Pausa eller inaktivera din butik

Om du är butiksägare och din butik är berättigad kan du använda din Shopify-administratör för att tillfälligt pausa din butik eller stänga ner din butik helt.

Pause-planen är inte tillgänglig för alla handlare, men du kan fortfarande använda Paus och Build-planen. Om du byter från Paus-planen till en annan plan eller stänger din butik kan du inte välja Paus-planen igen.

Du kan pausa din butik på följande sätt:

Du kan inaktivera din butik på följande sätt:

Du behöver inte vidta några åtgärder för att avsluta ditt konto om du har en gratis testversion och om du inte har valt en prissättningsplan. Du kan inte pausa din butik om du har den gratis testversionen.

Kontakta Shopify-support om du vill ha hjälp med att pausa eller stänga din butik.

Bestäm vilken pausplan som är rätt för dig

Inte tillgängligt för: Shopify Plus

Det finns två sätt att pausa din butik. Välj rätt plan för dig utifrån dina behov.

Pause and Build-plan

Paus- och byggplanen gör att du kan pausa ditt skyltfönster och fortsätta att arbeta med din butik med en reducerad prenumerationsavgift. Du kan få tillgång till din Shopify-administratör för att optimera din butik och redigera dina produkter, men din kassa är inaktiverad. Det innebär att dina kunder kan besöka din butik och bläddra bland dina produkter, men de kan inte köpa dina produkter.

Paus- och byggplanen kan vara ett bra val för dig om din butik till exempel är säsongsbetonad eller om den bara är öppen under en viss tidsperiod.

Du kan bara välja pausa och build plan om din butik har haft en betalplan i minst 60 dagar efter utgången av din kostnadsfria provperiod.

Pausa plan

Pause-planen låter dig pausa din butik i tre månader utan att betala prenumerationsavgift. Medan du är pausad kan du lämna din butik helt och fokusera på andra prioriteringar.

Till skillnad från Pause and Build-planen kan du inte komma åt din Shopify-administratör, arbeta med din butik eller sälja till kunder medan du använder Pause-planen.

Besökare i din butik får information om att din butik är tillfälligt stängd. Du kan samla in besökares e-postadresser så att du kan meddela dina besökare när du öppnar din butik igen och för framtida kommunikation.

Du kan återuppta din butik när som helst inom de tre månaderna genom att logga in och välja en ny plan. Om du bestämmer dig för att inte återuppta din butik inom tre månader uppgraderas du dock till Pause and Build-planen som har den reducerade prenumerationsavgiften. När du har uppgraderats är ditt skyltfönster fortfarande stängt för dina kunder, men du kan komma åt din Shopify-administratör och arbeta i din butik för att göra den klar för att kunna börja sälja igen.

Du kan endast välja Paus-planen om din butik har haft en betald plan under de senaste 60 dagarna efter utgången av din gratis testversion.

Pausa din butik och fortsätt arbeta med den

När du använder Paus- och byggplanen fortsätter din butik att köras med en reducerad kostnad på 9 USD per månad. Du kan få tillgång till din Shopify-administratör och redigera dina produkter när du behöver, men din kassa är inaktiverad. Det innebär att kunder kan granska dina produkter, men de kan inte köpa dem.

Du kan göra följande medan du använder Paus- och byggplanen:

 • Komma åt din Shopify-administrator.
 • Få åtkomst till grundläggande rapporter om webbplatsens resultat.
 • Se din webbutik.

När din butik är pausad kan du inte använda webbutikens kassa, POS, rabatter, återställning av övergivna kassor, presentkort eller tredjepartsintegrationer som Facebook och Google för att publicera dina produkter. Du kan skicka fakturor för orderutkast men kunden kommer inte kunna slutföra betalningsprocessen och orderutkast kan inte konverteras till aktiva ordrar.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Från din Shopify-administratör klickar du på Inställningar > Plan.

 3. Klicka på Pausa eller inaktivera > planen Pausa och bygg.

 4. Granska planinformationen noggrant och klicka sedan på Byt till Pause and build.

Din butik kommer att pausas och drivas med en lägre prenumerationsavgift. Om du vill börja sälja produkter igen kan du när som helst återuppta din butik genom att välja en ny plan.

Arbeta med din butik när du är i Paus- och byggplanen

Medan du är på planen Pause and Build kan kunderna fortfarande granska dina produkter men de kan inte köpa dem. För att förbättra din kundupplevelse kan du anpassa ditt tema för att dölja dina produktpriser och dölja Lägg till i varukorg-knapparna så att kunder inte försöker att köpa något medan din butik är pausad.

Du kan lösenordsskydda din webbutik om du inte vill visa dina produkter medan din butik är pausad. Det gör att kunderna inte kommer kunna se dina produkter medan din butik är pausad. Du kan anpassa din lösenordssida och skriva ett meddelande som dina kunder kan se medan din butik är pausad.

Alla dina appar förblir aktiva efter att du har pausat din butik. Du måste avbryta dina appar individuellt om du vill pausa dem.

Öppna din butik igen efter att du har Pausat och byggt

När du är redo att öppna din butik igen, logga in och välj sedan en ny plan som passar bäst för dig.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Plan.

 3. Klicka på Välj en plan och sedan på Välj plan för den plan du vill ha.

 4. Granska planinformationen noggrant och klicka sedan på Starta plan.

När du har valt en plan kan du påbörja försäljningen igen.

Du kan ta bort webbutikens lösenord om du har haft den lösenordsskyddad under tiden som den var pausad.

Pausa din butik helt och lämna den

Om du är en aktiv handlare kan du använda Pause-planen för att pausa butiken helt och lämna den. Din butik är pausad i upp till tre månader utan att du debiteras för din prenumeration. Du kan återuppta din butik när som helst under de tre månaderna. Om du inte återupptar din butik igen efter tre månader uppgraderas du till Pause and Build-planen som kostar 9 USD per månad.

Appavgifter pausas när du pausar din butik. Om du har väntande appavgifter faktureras du för dessa avgifter när du pausar din butik. Medan du är på Pause-planen kan du inte komma åt din Shopify-administratör, arbeta i din butik eller sälja till kunder.

Överväg att skapa en lösenordssida innan du börjar för att berätta för dina besökare att du snart är tillbaka. DU kommer inte kunna komma åt eller redigera din lösenordssida medan butiken är pausad.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Klicka på Inställningar och sedan på Plan i din Shopify-administratör.

 3. Klicka på Pausa eller inaktivera butik och klicka sedan på planen Pausa i 90 dagar.

 4. Granska planinformationen noggrant och klicka sedan på Pausa butik.

Du får ett e-postmeddelande för att bekräfta att din butik har pausats. Om du inte öppnar din butik igen, kommer din butik automatiskt uppgraderas till planen Pause and Build för 9 USD per månad när tre månader har gått.

Din butik är pausad.

Öppna din butik igen efter att du har pausat och lämnat

När du är redo att öppna din butik igen, logga in och välj sedan en ny plan som passar bäst för dig.

Steg:

 1. Logga in i din butik som butiksägare.

 2. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Plan.

 3. Klicka på Välj en plan och sedan på Välj plan för den plan du vill ha.

 4. Granska planinformationen noggrant och klicka sedan på Starta plan.

När du har valt en plan kan du påbörja försäljningen igen.

Du kan ta bort webbutikens lösenord om du har haft den lösenordsskyddad under tiden som den var pausad.

Avbryt din prenumeration och stäng din Shopify-butik

Du kan när som helst stänga din webbutik om du inte längre vill använda den. Efter det att du har stängt din butik kommer du inte längre ha åtkomst till din Shopify-administratör. Om du vill logga in igen måste du ange dina kreditkortsuppgifter och återaktivera din butik.

Om du inaktiverar din webbutik kan du inte skapa en ny webbutik som använder samma myshopify-domän. Du kan skapa en ny butik som är märkt med samma namn, men din myshopify-domän är unik för varje butik.

Du inaktiverar t.ex. en butik som du kallat Very Good Things och som hade URL-adressen very-good-things.myshopify.com. Om du bestämmer dig för att skapa en ny butik kan du fortfarande kalla den Very Good Thingsmen du kan inte återanvända URL-adressen very-good-things.myshopify.com.

Överväg följande innan du stänger din butik:

 • Se till att du betalar eventuella utestående kostnader som du kan ha. Om du inte har några utestående kostnader mot ditt konto kommer du inte att få en faktura efter stängning av din butik. För mer information om fakturering, se förstå din Shopify-faktura.

 • Spara din butiksinformation genom att exportera CSV-filer. Du kan välja att spara dina fakturor genom att exportera din faktureringshistorik.

 • Avbryt eventuella tredjepartsappar utanför Shopify som har din betalningsinformation för att inte fortsätta bli debiterad av ett externt företag efter det att du har stängt din butik.

 • Om du säljer presentkort kan du behöva lösa utestående presentkort. Du kan exportera din butiks CSV-fil för presentkort som innehåller den information du behöver för att lösa alla utestående presentkort.

 • Om du har en anpassad domän som du har köpt via Shopify kan du föra över den till en annan leverantör.

 • Om du har en anpassad domän som du har köpt via en tredje part kan du ta bort den från din butik med hjälp av din Shopify-administratör. Det är möjligt att du inte kan använda domänen för en annan webbplats om du inte tar bort den från din Shopify-butik innan du stänger den.

 • Se till att stänga av automatisk förnyelse för din anpassade domän på din registrators webbplats för att undvika oväntade avgifter.

 • Om du planerar att stänga din butik och överföra din domän till en ny plattform bör du vara medveten om att Shopifys policy för HTTP Strict Transfer Security (HSTS) fortsätter att gälla på din domän i 90 dagar efter att du har stängt din butik. Denna policy hjälper till att säkerställa säkerheten för information om ditt företag och dina kunder.

Om du överför din domän till en annan plattform som använder HTTPS, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Felmeddelandet kan uppge att webbplatsen inte är betrodd eller att certifikatet inte är giltigt. Vänta tills 90-dagarsperioden är över eller överväg att överföra din domän till en plattform som stöder HTTPS.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Plan.

 2. Klicka på Avbryt prenumeration eller Pausa eller inaktivera butiken.

 3. Granska, i tillämpliga fall, alternativen för att pausa din prenumeration eller starta en ny butik.

 4. Om du fortfarande vill inaktivera klickar du på Avbryt prenumeration och stäng butik eller Inaktivera butik.

 5. Välj en orsak till annulleringen och klicka sedan på Fortsätt.

 6. Ange ditt lösenord och klicka sedan på Stäng butik eller Inaktivera nu.

Du får ett e-postmeddelande för att bekräfta att din butik har stängts. Du kan fortfarande öppna din butik igen eller visa dina tidigare fakturor och din butiks information är garanterad i 90 dagar. Du kan även öppna butiken igen och pausa din plan.

Sälj din Shopify-butik på Exchange Marketplace

Om du inte längre vill driva din Shopify-butik men är intresserad av att sälja ditt företag kan Shopifys Exchange Marketplace hjälpa till. Att lista ditt företag på Exchange är ett enkelt sätt att sälja det på webben. Exchange samarbetar med Escrow.com för att säkerställa att betalning, listning och överföringsprocesser är enkla och säkra. För mer information om Exchange, se Sälja ett företag på Exchange Marketplace.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis