การถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ไปยังร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดเมนอื่น

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify และไม่ต้องการใช้โดเมนดังกล่าวนั้นกับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนนั้นไปยังร้านค้า Shopify ร้านอื่นหรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่นได้ หากคุณวางแผนที่จะปิดใช้งานร้านค้า Shopify ของคุณและต้องการใช้โดเมนที่จัดการโดย Shopify ต่อไป คุณจำเป็นต้องถ่ายโอนโดเมนของคุณก่อนที่จะปิดใช้งานร้านค้า

ถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ของคุณไปยังร้านค้า Shopify อื่น

คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify จากร้านค้าหนึ่งไปยังร้านค้า Shopify อื่นได้จากหน้าโดเมน เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณ ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ, ระเบียน DNS และโดเมนย่อยจะถ่ายโอนไปพร้อมกับโดเมน

เฉพาะเจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้า Shopify อื่นเท่านั้นที่สามารถถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้รับอีเมลสำหรับถ่ายโอน ให้อัปเดตที่อยู่อีเมลร้านค้าก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมน ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน
 3. คลิกที่ “การตั้งค่าโดเมน” > “ถ่ายโอนไปยังร้านค้า Shopify อื่น
 4. ยืนยันว่าที่อยู่อีเมลเจ้าของร้านของคุณเป็นปัจจุบันแล้ว จากนั้นคลิกที่ “ส่งลิงก์การถ่ายโอน
 5. เมื่อได้รับข้อความอีเมลการถ่ายโอน ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณเป็นเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่ง ให้คลิกลิงก์การถ่ายโอนในข้อความอีเมลและเข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ที่คุณต้องการถ่ายโอนโดเมน
  • หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอีกคนหนึ่งหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการถ่ายโอนโดเมนไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่ง ให้ส่งต่อข้อความอีเมลนี้ไปยังบุคคลที่มีสิทธิ์อนุญาตที่เหมาะสมของร้านค้านั้น

เพื่อให้กระบวนการถ่ายโอนโดเมนสำเร็จ เจ้าของร้านหรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่เหมาะสมจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify โดยตรงจากลิงก์สำหรับการถ่ายโอนในข้อความอีเมล หลังจากมีการยอมรับการถ่ายโอนแล้ว ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการถ่ายโอนโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์

ถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ของคุณไปยังผู้ให้บริการโดเมนรายอื่น

หากคุณต้องการถ่ายโอนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ไปยังผู้ให้บริการโดเมนอื่น คุณจึงต้องถ่ายโอนโดเมนนั้นจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ เมื่อคุณเริ่มกระบวนการถ่ายโอน โดเมนของคุณจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ หากต้องการถ่ายโอนให้เสร็จสมบูรณ์ ให้มอบรหัสการให้อนุญาตโดเมนให้แก่ผู้ให้บริการโดเมนใหม่

ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนโดเมนไปยังผู้ให้บริการโดเมนอื่น โปรดตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • คุณต้องเป็นเจ้าของร้านจึงจะเริ่มถ่ายโอนได้
 • หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้ HTTPS ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์เมื่อมีคนพยายามเยี่ยมชมโดเมนของคุณในระยะเวลา 90 วันหลังจากการถ่ายโอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย HTTP Strict Transport Security (HSTS) ของ Shopify และการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย
 • เพื่อให้โดเมนของคุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอน คุณต้องรอ 60 วันหลังจากดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • การซื้อโดเมน
  • การถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify
  • เปลี่ยนข้อมูลติดต่อของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (ICANN)

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ในส่วนโดเมน ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอน
 3. คลิกที่ “การตั้งค่าโดเมน” > “ถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น
 4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วคลิก “ยืนยัน” รหัสการให้อนุญาตโดเมนจะแสดงบนหน้าข้อมูลโดเมนของคุณ
 5. มอบรหัสการให้อนุญาตโดเมนให้แก่ผู้ให้บริการโดเมนรายใหม่ของคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันการถ่ายโอน

หากคุณไม่ถ่ายโอนโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 30 วัน โดเมนของคุณจะถูกล็อกอีกครั้ง หากต้องการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นหลังจาก 30 วัน คุณต้องยกเลิกการถ่ายโอนที่มีอยู่และเริ่มกระบวนการถ่ายโอนอีกครั้ง

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) คือกลไกการรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ที่ทำให้แน่ใจได้ว่าเบราว์เซอร์จะเชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS ที่ปลอดภัยเท่านั้น การใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีเครือข่ายบางรูปแบบ และยังช่วยรับรองความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของคุณและของลูกค้าอีกด้วย โดย HSTS จะทำงานอยู่ตลอดบนโดเมนของคุณตราบเท่าที่โดเมนของคุณเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify

หากคุณลบโดเมนออกหรือออกจาก Shopify ทั้งหมด นโยบาย HSTS ของ Shopify จะยังคงมีผลบังคับใช้กับโดเมนของคุณไปอีก 90 วัน หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่ใช้ HTTPS คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เพิ่มเติม

หากคุณถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่ใช้ HTTPS ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในเบราว์เซอร์เมื่อมีคนพยายามเยี่ยมชมโดเมนของคุณเป็นระยะเวลา 90 วันหลังจากการถ่ายโอน โดยข้อความแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจระบุว่าเว็บไซต์นั้นไม่น่าเชื่อถือหรือใบรับรองนั้นไม่ถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้

 • รอจนกว่าจะครบระยะเวลา 90 วัน
 • ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่ให้ใบรับรอง TLS ใหม่
 • ซื้อใบรับรอง TLS จากผู้ให้บริการออกใบรับรอง

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ HSTS ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี