Opis uprawnień pracowników

W celu przyznania swoim pracownikom dostępu, aby mogli pomóc Ci w prowadzeniu sklepu, musisz nadać im uprawnienia do określonych części panelu administracyjnego Shopify i określonych funkcji. Możesz przyznać pracownikom wysoki poziom dostępu lub ograniczyć ich dostęp do konkretnych funkcji, w zależności od ich roli w Twoim sklepie. W niektórych przypadkach musisz nadać pracownikom wiele uprawnień do wykonywania zadań w danym obszarze panelu administracyjnego Shopify.

Ogólne uprawnienia pracowników

Uprawnienia w sekcji strony Ogólne umożliwiają pracownikom dostęp do różnych stron w panelu administracyjnym Shopify, raportów i zamówień.
Uprawnienie Opis
Strona główna Umożliwia pracownikom wyświetlanie Strony głównej, która zawiera informacje o sprzedaży i inne dane sklepu.
Zamówienia

Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, aktualizowanie, usuwanie, anulowanie i eksportowanie zamówień oraz otrzymywanie powiadomień o zamówieniach.

  • Edytuj zamówienia: To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do edycji pozycji i rabatów w zamówieniu.
  • Eksportuj zamówienia: To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu zamówień. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
Wersje robocze zamówień

Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę i usuwanie wersji roboczych zamówień.

  • Eksportuj wersje robocze zamówień: Tego uprawnienia potrzebują pracownicy, aby eksportować wersje robocze zamówień. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
Produkty Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, importowanie i zmianę produktów, kolekcji i zapasów.
Karty prezentowe

Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, wydawanie kart prezentowych i eksportowanie kart prezentowych do pliku CSV.

Jeśli Twoi pracownicy muszą tworzyć lub edytować klientów na stronie Karty prezentowe, musisz nadać im także uprawnienie Klienci.

Raporty Umożliwia pracownikom przeglądanie i tworzenie raportów, które zawierają informacje o sprzedaży i inne dane sklepu. Nie można określić, do których raportów pracownicy mają mieć dostęp.
Pulpity Umożliwia pracownikom przeglądanie stron Przegląd i Live View, które zawierają informacje o sprzedaży oraz inne dane dotyczące sklepu i kanałów sprzedaży.
Marketing Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i automatyzację kampanii marketingowych. Jeśli wykonujesz działania marketingowe za pomocą aplikacji lub kanału sprzedaży, np. za pomocą Shopify Email, potrzebujesz także odpowiedniego uprawnienia dostępu do aplikacji i kanałów.
Rabaty Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie kodów rabatowych i automatycznych rabatów oraz eksportowanie rabatów do pliku CSV.

Uprawnienia dotyczące sklepu online

Uprawnienia w sklepie online umożliwiają pracownikom uzyskanie dostępu do funkcji, które wpływają na wygląd sklepu online.
Uprawnienie Opis
Szablony Umożliwia pracownikom przeglądanie, zmianę i publikowanie szablonów.
Wpisy na blogu i strony bloga Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę, publikowanie i usuwanie postów na blogu oraz stron.
Nawigacja Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę i usuwanie nawigacji.
Domeny Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, importowanie i zmianę produktów, kolekcji i zapasów.

Uprawnienia administracyjne

Tylko właściciel sklepu może wprowadzać zmiany w informacjach dotyczących subskrypcji lub danych bankowych sklepu.

Uprawnienia w sekcji Administracja w panelu administracyjnym Shopify umożliwiają pracownikom nadawanie uprawnień innym pracownikom.
Uprawnienie Opis
Zarządzaj ustawieniami

Umożliwia pracownikom uzyskanie dostępu do większości opcji administracji na stronie Ustawienia panelu administracyjnego Shopify oraz tworzenie elementów webhook.

Aby uzyskać informacje o minimalnych wymaganych uprawnieniach dostępu do zadań administracyjnych na stronie Ustawienia, zapoznaj się z tematem <a href "/manual/your-account/staff-accounts/staff-permissions/settings-permissions">Dostęp do funkcji administracji na stronie Ustawienia

Zarządzaj lokalizacjami Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę i usuwanie lokalizacji, w których przechowywane lub zarządzane są zapasy.
Edytuj uprawnienia

Umożliwia pracownikom przeglądanie i zmianę uprawnień pracowników oraz <a href "/manual/your-account/staff-accounts/collaborator-accounts">współpracowników.

Właściciel sklepu może zawsze edytować wszelkie uprawnienia pracowników. Pracownicy z uprawnieniem Edytuj uprawnienia mogą edytować uprawnienia dla innych pracowników, ale tylko te, które już sami posiadają.

Na przykład pracownik, który ma uprawnienia Edytuj uprawnienia i Zarządzaj ustawieniami, musi mieć również uprawnienie Szablony, aby nadać uprawnienie Szablony innemu pracownikowi lub je odbierać.

Jeśli pracownik ma uprawnienie Edytuj uprawnienia, może on nadać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa, aby przyznać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia, pracownik, który nadaje uprawnienie, musi mieć takie same uprawnienia jak pracownik, któremu takie uprawnienie jest nadawane.

  • Dodaj i usuń pracowników: Umożliwia pracownikowi dodawanie innych pracowników i aktualizowanie lub usuwanie kont pracowników.
Wyświetl wypłaty Shopify Payments Umożliwia pracownikowi wyświetlanie ustawień, wypłat i transakcji Shopify Payments.
Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami

Umożliwia pracownikowi:

  • przeglądanie, pobieranie lub eksportowanie rachunków Shopify
  • wyświetlanie informacji rozliczeniowych i metod płatności
  • otrzymywanie e-maili dotyczących rozliczeń.

<a href "/manual/your-account/staff-accounts/collaborator-accounts">Współpracownicy posiadający to uprawnienie nie otrzymują wiadomości e-mail dotyczących rozliczeń.

Wyświetl prywatne aplikacje

Umożliwia pracownikom wyświetlanie prywatnych aplikacji zainstalowanych w sklepie.

  • Edytuj dane i uprawnienia prywatnych aplikacji: zezwala prywatnym aplikacjom na odczyt, zapis i wprowadzanie zmian w sklepie.

Uprawnienia dostępu do aplikacji i kanałów

Pracownik może przeglądać i uzyskać dostęp do aplikacji i kanałów sprzedaży, które określasz.

Uprawnienia w sekcji Aplikacje i kanały w panelu administracyjnym Shopify umożliwiają pracownikom instalowanie aplikacji i kanałów sprzedaży oraz zarządzanie nimi.
Uprawnienie Opis
Zarządzaj i instaluj aplikacje i kanały

Umożliwia pracownikowi zarządzanie aplikacjami i kanałami, jeśli jego uprawnienia są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez aplikację lub kanał. Pracownik może dodawać aplikacje i kanały, uzyskiwać dostęp do nich lub je usuwać. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje lub kanały, pracownik będzie mógł uzyskać dostęp do takich aplikacji lub kanałów oraz je usuwać bez aktualizacji tego uprawnienia.

  • Zatwierdź opłaty za aplikacje: Umożliwia pracownikowi instalację aplikacji, z którymi powiązane są koszty, takie jak opłata jednorazowa lub subskrypcja okresowa. Pracownik musi mieć to uprawnienie, aby zainstalować aplikacje, które oferują bezpłatny okres próbny przechodzący następnie w płatną subskrypcję.
Określone aplikacje i kanały sprzedaży Jeśli zaznaczysz określone aplikacje i kanały sprzedaży, pracownik może uzyskać dostęp tylko do tych aplikacji i kanałów sprzedaży. Nie może instalować ani usuwać aplikacji. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje, musisz zaktualizować to uprawnienie, aby udzielić pracownikowi dostępu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo