การถ่ายโอนโดเมนจากภายนอกไปยัง Shopify

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนแบบกำหนดเองอยู่แล้ว และต้องการจัดการการตั้งค่าโดเมนทั้งหมดจากส่วน Shopify admin คุณสามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify ได้ หลังจากคุณได้ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify แล้ว คุณจะไม่จำเป็นต้องใช้บริการโดเมนจากภายนอกที่คุณซื้อไปก่อนหน้านี้อีกต่อไป

ข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาในการถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

 • คุณต้องเป็นเจ้าของโดเมนที่ต้องการจะถ่ายโอน หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของและโดเมนดังกล่าวนั้นพร้อมสำหรับการลงทะเบียน คุณก็สามารถซื้อโดเมนนั้นได้
 • หลังจากที่ลงทะเบียนโดเมน ถ่ายโอนโดเมนไปยังผู้ให้บริการโดเมนรายอื่น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับจดทะเบียนแล้วนั้น คุณจะต้องรอ 60 วันก่อน จากนั้นคุณจึงจะสามารถถ่ายโอนโดเมนได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (ICANN)
 • คุณต้องชำระค่าลงทะเบียนเพื่อต่ออายุโดเมนของคุณเพิ่มอีก 12 เดือน โดยระบบจะขยายวันหมดอายุปัจจุบันของโดเมนคุณไป 12 เดือน
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโดเมน โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดเมนของคุณเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอน
 • คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดเมนเดิมและบัญชีอีเมลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของคุณไม่ได้เป็นของโดเมนที่คุณต้องการจะถ่ายโอน เนื่องจากในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนโดเมน คุณจำเป็นต้องตอบกลับอีเมลที่ได้รับในที่อยู่อีเมลนี้ หากที่อยู่อีเมลปัจจุบันของคุณเชื่อมต่อกับโดเมนของคุณอยู่ ระบบก็จะปิดใช้ที่อยู่อีเมลดังกล่าวในระหว่างการถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการถ่ายโอนโดเมนไปยัง johns-apparel.com โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ที่อยู่อีเมล info@johns-apparel.com
 • คุณจำเป็นต้องตรวจสอบและตอบกลับอีเมลยืนยันเพื่อดำเนินการถ่ายโอนให้เสร็จสิ้น
 • คุณจำเป็นต้องใช้บริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกในการส่งต่ออีเมลจาก Shopify โดย Shopify ไม่มีบริการโฮสต์อีเมล แต่จะมีบัญชีสำหรับการส่งต่ออีเมลที่ไม่จำกัดให้แทน
 • การถ่ายโอนโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 20 วัน โดยโดเมนของคุณจะยังคงใช้งานได้ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอน

ก่อนที่คุณจะถ่ายโอนโดเมนบุคคลภายนอกไปยัง Shopify

ก่อนที่คุณจะเริ่มถ่ายโอนโดเมนของคุณ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าโดเมนของคุณนั้นมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนไปยัง Shopify หรือไม่ และตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

ตรวจสอบสิทธิ์ในการถ่ายโอนโดเมนของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าโดเมนของคุณนั้นมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนหรือไม่โดยดูจากส่วน Shopify admin ทั้งนี้ โดเมนบางรายการ เช่น .ca และ .co.uk จะไม่มีสิทธิ์ในการถ่ายโอน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนเพิ่มเติม ให้คลิกที่ เชื่อมต่อไปยังโดเมนที่มีอยู่ จากนั้นให้คลิกที่ ถ่ายโอนไปยัง Shopify
  • หากคุณเชื่อมต่อโดเมนอื่นอยู่ ให้คลิกที่ ถ่ายโอนโดเมน
 3. บนหน้าการถ่ายโอนโดเมน ให้ป้อนโดเมนที่คุณต้องการจะถ่ายโอนไปยัง Shopify ห้ามใส่ www. นำหน้าโดเมน

 4. คลิกถัดไป

 5. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนการถ่ายโอน โปรดตรวจสอบนโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรองรับการถ่ายโอนโดเมน ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ให้บริการโดเมนส่วนใหญ่จะรองรับการถ่ายโอนโดเมน แต่ก็มีผู้ให้บริการบางรายที่ไม่รองรับเช่นกัน คุณสามารถค้นหานโยบายการถ่ายโอนของผู้ให้บริการโดเมนของคุณได้โดยการค้นหาศูนย์ช่วยเหลือของผู้ให้บริการสำหรับ transfer domain:

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับ Shopify

โปรดเชื่อมต่อโดเมนของคุณกับ Shopify เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดข้องในการบริการ หากคุณไม่เชื่อมต่อโดเมนก่อนที่จะถ่ายโอน ผู้เยี่ยมชมโดเมนของคุณอาจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อในระหว่างกระบวนการถ่ายโอนได้

ขั้นตอนที่ 2: จัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอน

ก่อนที่คุณจะสามารถถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify ได้ คุณจะต้องปลดล็อกโดเมนของคุณและรับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการโดเมนของคุณก่อน

เมื่อคุณถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify ระเบียน A และระเบียน CNAME ของโดเมนคุณจะถูกตั้งให้เป็นระเบียนโดเมนเริ่มต้นของ Shopify หากมีระเบียนอื่นๆ ในโดเมนของคุณก่อนการถ่ายโอน ให้ทำสำเนาระเบียนเหล่านั้นไว้เพื่อเพิ่มลงในส่วนโดเมนของ Shopify admin หลังจากการถ่ายโอน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเพิ่มระเบียน MX เพื่อเชื่อมต่อโดเมนของคุณเข้ากับบริการอีเมลโฮสติ้งอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกของคุณ
 2. ยืนยันว่าที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นเป็นปัจจุบันและไม่ได้เป็นของโดเมนที่คุณต้องการจะถ่ายโอน
 3. ทำสําเนาของบันทึกโดเมนใดๆ ที่คุณอาจต้องใช้ในการกําหนดค่าโดเมนของคุณหลังจากการถ่ายโอน
 4. คลิก “ปลดล็อก” ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการจะถ่ายโอน ซึ่งคุณอาจต้องอนุมัติตัวเลือกนี้โดยการคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน
 5. คลิก “ถ่ายโอนโดเมนนี้”, “ถ่ายโอนออก” หรือตัวเลือกที่คล้ายกันเพื่อรับรหัสการให้อนุญาตถ่ายโอนจากผู้ให้บริการของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ถ่ายโอนโดเมนของคุณไปยัง Shopify

หลังจากที่คุณจัดเตรียมโดเมนสำหรับการถ่ายโอนแล้ว คุณก็สามารถเริ่มขั้นตอนการถ่ายโอนโดเมนได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อโดเมนเพิ่มเติม ให้คลิกที่ เชื่อมต่อไปยังโดเมนที่มีอยู่ จากนั้นให้คลิกที่ ถ่ายโอนไปยัง Shopify
  • หากคุณเชื่อมต่อโดเมนอื่นอยู่ ให้คลิกที่ ถ่ายโอนโดเมน
 3. บนหน้าการถ่ายโอนโดเมน ให้ป้อนโดเมนที่คุณต้องการจะถ่ายโอนไปยัง Shopify ห้ามใส่ www. นำหน้าโดเมน

 4. คลิก “ถัดไป” จากนั้นคลิก “ตรวจสอบยืนยันโดเมน

 5. ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับข้อความที่ปรากฏ

  • หากระบบแสดงข้อความว่าปลดล็อกโดเมนแล้ว ให้คลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ
  • หากระบบแสดงข้อความว่าโดเมนล็อกอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมโดเมนของคุณสำหรับการถ่ายโอนแล้ว
 6. ในกล่องโต้ตอบ รหัสยืนยัน ให้ป้อนรหัสการให้อนุญาตหรือรหัส EPP ที่ผู้ให้บริการโดเมนของคุณมอบให้คุณ

 7. คลิกถัดไป

 8. ไม่บังคับ: เพื่อให้แน่ใจว่าโดเมนของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติก่อนที่จะหมดอายุ ให้ทำเครื่องหมายที่ต่ออายุโดเมนนี้โดยอัตโนมัติทุกปี

 9. คลิกซื้อและถ่ายโอน

 10. ตรวจสอบบัญชีอีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณโดยคุณอาจได้รับอีเมลที่ขอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนของคุณหากคุณได้รับอีเมล ให้คลิกลิงก์ในข้อความอีเมลเพื่ออนุมัติการถ่ายโอนโดเมนลิงก์อาจมีป้ายกำกับที่คล้ายกับ ยืนยันการโอน หรือ อนุมัติการโอน

การถ่ายโอนโดเมนของคุณอาจใช้เวลาถึง 20 วัน หลังจากถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก Shopify คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าโดเมนได้ในหน้าโดเมนจากส่วน Shopify admin ของคุณ หากการถ่ายโอนโดเมนไม่สำเร็จ คุณจะได้รับเงินค่าบริการต่ออายุ 1 ปีคืน

หากโดเมนของคุณยังไม่ได้ถ่ายโอนไปยัง Shopify หลังผ่านไป 20 วัน โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะหรือสแปมของคุณเพื่อหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนหรือการดำเนินการที่จำเป็นหากคุณไม่ได้รับข้อความอีเมลใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากโดเมนของคุณไม่สามารถถ่ายโอนไปยัง Shopify ได้ คุณจะได้รับเงินค่าบริการต่ออายุ 1 ปีคืน

ขั้นตอนที่ 4: จัดการการกำหนดการยินยอมให้ใช้ข้อมูลของคุณ

หลังจากการถ่ายโอนโดเมนเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับอีเมลที่มีหัวข้อว่า ควบคุมการแชร์ข้อมูลของคุณ โดยอีเมลฉบับดังกล่าวจะมีลิงก์ที่นำคุณไปที่การตั้งค่าการยินยอมให้ใช้งานข้อมูลของ Tucows Inc Tucows เป็นบริษัทแม่ของ OpenSRS ซึ่งเป็นบริการที่ Shopify ใช้เพื่อขายต่อโดเมนให้แก่ผู้ขาย การมอบความยินยอมไม่ใช่ข้อบังคับ และเมื่อคุณมอบความยินยอมแล้ว คุณสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify แล้ว คุณจะจัดการงานดังต่อไปนี้ได้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี