Överför Shopify-hanterade domäner till en annan butik eller domänleverantör

Om du har en Shopify-hanterad domän och du inte längre vill använda den med din Shopify-butik, kan du överföra din domän till en annan Shopify-butik eller domänleverantör. Om du planerar att inaktivera din Shopify-butik och du vill fortsätta använda din Shopify-hanterade domän måste du överföra din domän innan du inaktiverar din butik.

Överföra en Shopify-hanterad domän till en annan Shopify-butik

Du kan överföra en Shopify-hanterad domän från en butik till en annan Shopify-butik från sidan Domäner. När du överför din domän överförs dina adresser för vidarebefordran av e-post, DNS-poster och subdomäner tillsammans med domänen.

Endast butiksägaren och en medarbetare med behörighet för överföring av domän till en annan Shopify-butik kan överföra en Shopify-hanterad domän. Om du vill ändra den e-postadress till vilken du får e-postmeddelandet om överföring så ska du uppdatera butikens e-postadress innan du fortsätter.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på namnet på domänen du vill överföra i avsnittet Domäner.
 3. Klicka på Domäninställningar > Överföra till en annan Shopify-butik.
 4. Bekräfta att e-postadressen för butiksägare är uppdaterad och klicka sedan på Skicka överföringslänk.
 5. Gör något av följande när du får e-postmeddelandet om överföring:
  • Om du är den andra butikens ägare eller en medarbetare med behörighet för överföring av domän till en annan Shopify-butik klickar du på överföringslänken i e-postmeddelandet och loggar in på den Shopify-butik till vilken du vill överföra domänen.
  • Om du inte är den andra butikens ägare eller en medarbetare med behörighet för överföring av domän till en annan Shopify-butik , vidarebefordrar du e-postmeddelandet till någon som har lämplig behörighet för den butiken.

För att domänöverföringen ska lyckas måste butiksägaren eller en medarbetare med lämplig behörighet logga in på Shopify-butiken direkt från överföringslänken i e-postmeddelandet. När överföringen har accepterats kan det ta upp till 24h innan domänöverföringen är slutförd.

Överföra en Shopify-hanterad domän till en annan domänleverantör

Om du vill överföra en Shopify-hanterad domän till en annan domänleverantör måste du överföra den från Shopify-administratören. Din domän låses upp automatiskt när du startar överföringsprocessen. Ge din nya domänleverantör en auktoriseringskod för din domän för att slutföra överföringen.

Granska följande information innan du överför en domän till en annan domänleverantör:

 • Du måste vara butiksägare för att påbörja överföringen.
 • Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Mer information om Shopifys policy för HTTP Strict Transport Security (HSTS) och hur du åtgärdar säkerhetsfel.
 • För att din domän ska vara berättigad till överföring måste du vänta 60 dagar efter att du utfört följande uppgifter:
  • köpa domänen
  • överföra domän till Shopify
  • ändra din kontaktinformation

För mer information, se Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på namnet på domänen du vill överföra i avsnittet Domäner.
 3. Klicka på Domäninställningar > Överföra till en annan leverantör.
 4. Granska information och klicka sedan Bekräfta. Auktoriseringskoden för din domän visas på din domäns informationssida.
 5. Ge auktoriseringskoden för domän till din nya domänleverantör för att verifiera överföringen.

Din domän kommer att låsas igen om du inte slutför domänöverföringen inom 30 dagar. För att slutföra en överföring efter 30 dagar måste du avbryta den befintliga överföringen och starta om överföringsprocessen.

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) är en webbsäkerhetsmekanism som gör att webbläsare endast ansluter till din webbutik via en säker HTTPS-anslutning. Genom att använda säker anslutning förhindrar du vissa typer av nätverksattacker och hjälper till att säkerställa datasäkerheten för dig och dina kunder. HSTS är alltid aktiv på din domän så länge som din domän är ansluten till din Shopify-butik.

Om du tar bort en domän eller helt lämnar Shopify, fortsätter Shopifys HSTS-policy att gälla på din domän i ytterligare 90 dagar. Om du överför din domän till en annan plattform som använder HTTPS, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Felmeddelandet kan uppge att webbplatsen inte är betrodd eller att certifikatet inte är giltigt. I sådana fall kan du göra något av följande:

 • Vänta tills 90-dagarsperioden är över.
 • Överföra din domän till en plattform som tillhandahåller ett nytt TLS-certifikat.
 • Köpa ett TLS-certifikat från en certifikatutfärdare.

Kontakta Shopify-supporten om du har frågor om HSTS.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis