสร้าง เปลี่ยน และลบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้สต็อกหรือจัดการสินค้าคงคลังได้
แก้ไขสิทธิ์อนุญาต

อนุญาตให้พนักงานดูและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน และผู้ร่วมงาน

เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานได้เสมอ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตจะสามารถแก้ไขสิทธิ์อนุญาตของพนักงานคนอื่นได้ แต่จะแก้ไขได้เฉพาะสิทธิ์อนุญาตที่พวกเขามีอยู่แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตและจัดการการตั้งค่าต้องมีสิทธิ์อนุญาตในธีมด้วยเพื่อให้สามารถมอบหรือลบสิทธิ์อนุญาตในธีมแก่พนักงานอื่นได้

หากพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาต พนักงานคนนั้นสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้กับพนักงานอื่นได้ โดยการมอบสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานอื่นนั้น พนักงานที่มอบสิทธิ์อนุญาตต้องมีสิทธิ์อนุญาตเหมือนกันกับพนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

 • เพิ่มและลบพนักงาน: ช่วยให้พนักงานสามารถเพิ่มพนักงานอื่น รวมถึงอัปเดตหรือลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน
 • จัดการคำขอของผู้ร่วมงาน: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานตรวจสอบ ยอมรับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ร่วมงานสำหรับร้านค้าได้
บริการเข้าสู่ระบบภายนอก อนุญาตให้สมาชิกพนักงานดูหรืออัปเดตบริการเข้าสู่ระบบภายนอกในหน้าผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาตได้
เพิกถอนโทเค็นการเข้าถึงสำหรับพนักงานรายอื่น อนุญาตให้สมาชิกพนักงานเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตในการใช้อุปกรณ์ของพนักงานสำหรับแอป Shopify เช่น แอป Point of Sale, Shopify Inbox หรือ Shopify Mobile สมาชิกพนักงานทุกคนสามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของตนเองได้ แต่มีเพียงสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้เท่านั้นที่สามารถเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงของพนักงานคนอื่นได้
ดูแอปที่พัฒนาโดยพนักงานและผู้ร่วมงาน

ช่วยให้พนักงานสามารถดูแอปที่พนักงานหรือผู้ร่วมงานกับคุณได้พัฒนาขึ้นมา

 • พัฒนาแอป: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานอัปเดตแอปแบบกำหนดเองที่ติดตั้งบนร้านค้าของคุณได้
 • เปิดใช้งานการพัฒนาแอป: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานให้สิทธิ์พนักงานและผู้ร่วมงานพัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้ โดยค่าเริ่มต้น การพัฒนาแอปแบบกำหนดเองจะไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิ์อนุญาตในส่วนการเงิน

สิทธิ์อนุญาตในส่วน “การเงิน” ของหน้า “เพิ่มพนักงาน” อนุญาตให้พนักงานจัดการใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ดูการเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงิน

ช่วยให้พนักงานสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้:

 • ดู ดาวน์โหลด หรือส่งออกใบเรียกเก็บเงิน Shopify
 • ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงิน
 • รับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน

ผู้ร่วมงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้จะไม่ได้รับอีเมลเรียกเก็บเงิน

 • แก้ไขวิธีการชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินและชำระใบแจ้งหนี้: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานเพิ่มหน้าการเรียกเก็บเงินของวิธีการชำระเงิน และชำระใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินหากการชำระเงินล้มเหลว
 • จัดการแผน: อนุญาตให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครใช้งานของร้านค้าได้ ทั้งนี้ มีเพียงเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถหยุดใช้งานร้านค้าชั่วคราวหรือปิดใช้งานร้านค้าได้
 • จัดการการเรียกเก็บเงินในแอป: อนุญาตให้สมาชิกพนักงานดูค่าบริการที่เรียกเก็บเงินในแอปสำหรับการซื้อแบบครั้งเดียว การใช้งานแอป และการสมัครใช้งานแอป
ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments ช่วยให้พนักงานสามารถดูการตั้งค่า Shopify Payments, ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ และธุรกรรมได้
จัดการการตั้งค่าการชำระเงิน อนุญาตให้สมาชิกพนักงานจัดการวิธีการชำระเงินอื่นที่นอกเหนือจาก Shopify Payments ได้แก่ PayPal, ผู้ให้บริการจากภายนอก, การชำระเงินด้วยตนเอง และการชำระเงินประเภทอื่นๆ

สิทธิ์อนุญาตของแอปและช่อง

พนักงานสามารถดูและเข้าถึงแอปและช่องทางการขายที่คุณระบุได้

สิทธิ์อนุญาตในส่วนแอปและช่องทางของหน้าเพิ่มพนักงานจะช่วยให้พนักงานสามารถติดตั้งและจัดการแอปและช่องทางการขายได้
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
จัดการและติดตั้งแอปกับช่องทาง

ช่วยให้พนักงานสามารถจัดการแอปและช่องทางได้หากมีสิทธิ์อนุญาตตรงกับที่แอปหรือช่องทางนั้นกำหนด พนักงานจะสามารถเพิ่ม เข้าถึง หรือลบแอปและช่องทางได้ หากในอนาคตมีการติดตั้งแอปหรือช่องทางใหม่ พนักงานก็จะสามารถเข้าถึงหรือลบแอปหรือช่องทางเหล่านั้นได้โดยที่คุณไม่ต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว

 • อนุมัติค่าใช้จ่ายแอป: ช่วยให้พนักงานสามารถติดตั้งแอปที่มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายแบบเรียกเก็บครั้งเดียวหรือการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บแบบต่อเนื่อง พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตนี้ในการติดตั้งแอปที่เสนอช่วงทดลองใช้ฟรีซึ่งจะกลายเป็นการสมัครใช้งานแบบชําระเงิน
แอปและช่องทางการขายที่เฉพาะเจาะจง หากคุณทำเครื่องหมายที่แอปและช่องทางการขายใดก็ตาม พนักงานจะทำได้เพียงเข้าถึงแอปและช่องทางการขายเหล่านั้นและจะไม่สามารถติดตั้งหรือลบแอปได้ หากมีการติดตั้งแอปใหม่ในอนาคต คุณต้องอัปเดตสิทธิ์อนุญาตนี้เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี