Korzystanie z usług logowania

Możesz skorzystać z usług logowania, aby zalogować się do panelu administracyjnego Shopify za pomocą Google Workspace. Logowanie za pomocą Google Workspace może ułatwić proces logowania Tobie i Twoim pracownikom, gdy regularnie korzystasz z aplikacji Shopify and Google Workspace, takich jak Dokumenty Google lub Kalendarz Google.

Musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Usługi logowania zewnętrznego, aby włączyć lub wyłączyć usługi logowania.

Dowiedz się więcej o aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego i zabezpieczaniu logowania.

Połącz swój ID Shopify z zewnętrzną usługą logowania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. W sekcji Połączona usługa logowania kliknij Połącz się z żądanym dostawcą mediów społecznościowych (Apple, Facebook lub Google).

 4. Po wyświetleniu monitu zaloguj się do odpowiedniego dostawcy usług społecznościowych, aby podłączyć swoje konto.

Włączanie usług logowania dla G Suite

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

 2. W sekcji Usługi logowania kliknij opcję Edytuj, aby wyświetlić opcje Google Apps.

 3. Zaznacz opcję Włącz aplikacje Google w celu zalogowania.

 4. Wprowadź nazwę domeny Google Workspace.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pracowników do G Suite

 1. Dodaj pracowników w swoim panelu administracyjnym Shopify.

 2. Sprawdź, czy jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie Google Workspace. Twój adres e-mail musi być taki sam zarówno dla pracowników Shopify, jak i Twojego konta Google Workspace.

 3. Kliknij opcję Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify.

Dezaktywuj usługi logowania dla G Suite

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

 2. W sekcji Usługi logowania kliknij opcję Edytuj, aby wyświetlić opcje Google Apps.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Włącz aplikacje Google w celu zalogowania się.

 4. Przejrzyj listę kont, które mają stracić dostęp do Twojego sklepu po dezaktywacji Google Workspace, a następnie potwierdź listę kont, które nadal mogą się logować przy użyciu adresu e-mail i hasła Shopify.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo