Pausa eller inaktivera din butik

Om du är butiksägare och din butik är berättigad kan du använda din Shopify-administratör för att tillfälligt pausa din butik eller stänga ner din butik helt.

Om du vill pausa försäljningen på Shopify men fortsätta arbeta med din butik kan du använda Pause and Build-planen.

Inaktivera din butik

Du kan inaktivera din butik genom att avbryta din prenumeration och inaktivera din Shopify-butik.

Du behöver inte vidta några åtgärder för att avsluta ditt konto om du har en gratis testversion och om du inte har valt en prissättningsplan. Du kan inte pausa din butik om du har den gratis testversionen.

Kontakta Shopify-support om du vill ha hjälp med att pausa eller stänga din butik.

Överväganden för att pausa din butik

 • Om du har fått finansiering via Shopify Capital kommer ditt återstående Capital-förskott att påverkas om du pausar din butik. Kontakta Shopify-support för ytterligare information.
 • Pause and Build-planen är inte tillgänglig för Shopify Plus-butiker.
 • Du kan bara välja Pause and Build-planen om din butik har en betald plan.
 • Överväg att avinstallera tredjepartsappar som har återkommande avgifter så att du inte debiteras för dessa appar efter att du har pausat din butik.

Pausa din butik och fortsätt arbeta med den

När du använder Paus- och byggplanen fortsätter din butik att köras med en reducerad kostnad på 9 USD per månad. Du kan få tillgång till din Shopify-administratör och redigera dina produkter när du behöver, men din kassa är inaktiverad. Det innebär att kunder kan granska dina produkter, men de kan inte köpa dem.

Pause and Build kan vara ett bra val för dig om din butik till exempel är säsongsbetonad eller om den bara är öppen under en viss tidsperiod.

Du kan göra följande medan du använder Pause and build-planen:

 • Komma åt din Shopify-administrator.
 • Få åtkomst till grundläggande rapporter om webbplatsens resultat.
 • Se din webbshop.

När din butik är pausad kan du inte använda webbutikens kassa, POS, rabatter, återställning av övergivna kassor, presentkort eller tredjepartsintegrationer som Facebook och Google för att publicera dina produkter. Du kan skicka fakturor för orderutkast men kunden kommer inte kunna slutföra betalningsprocessen och orderutkast kan inte konverteras till aktiva ordrar.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Från din Shopify-administratör klickar du på Inställningar > Plan.

 3. Klicka på Inaktivera butik > Pausa och bygg-plan.

 4. Granska planinformationen noggrant och klicka sedan på Byt till Pause and build.

Din butik kommer att pausas och drivas med en lägre prenumerationsavgift. Om du vill börja sälja produkter igen kan du när som helst återuppta din butik genom att välja en ny plan.

Arbeta med din butik när du är i Pause and build-planen

Medan du är på planen Pause and Build kan kunderna fortfarande granska dina produkter men de kan inte köpa dem. För att förbättra dina kunders upplevelse kan du anpassa ditt tema för att dölja dina produktpriser och dölja Lägg till i varukorg-knapparna så att kunder inte försöker att köpa något medan din butik är pausad.

Du kan lösenordsskydda din webbutik om du inte vill visa dina produkter medan din butik är pausad. Det gör att kunderna inte kommer kunna se dina produkter medan din butik är pausad. Du kan anpassa din lösenordssida och skriva ett meddelande som dina kunder kan se medan din butik är pausad.

Alla dina appar förblir aktiva efter att du har pausat din butik. Du måste avbryta dina appar individuellt om du vill pausa dem.

Öppna din butik igen efter att du har använt Pause and build

Om du väljer Pause and Build-planen innebär det att du måste välja en ny plan när du bestämmer dig för att avpausa den, eftersom din gamla plan inte längre är giltig. När du är redo att öppna butiken på nytt loggar du in och väljer sedan den plan som passar bäst för dig.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Plan.

 3. Klicka på Välj en plan och sedan på Välj plan för den plan du vill ha.

 4. Granska planinformationen noggrant och klicka sedan på Starta plan.

När du har valt en plan kan du påbörja försäljningen igen.

Du kan ta bort webbutikens lösenord om du har haft den lösenordsskyddad under tiden som den var pausad.

Avbryt din prenumeration och stäng din Shopify-butik

Du kan när som helst stänga din webbutik om du inte längre vill använda den. Efter det att du har stängt din butik kommer du inte längre ha åtkomst till din Shopify-administratör. Om du vill logga in igen måste du ange dina kreditkortsuppgifter och återaktivera din butik.

Om du inaktiverar din webbutik kan du inte skapa en ny webbutik som använder samma myshopify-domän. Du kan skapa en ny butik som är märkt med samma namn, men din myshopify-domän är unik för varje butik.

Du inaktiverar t.ex. en butik som du kallat Very Good Things och som hade URL-adressen very-good-things.myshopify.com. Om du bestämmer dig för att skapa en ny butik kan du fortfarande kalla den Very Good Thingsmen du kan inte återanvända URL-adressen very-good-things.myshopify.com.

Överväg följande innan du stänger din butik:

 • Se till att du betalar eventuella utestående kostnader som du kan ha. Om du inte har några utestående kostnader mot ditt konto kommer du inte att få en faktura efter stängning av din butik. För mer information om fakturering, se förstå din Shopify-faktura.

 • Spara din butiksinformation genom att exportera CSV-filer. Du kan välja att spara dina fakturor genom att exportera din faktureringshistorik.

 • Avbryt eventuella tredjepartsappar utanför Shopify som har din betalningsinformation för att inte fortsätta bli debiterad av ett externt företag efter det att du har stängt din butik.

 • Om du säljer presentkort kan du behöva lösa utestående presentkort. Du kan exportera din butiks CSV-fil för presentkort som innehåller den information du behöver för att lösa alla utestående presentkort.

 • Om du har en anpassad domän som du har köpt via Shopify kan du föra över den till en annan leverantör.

 • Om du har en anpassad domän som du har köpt via en tredjepart kan du ta bort den från din butik med hjälp av din Shopify-administratör. Det är möjligt att du inte kan använda domänen för en annan webbplats om du inte tar bort den från din Shopify-butik innan du inaktiverar den.

 • Se till att stänga av automatisk förnyelse för din anpassade domän på din registrators webbplats för att undvika oväntade avgifter.

 • Om du planerar att inaktivera din butik och överföra din domän till en ny plattform bör du vara medveten om att Shopifys policy för HTTP Strict Transfer Security (HSTS) fortsätter att gälla på din domän i 90 dagar efter att du har inaktiverat din butik. Denna policy hjälper till att säkerställa säkerheten för information om ditt företag och dina kunder.

Om du överför din domän till en annan plattform som använder HTTPS, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Felmeddelandet kan uppge att webbplatsen inte är betrodd eller att certifikatet inte är giltigt. Vänta tills 90-dagarsperioden är över eller överväg att överföra din domän till en plattform som stöder HTTPS.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Plan.

 2. Klicka på Inaktivera butik.

 3. Granska i tillämpliga fall alternativen för att byta till Pause and build-planen eller starta en ny butik.

 4. Om du fortfarande vill inaktivera klickar du på Inaktivera butik.

 5. Välj en orsak till annulleringen och klicka sedan på Fortsätt.

 6. Ange ditt lösenord och klicka sedan på Inaktivera nu.

Du får ett e-postmeddelande för att bekräfta att din butik har stängts. Du kan fortfarande öppna din butik igen eller visa dina tidigare fakturor och din butiks information är garanterad i 2 år. Du kan även öppna butiken igen och pausa din plan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis