Hantera ditt Shopify-konto

inställningssidan kan du hantera din Shopify-prenumerationsplan, butikstyp och butiksstatus.

Se Personalbehörighet för att lära dig mer om personalbehörighet som styrs av butiksägare. Se Pausa eller inaktivera din butik för mer information om hur du ändrar din butiksstatus.

Uppdatera din plan

Du kan endast uppdatera din plan till en som för närvarande finns tillgänglig och som du kan se på Shopifys prissättningssida. Om din butik har en plan som inte längre erbjuds, kan du inte byta tillbaka om du byter plan eller pausar din butik.

Om du uppdaterar din plan utfärdas en ny faktura omedelbart som endast visar prenumerationsavgiften för din nya plan. Priset för din tidigare plan fördelas proportionerligt och tillämpas till kostnaden för din nya prenumeration för den månad som du byter plan. Fakturan du mottar för ditt planbyte inkluderar inte övriga väntande avgifter på ditt konto. Dessa väntande avgifter debiteras när utestående avgifter på ditt konto når din faktureringströskel eller i slutet av din faktureringsperiod.

Kontrollera din nuvarande plan

Uppgradera din plan

Om din butik är på en gratis testversion när du uppgraderar din plan kommer du inte att förlora butiksinformation och din gratis testversion förblir lika lång.

Uppgraderingen börjar gälla omedelbart. Du kan använda din nya plan direkt och dina planavgifter är proportionerligt fördelade, så du debiteras för den nya planen från och med det datum du uppgraderar.

Om du vill uppgradera din plan måste du vara butiksägare eller anställd med behörighet att hantera plan.

Steg:

Ändra din plan

Om du vill ändra din plan kan du välja ett av de tillgängliga alternativen.

Du kan använda din nya plan omedelbart och dina planavgifter är proportionerligt fördelade, så du debiteras för den nya planen från och med det datum du ändrar din plan. Om du ändrar din faktureringsperiod så:

 • utfärdas en faktura
 • startar en ny faktureringsperiod för din nya plan
 • får du en proportionerligt fördelad kredit om din nya plan kostar mindre än din gamla plan

Om du ändrar din plan utan att ändra din faktureringsperiod fortsätter du i samma faktureringsperiod och dina betalningar justeras. Om du ändrar din faktureringsperiod skickas din nuvarande plans faktura omedelbart till dig för betalning. Samtidigt startar en ny faktureringsperiod för din nya plan och du krediteras för eventuell oanvänd tid som du redan har betalat för.

Om du vill ändra din plan måste du vara butiksägaren eller en medarbetare med behörigheten Hantera plan.

Steg:

Ändra din butiksadress

Adressen till din butik används för att fastställa din butiks plats. Om du ändrar din butiks land kan följande detaljer påverkas:

 • dina prenumerationsavgifter och faktureringsvaluta
 • det lokala språket och valutan för din butik
 • dina skatte- och tullförpliktelser
 • leveranstillgänglighet
 • din åtkomst till Shopify-produkter och tjänster

Shopifys användarvillkor kräver att du upprätthåller en korrekt plats baserat på din nuvarande jurisdiktion.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Inställningar > Butiksuppgifter.
 2. Klicka på Redigera i avsnittet Faktureringsinformation.
 3. Redigera din butiksadress
 4. Klicka på Spara.

Ändra din butikstyp

Om du är butiksägare eller anställd med behörighet att hantera och installera appar och kanaler kan du när som helst ändra din butikstyp.

Steg:

Ändra din e-postadress för butiksägarkonto

Ditt kontos e-postadress är den e-postadress som du använde när du registrerade dig för Shopify. Om du är butiksägare så är det här den e-postadress du använder för att logga in till Shopify-administratören. Den här e-postadressen är till för att kontakta dig angående ditt Shopify-konto och är inte samma som butikens e-postadress som dina kunder använder för att kontakta dig.

Shopify-fakturor skickas via e-post till butiksägaren och till personal med behörigheten Visa fakturering och motta faktureringsmejl. Om du vill ändra den e-postadress du använder för att logga in i Shopify-administratören eller för att ta emot fakturor, måste du uppdatera butiksägarens personaluppgifter.

Steg:

Ändra butikens e-postadress som är avsedd för kunder

Den e-postadress som dina kunder ser är den e-postadress som dina kunder använder för att kontakta dig angående produkter, ordrar eller andra frågor som de har om din butik. Det här är också den e-postadress som visas för kunderna när de får ett ordermeddelande via e-post från din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Ange din e-postadress i avsnittet Avsändarens e-postadress.
 3. Klicka på Spara.

Ändra butiksägarens profil

Butiksägaren har en profil som liknar den för personalen. E-postadressen och lösenordet som kontoinnehavaren använder för att logga in till Shopify är associerade med dennes profil.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Klicka på ditt butiksnamn och din kontobild i din Shopify-admin.

 3. Klicka på Hantera konto.

 4. Uppdatera butiksägarens kontoinformation.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis