Korzystanie z usług logowania

Możesz skorzystać z usług logowania, aby zalogować się do panelu administracyjnego Shopify za pomocą Google Workspace. Logowanie za pomocą Google Workspace może ułatwić proces logowania Tobie i Twoim pracownikom, gdy regularnie korzystasz z aplikacji Shopify and Google Workspace, takich jak Dokumenty Google lub Kalendarz Google. Aby móc włączyć lub wyłączyć usługi logowania, musisz być właścicielem konta Shopify.

Dowiedz się więcej o aktywacji uwierzytelniania dwuetapowego i zabezpieczaniu logowania.

Połącz swój ID Shopify z zewnętrzną usługą logowania

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. W sekcji Podłączona usługa logowania kliknij opcję Połącz z Google.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz lub wprowadź swoje konto Google.

Włączanie usług logowania dla G Suite

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. W sekcji Usługi logowania kliknij opcję Edytuj, aby wyświetlić opcje Google Apps.

 3. Zaznacz opcję Włącz aplikacje Google w celu zalogowania.

 4. Wprowadź nazwę domeny Google Workspace.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj pracowników do G Suite

 1. Dodaj pracowników w swoim panelu administracyjnym Shopify.

 2. Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) na swoje konto Google Workspace. Twój adres e-mail musi być taki sam zarówno dla pracowników Shopify, jak i Twojego konta Google Workspace.

 3. Kliknij opcję Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Shopify.

Dezaktywuj usługi logowania dla G Suite

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.

 2. W sekcji Usługi logowania kliknij opcję Edytuj, aby wyświetlić opcje Google Apps.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Włącz aplikacje Google w celu zalogowania się.

 4. Przejrzyj listę kont ustawioną na utratę dostępu do sklepu po wyłączeniu aplikacji Google Workspace, a następnie potwierdź listę kont, które nadal będą mogły zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła Shopify.

 5. Kliknij opcję Wyłącz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo