Använd inloggningstjänster

Du kan använda inloggningstjänster för att logga in på din Shopify-administrator genom Google Workspace. Inloggning med Google Workspace kan förenkla inloggningsprocessen för dig och din personal om du regelbundet använder appar från Shopify och Google Workspace, som Google Docs eller Google Calendar. Du måste vara Shopify-butiksägare för att kunna aktivera eller inaktivera inloggningstjänster.

Läs mer om aktivering av tvåstegsautentisering och säkring av inloggningar.

Anslut ditt Shopify-ID till en extern inloggningstjänst

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.

 2. Klicka på Hantera konto.

 3. Klicka på Anslut till Google i avsnittet Ansluten inloggningstjänst.

 4. Välj eller ange ditt Google-konto när du uppmanas till det.

Aktivera inloggningstjänster för G Suite

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Inställningar och sedan på Användare och behörigheter.

 2. I avsnittet Inloggningstjänster klickar du på Redigera för att visa alternativ för Google Apps.

 3. Aktivera Google Apps för inloggning

 4. Ange ditt domännamn för Google Workspace.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till personal för G Suite

 1. Lägg till personal i din Shopify-admin.

 2. Se till att du är inloggad på ditt Google Workspace-konto. Din e-postadress måste vara densamma för både ditt Shopify-personalkonto och ditt Google Workspace-konto.

 3. Klicka på Logga in för att komma åt ditt Shopify-administratörskonto.

Inaktivera inloggningstjänster för G Suite

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Inställningar och sedan på Användare och behörigheter.

 2. I avsnittet Inloggningstjänster klickar du på Redigera för att visa alternativ för Google Apps.

 3. Avmarkera Aktivera Google Apps för inloggning.

 4. Granska listan över konton som du vill ska förlora åtkomst till din butik efter att Google Workspace har inaktiverats. Bekräfta sedan listan över konton som fortfarande kommer att kunna logga in med en e-postadress och ett lösenord som har angivits för Shopify.

 5. Klicka på Inaktivera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis