Opis uprawnień pracowników

W celu przyznania swoim pracownikom dostępu, aby mogli pomóc Ci w prowadzeniu sklepu, musisz nadać im uprawnienia do określonych części panelu administracyjnego Shopify i określonych funkcji. Możesz przyznać pracownikom wysoki poziom dostępu lub ograniczyć ich dostęp do konkretnych funkcji, w zależności od stanowiska, na którym pracują w Twoim sklepie.

W niektórych przypadkach musisz nadać pracownikom wiele uprawnień do wykonywania zadań w danym obszarze panelu administracyjnego Shopify.

Pracownicy z zmniejszonym zakresem uprawnień mają zmniejszony widok panelu administracyjnego Shopify od razu po zapisaniu takich uprawnień.

Ogólne uprawnienia pracowników

Uprawnienia

Strona główna

Uprawnienia w sekcji strony głównej na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Strona główna Umożliwia pracownikom wyświetlanie Strony głównej, która zawiera informacje o sprzedaży i inne dane sklepu.

Zamówienia

Uprawnienia w sekcji Zamówienia na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl Umożliwia pracownikom wyświetlanie zamówień.
Zarządzaj informacjami o zamówieniach Umożliwia pracownikom edytowanie i aktualizowanie atrybutów niezwiązanych z pozycjami pojedynczymi, takich jak informacje o kliencie, informacje o wysyłce, tagi i metapola, a także podejmowanie działań, takich jak wysyłanie faktury, archiwizowanie zamówień lub cofanie archiwizacji zamówień.
Edytuj pozycje pojedyncze Umożliwia pracownikom dodawanie lub usuwanie pozycji pojedynczych zamówienia.
Zastosuj rabaty Umożliwia pracownikom stosowanie rabatów do już istniejących lub nowych pozycji pojedynczych zamówienia.
Ustaw warunki płatności Umożliwia pracownikom dodawanie warunków płatności do zamówienia lub edytowanie już istniejących warunków płatności.
Obciąż kartę kredytową Umożliwia pracownikom pobieranie płatności poprzez wprowadzenie danych karty kredytowej.
Obciążaj kartę zachowaną w repozytorium Umożliwia pracownikom obciążanie zachowanej w repozytorium karty kredytowej, tj. karty, której informacje są przechowywane w repozytorium kart kredytowych. To uprawnienie ma zastosowanie tylko do produktów, które zostały zakupione w ramach opcji zakupu z płatnością odroczoną, np. w przypadku zamówień w przedsprzedaży lub opcji Wypróbuj, zanim kupisz.
Oznacz jako opłacone Umożliwia pracownikom oznaczanie zamówień jako opłaconych.
Rejestruj płatności Umożliwia pracownikom ręczne rejestrowanie płatności za zamówienia.
Realizuj i wyślij Umożliwia pracownikom realizację i wysyłkę zamówień.
Kup etykiety wysyłkowe Umożliwia pracownikom tworzenie i kupowanie etykiet wysyłkowych.
Zwróć Umożliwia pracownikom tworzenie i przetwarzanie zwrotów.
Zwrot kosztów Umożliwia pracownikom zwracanie kosztów zamówień i ich zwrot do magazynu.
Anuluj Umożliwia pracownikom anulowanie zamówień.
Eksportuj Umożliwia pracownikom eksportowanie zamówień.
Usuń Umożliwia pracownikom usuwanie zamówień.
Przerwane realizacje zakupu
Zarządzaj Umożliwia pracownikom zarządzanie przerwanymi realizacjami zakupu.

Wersje robocze zamówień

Uprawnienia w sekcji Wersje robocze zamówień na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl Umożliwia pracownikom wyświetlanie wersji roboczej zamówień.
Utwórz i edytuj Umożliwia pracownikom tworzenie i edycję wersji roboczej zamówień, duplikowanie zamówień, wysyłanie i udostępnianie faktur oraz aktualizowanie danych kontaktowych klienta i informacji o wysyłce.
To uprawnienie wymaga co najmniej jednego uprawnienia do płatności, aby pracownicy mogli przekonwertować wersję roboczą zamówienia na zamówienie. Uprawnienia do płatności obejmują następujące uprawnienia: Ustaw warunki płatności, Obciąż kartę kredytową lub Oznacz wersje robocze zamówień jako opłacone.
Zastosuj rabaty Umożliwia pracownikom stosowanie i usuwanie niestandardowych rabatów dla pozycji i zamówień. Pracownicy będą również potrzebować uprawnienia Rabaty do stosowania kodów rabatowych.
Ustaw warunki płatności Umożliwia pracownikom ustawianie warunków płatności dla wersji roboczych zamówień i konwertowanie wersji roboczych zamówień na zamówienia.
Obciąż kartę kredytową Umożliwia pracownikom pobieranie płatności poprzez wprowadzenie danych karty kredytowej.
Oznacz jako opłacone Umożliwia pracownikom oznaczanie wersji roboczych zamówień jako opłacone.
Eksportuj Umożliwia pracownikom eksportowanie wersji roboczych zamówień.
Usuń Umożliwia pracownikom usuwanie wersji roboczych zamówień.

Produkty

Uprawnienia w sekcji Produkty na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl Umożliwia pracownikom wyświetlanie produktów.To uprawnienie nie pozwala pracownikom na przeglądanie kosztów produktów.
Wyświetl koszt Umożliwia pracownikom wyświetlanie kosztu produktu.
Utwórz i edytuj Umożliwia pracownikom tworzenie, edycję, importowanie, publikowanie, udostępnianie i archiwizowanie produktów i kolekcji.To uprawnienie nie pozwala pracownikom na edycję kosztu ani ceny produktu.
Edytuj koszt Umożliwia pracownikom edytowanie kosztu produktu.
Edytuj cenę Umożliwia pracownikom edycję ceny produktu.
Eksportuj Umożliwia pracownikom eksportowanie produktów i zapasów.
Usuń Umożliwia pracownikom usuwanie produktów, wariantów i kolekcji.
Zapasy
Zarządzaj Umożliwia pracownikom tworzenie, przenoszenie, śledzenie, import i eksport zapasów.Umożliwia pracownikom edycję ilości zapasów, jednostek SKU i kodów kreskowych.Umożliwia pracownikom wyświetlanie historii korekt zapasów dla produktów i wariantów, których zapasy są śledzone przez Shopify, oraz analizowanie zmian poziomów zapasów w sekcji Raporty dotyczące zapasów.

Katalogi

Uprawnienia w sekcji Katalogi na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl Umożliwia pracownikom wyświetlanie katalogów.
Utwórz i edytuj Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, edycję, archiwizowanie i importowanie katalogów.
Usuń Umożliwia pracownikom usuwanie katalogów.

Karty prezentowe

Uprawnienia w sekcji Karty prezentowe na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl, utwórz i usuń Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i usuwanie kart prezentowych oraz ich eksportowanie do pliku CSV. Jeśli Twoi pracownicy muszą tworzyć lub edytować klientów na stronie Karty prezentowe, musisz nadać im także uprawnienie Klienci.

Zawartość

Uprawnienia w sekcji Zawartość na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Definicje metaobiektów
Wyświetl Umożliwia pracownikom wyświetlanie definicji metaobiektów, w tym szczegółów i wszystkich powiązanych wpisów.
Utwórz i edytuj Umożliwia pracownikom tworzenie i edycję definicji metaobiektu.
Usuń Umożliwia pracownikom usuwanie definicji metaobiektu.
Wpisy
Wyświetl Umożliwia pracownikom wyświetlanie wpisów metaobiektów.
Utwórz i edytuj Umożliwia pracownikom tworzenie i edycję wpisów metaobiektów.
Usuń Umożliwia pracownikom usuwanie wpisów metaobiektów.

Klienci

Uprawnienia w sekcji Klienci na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Klienci Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie profili klientów.
Usuń dane osobowe Umożliwia pracownikowi żądanie usunięcia danych klienta.
Zażądaj danych Umożliwia pracownikowi żądanie wyeksportowania danych klienta w formacie CSV, aby został on wysłany do klienta.
Eksportuj To uprawnienie jest potrzebne pracownikom do eksportu profili klientów.
Połącz Umożliwia pracownikom łączenie profili klientów.
Wyświetl transakcje z kredytem sklepowym Umożliwia pracownikowi wyświetlanie szczegółów transakcji na koncie kredytu sklepowego.
Edytuj kredyt sklepowy Umożliwia pracownikowi obciążanie i uznawanie konta kredytu sklepowego klienta.

Firmy

Uprawnienia dla pracowników w organizacjach Plus muszą być ustawione ręcznie dla każdego indywidualnego sklepu, do których mają oni dostęp, o ile nie utworzysz roli. Dowiedz się więcej o zarządzaniu użytkownikami za pomocą ustawień organizacji.

Uprawnienia dostępne tylko dla Plus w sekcji Firmy na stronie Uprawnienia do sklepu.
Uprawnienie Opis
Wyświetl firmy Umożliwia pracownikom wyświetlanie firm i lokalizacji firm.
Utwórz i edytuj firmy Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i edycję firm oraz lokalizacji firm.
Przypisz innych pracowników do lokalizacji firmy Umożliwia pracownikom przypisywanie innych pracowników do określonych lokalizacji firmy.
Usuń firmy Umożliwia pracownikom usuwanie firm i lokalizacji firm.
Ogranicz uprawnienia do przypisanych lokalizacji firmy Ogranicza wyświetlanie w panelu administracyjnym do zamówień, wersji roboczych zamówień, klientów i firm powiązanych z lokalizacjami firmy przypisanymi do pracowników.

Wszystkie inne strony w panelu administracyjnym nie będą filtrowane według firmy. Niektóre wartości klientów, takie jak wartości zamówienia Wydana kwota, będą wyświetlać sumy dla wszystkich lokalizacji zamiast tylko sumy dla lokalizacji, do których są przypisani pracownicy.

Analizy

Uprawnienia w sekcji Analizy na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Raporty Umożliwia pracownikom przeglądanie i tworzenie raportów, które zawierają informacje o sprzedaży i inne dane sklepu. Nie możesz określić, do których raportów pracownicy mają mieć dostęp.
Pulpity Umożliwia pracownikom przeglądanie stron Przegląd i Live View, które zawierają informacje o sprzedaży oraz inne dane dotyczące sklepu i kanałów sprzedaży.

Działania marketingowe

Uprawnienia w sekcji Marketing na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetlaj, twórz i usuwaj kampanie Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie i automatyzację kampanii marketingowych. Jeśli wykonujesz działania marketingowe za pomocą aplikacji lub kanału sprzedaży, np. Shopify Email, potrzebujesz także odpowiedniego uprawnienia Aplikacje i kanały.

Pracownicy mogą również potrzebować uprawnień Strona główna i Raporty umożliwiających wyświetlanie analiz marketingowych na stronie Marketing.

Rabaty

Uprawnienia w sekcji Rabaty na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl, utwórz i usuń Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie kodów rabatowych i automatycznych rabatów oraz eksportowanie rabatów do pliku CSV.

Sklep online

Uprawnienia w sekcji Sklep online na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Szablony Umożliwia pracownikom przeglądanie, modyfikowanie i publikowanie wszelkich darmowych lub płatnych szablonów w sekcji Biblioteka szablonów na stronie Szablony w panelu administracyjnym Shopify. Zapewnia także pracownikom dostęp do narzędzia Interfejs wiersza poleceń (CLI).

Użytkownicy potrzebują również uprawnień do aplikacji i kanałów, aby instalować dodatkowe szablony ze sklepu Shopify Theme Store lub kupować szablony próbne z biblioteki szablonów. Uprawnienie Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi jest wymagane do instalacji dodatkowych szablonów, a uprawnienie Zatwierdź opłaty za aplikację jest wymagane do instalacji szablonów, które wiążą się z kosztami.
Edytuj kod Umożliwia pracownikom modyfikowanie kodu szablonu bezpośrednio za pomocą edytora kodu.
To uprawnienie nie uniemożliwia dostępu do API zasobów ani nie uniemożliwia ich.
Dostęp do narzędzia CLI jest nadal udzielany w ramach uprawnienia Szablony .
Wpisy na blogu i strony bloga Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę, publikowanie i usuwanie postów na blogu oraz stron.
Nawigacja Umożliwia pracownikom przeglądanie, tworzenie, zmianę i usuwanie nawigacji.

Użytkownicy

Uprawnienia w sekcji Zarządzanie użytkownikami na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Edytuj uprawnienia Umożliwia pracownikom przeglądanie i zmianę uprawnień dla pracowników i współpracowników.

Właściciel sklepu może zawsze edytować wszelkie uprawnienia pracowników. Pracownicy z uprawnieniem Edytuj uprawnienia mogą edytować uprawnienia dla innych pracowników, ale tylko te, które już sami posiadają. Na przykład pracownik, który ma uprawnienia Edytuj uprawnienia i Zarządzaj ustawieniami, musi mieć również uprawnienie Szablony, aby nadać uprawnienie Szablony innemu pracownikowi lub je odebrać.

Jeśli pracownik ma uprawnienie Edytuj uprawnienia, może on nadać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia. Ze względów bezpieczeństwa, aby przyznać innemu pracownikowi uprawnienie Edytuj uprawnienia, pracownik, który nadaje uprawnienie, musi mieć takie same uprawnienia jak pracownik, któremu takie uprawnienie jest nadawane.
Dodaj i usuń Umożliwia pracownikowi dodawanie innych pracowników i aktualizowanie lub usuwanie kont pracowników.
Usługi logowania zewnętrznego Umożliwia pracownikowi wyświetlanie lub aktualizowanie zewnętrznych usług logowania na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Unieważnij tokeny dostępu Umożliwia pracownikowi odbieranie uprawnień pracowników do urządzenia dla aplikacji Shopify, takich jak Punkt sprzedaży, Shopify Inbox lub aplikacja Shopify. Każdy pracownik może anulować własny dostęp, ale możliwość odbierania dostępu innym pracownikom mają tylko pracownicy z tym uprawnieniem.
Współpracownicy
Zarządzaj żądaniami współpracowników Umożliwia pracownikowi przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie żądań współpracowników przesłanych do sklepu.

Rozwój aplikacji

Uprawnienia w sekcji Projektowanie aplikacji na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetl aplikacje opracowane przez pracowników i współpracowników Umożliwia pracownikowi wyświetlanie aplikacji opracowywanych przez pracowników lub współpracowników.
Rozwijaj Umożliwia pracownikowi utworzenie i aktualizację niestandardowych aplikacji zainstalowanych w Twoim sklepie.
Aktywuj rozwój Umożliwia pracownikowi udzielanie członkom personelu i współpracownikom uprawnień do tworzenia niestandardowych aplikacji. Domyślnie rozwój aplikacji niestandardowych jest niedozwolony.

Ustawienia sklepu

Uprawnienia w sekcji Ustawienia sklepu na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Zarządzaj ustawieniami Umożliwia pracownikom dostęp do większości opcji administracji na stronie Ustawienia i Preferencje w panelu administracyjnym Shopify oraz do tworzenia elementów webhook.

Informacje o minimalnych wymaganych uprawnieniach dostępu do zadań administracyjnych znajdziesz na stronie Ustawienia.
Wysyłka i dostawa Umożliwia pracownikom zarządzanie ustawieniami wysyłki i dostawy.
Podatki i cła Umożliwia pracownikom zarządzanie podatkami i cłami.
Lokalizacje Umożliwia pracownikom tworzenie, zmianę i usuwanie lokalizacji, w których przechowywane lub zarządzane są zapasy.
Kredyt sklepowy Umożliwia pracownikowi zarządzanie ustawieniami kredytów sklepowych.
Domeny Umożliwia pracownikom przeglądanie i edycję ustawień domeny.
Przenieś domenę do innego sklepu Shopify Umożliwia pracownikowi przeniesienie domeny sklepu do innego sklepu Shopify. Aby przenieść domenę, pracownik musi spełniać następujące kryteria:
  • być członkiem personelu obu sklepów
  • otrzymać to uprawnienie w obu sklepach
Wyświetl zdarzenia klientów Umożliwia pracownikom wyświetlanie zdarzeń klientów, w tym pikseli aplikacji i niestandardowych pikseli.
Zarządzaj niestandardowymi pikselami i je dodawaj Umożliwia pracownikom zarządzanie niestandardowymi pikselami i ich dodawanie.
Polityki sklepu Umożliwia pracownikom tworzenie polityk sklepu i zarządzanie nimi.

Finanse

Uprawnienia w sekcji Finanse na stronie Użytkownicy i uprawnienia.
Uprawnienie Opis
Wyświetlaj rozliczenia i odbieraj e-maile z rozliczeniami Umożliwia pracownikowi przeglądanie, pobieranie lub eksportowanie rachunków Shopify. Pracownik może również przeglądać informacje rozliczeniowe, metody płatności oraz otrzymywać e-maile związane z rozliczeniem. Jednak kontrybutorzy, którzy mają to uprawnienie, nie otrzymują e-maili na temat rozliczenia.
Edytuj metody płatności za rachunki i opłacaj faktury Umożliwia pracownikowi dodawanie metody płatności na stronie Rozliczenie i płacenie faktur rozliczeniowych, jeśli płatność się nie powiedzie.
Zarządzaj planem Umożliwia pracownikom wprowadzanie zmian w planie subskrypcji sklepu. Zawiesić lub dezaktywować sklep może tylko właściciel sklepu.
Zarządzanie rozliczaniem aplikacji Umożliwia pracownikowi wyświetlanie opłat (w ramach rozliczenia aplikacji) za zakupy jednorazowe, użycie aplikacji i subskrypcje aplikacji.
Wyświetl wypłaty Shopify Payments Umożliwia pracownikowi wyświetlanie ustawień, wypłat i transakcji Shopify Payments.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy również aktywować uprawnienie do zarządzania ustawieniami.
Zarządzaj innymi ustawieniami płatności Umożliwia pracownikowi zarządzanie metodami płatności innymi niż Shopify Payments, takimi jak PayPal, dostawcy zewnętrzni, płatności ręczne oraz dodatkowe typy płatności

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy również aktywować uprawnienie do zarządzania ustawieniami.
Wyświetl działanie dla konta Balance Umożliwia pracownikowi wyświetlanie transakcji Shopify Balance oraz dostępnej kwoty do wydania.
Wyświetl wszystkie aktywności na koncie Shopify Credit Umożliwia pracownikowi przeglądanie transakcji Shopify Credit, danych posiadacza karty, limitów wydatków i ich wykorzystania oraz pozostałego limitu kredytów.

Uprawnienia do aplikacji i kanałów

Pracownik może przeglądać i uzyskać dostęp do aplikacji i kanałów sprzedaży, które określasz.

Uprawnienia w sekcji Aplikacje i kanały na stronie Użytkownicy i Uprawnienia umożliwiają pracownikom instalację aplikacji i kanałów sprzedaży oraz zarządzanie nimi.
Uprawnienie Opis
Instaluj aplikacje i kanały i zarządzaj nimi Umożliwia pracownikowi zarządzanie aplikacjami i kanałami, jeśli jego uprawnienia są zgodne z uprawnieniami wymaganymi przez aplikację lub kanał. Pracownik może dodawać aplikacje i kanały, uzyskiwać dostęp do nich lub je usuwać. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje lub kanały, pracownik będzie mógł uzyskać dostęp do takich aplikacji lub kanałów oraz je usuwać bez aktualizacji tego uprawnienia.Użytkownicy potrzebują uprawnienia Zarządzaj i instaluj aplikacje i kanały, aby zainstalować dodatkowe szablony z aplikacji Shopify Theme Store.
Zatwierdź opłaty za aplikację Umożliwia pracownikowi instalację aplikacji lub szablonów z Shopify Theme Store, z którymi powiązane są koszty, takie jak opłata jednorazowa lub subskrypcja okresowa. Pracownik wciąż musi mieć uprawnienie do zatwierdzania opłat za aplikację, aby instalować aplikacje, które oferują bezpłatny okres próbny przechodzący następnie w płatną subskrypcję.
Określone aplikacje i kanały sprzedaży Jeśli zaznaczysz określone aplikacje i kanały sprzedaży, pracownik może uzyskać dostęp tylko do tych aplikacji i kanałów sprzedaży. Nie może instalować ani usuwać aplikacji. Jeśli w przyszłości zainstalowane zostaną nowe aplikacje, musisz zaktualizować to uprawnienie, aby udzielić pracownikowi dostępu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo