การเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify

การเพิ่มโดเมนแบบกําหนดเองจะช่วยสร้างแบรนด์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมี URL เป็น myshopify.com เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งาน Shopify หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อลูกค้าดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเอง เช่น www.example.com คุณสามารถเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

  • ซื้อโดเมนผ่าน Shopify - หากคุณต้องการซื้อโดเมนใหม่ คุณสามารถซื้อโดเมนผ่าน Shopify เพื่อลดความซับซ้อนในกระบวนการตั้งค่า หากโดเมนนี้เป็นโดเมนแรกที่คุณเพิ่มไปยัง Shopify ระบบก็จะกำหนดค่าให้โดเมนนี้เป็นที่อยู่เว็บไซต์ที่แสดงให้แก่ลูกค้าโดยอัตโนมัติ แต่หากคุณใช้โดเมนกับร้านค้าของคุณอยู่แล้ว โดเมนใหม่จะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลักของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าโดเมน
  • เชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับ Shopify - หากคุณมีโดเมนจากผู้ให้บริการภายนอกอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อโดเมนเข้ากับร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ คุณยังคงสามารถใช้โดเมนจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดการการตั้งค่าโดเมน ชำระค่าบริการ และต่ออายุโดเมนได้
  • ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify - หากคุณมีโดเมนจากผู้ให้บริการภายนอกอยู่แล้ว และคุณต้องการจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดจากในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถถ่ายโอนการจัดการโดเมนของคุณไปยัง Shopify ได้ หลังจากที่ได้ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการโดเมนจากภายนอกที่คุณซื้อก่อนหน้านี้อีกต่อไป

โดเมนย่อยคือส่วนย่อยของโดเมนราก เป็นส่วนที่คุณเพิ่มให้เป็นคำนำหน้าของโดเมน เช่น www นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มโดเมนย่อยไปยัง Shopify ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

นอกเหนือจาก URL .myshopify.com ของคุณแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยไปยังร้านค้า Shopify ได้สูงสุด 10 โดเมน หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify Plus คุณก็จะสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยได้สูงสุด 1,000 โดเมน เมื่อคุณเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify ด้วยวิธีใดก็ตาม ระบบจะออกใบรับรอง TLS ใหม่โดยอัตโนมัติและไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบปลอดภัยให้ร้านค้า Shopify ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี