Opis uprawnień pracowników

W celu przyznania swoim pracownikom dostępu, aby mogli pomóc Ci w prowadzeniu sklepu, musisz nadać im uprawnienia do określonych części panelu administracyjnego Shopify i określonych funkcji. Możesz przyznać pracownikom wysoki poziom dostępu lub ograniczyć ich dostęp do konkretnych funkcji, w zależności od stanowiska, na którym pracują w Twoim sklepie. W niektórych przypadkach musisz nadać pracownikom wiele uprawnień do wykonywania zadań w danym obszarze panelu administracyjnego Shopify.

Ogólne uprawnienia pracowników

Uprawnienia w sekcji Ogólne strony Dodaj pracowników umożliwiają pracownikom dostęp do różnych stron w panelu administracyjnym Shopify, raportów i zamówień.
Uprawnienie Opis
Strona główna Umożliwia pracownikom wyświetlanie Strony głównej, która zawiera informacje o sprzedaży i inne dane sklepu.
Zamówienia

Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, aktualizowanie, usuwanie, anulowanie i eksportowanie zamówień oraz otrzymywanie powiadomień o zamówieniach.

 • Edytuj zamówienia: To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do edycji pozycji i rabatów w zamówieniu.
 • Eksportuj zamówienia: To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu zamówień. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
 • Zwrot kosztów zamówień: To uprawnienie jest wymagane dla pracowników do zwrotu zamówień. Jeśli Twoi pracownicy nie mają tego uprawnienia, nadal mogą zwrócić koszty w przypadku anulowania zamówienia.
 • Obciążaj kartę zachowaną w repozytorium: To uprawnienie jest wymagane, aby pracownicy mogli obciążyć zachowaną w repozytorium kartę kredytową, tj. uzyskać dostęp do informacji o karcie kredytowej, które są przechowywane w repozytorium kart kredytowych. To uprawnienie ma zastosowanie tylko do produktów, które zostały zakupione w ramach opcji zakupu z odroczoną płatnością, np. w przypadku zamówień w przedsprzedaży lub opcji Wypróbuj, zanim kupisz.
Wersje robocze zamówień

Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę i usuwanie wersji roboczych zamówień.

 • Eksportuj wersje robocze zamówień: Tego uprawnienia potrzebują pracownicy, aby eksportować wersje robocze zamówień. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
Produkty Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, importowanie i zmianę produktów, kolekcji i zapasów.
Karty prezentowe

Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, wydawanie kart prezentowych i eksportowanie kart prezentowych do pliku CSV.

Jeśli Twoi pracownicy muszą tworzyć lub edytować klientów na stronie Karty prezentowe, musisz nadać im także uprawnienie Klienci.

Klienci

Umożliwia pracownikom przeglądanie, dodawanie, edycję i usuwanie profili klientów.

 • Eksportuj klientów: To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu profilów klienta. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
 • Usuwanie danych klienta: umożliwia pracownikowi przesyłanie żądania usunięcia danych klienta.
 • Żądanie danych klienta: umożliwia pracownikowi przesyłanie żądania eksportu danych klienta w formacie CSV w celu ich wysłania do klienta.
Raporty Umożliwia pracownikom przeglądanie i tworzenie raportów, które zawierają informacje o sprzedaży i inne dane sklepu. Nie możesz określić, do których raportów pracownicy mają mieć dostęp.
Pulpity Umożliwia pracownikom przeglądanie stron Przegląd i Live View, które zawierają informacje o sprzedaży oraz inne dane dotyczące sklepu i kanałów sprzedaży.
Marketing Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i automatyzację kampanii marketingowych. Jeśli wykonujesz działania marketingowe za pomocą aplikacji lub kanału sprzedaży, np. za pomocą Shopify Email, potrzebujesz także odpowiedniego uprawnienia Aplikacje i kanały.
Rabaty Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie kodów rabatowych i automatycznych rabatów oraz eksportowanie rabatów do pliku CSV.

Uprawnienia dotyczące sklepu online

Uprawnienia w sekcji Sklep online na stronie Dodaj pracownika umożliwiają pracownikom uzyskanie dostępu do funkcji, które wpływają na wygląd Twojego sklepu online.
Uprawnienie Opis
Szablony Umożliwia pracownikom przeglądanie, zmianę i publikowanie szablonów.
Wpisy na blogu i strony bloga Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę, publikowanie i usuwanie postów na blogu oraz stron.
Nawigacja Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę i usuwanie nawigacji.
Domeny

Umożliwia pracownikom przeglądanie i edycję ustawień domeny.

 • Przenoszenie domeny do innego sklepu Shopify: umożliwia pracownikowi przeniesienie domeny sklepu do innego sklepu Shopify. Aby przenieść domenę, pracownik musi:
  • być członkiem personelu obu sklepów
  • otrzymać to uprawnienie w obu sklepach

Uprawnienia administracyjne

Uprawnienia w sekcji Administracja strony Dodaj pracowników umożliwiają pracownikom nadawanie uprawnień innym pracownikom.
Uprawnienie Opis
Zarządzaj ustawieniami

Umożliwia pracownikom dostęp do większości opcji administracji na stronie Ustawienia i Preferencje w panelu administracyjnym Shopify oraz do tworzenia elementów webhook.

Informacje o minimalnych wymaganych uprawnieniach dostępu do zadań administracyjnych znajdziesz na stronie Ustawienia.

Lokalizacje Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę i usuwanie lokalizacji, w których przechowywane lub zarządzane są zapasy.
Edytuj uprawnienia

Umożliwia pracownikom przeglądanie i zmianę uprawnień dla pracowników i współpracowników.

Właściciel sklepu może zawsze edytować wszelkie uprawnienia pracowników. Pracownicy z uprawnieniem Edytuj uprawnienia mogą edytować uprawnienia dla innych pracowników, ale tylko te, które już sami posiadają.

Na przykład pracownik, który ma uprawnienia Edytuj uprawnienia i Zarządzaj ustawieniami, musi mieć również uprawnienie Szablony, aby nadać uprawnienie Szablony innemu pracownikowi lub je odebrać

Jeśli pracownik ma uprawnienie Edytuj uprawnienia, może on nadać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa, aby przyznać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia, pracownik, który nadaje uprawnienie, musi mieć takie same uprawnienia jak pracownik, któremu takie uprawnienie jest nadawane.

 • Dodaj i wykasuj pracowników: Umożliwia pracownikowi dodawanie innych pracowników i aktualizowanie lub usuwanie kont pracowników.
 • Zarządzanie żądaniami współpracowników: umożliwia pracownikowi przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie żądań współpracowników przesłanych do sklepu.
Usługi logowania zewnętrznego Umożliwia pracownikowi wyświetlanie lub aktualizowanie zewnętrznych usług logowania na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Unieważnij tokeny dostępu dla innych pracowników Umożliwia pracownikowi odbieranie uprawnień personelu do urządzenia dla aplikacji Shopify, takich jak Punkt sprzedaży lub Shopify Inbox. Każdy z członków personelu może odwołać własny dostęp, ale możliwość odbierania dostępu innym pracownikom mają tylko pracownicy z tym uprawnieniem.
Wyświetl aplikacje opracowane przez pracowników i współpracowników

Umożliwia pracownikowi wyświetlanie aplikacji opracowywanych przez pracowników lub współpracowników.

 • Projektowanie aplikacji: umożliwia pracownikowi aktualizowanie niestandardowych aplikacji zainstalowanych w Twoim sklepie.
 • Włączanie rozwoju aplikacji: umożliwia pracownikowi udzielanie członkom personelu i współpracownikom uprawnień do tworzenia niestandardowych aplikacji. Domyślnie rozwój aplikacji niestandardowych jest niedozwolony.

Uprawnienia finansowe

Uprawnienia w sekcji Finanse na stronie Dodaj pracowników umożliwiają pracownikom zarządzanie rachunkami i płatnościami.
Uprawnienie Opis
Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami

Umożliwia pracownikowi:

 • przeglądanie, pobieranie lub eksportowanie rachunków Shopify
 • wyświetlanie informacji rozliczeniowych i metod płatności
 • otrzymywanie e-maili dotyczących rozliczeń.

Współpracownicy, którzy mają to uprawnienie, nie otrzymują e-maili z rozliczeniem.

 • Edytuj metody płatności za rachunki i opłacaj faktury: umożliwia pracownikowi dodawanie metody płatności na stronie Rozliczenie i opłacenie faktur rozliczeniowych, jeśli płatność się nie powiedzie.
 • Zarządzaj planem: Umożliwia pracownikom wprowadzanie zmian w planie subskrypcji sklepu. Zawiesić lub dezaktywować sklep może tylko właściciel sklepu.
 • Zarządzanie rozliczeniem aplikacji: umożliwia pracownikowi wyświetlanie opłat (w ramach rozliczenia aplikacji) za zakupy jednorazowe, użycie aplikacji i subskrypcje aplikacji.
Wyświetl wypłaty Shopify Payments Umożliwia pracownikowi wyświetlanie ustawień, wypłat i transakcji Shopify Payments.
Zarządzaj ustawieniami płatności Umożliwia pracownikowi zarządzanie metodami płatności innymi niż Shopify Payments, takimi jak PayPal, dostawcy zewnętrzni, płatności ręczne oraz dodatkowe typy płatności.
Wyświetl działanie dla konta Balance Umożliwia pracownikowi wyświetlanie transakcji Shopify Balance oraz dostępnej kwoty do wydania.

Uprawnienia do aplikacji i kanałów

Pracownik może przeglądać i uzyskać dostęp do aplikacji i kanałów sprzedaży, które określasz.

Uprawnienia w sekcji Aplikacje i kanały strony Dodaj pracowników umożliwiają pracownikom instalowanie aplikacji i kanałów sprzedaży oraz zarządzanie nimi.
Uprawnienie Opis
Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi

Umożliwia pracownikowi zarządzanie aplikacjami i kanałami, jeśli jego uprawnienia są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez aplikację lub kanał. Pracownik może dodawać aplikacje i kanały, uzyskiwać dostęp do nich lub je usuwać. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje lub kanały, pracownik będzie mógł uzyskać dostęp do takich aplikacji lub kanałów oraz je usuwać bez aktualizacji tego uprawnienia.

 • Zatwierdź opłaty za aplikacje: Umożliwia pracownikowi instalację aplikacji, z którymi powiązane są koszty, takie jak opłata jednorazowa lub subskrypcja okresowa. Pracownik musi mieć to uprawnienie, aby instalować aplikacje, które oferują bezpłatny okres próbny przechodzący następnie w płatną subskrypcję.
Określone aplikacje i kanały sprzedaży Jeśli zaznaczysz określone aplikacje i kanały sprzedaży, pracownik może uzyskać dostęp tylko do tych aplikacji i kanałów sprzedaży. Nie może instalować ani usuwać aplikacji. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje, musisz zaktualizować to uprawnienie, aby udzielić pracownikowi dostępu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo