Opis uprawnień pracowników

W celu przyznania swoim pracownikom dostępu, aby mogli pomóc Ci w prowadzeniu sklepu, musisz nadać im uprawnienia do określonych części panelu administracyjnego Shopify i określonych funkcji. Możesz przyznać pracownikom wysoki poziom dostępu lub ograniczyć ich dostęp do konkretnych funkcji, w zależności od stanowiska, na którym pracują w Twoim sklepie.

W niektórych przypadkach musisz nadać pracownikom wiele uprawnień do wykonywania zadań w danym obszarze panelu administracyjnego Shopify.

Pracownicy z zmniejszonym zakresem uprawnień mają zmniejszony widok panelu administracyjnego Shopify od razu po zapisaniu takich uprawnień.

Ogólne uprawnienia pracowników

Uprawnienia

Strona główna

Uprawnienia w sekcji strony głównej na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Strona główna Umożliwia pracownikom wyświetlanie Strony głównej, która zawiera informacje o sprzedaży i inne dane sklepu.

Zamówienia

Uprawnienia w sekcji Zamówienia na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Zamówienia Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, aktualizowanie, usuwanie, anulowanie i eksportowanie zamówień.
Umożliwia pracownikom otrzymywanie powiadomień o zamówieniach.
Edytuj zamówienia To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do edycji pozycji i rabatów w zamówieniu.
Obciążaj kartę zachowaną w repozytorium To uprawnienie jest wymagane, aby pracownicy mogli obciążyć zachowaną w repozytorium kartę kredytową, tj. uzyskać dostęp do informacji o karcie kredytowej, które są przechowywane w repozytorium kart kredytowych. To uprawnienie ma zastosowanie tylko do produktów, które zostały zakupione w ramach opcji zakupu z płatnością odroczoną, np. w przypadku zamówień w przedsprzedaży lub opcji Wypróbuj, zanim kupisz.
Eksportuj zamówienia To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu zamówień. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
Zwrot kosztów zamówień To uprawnienie jest wymagane dla pracowników na potrzeby zwrotu zamówień.

Wersje robocze zamówień

Uprawnienia w sekcji Wersje robocze zamówień na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wersje robocze zamówień Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę, usuwanie i duplikowanie wersji roboczych zamówień.
Eksportuj wersje robocze zamówień To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu wersji roboczych zamówień. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.

Produkty

Uprawnienia w sekcji Produkty na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl produkty Umożliwia pracownikom wyświetlanie produktów.To uprawnienie nie pozwala pracownikom na przeglądanie kosztów produktów.
Wyświetl koszty produktów Umożliwia pracownikom wyświetlanie kosztu produktu.
Utwórz i edytuj produkty Umożliwia pracownikom tworzenie, edycję, importowanie, publikowanie, udostępnianie i archiwizowanie produktów i kolekcji.To uprawnienie nie pozwala pracownikom na edycję kosztu ani ceny produktu.
Edytuj koszt produktu Umożliwia pracownikom edytowanie kosztu produktu.
Edytuj cenę produktu Umożliwia pracownikom edycję ceny produktu.
Zarządzaj zapasami Umożliwia pracownikom tworzenie, przenoszenie, śledzenie, import i eksport zapasów.Umożliwia pracownikom edycję ilości zapasów, jednostek SKU i kodów kreskowych.Umożliwia pracownikom wyświetlanie historii korekt zapasów dla produktów i wariantów, których zapasy są śledzone przez Shopify, oraz analizowanie zmian poziomów zapasów w sekcji Raporty dotyczące zapasów.
Eksportuj produkty i zapasy Umożliwia pracownikom eksportowanie produktów i zapasów.
Usuń produkty i kolekcje Umożliwia pracownikom usuwanie produktów, wariantów i kolekcji.

Katalogi

Uprawnienia w sekcji Katalogi na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl katalogi Umożliwia pracownikom wyświetlanie katalogów.
Utwórz i edytuj katalogi Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, edycję, archiwizowanie i importowanie katalogów.
Usuń katalogi Umożliwia pracownikom usuwanie katalogów.

Karty prezentowe

Uprawnienia w sekcji Karty prezentowe na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetlaj, twórz i usuwaj karty podarunkowe Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i wydawanie kart prezentowych oraz ich eksportowanie do pliku CSV. Jeśli Twoi pracownicy muszą tworzyć lub edytować klientów na stronie Karty prezentowe, musisz nadać im także uprawnienie Klienci.

Zawartość

Uprawnienia w sekcji Zawartość na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl definicje metaobiektów Umożliwia pracownikom wyświetlanie definicji metaobiektów, w tym szczegółów i wszystkich powiązanych wpisów.
Utwórz i edytuj definicje metaobiektów Umożliwia pracownikom tworzenie i edycję definicji metaobiektu.
Usuń definicje metaobiektów Umożliwia pracownikom usuwanie definicji metaobiektu.
Wyświetl wpisy Umożliwia pracownikom wyświetlanie wpisów metaobiektów.
Utwórz i edytuj wpisy Umożliwia pracownikom tworzenie i edycję wpisów metaobiektów.
Usuń wpisy Umożliwia pracownikom usuwanie wpisów metaobiektów.

Klienci

Uprawnienia w sekcji Klienci na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Klienci Umożliwia pracownikom przeglądanie, dodawanie, edycję i usuwanie profili klientów.
Eksportuj klientów To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu profili klientów. Tylko sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mogą je nadawać swoim pracownikom.
Usuń dane klienta Umożliwia pracownikowi żądanie usunięcia danych klienta.
Zażądaj danych klienta Umożliwia pracownikowi żądanie wyeksportowania danych klienta w formacie CSV, aby został on wysłany do klienta.
Połącz klientów Umożliwia pracownikowi łączenie profilów klientów.

Analizy

Uprawnienia w sekcji Analizy na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Raporty Umożliwia pracownikom przeglądanie i tworzenie raportów, które zawierają informacje o sprzedaży i inne dane sklepu. Nie możesz określić, do których raportów pracownicy mają mieć dostęp.
Live View Umożliwia pracownikom przeglądanie stron Przegląd i Live View, które zawierają informacje o sprzedaży oraz inne dane dotyczące sklepu i kanałów sprzedaży.

Działania marketingowe

Uprawnienia w sekcji Marketing na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Marketing Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i automatyzację kampanii marketingowych. Jeśli wykonujesz działania marketingowe za pomocą aplikacji lub kanału sprzedaży, np. za pomocą Shopify Email, potrzebujesz także odpowiedniego uprawnienia Aplikacje i kanały.Pracownicy mogą również potrzebować uprawnień do Strony głównej, umożliwiających wyświetlanie analiz marketingowych na stronie marketingu.

Rabaty

Uprawnienia w sekcji Rabaty na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetlaj, twórz i usuwaj rabaty Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie kodów rabatowych i automatycznych rabatów oraz eksportowanie rabatów do pliku CSV.

Sklep online

Uprawnienia w sekcji Sklep online na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Szablony Umożliwia pracownikom przeglądanie, zmianę i publikowanie szablonów.
Umożliwia pracownikom dostęp do narzędzia CLI.
Edytuj kod Umożliwia pracownikom modyfikowanie kodu szablonu bezpośrednio za pomocą edytora kodu.
To uprawnienie nie uniemożliwia dostępu do API zasobów ani nie uniemożliwia ich.
Dostęp do narzędzia CLI jest nadal udzielany w ramach uprawnienia Szablony .
Wpisy na blogu i strony bloga Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę, publikowanie i usuwanie postów na blogu oraz stron.
Nawigacja Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę i usuwanie nawigacji.

Zarządzanie użytkownikami

Uprawnienia w sekcji Zarządzanie użytkownikami na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Edytuj uprawnienia Umożliwia pracownikom przeglądanie i zmianę uprawnień dla pracowników i współpracowników.

Właściciel sklepu może zawsze edytować wszelkie uprawnienia pracowników. Pracownicy z uprawnieniem Edytuj uprawnienia mogą edytować uprawnienia dla innych pracowników, ale tylko te, które już sami posiadają. Na przykład pracownik, który ma uprawnienia Edytuj uprawnienia i Zarządzaj ustawieniami, musi mieć również uprawnienie Szablony, aby nadać uprawnienie Szablony innemu pracownikowi lub je odebrać

Jeśli pracownik ma uprawnienie Edytuj uprawnienia, może on nadać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa, aby przyznać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia, pracownik, który nadaje uprawnienie, musi mieć takie same uprawnienia jak pracownik, któremu takie uprawnienie jest nadawane.
Dodaj i wykasuj pracowników Umożliwia pracownikowi dodawanie innych pracowników i aktualizowanie lub usuwanie kont pracowników.
Zarządzaj żądaniami współpracowników Umożliwia pracownikowi przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie żądań współpracowników przesłanych do sklepu.
Usługi logowania zewnętrznego Umożliwia pracownikowi wyświetlanie lub aktualizowanie zewnętrznych usług logowania na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Unieważnij tokeny dostępu dla innych pracowników Umożliwia pracownikowi odbieranie uprawnień personelu do urządzenia dla aplikacji Shopify, takich jak Punkt sprzedaży lub Shopify Inbox. Każdy z członków personelu może odwołać własny dostęp, ale możliwość odbierania dostępu innym pracownikom mają tylko pracownicy z tym uprawnieniem.

Rozwój aplikacji

Uprawnienia w sekcji Projektowanie aplikacji na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl aplikacje opracowane przez pracowników i współpracowników Umożliwia pracownikowi wyświetlanie aplikacji opracowywanych przez pracowników lub współpracowników.
Projektuj aplikacje Umożliwia pracownikowi aktualizację niestandardowych aplikacji zainstalowanych w Twoim sklepie.
Włącz rozwój aplikacji Umożliwia pracownikowi udzielanie członkom personelu i współpracownikom uprawnień do tworzenia niestandardowych aplikacji. Domyślnie rozwój aplikacji niestandardowych jest niedozwolony.

Ustawienia sklepu

Uprawnienia w sekcji Ustawienia sklepu na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Zarządzaj ustawieniami Umożliwia pracownikom dostęp do większości opcji administracji na stronie Ustawienia i Preferencje w panelu administracyjnym Shopify oraz do tworzenia elementów webhook.

Informacje o minimalnych wymaganych uprawnieniach dostępu do zadań administracyjnych znajdziesz na stronie Ustawienia.
Podatki i cła Umożliwia pracownikom zarządzanie podatkami i cłami.
Lokalizacje Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę i usuwanie lokalizacji, w których przechowywane lub zarządzane są zapasy.
Domeny Umożliwia pracownikom przeglądanie i edycję ustawień domeny.
Przenieś domenę do innego sklepu Shopify Umożliwia pracownikowi przeniesienie domeny sklepu do innego sklepu Shopify. Aby przenieść domenę, pracownik musi spełniać następujące kryteria:
  • być członkiem personelu obu sklepów
  • otrzymać to uprawnienie w obu sklepach
Polityki sklepu Umożliwia pracownikom tworzenie polityk sklepu i zarządzanie nimi.

Finanse

Uprawnienia w sekcji Finanse na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami Umożliwia pracownikowi:
  • przeglądanie, pobieranie lub eksportowanie rachunków Shopify
  • wyświetlanie informacji rozliczeniowych i metod płatności
  • otrzymywanie e-maili dotyczących rozliczeń.
Współpracownicy, którzy mają to uprawnienie, nie otrzymują e-maili z rozliczeniem.
Edytuj metody płatności za rachunki i opłacaj faktury Umożliwia pracownikowi dodawanie metody płatności na stronie Rozliczenie i płacenie faktur rozliczeniowych, jeśli płatność się nie powiedzie.
Zarządzaj planem Umożliwia pracownikom wprowadzanie zmian w planie subskrypcji sklepu. Zawiesić lub dezaktywować sklep może tylko właściciel sklepu.
Zarządzanie rozliczaniem aplikacji Umożliwia pracownikowi wyświetlanie opłat (w ramach rozliczenia aplikacji) za zakupy jednorazowe, użycie aplikacji i subskrypcje aplikacji.
Wyświetl wypłaty Shopify Payments Umożliwia pracownikowi wyświetlanie ustawień, wypłat i transakcji Shopify Payments.
Zarządzaj ustawieniami płatności Umożliwia pracownikowi zarządzanie metodami płatności innymi niż Shopify Payments, takimi jak PayPal, dostawcy zewnętrzni, płatności ręczne oraz dodatkowe typy płatności
Wyświetl działanie dla konta Balance Umożliwia pracownikowi wyświetlanie transakcji Shopify Balance oraz dostępnej kwoty do wydania.

Uprawnienia do aplikacji i kanałów

Pracownik może przeglądać i uzyskać dostęp do aplikacji i kanałów sprzedaży, które określasz.

Uprawnienia w sekcji Aplikacje i kanały na stronie Użytkownicy i Uprawnienia umożliwiają pracownikom instalację aplikacji i kanałów sprzedaży oraz zarządzanie nimi.
Uprawnienie Opis
Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi Umożliwia pracownikowi zarządzanie aplikacjami i kanałami, jeśli jego uprawnienia są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez aplikację lub kanał. Pracownik może dodawać aplikacje i kanały, uzyskiwać dostęp do nich lub je usuwać. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje lub kanały, pracownik będzie mógł uzyskać dostęp do takich aplikacji lub kanałów oraz je usuwać bez aktualizacji tego uprawnienia.
Zatwierdź opłaty za aplikację Umożliwia pracownikowi instalację aplikacji, z którymi powiązane są koszty, takie jak opłata jednorazowa lub subskrypcja okresowa. Pracownik musi mieć to uprawnienie, aby instalować aplikacje, które oferują bezpłatny okres próbny przechodzący następnie w płatną subskrypcję.
Określone aplikacje i kanały sprzedaży Jeśli zaznaczysz określone aplikacje i kanały sprzedaży, pracownik może uzyskać dostęp tylko do tych aplikacji i kanałów sprzedaży. Nie może instalować ani usuwać aplikacji. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje, musisz zaktualizować to uprawnienie, aby udzielić pracownikowi dostępu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo