Använd inloggningstjänster

Du kan ansluta ditt Shopify-konto till en extern inloggningstjänst, till exempel Apple, Facebook eller Google, för att snabbt och säkert komma åt ditt Shopify-konto.

Du kan också aktivera alternativet att logga in med Google Workspace, vilket kan förenkla inloggningsprocessen för dig och din personal när du regelbundet använder Shopify och Google Workspace-appar, som till exempel Google Docs eller Google Calendar.

Anslut ditt Shopify-konto till en extern inloggningstjänst

Du kan ansluta ditt Shopify-konto till en extern inloggningstjänst, till exempel Apple, Facebook eller Google, för att snabbt och säkert komma åt ditt Shopify-konto.

Steg:

 1. Klicka på ditt butiksnamn och din kontobild i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera konto.

 3. I avsnittet Inloggningstjänst klickar du på Anslut till din önskade sociala leverantör (Apple, Facebook eller Google).

 4. När du blir uppmanad, logga in på motsvarande social leverantör för att ansluta ditt konto.

Aktivera inloggningstjänster för Google Workspace

Du kan använda inloggningstjänster för att logga in på din Shopify-administrator genom Google Workspace. Din e-postadress måste vara densamma för både ditt Shopify-personalkonto och ditt Google Workspace-konto.

Du måste vara butiksägare eller anställd med behörighet för externa inloggningstjänster för att aktivera eller inaktivera inloggningstjänster.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Inloggningstjänster klickar du på Redigera för att visa alternativ för Google Apps.

 3. Aktivera Google Apps för inloggning

 4. Ange ditt domännamn för Google Workspace.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till personal för Google Workspace

Du måste lägga till personal i Shopify-admin innan de kan logga in i Shopify med Google Workspace.

Steg:

 1. Lägg till personal i din Shopify-admin.
 2. Se till att du är inloggad på ditt Google Workspace-konto. Din e-postadress måste vara densamma för både ditt Shopify-personalkonto och ditt Google Workspace-konto.
 3. Klicka på Logga in för att komma åt ditt Shopify-administratörskonto.

Inaktivera inloggningstjänster för Google Workspace

Du kan inaktivera inloggningstjänster för Google Workspace, vilket tar bort alternativet för din personal att använda Google Apps för att logga in på Shopify.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Användare och behörigheter från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Inloggningstjänster klickar du på Redigera för att visa alternativ för Google Apps.

 3. Avmarkera Aktivera Google Apps för inloggning.

 4. Granska listan över konton som du vill ska förlora åtkomst till din butik efter att Google Workspace har inaktiverats. Bekräfta sedan listan över konton som fortfarande kommer att kunna logga in med en e-postadress och ett lösenord som har angivits för Shopify.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis